respublika.lt

Benamių kapavietes siūlo šienauti savanoriams (1)

2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 11:03:31
Jūratė RAUDUVIENĖ, Šiaulių kraštas

Šiau­lių mies­to val­džia, pa­sta­ruo­ju me­tu de­monst­ruo­jan­tį rū­pes­tį mies­to be­na­miais, pa­mir­šo pa­si­rū­pin­ti vals­ty­bės lė­šo­mis pa­lai­do­tų žmo­nių ka­pa­vie­tė­mis. Ry­ti­nė­je Gin­kū­nų ka­pi­nių da­ly­je sto­vin­tys me­di­niai kry­žiai skęs­ta žo­lė­se. Sa­vi­val­dy­bė šią pro­ble­mą siū­lo spręs­ti pa­čiai mies­to bend­ruo­me­nei: gal at­si­ras­tų sa­va­no­rių?

×
nuotr. 1 nuotr.
Me­di­niai kry­žiai ga­ly­nė­ja­si su aukš­ta žo­le ir bu­jo­jan­čiais krū­mais. Jūratės RAUDUVIEĖNĖS nuo­tr.

 

Trūks­ta pa­gar­bos mi­ru­siems

Nors sa­ko­ma, kad mir­tis vi­sus su­ly­gi­na, ap­si­lan­kius Gin­kū­nų ka­pi­nė­se taip neat­ro­do. Pa­gal ka­pi­nių tvo­rą pel­kė­to­je lo­mo­je vals­ty­bės lė­šo­mis lai­do­ja­mi vie­ni­ši as­me­nys, ne­tu­rin­tys ar­ti­mų­jų, aso­cia­lūs ar­ba tie, ku­rių as­me­ny­bė ne­nus­ta­ty­ta.

Me­di­niai kry­žiai, ku­rių dau­gu­ma vi­sai su­dū­lė­ję, ga­ly­nė­ja­si su aukš­ta žo­le. Kai ku­rie ka­pe­liai apau­gę krū­mais, ku­rių ša­kos gu­la ant kry­žių. Kad ten mi­ru­sie­ji lai­do­ja­mi į pel­kę ro­do dar lais­vo­je vie­to­je priau­gu­sios pae­že­rių nend­rės.

Pat­vo­ry­je nuo 2009-ųjų ri­kiuo­ja­si koks pus­šim­tis me­di­nių kry­že­lių. Se­nes­niuo­se jau nei var­do, nei pa­var­dės įskai­ty­ti ne­be­ga­li­ma. Nuo praė­ju­sių me­tų ant ka­po įsmei­gia­mi pa­tam­sin­ti me­di­niai kry­žiai. Ke­li ten pa­lai­do­ti žmo­nės, ma­tyt, vis dėl­to tu­ri ar­ti­mų­jų, nes pa­sta­ty­ti kuk­lūs pa­mink­lai, ka­pai už­deng­ti ply­te­lė­mis.

Ant ke­lių kry­žių vie­to­je var­do ir pa­var­dės pa­ra­šy­ta "Ne­ži­no­mas vy­ras", ka­da ir kur ras­tas, ko­kio am­žiaus. Vie­to­mis mė­to­si su žo­le suau­gu­sios šiukš­lės ar­ba šiukš­lė­mis vir­tu­sios bu­vu­sios dirb­ti­nės gė­lės.

Pa­gar­ba mi­ru­siems šia­me pa­tvo­ry­je ne­dvel­kia.

Nė­ra žmo­gaus – nė­ra pro­ble­mos?

