respublika.lt

Amerikos griovimo planas visas tekstasnuotraukos (72)

2020 spalio mėn. 10 d. 12:08:36
Danutė ŠEPETYTĖ

Su JAV gimusiu, jau kiek laiko Vilniuje su šeima gyvenančiu verslininku Arūnu Povilu Paliuliu kalbamės apie didžiausius JAV miestus naikinančias socialistines idėjas, kurių atspindžių apsčiai esama ir Lietuvoje. Nekalbant apie vis labiau įsigalintį politkorektiškumą, verčiantį tiesos sakymą melo režimu. Pokalbį verslininkas pradėjo prisipažindamas: „Kiekvieną kartą, man būnant Čikagoje, nepasitaikė, kad gatvėje nesustabdytų juodaodis ir pasirengęs trenkti nepaklaustų, ar aš esu Donaldo Trampo rėmėjas."

×
nuotr. 7 nuotr.
Verslininkas Arūnas Povilas Paliulis. Stasio Žumbio nuotr.


- Ką jūs atsakote, kad liekat sveikas gyvas?

- Sakau, kad aš apolitiškas.

- Kodėl jie nusistatę prieš prezidentą? Juk tik jo dėka JAV nedarbas buvo susitraukęs?

- Jis buvo sumažėjęs iki 4,5 proc., nuo pokario laikų nedarbo lygis Amerikoje buvo žemiausias, bet dėl pandemijos jis vėl pakilo iki 15 proc. Juodaodžiai jaučiasi skriaudžiami (ir jiems neleidžiama to pamiršti), nes visų pirma turtu negali prilygti viduriniam sluoksniui. Nors negali lygintis su jo atstovais darbštumu, bet norėti juk nedraudžiama. Jie jaučiasi diskriminuojami ir dėl rasizmo, nors nesakyčiau, kad jis labai įsišaknijęs Amerikoje. Niuansų, žinoma, yra, atvejų pasitaiko, tačiau valstybiniu lygiu sunku būtų jį aptikti. Atvirkščiai, įsidarbinant į valstybines įstaigas tiek juodaodžiams, tiek invalidams ar homoseksualams teikiama pirmenybė. O pagal viešąją erdvę, kur viešpatauja politkorektiškumas, tiksliau pasakius, cenzūra (80 proc. žiniasklaidos yra tokia), galima būtų pasakyti priešingai - kad neretai ignoruojamos baltųjų teisės. Pasakysiu vieną pavyzdį. Neseniai pora advokatų, kurie su ginklais saugojo savo namų Sent Luise teritoriją nuo juodaodžių, laužiusių vartus į privatų kvartalą, buvo areštuoti už nesantaikos kurstymą. Nors nei šaudė, nei smurtavo, tik stovėjo ginkluoti...

- Amerikos masteliais jūs priklausot vidurinei klasei?

- Nelabai galvojau apie tai, bet greičiausiai taip galima sakyti - ne iš ubagėlių ir ne iš turtuolių.

- Mano kukliomis žiniomis, Amerikos vidutiniokai gana gerai materialiai apsirūpinę, nors dažniausiai gyvena skolon. Tai kuo jie nepatenkinti, jei, anot jūsų, yra pasidavę revoliucingoms nuotaikoms?

- Diduma vidurinės klasės yra įsiskolinę tiek, kiek turi bendro turto, tačiau aš, tiesa, niekam nesu skolingas. O nepatenkinti jie daug kuo. Tebesitęsia didelės, audringos ir nuostolingos „BLM" („Black Lives Matter"- „Juodųjų gyvybės svarbios") riaušės dėl policijos smurto prieš juodaodžius. Nenoriu sakyt, kad vidurinysis sluoksnis daužo parduotuves, bet jis prisijungia prie protesto akcijų, ypač didžiuosiuose miestuose, ypač jauni žmonės iki 35 metų, kurie jau daugelį metų protestuoja ne tik prieš tikrą ar tariamą rasizmą, bet ir prieš oligarchinį valdymą, nuodijančius planetą kapitalistus, už homoseksualų, gyvūnų teises, už laisvą migraciją, už nemokamą mokslą, už nemokamas medicinos paslaugas ir pan. Jie nori daugiau bendruomeniškumo, daugiau demokratijos, daugiau savivaldos.

- Daugiau socializmo?

- Galime taip vadinti. Socialistinis judėjimas yra nukreiptas prieš Dievą, prieš tikėjimo diegiamą moralę, prieš standartizuotą lyčių santykį, prieš šeimą ir jos tradicijas. Lietuvoje, kaip matau, diduma jaunimo irgi plaukioja socialistinės informacijos migloje. Jos propaganda yra vulgaresnė ir primityvesnė, negu komjaunuolių tiesos laikais, bet žmonės žiūri, stebi, klauso ir ja tiki. Amerikoje šiandien 50 proc. jaunų žmonių iki 40 metų priimtina, kad prezidentas, senatoriai ar kongresmenai būtų socialistai. Demokratinio socializmo judėjimas giriasi, kad jau turi prisirašęs 70 tūkst. narių ir tris atstovus Atstovų Rūmuose.

