respublika.lt

Koks kapitalistas patinka ekskomunistui (34)

2018 rugsėjo mėn. 24 d. 07:48:44
Danutė ŠEPETYTĖ

Piliečiai pratinasi prie „apačių“ slapyvardžio, nuslydusio prezidentei nuo liežuvio, ir praraja, skirianti juos nuo „viršūnių“, tik gilėja. Kas nors sakytų, jog tai netelkianti bendram tikslui, nedemokratiška ar antidemokratiška pažiūra. Gal net antipolitiška, matyt, pritartų ekonomistas, profesorius Povilas GYLYS, išleidęs solidžią studiją „Antiekonomika“. Su juo ir kalbamės. Tik žodžių apie ekonomiką bus nedaug.- Profesoriau, save priskiriate „viršūnėms“ ar „apačioms“?


- Šiek tiek laiko buvau nomenklatūroje, bet 2012 metais stojęs į kovą su pedofilija, žinojau, kad tai reiškia pasitraukimą iš nomenklatūros, kitaip tariant, išėjimą į „apačias“. Šiandien esu aktyvus Lietuvos pilietis, kovotojas už viešąjį nacionalinį interesą, už bendrąjį gėrį; tą darau kiek jėgos leidžia.

- Mes ir Seime matome neslopstančią kovą. Irgi dėl bendrojo gėrio, anot jūsų?

- Didžia dalimi tai vidinės nomenklatūros kovos. Tai „apačių“ kova. Ar nuo jų kovos tautai, šitai valstybei bus geriau? Toje kovoje trūksta nacionalinio intereso. Jie visi skendi detalėse ir nemato valstybės, kaip bendrojo gėrio kūrėjos, vizijos. Tiesą pasakius, aš irgi nematau tokios politinės jėgos, kuria labai norėčiau sekti, bet, mano manymu, pati destruktyviausia, daugiausia antipolitikos, antiekonomikos į šalį nešusi jėga yra konservatoriai.

- Valdantieji sako norintys išsiaiškinti tiesą apie anksčiau valdžios priimtus sprendimus, apie juos lėmusias verslo įtakas ir pan. Juk jūs irgi esate išsitaręs, kaip svarbu ištirti nepriklausomos Lietuvos istorijos tamsias dėmes - kad ir dėl pedofilijos, dėl V.Pociūno žūties, Pakaunės maišto...


- ... dėl Abromavičiaus, Bražuolės sprogdinimo... Taip, tai svarbu, nes žinojimas yra gėris. Ypač, kai išmoksti atpažinti blogį, tai yra didelė pergalė.

- Jūs filosofuojate, profesoriau, bet įsivaizduokite, kas būtų Lietuvoje, jeigu paaiškėtų, jog Vytautas Landsbergis ne galimai, bet tikrai prie kai ko nagus prikišęs...

- Tiesa apie pasaulį, tiesa apie Brazauską, apie Landsbergį, apie Gylį padeda žmonėms susiorientuoti. Ar žinote, kodėl melas yra tokia didelė nuodėmė? Melas visada dezorientuoja, nukreipia neteisinga linkme, ir mes nueiname paskui ne tuos, nueiname paskui neteisingus lyderius. Jeigu aš žinau, kad kažkuris politikos lyderis meluoja, apgaudinėja mus ir tai daro akiplėšiškai, tai yra gėrio pergalė prieš blogį, politikos pergalė prieš antipolitiką.

- Nors melas, galima sakyti, yra taikaus sambūvio sąlyga...


- Aš nesutinku su tais, kurie tvirtina, kad tiesa yra nuoga ir ji turi būti nuoga. Taip yra pareiškęs vienas amžinatilsį filosofas. Ir nors esu tik filosofuojantis ekonomistas, buvau parašęs jam, kad, mano manymu, tiesa turi būti įvilkta į padorumo rūbą. Juk jeigu mes akiplėšiškai drožtume nuogą tiesą, ką vieni apie kitus galvojame, visuomenė sugriūtų, valstybė sugriūtų. Mes turime būti mandagūs, padorūs, net sakydami tiesą, mes turime išlaikyti tam tikras etikos taisykles. Nėra labai aiškios ribos tarp tiesos ir melo, nėra aiškios demarkacinės linijos, - jeigu ji būtų, mes gyventume beveik kaip rojuje.

- Vadinasi, politikai neperžengia ribų rinkėjams prieš rinkimus žadėdami aukso kalnus?

- Peržengia ir turi peržengti, nors aukso kalnų žadėti nevertėtų. Kaip buvęs profesionalus politikas, žinau: jeigu tu žmonėms nesuteiki vilties, tu pasmerktas, niekas tavęs nerinks. Yra garsus Napoleono pasakymas: politikas yra prekybininkas viltimi. Kai matau kai kuriuos beviltiškus kandidatus, vis prisimenu Napoleoną.