Siū­lo tvar­ky­ti sa­va­no­riams

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Bru­žie­nė pa­tvir­ti­na, kad mies­to ka­pi­nes pri­žiū­ri UAB "Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai". Pa­gal su­tar­tį įmo­nė kar­tą per me­tus, daž­niau­siai lie­pos mė­ne­sį, be­na­mių ka­pi­nių zo­no­se tu­ri nu­pjau­ti žo­lę. Iš vi­so tu­ri apei­ti 528 ka­pa­vie­tes. Gal dar ko­kią šiukš­lę pa­kel­ti. Ve­dė­ja sa­kė ti­kin­ti, kad mū­sų žmo­nės yra są­mo­nin­gi ir ka­pe­lių ne­šiukš­li­na. Dau­giau jo­kios prie­žiū­ros nė­ra.

"Gal yra sa­va­no­rių, ku­rie no­rė­tų nu­šie­nau­ti? La­bai lau­kiam. Gal ga­lė­tų ko­kia ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja im­tis pri­žiū­rė­ti šiuos ka­pus?" – siū­lė E. Bru­žie­nė.

Anot ve­dė­jos, taip ne tik prie­žiū­ra bū­tų ge­res­nė, ta­čiau ir mies­to biu­dže­tas pi­ni­gų su­tau­py­tų, nes ne­rei­kė­tų įmo­nei mo­kė­ti už pa­slau­gas.

E. Bru­žie­nė ak­cen­ta­vo, kad be­na­mių ka­pų prie­žiū­ros pa­slau­ga vyk­do­ma tik nuo 2018 me­tų, anks­čiau tuo iš­vis ne­bu­vo už­sii­ma­ma, nes "jo­kie tei­sės ak­tai sa­vi­val­dy­bės neį­pa­rei­go­ja tai da­ry­ti ir fi­nan­sa­vi­mas prie­žiū­rai iš vals­ty­bės biu­dže­to nė­ra ski­ria­mas, ski­ria­ma pi­ni­gų tik lai­do­ji­mui".

Ko­dėl lai­do­ti už vals­ty­bės lė­šas pa­rink­ta bū­tent ši pel­kė­ta vie­ta?

"Kur yra vie­tos, ten ir lai­do­ja­me. Gin­kū­nuo­se ir taip pro­ble­ma su pa­lai­do­ji­mo vie­to­mis. Jau ge­res­nių vie­tų tur­būt ne­bė­ra", – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė ir pri­dū­rė, kad ati­da­rius įren­gi­nė­ja­mas nau­jas Dau­šiš­kių ka­pi­nes, pa­si­rin­ki­mas bus di­des­nis.

E. Bru­žie­nė pri­mi­nė, kad bu­vo šiek tiek skir­ta pi­ni­gų be­na­mių ka­pams už­dė­ti len­tu­tes ir iš­ly­gin­ti žo­lę.

"Tą dar­bą pa­laips­niui da­ro­me. Kad vi­zua­liai gra­žiau at­ro­dy­tų. Ne vi­sus ka­pe­lius, bet da­lį šį ru­de­nį dar tvar­ky­si­me", – ža­dė­jo ve­dė­ja.

Šiais me­tais su UAB "Pa­mink­li­tas" yra pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl 40 be­na­mių pa­mink­lų pa­sta­ty­mo ir ka­pa­vie­čių te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mo šeš­ta­me Gin­kū­nų ka­pi­nių kvar­ta­le, ku­ris yra tarp se­no­sios ka­pi­nių te­ri­to­ri­jos ir 2016 me­tais at­lik­to ka­pi­nių pra­plė­ti­mo te­ri­to­ri­jos. Šių pa­slau­gų ver­tė – 6 840 eu­rų.

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (1)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • SVEIKINA: Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas penktadienį pasveikino Libijos konfliktuojančias puses pasirašius paliaubas
  • SVEIKATA: Vilniuje buriama sveikatos komanda aptarė pandemijos valdymą ir kylančias problemas.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar jums priimtinas sezoninis laiko sukiojimas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar eisite balsuoti antrajame Seimo rinkimų ture?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+10 +11 C

+10 +13 C

 

+9 +11 C

 +13 +14 C

+12+14 C

 

 +14 +15 C

2-7 m/s

0-5 m/s

 

0-5 m/s

       

Nuorodos