- Kaip aiškintumėte marksistinių idėjų populiarumą?

- Pirmos mano jaunystės laikais Amerikoje buvo savaime suprantama, kad 18 metų sulaukęs jaunimas turi tris pasirinkimus: mokytis (technikume ar siekti aukštojo mokslo universitetuose), susirasti darbą arba stoti į kariuomenę, - ketvirto varianto tiesiog nebuvo. Tačiau dabar trečdalis jaunimo nepasirenka nei to, nei ano, nei trečio, o pasilieka namie ir sulaukia valstybės paramos. Natūralu, kad tokiomis aplinkybėmis jie suinteresuoti, jog ta parama didėtų. 50 proc. juodaodžių ir 15 proc. baltųjų Amerikoj sulaukia valstybinės socialinės paramos, ir 80 proc. tokios paramos gavėjų balsuoja už demokratus, kurie yra didžiausi populistai ir didžiausi laisvos nekontroliuojamos imigracijos šalininkai, besiruošiantys duoti teisę balsuoti ir ne piliečiams.

Kai aš nuvykau į Čikagos socialinių reikalų komiteto kontorą prašyti 50 proc. nuolaidos važinėti visuomeniniu transportu, labai miela juodaodė pastebėjo, kad aš lengvai šlubuoju ir paklausė, ar aš turiu invalidumą. Sakau, ne, bet kodėl klausiate? Ji sako: su invalidumu jūs galite gauti nemokamą būstą, šešis šimtus dolerių kišenpinigių per mėnesį, 250 dolerių maistui, nemokamą transportą, nemokamą gydymą, nemokamą švietimą ir dar galėčiau nemokamai mašiną statyti, kur noriu. O kaip tą galiu padaryti, klausiu. Ji man duoda koordinates vieno „juoduko" gydytojo, kuris už 75 dolerius man įformintų invalidumą ir po mėnesio galėčiau naudotis visomis privilegijomis. Dar nepaminėjau - galėčiau nemokamai gauti ir motorizuotą vežimėlį, kuris kainuoja apie 2 tūkst. dolerių...

- Atrodo, šiuo atžvilgiu Amerikos ir Lietuvos tikslai panašūs.

- Tai dar ne viskas: pagal Demokratų partijos kandidato Džo Baideno (Joe Biden) pasirinktos viceprezidentės Kamalos Haris politinę platformą, siūloma atidaryti sienas, įsileisti visus migrantus, juos apgyvendinti, maitinti, gydyti ir suteikti visas teises. Be to, jinai, kaip ir „BLM" bei demokratiniai socialistai, siektų uždaryti visus kalėjimus, paleisti visus kalinius ir nutraukti finansavimą policijos departamentams, tas lėšas paskirstant socialinei rūpybai, nes pagal juos policija gatvėse ne saugo, bet smurtauja prieš taikius gyventojus. Vien pastaraisiais metais liberaliems tikslams „Democracy Alliance" fondas paskyrė per 600 mln. dolerių, Dž.Sorošas - 220 mln., iš jų 150 mln. - Amerikos juodaodžių judėjimams remti.

- Juk tai valstybės griovimo planas.

- Toks ir yra šios revoliucijos tikslas - sugriauti moralę, pašalinti egzistuojančias ribas, draudimus ir naikinti kapitalizmą iš vidaus.

- Ir sveiko proto amerikiečiai su tuo taikstosi?

- Jie nesitaiksto, jie ginkluojasi, tai yra dar pavojingiau. Birželio mėnesį išduota beveik keturi milijonai naujų leidimų laikyti šaunamąjį ginklą. Dabartiniu metu 400 mln. šaunamųjų ginklų yra atsidūrę 150 mln. gyventojų rankose, - vadinasi, vidutiniškai kiekvienam tenka po tris. Kai pats prieš 3 metus išsiėmiau leidimą, tarp prašytojų daugiausia buvo arabų, meksikiečių ir rusų; dabar didumą jų sudaro baltieji, supratę, kad policija jų nebesaugos.

Mano sesuo, gyvenanti Čikagoje, bijo važinėti viešuoju transportu, nes juodaodžiai kriminalai jau nebebijo policijos. Policija nereaguoja arba net po to, kai nusikaltėliai suimami, vyr. prokurorė juos paleidžia. Juodieji tampa neliečiamaisiais. Net 35 procentai kaltinamųjų sunkiais smurto atvejais buvo paleisti, nepateikus kaltinimų.

- Kaip jums iš Lietuvos atrodo šita gerovės valstybė Amerika?