- Vienas kandidatas į prezidentus žada gerovės valstybę.

- Bijau, kad jis nežino, kas tai yra, o antra, savo veikla tas kandidatas prisidėjo prie to, kad mes turime daug laukinio kapitalizmo ir mažai gerovės valstybės, - jis atstovauja tai sričiai, kuri smarkiai prisidėjo prie Lietuvos nuskurdinimo. Valstybės misija, pagal holistinį apibrėžimą (sistema yra daugiau negu atskirų dalių suma - red. past.), yra bendrojo gėrio kūrimas. Kultūra yra bendrasis gėris, kalba, literatūra yra bendrasis gėris. Taip, mes patiriame privatų pasitenkinimą, kai skaitome gerą kūrinį, bet, kita vertus, tai yra bendrojo turto dalis. Beje, mūsų vadinamasis elitas, t.y. atsikūrusi nomenklatūra, totaliai nesupranta kultūros reikšmės visuomenės gyvenime.

- Gal galėtumėte trumpai tarti, kaip jūs įsivaizduojate gerovės valstybę?


- Pabandysiu kuo trumpiau, - mane kartais apima humanizmo jausmas (juokiasi). Gėrovės valstybė yra sistema, kurioje valstybė realiai rūpinasi privačia piliečių gerove ir bendrąja, sakykim, bendruomenių ir visos tautos gerove, naudodamasi visuomeniniais ištekliais, t.y. biudžetu. Gerovės valstybėje visiems prieinamas švietimas, sveikatos apsauga, kultūra. Mūsų valstybei šito be galo trūksta ir mes, buvę tarybiniai žmonės, tą jaučiame. Nežiūrint visų tarybinės sistemos trūkumų, švietimas, sveikatos apsauga ir kultūra anuomet buvo visiems prieinami ir, sakykime, aš, vargonininko vaikas, kuris užaugo nemėgstamas sistemos, gavau gana neblogą išsilavinimą. Gerovės valstybė yra ta, kuri leidžia žmogui, šeimai, bendruomenei ir tautai, pilietinei ir etninei, gerai jaustis, gerai gyventi ne tik materialine, bet ir dvasine prasme. Žmogus neturėtų baimintis, kad negalės išlaikyti savo vaikų, kad, pvz., turės juos leisti į privačius darželius, nes valstybinių Vilniuje niekas nebestato. Tai reiškia, kad valdžia tarnauja privačiam verslui. Nesakysiu, kas tą darželių verslą suka Vilniuje...

- Austėja Landsbergienė... Bet juk sakoma, turtuolių milijonai yra Lietuvos milijonai. Kuo tokių daugiau, tuo geriau valstybei.

- Vakar sau vienas pats mintį rezgiau, na, ar gali kapitalistas būti socialistu? Aišku, jūs šokiruota. Bet pažiūrėkime, kas yra socialistas? Tai žmogus, kuris rūpinasi bendraisiais reikalais. Tad jeigu, sakykime, turtuolis užsidaręs savo hedonistiniame individualistiniame kiaute, tai naudos iš jo nėra daug, išskyrus, kad veikia jo įmonės, yra sukurta darbo vietų, mokami mokesčiai ir pan., bet, pavyzdžiui, kai matai, kaip vienas turtingiausių pasaulio žmonių Bilas Geitsas rūpinasi bendraisiais reikalais, toks kapitalistas net man, ekskomunistui, patinka. Nesu marksistas, bet vakar studentams išaiškinau, kodėl Marksas buvo neteisus teigdamas, kad kapitalizmą reikia nušluoti nuo žemės paviršiaus. Jo nereikia nušluoti, jį reikia pajungti bendrajam gėriui.

- Kodėl Lietuvoje tos „jungtys“ taip sunkiai klijuojasi?

- Nieko nuostabaus - tai pirmoji kapitalizmo karta, tai laukinio kapitalizmo kūdikiai - jie dar apimti godumo. Šitų žmonių (kai kuriuos asmeniškai pažįstu) tokia logika: kada nors galima bus dalintis, bet iš pradžių reikia sukaupti, na, jie kol kas ir kaupia, kad Margaritos saloje galėtų nusipirkti vilą. Esmė, kad iš totalaus kolektyvizmo, kas buvo klaida, mes perėjome į totalų individualizmą ir neoliberalizmas tapo viešpataujančia ideologija. Bijau, tai yra dar didesnė klaida. Liberalai mano, kad apskritai valstybė yra blogis, valdantieji kvaili ir korumpuoti žmonės. (Iš dalies galima sutikti su savaime besipildančia pranašyste - beveik visi ministrai neoliberalai).