- Šiais laikais sunku būti optimistu. Praėjusiais metais Amerikoje buvo nušauta 40 policijos pareigūnų; 12 iš jų - be jokių įvykių, tiesiog nusitaikius į tvarkos sergėtoją. Taip įvyko prieš kelias savaites Los Andžele, kai „juodukas", priėjęs prie policijos automobilio, ėmė šaudyti į vidų. Per metus policininkų aukomis tapo 250 baltaodžių, 200 juodaodžių, nes sulaikymo metu jie priešinosi. Kaip ir garsusis Džordžas Floidas, po mirties tapęs „BLM" judėjimo vėliava. Penkis kartus teistas, tris kartus pasodintas, penkis nesantuokinius vaikus nuo trijų moteriškių paleidęs į pasaulį ir nė vienu nesirūpinęs (42 proc. juodaodžių auga be tėvo ar be motinos), o sulaikymo metu paaiškėjo, kad jis dar vartoja narkotikus.

- Mūsų stabilumo garantas nespindi stabilumu, tiesa?

- Deja, taip. Ideologijų skirtumai yra didžiuliai ir jie tik gilėja. Gilėja tarp tų, kurie nori, kad kuo mažiau valdžia kištųsi į jų gyvenimą, ir tarp tų, kurie nori kuo didesnės valstybės paramos; tarp tų, kurie palaiko laisvą nekontroliuojamą imigraciją, ir tarp tų, kurie kategoriškai prieš ją nusistatę, gindami teisę ne gauti iš valstybės, bet užsidirbti; tarp tų, kurie daugiau uždirba ir yra nusiteikę prieš didinamus jiems mokesčius, ir tarp tų, kurie kaip tik nori daug uždirbantiems padidinti mokesčių naštą, daugiau apmokestinti didelius turtus, pelningai dirbančias kompanijas, kad būtų kuo daugiau lėšų paskirstoma vis gausėjančiai socialiai remtinų žmonių armijai. Šis socializmo procesas ne tik skriaus uždirbančius, besistengiančius, konkuruojančius, bet ir rems tinginius ubagėlius, skatindamas vidutinybę. Tokios mintys neapleidžia, ypač kai sužinai, kad, pavyzdžiui, Harvardo universitete jau šiandien baltaodžiai yra mažuma (ir universitetas didžiuojasi šituo). Kita vertus, Amerikos biudžeto deficitas per šitą pusmetį šoktelėjo trimis trilijonais ir siekia 25 trilijonus dolerių. Šitai rodo, kad Amerikai ateina sunkūs laikai, kuriuos pasunkins dar ir nedarbo mastas bei neišvengiamai sumažinta valstybės parama jos pageidaujantiems. O tai gali išprovokuoti dar didesnes revoliucijas.

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (72)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. GODOS PRIE SUSKILUSIOS „GELDOS”
2. DEVYNERI METAI NELAISVĖJE (Milijonieriaus Vito Tomkaus interviu su milijardieriumi Raimondu Baranausku)
3. Sorošo tinklas Lietuvoje: Ką rašė „Respublika" apie Džordžą Sorošą prieš 15 metų (Sorošo sąrašas su naujomis „elitinėmis" pavardėmis)
4. Vitas TOMKUS: NUO ATGIMIMO IKI IŠSIGIMIMO
5. Vitas TOMKUS: JUOKAI JAU BAIGIASI, arba TEGYVULIUOJA PIDERALDEMOKRATIJA!
6. N.Venckienė: Jie teisia, o aš vaidinu, kad tikiu
7. Globaliame pasaulyje nekorektiška vadintis lietuviu
8. Laukėt, kad Dulkys virusą patvarkytų?
9. Didina pensijas, o jos vis nekyla (su Vito TOMKAUS trigrašiu)
10. Ką jie dabar pasakytų žuvusiųjų artimiesiems?
11. Prieš 30 metų dėl laisvės buvome pasiruošę viskam
12. Nesiskiepysi nuo COVID-19 - greitai lėksi iš darbo?
13. Trečias bandymas padaryti V.Landsbergį... prezidentu
14. O.Strikulienė: KAPITOLIJAUS ŠTURMĄ INICIJAVO NE TRAMPAS
15. O jeigu karas?
16. Policijos veteranai užsigeidė privilegijų
17. Vitas TOMKUS: RINKTI AR NERINKTI?
18. Vakarams bus labai blogai, Lietuvai - tik blogai
19. Zigmas Vaišvila: Siaubiamiškio pasaka Nr.2 („Siaubiamiškio pasakų kūrėjas ir jo alaviniai kareivėliai")
20. Užkalti karstai kelia dar daugiau įtarimų (su Vito TOMKAUS trigrašiu)
21. Lengviau sukurti vakciną nuo Covid-19, nei ištirti bylą (su Vito TOMKAUS trigrašiu)
22. Ką atnešė Žiurkės metai
23. 2020-ieji - ne tik pandemijos metai
24. Algimantas RUSTEIKA: atėjo numirėlių metas
25. Koronaafera 3. Globali psichozė mistikos fone

Dienos klausimas

Ar jau skiepijotės nuo COVID-19?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar karantinas pakeitė Jūsų apsipirkimo įpročius?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-20 -15 C

-13 -10 C

 

-18 -15 C

-11 -8 C

-8 -6 C

 

-4  0 C

0-3 m/s

0-4 m/s

 

1-6 m/s

       

Nuorodos