Skandinavų šalys daugeliu požymių galėtų būti pavyzdinis modelis ne tik pagal konkurencingumo rodiklius, bet ir pagal tai, kad ten teisybės daugiau esama. Ten negarbinga išsišokti su savo turtu, jį demonstruoti ir viduje džiaugtis, kad „va šitas niekingas padaras pats kaltas, kad yra „lūzeris“. Tai didžioji klaida - nesakau, kad niekada, bet dažnai žmogus nebūna kaltas, kad atsidūrė už skurdo ribos ir, tebūnie man atleista, kelyje į emigraciją ar degradavimą. Gerovės valstybėje joks žmogus, tegu ir pralaimėjęs konkurencinėje kovoje, neturi būti paliktas už borto. Turime baigti su nebaudžiamumu - juk per du dešimtmečius praktiškai nė vienas politikas nenukentėjo už korupciją, o tie, kurie pasisako prieš šį blogį, yra blokuojami, jiems organizuojami teismo procesai. Juk iki šiol Rasa Kazėnienė yra sistemos puolama ir persekiojama.

- Vadinasi, valdžios palaikymas tėra parodomasis?


- Jau du dešimtmečius mes turime lyderius, kurie nėra nuoširdūs viešo intereso gynėjai, nors jų rankose - teisėtvarka... Netgi garsioji korupcinė liberalų byla man atrodo su „politiniu pamušalu“: liberalai taip buvo įsijautę laimėsiantys rinkimus, tapę tokie arogantiški, kad kai kas nusprendė juos nubausti... Čia mano versija, aš neturiu spectarnybų informacijos.

- Ne kartą jūs minėjote antipolitiką, antiekonomiką - koks būtų šių apibrėžimų turinys?


- 1988 metais parašiau pirmąjį straipsnį apie šešėlinę ekonomiką, tai buvo bene pirmas straipsnis Tarybų Sąjungoje apie ekonomikos šešėlį - juodąją ekonomiką. Man visąlaik buvo įdomi tokia tema, kaip aš „Antiekonomikos“ įvade rašau, Dievas, velnias ir ekonomika, kitaip tariant, kur yra gėris, kur yra blogis visose gyvenimo srityse - kultūroje, švietime, politikoje, ekonomikoje, ir, manau, kad man pavyko rasti raktą. Nežinau, ar visoms durims tiks, bet, manau (būsiu nekuklus), kad tai neblogas atradimas net pasauliniu lygiu, kadangi žinau pasaulinio lygio literatūrą. Politikų tarnystė ne bendrajam gėriui, ne visuomenei, kas yra jų tikroji misija, bet savanaudiškiems interesams kuria viešąją žalą ir yra antipolitika. Jeigu tu panaudoji savo poziciją ne tam, kad atliktum savo tiesiogines pareigas, tarnautum tautai, o tam, kad gautum finansinės naudos, jog, tarkime, savo anūką įtaisytum į kažkokias pareigas, tai yra korupcija ir antipolitika, podraug ir antiekonomika.

- Tai koks gi yra tasai raktas?


- Jis paprastas: ieškok atsakymo, nuolat ieškok atsakymo į klausimą, kas yra gėris ir kas - blogis. Gėris (smulkiai aprašinėju jums „rakto“ instrukciją) susijęs su tokiomis sąvokomis, kaip tvarka, organizacija, teisingumas, grožis, harmonija, ir jų kūrimu. Na, o tie, kurie griauna, kiršina, skaldo, kurie kuria žalą kitiems žmonėms arba žalą visai tautai, yra antiekonomikos dalis.

- Atpažinimo procesas valdantiesiems, regis, bus itin sunkus.


- Taip bus visada.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (34)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • PARAMA: Jungtinės Valstijos paskelbė apie 250 mln. dolerių vertės pagalbos paketą Ukrainos kariuomenei.
  • A.A.AVIŽIENIS: antradienį Kauno miesto tarybos posėdyje pritarta siūlymui suteikti prof. Algirdui Antanui Avižieniui Kauno miesto garbės piliečio vardą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
 Folk Band

Ar garbingo amžiaus tėvus globojantiems vaikams turėtų būti skiriama išeiginė diena?

balsuoti rezultatai

Ar reikalinga nedarbo diena per Jonines?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+14 +15 C

 +19 +21 C

 

 +19  +20 C

+28 +30 C

 +29 +31 C

 

 +21  +24 C

 0-3 m/s

 0-4 m/s

 

 0-3 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis