respublika.lt

Zigmas Vaišvila: Siaubiamiškio pasaka Nr.2 „Siaubiamiškio pasakų kūrėjas ir jo alaviniai kareivėliai"nuotraukos (151)

2021 sausio mėn. 05 d. 07:30:00
Zigmas VAIŠVILA (ne Vytautas Landsbergis)

Vietoj prologo - linksmas Alfonso iš Aukoto komentaras: Sutikome naujaką ramiai. Penkios pūslės kobros, siemkių trys kg ir monikutės N. Pasiklausę Nausėdos š... malimo, išėjom į lauką...išsivemt. Ar tai prezidentas, ar rašaliuks lievas pasitaikė, ar dūstas pasenęs. Žodžiu, fejerverkams babkių neturėjom, tai skėliau Broniui iš Daužnagių į lesalą, kad žiežirbos pasklido iki pat Pašušvio. Mano Jadzė iš džiaugsmo pridėjo į kelnes. Sakė, kad efektas buvo kaip fejerverkai. Atsičiūchinau reanimacijoje su žandikaulio atviru lūžiu. Medikai diagnozavo koroną. Dabar karantinuojuosi Daužnagiuose, nes Broncė kažkur dingo, o Jadzikė Albiną iš Papušinio parsitempė kurva. VISUS SU NAUJAKU!

×
nuotr. 7 nuotr.
Vytautas Landsbergis ir Zigmas Vaišvila. Redakcijos archyvo nuotr.

 

Naujuosius Metus sutikau parašydamas Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio) Siaubiamiškio pasaką Nr.1 „Kaip Koronavirusas pavergė kitus virusus". Taip nusprendžiau padėti Pasakų knygos „Siaubiamiškio pasakos" idėjiniam autoriui Vytautui Landsbergiui, vėluojančiam rašyti šią knygą. O Siaubiamiškio gyventojai jau įpratinti labai laukti jiems skirtų pasakų...

Šio Lietuvos rašytojų sąjungos nario siekį sukurti pasakų knygą „Siaubiamiškio pasakos" 2020 metų pirmojo karantino dėl Koronaviruso metu deramai įvertino Lietuvos kultūros taryba, paskyrusi Vytautui Landsbergiui vieną iš 756 trijų mėnesių stipendijų karantino metu tinkamai save realizuoti negalintiems kultūros ir meno kūrėjams. 1800 Eur dydžio stipendija labai kukli, kad deramai įvertinti bent pačią autoriaus idėją. Matyt, todėl ir vėluoja ši knyga, o gal ją autorius rašo ne plunksna, o tikrame mūsų, Lietuvos piliečių, gyvenime? Todėl tikiuosi, kad rašytojų sąjungos narys neatstums mano kuklios paramos, rašant Siaubiamiškio pasakas Lietuvos piliečiams.

Tačiau būtų negražu nepristatyti šios idėjos autoriaus ir jo, anot Haufmano pasakos „Spragtukas", alavinių kareivėlių, kurių gyvenimo moto - gyventi Vytautu Landsbergiu. Oficiali Vytauto Landsbergio biografija žinoma, o jo alaviniai kareivėliai atsiskleis Siaubiamiškio pasakose konkrečiais darbais ir net žygdarbiais. Tad leiskime jiems kalbėti jų pačių darbais.

Netikėtai aptikau unikalius Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 20-mečio minėjimo dokumentus, atskleidžiančius ne tik Vytauto Landsbergio, bet ir jo alavinių kareivėlių tikrus žygdarbius. Lietuvos žmonėms sekamose pasakose apie Koronovirusą pravartu žinoti, kad šių pasakų sekėjo Vytauto Landsbergio alavinių kareivėlių būryje yra ir į paties Koronaviruso „palaimintuosius" 2020 metais pakylėtas Aurelijus Veryga, kuris 2008 metų gegužės 29 dieną „Vyskupo M. Valančiaus sąjūdžio" vardu drauge su „Piliečių santalkos" atstovu Jonu Algirdu Kronkaičiu, „Kito pasirinkimo" atstovu Arvydu Janulaičiu, „Lietuvos Sąjūdžio" atstovu Justu Dvarionu, „Lietuvos fronto bičiulių" atstovu Kęstučiu Milkeraičiu ir „Alternatyvios kultūros paveldo komisijos" atstove Rasa Kalinauskaite kreipėsi į LRT Tarybą dėl sprendimo nepratęsti sutarties su Lietuvos radijo laidos „Tarp Rytų ir Vakarų" vedėju Dariumi Kuoliu. Vytauto Landsbergio kariauna skelbė, kad LRT „turėtų ginti viešąjį interesą ir žodžio laisvę..., nes pasikeitus LRT administracijai, šiurkščiai pažeidžiamos Lietuvos piliečių teisės gauti įvariapusiškesnę informaciją." Šis kreipimasis buvo pristatytas 2008 metų gegužės 31 dieną Lietuvos nacionaliniame dramos teatre Vilniuje į eilinį suvažiavimą susirinkusiam Siaubiamiškio pasakų idėjos autoriaus sambūriui, pasivadinusiam Lietuvos Sąjūdžiu.

Šiame Vytauto Landsbergio alavinių kareivėlių suvažiavime buvo pristatyti ir labai svarbūs Siaubiamiškio pasakoms paties Vytauto Landsbergio paruošti ir suvažiavimo patvirtinti dokumentai. Pirmasis - „Pareiškimas dėl Lietuvos kariuomenės", kuriame skelbtas susirūpinimas „reformomis", kuriomis vykdoma „gynybos likvidacinė kryptis... dengiama naiviais aiškinimais, neva užpultąją Lietuvą „gins NATO".

Šis suvažiavimas kitu „Atviru laišku" kreipėsi ir į Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų, Seimo Pirmininką Česlovą Juršėną, Ministrą Pirmininką Gediminą Kirkilą, Lukiškių aikštės projektų vertinimo komisijos pirmininką Juozą Imbrasą dėl nevykdomo 1999 metų vasario 11 dienos Seimo nutarimo dėl Lukiškių aikštės. Mat nieko nepadaryta, kad „...aikštėje vyktų iškilmingi valstybinių ir tautinių švenčių minėjimai, kad atvykę į Vilnių užsienio valstybių vadovai prie Amžinosios ugnies galėtų išreikšti pagarbą mūsų valstybei, padėtų gėles. ... likome vienintelė posovietinė sostinė be tokios aikštės. ... o dėkingumą išreiškiančio paminklo nežinomam kariui arba partizanui niekur Vilniuje neturime." Pasakorius Vytautas Landsbergis kartais ir ne pasakas seka - Maskvoje, „posovietinės" Rusijos Federacijos sostinėje, Aleksandro sode prie Kremliaus sienos tikrai yra Nežinomo kareivio kapas, prie kurio dega Amžinoji ugnis, skirta visiems TSRS piliečiams, žuvusiems Didžiajame Tėvynės kare. Ir laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune Vienybės aikštėje Karo muziejaus sodelyje prie Nežinomo kareivio kapo dega Amžinoji ugnis. 2010 metais Vilniaus miesto savivaldybė buvo leidusi uždegti Amžinąją ugnį Vilniaus miesto Antakalnio karių kapinėse Antrajame pasauliniame kare žuvusiems kariams, tačiau neamžinai - Amžinajai ugniai buvo leista degti tik 2010 metų gegužės 1-9 dienomis.

Dar didesniu siaubu Vytautas Landsbergis šio suvažiavimo dalyvius prigąsdino „Pareiškimu dėl urminio aukščiausio valstybinio apdovanojimo". Mat Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas, neatsiklausęs Siaubiamiškio Didžiojo pasakoriaus, išdrįso Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui pasiūlyti Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanoti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir 1988 metų spalio 23 dieną išrinktos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos narius. Ir Prezidentas V. Adamkus nuolankiai pakluso reikliam vyriausiajam Siaubiamiškio faktiniam valdovui.

Dar didesnėmis grėsmėmis šis alavinių kareivėlių suvažiavimas prigąsdino Siaubiamiškio gyventojus „Rezoliucija dėl Atsakomybės už Lietuvos ateitį renkant LR Seimą" - pakvietė remti patriotinius kandidatus, „turinčius tvirtas moralines nuostatas, nebendradarbiavusius su okupacinių valstybių specialiosiomis tarnybomis ir neįtakojamus nedraugiškų Lietuvai valstybių struktūrų." Tačiau Vytautas Landsbergis tam ir pasakorius, kad Siaubiamiškio gyventojams netikėtai atsiųstų tikrų išbandymų. Po 2008 metais įvykusių LR Seimo rinkimų jis 2009 metais Siaubiamiškio Respublikos Prezidentu rinkti pasiūlė vis dar Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi esančią Dalią Grybauskaitę. Matyt, geras Maskvos elgesys ir pagarba Nežinomam kariui įkvėpė šį pasakorių pasiūlyti mums šį išbandymą. Ir pasaka pasisekė - 2014 metais ji mums buvo dar kartą pasekta.

Tačiau net ir Siaubiamiškyje turi klestėti smulkūs ir vidutiniai šeimos ūkiai. Todėl dar viena Vytauto Landsbergio alavinių kareivėlių suvažiavimo rezoliucija atkreiptas dėmesys, kad emigravo apie 0,5 milijono jaunimo, o didžioji dalis žmonių lieka mažo atlyginimo samdiniais, todėl kreiptasi į Siaubiamiškio gyventojus dėl sąlygų atkurti Lietuvoje tradicinius šeimos ūkius sudarymo. Tačiau pagrindinis Siaubiamiškio pasakorius tuo nebesirūpina baisiajam Koronavirusui Lietuvą užpuolus. Kodėl? Pasakose netrūksta netikėtumų.

Ir tikru siaubu susirūpinęs Vytautas Landsbergis šiam jo alavinių kareivėlių suvažiavimui pasiūlė Rezoliuciją „Dėl teismų sistemos demokratizavimo", kuria priminė, kad 1990 metų vasario 13 dieną Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos priimtas Teismų santvarkos ir teisėjų statuso įstatymas „pilnai tenkino demokratijos reikalavimus". Mat nustatė, kad partijos nesikiša į teismų veiklą, o teisėjai ir teismo tarėjai renkami, teismai klauso tik įstatymo. Didysis pasakorius kukliai nutylėjo, kad šį įstatymą priėmusios XI šaukimo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku buvo ne jis pats, o toks Algirdas Brazauskas. Tačiau Didysis pasakorius mums paaiškino, kad Siaubiamiškyje „susikūrė uždara, hierarchinė, neveiksminga, socialiai nejautri teismų sistema, būdinga autokratinių valstybių teismams. Nuo tada teismai vis labiau praranda visuomenės pasitikėjimą." Žodžiu, graži aktuali pasaka Siaubiamiškio gyventojams. Jų likimu susirūpinęs Siaubiamiškio faktinis valdovas labai pasipiktino, kad atsisakoma keisti šią siaubingą sistemą paaiškinimais, kad „Lietuvos visuomenė tokiam žingsniui nesubrendusi, neturi dvasinės kultūros, yra tik pereinamajame laikotarpyje į demokratiją."

Tačiau, deja, šie pasakoriaus Vytauto Landsbergio pasakojimai pernelyg ilgai mus visus maitino iliuzijomis, o jis savo alavinius kareivėlius - trupiniais nuo išrinktųjų stalo.

Tęsinys apie tai jau bus trečiosios Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio) Siaubiamiškio pasakos sakmė.

***

Zigmas Vaišvila: Siaubiamiškio pasaka Nr.1. „Kaip Koronavirusas pavergė kitus virusus"

Pradėkime Naujuosius Metus, Vilties Metus, nuo atidos ir pakantumo kitai nuomonei. Neskubėjimo ir įsiklausymo. Sutikus Naujuosius, šovė mintis padėti Lietuvos rašytojų sąjungos nariui Vytautui Landsbergiui, kurio siekį sukurti pasakų knygą „Siaubiamiškio pasakos" 2020 metų pirmojo karantino dėl koronaviruso metu įvertino Lietuvos kultūros taryba, paskyrusi jam vieną iš 756 trijų mėnesių stipendijų karantino metu tinkamai save realizuoti negalintiems kultūros ir meno kūrėjams.


Kol Vytautas Landsbergis šios pasakų knygos nepaskelbė, ir „copyright" teisės nevaržo, kaip senas ir šiek tiek patyręs bendražygis, nusprendžiau jam padėti. Nes Vytautas Landsbergis, manau, pagrįstai vaizdelį Lietuvoje apibūdino kaip Siaubiamiškio pasakas.

Siaubiamiškio pasakų aktualumas neatlėgo. O kiekviena pasaka, besibaigianti gėrio ir tiesos pergale, yra būtina mums visiems. Nors lietuviškos pasakos ir labai gūdžios...

Tikiuosi, kad Lietuvos rašytojų sąjungos narys mano pagalbos neatstums.

Taigi, pirmąją mano, tikrai ne Vytauto Landsbergio, Siaubiamiškio pasaką pavadinau „Kaip Koronavirusas pavergė kitus virusus".

Naujų metų naktį mūsų šeima žiūrėjo 2018 metais JAV sukurtą filmą „Spragtukas ir keturios karalystės" (The Nutcrucker and the Four Realms). Vienas šios pasakos moralų šiais laikais labai aktualus - ne visi net Haufmano pasakos šiuolaikiniai teigiami herojai iš tikrųjų yra teigiami. Tačiau gėris pasakoje turi laimėti. Tad, pirmyn, mielieji, į pirmąją Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio) Siaubiamiškio pasaką.

2020 metų gruodžio 23 dieną signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime „Valstybė klimpsta į teisinį chaosą", kurioje dalyvavo ir buvęs Seimo narys, www.ekspertai.eu atstovas Audrius Nakas, Lietuvos visuomenės tarybos Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos l.e.p. vadovė dr. Nendrė Černiauskienė ir klinikinių tyrimų mokslininkė embriologė Aušra Blažėnienė, pateikta informacija su nuorodomis ir į 2020 metų lapkričio 27 dieną paskelbtą 22 šalių mokslininkų mokslinius tyrimus apibendrinantį straipsnį dėl PRG testų, naudojamų COVID-19 susirgimo nustatymui, nepatikimumą - net 97% jų nepatikimi, o teigiamo atsakymo atveju būtini papildomi tyrimai. Tokia ir PSO rekomendacija. Bet Lietuvą ir kitus Siaubiamiškio pasakų kraštus valdantiesiems, kuriems pirmosios PSO rekomendacijos tiko, tolimesnės pradeda nebepatikti.

Šią Z. Vaišvilos spaudos konferencijos dalį paskelbė ši svetainė. Jos nuorodą Zigmas Vaišvila paskelbė Facebooke, savo viešojoje sienoje (veikla jo asmeninėje sienoje ribojama nuo 2019 metų sausio 25 dienos). Netrukus šį vaizdą uždengė www.delfi.lt užsklanda „Klaidinga informacija. Patikrinta nepriklausomų faktų tikrintojų." Ir pateikta nuoroda, kaip šie „nepriklausomi tikrintojai" tai tikrino.

Bet klysta ir pasakų veikėjai. Geruoju pasakos herojumi prisistatantis www.delfi.lt (vis tik „Nepriklausomi tikrintojai - melagienų demaskuotojai"!) ėmė ir paslydo - nepašalino šio straipsnio komentaro, kurį pateikė neprisistatęs teigiamas herojus 456 - išmanantis ir apsiskaitęs, mokantis ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbą Žmogus (pasakose būna paslaptingų padėjėjų):

„456 - Delfis irgi meluoja. PSO išleistame testavimo vadove "Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases", kurį galima parsisiųsti iš oficialaus PSO tinklapio, juodu and balto parašyta:

"Routine confirmation of cases of COVID-19 is based on detection of unique sequences of virus RNA by NAAT such as real-time reverse-transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) with confirmation by nucleic acid sequencing when necessary. The viral genes targeted so far include the N, E, S and RdRP genes... PCR testing of asymptomatic or mildly symptomatic contacts can be considered in the assessment of individuals who have had contact with a COVID-19 case... To consider a case as laboratory-confirmed by NAAT... the following conditions need to be met: One positive NAAT result for the presence of betacoronavirus, and COVID-19 virus further identified by sequencing partial or whole genome of the virus as long as the sequence target is larger or different from the amplicon probed in the NAAT assay used."

Ir herojus 456 (ne agentas 007) pasakos skaitytojams ir žiūrovams paaiškino, kaip Koronavirusas kitus virusus pavertė Haufmano pasakos „Spragtukas" paklusniais alaviniais kareivėliais:
„1) PCR (liet. PRG) testais nustatomas ne SARS-CoV-2 virusas, bet visa klasė BETAKORONAVIRUSŲ. Kas yra tie betakoronavirusai?

"Betacoronavirus (β-CoVs or Beta-CoVs) is one of four general (Alpha-, Beta-, Gamma-, and Delta-) of coronaviruses. The betacoronaviruses of the greatest clinical importance concerning humans are OC43 and HKU1 (which can cause the common cold) of lineage A, SARS-CoV and SARS-CoV-2 (which causes the disease COVID-19) of lineage B, and MERS-CoV of lineage C."

Vaje, taigi peršalimą sukeliantys koronavirusai OC43 ir HKU1 taip pat yra betakoronavirusai.

2) Todėl PSO aiškiai nurodo, jog gavus teigiamą PRG testo rezultatą SARS-CoV-2 viruso identifikavimui yra būtina atlikti paimto viruso izoliato PILNĄ GENOMO SKENAVIMĄ.

Betgi Delfis vos prieš porą dienų rašė, jog iki šios dienos Lietuva atliko tik 200 viruso izoliatų genomo skenavimų. Delfi 2020-12-28: „Šiandien jau esame ištyrę per 200 koronaviruso genomų. Įvertinti virusų variantai, išplitę Lietuvoje pavasarį, rudenį ir esantys dabar. Tai - plačiausios apimties tokio tipo tyrimas Baltijos šalyse. Paskutinio tyrimo rezultatais artimiausiu metu pasidalinsime tarptautinėje duomenų bazėje GISAID", - pastebėjo LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė... „Atliktas labai svarbus ir reikalingas darbas. Mokslininkams pavyko ištirti 60 SARS-CoV-2 mėginių, surinktų lapkričio-gruodžio mėnesiais Lietuvoje, iš kurių daugiausiai - visiškai nauji mėginiai, iš pacientų paimti dar gruodžio 23 dieną", - pažymėjo Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikos vadovė prof. Astra Vitkauskienė... Daug kalbų sukėlusio britiškojo viruso tipo (B.1.1.7 viruso linija) tirtuose mėginiuose mokslininkai nenustatė..."

Taigi, grubiai tariant, šiai dienai Lietuvoje turime tik 200 teigiamų patvirtintų SARS-CoV-2 viruso atvejų."

Šios Siaubiamiškio pasakos Nr.1 pasakoriaus Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio, už kurio veiksmus ar neveikimą Zigmas Vaišvila nėra atsakingas) moralas dvejopas. Teigiamu kovotoju su Koronavirusu prisistatantis Siaubiamiškio pasakų herojus www.delfi.lt paslydo ir pasirodė besąs neigiamas herojus - Koronaviruso bendrininkas. Tačiau prieš Naujuosius Metus, mielieji Siaubiamiškio pasakų skaitytojai ir žiūrovai, sužinojome, kad kovoje su Koronaviruso afera yra ir daugiau teigiamų herojų. Tai - lietuviškas agentas 456 bei profesorės Vaiva Lesauskaitė ir Astra Vitkauskienė. Tik blogųjų patarėjų apsupti ir jų įtakos veikiami valdantieji kol kas dar neišgirdo šių Siaubiamiškio pasakų teigiamų herojų nuomonės. Skubėdami vis neturi tam laiko. Juos ir toliau klaidina teigiamais herojais prisistatantys, bet iš tikrųjų neigiamais besantys prisiplakėliai patarėjai.

Su Naujaisiais Metais, mielieji, kurie siekiate GĖRIO ir TIESOS, gyvenate VILTIMI ir gerąja net Siaubiamiškio pasakų baigtimi! Iki susitikimo antrojoje Siaubiamiškio pasakoje!

Vito Tomkaus trigrašis:

Gaila, kad visi bijo kalbėti apie esmę, o suka uodegas aplinkui. Juk tikslas - pateisina priemones. Jeigu tikslas yra sumažinti žmonijos, ypač - beviltiškai pasenusios, skaičių, visos priemonės tinka: ir „koronovirusas", ir kvėpavimo sutrikimas dėl kaukių, ir savalaikės medicininės priežiūros nebuvimas, ir panikos bei psichozės nuolatinis skleidimas, ir izoliacija, kad prie grabo buveinės priprastume, ir artimųjų atotrūkis, kad nuo užuojautos atprastume. Atėjo metas pensininkams susiprasti, kad tik jie gali išgelbėti pasaulį. Juk apie senstančią senutę Vakarų Europą jau seniai kalbama. Kad neužtenka darbo rankų visų senolių išlaikyti, irgi akivaizdus faktas. Jei ir toliau kviesim emigrantus iš svetur, pabėgėliai mūsų mailių išpjaus - vardan ko jį tada paleidome į gyvenimą? Aš kaip pensininkas sau ramiai pasiskaičiavau, kad jau porą tūkstančių pensijų mes susimažinome sąmoningai. Drąsiai galime pasigirti, kad 15-20 mln. eurų jau sutaupėme. Po paraliais, ar gali ekspertai ir analitikai tiksliai suskaičiuoti, kiek konkrečiai pensininkų su visomis pensijomis dar reikia paaukoti, kad mūsų vaikai ir anūkai dėl mūsų nebekentėtų ir vėl galėtų gyventi kaip normalūs žmonės? Ta proga, kaip vienas iš pensininkų, kreipiuosi į artimuosius: mielieji, nesijaudinkite, nesinervuokite ir jokiu būdu nepanikuokite - mes seniai jaučiamės kaip gyvi numirėliai. Ar Valstybei apsimoka mus ilgiau kankinti?

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (151)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. GODOS PRIE SUSKILUSIOS „GELDOS”
2. DEVYNERI METAI NELAISVĖJE (Milijonieriaus Vito Tomkaus interviu su milijardieriumi Raimondu Baranausku)
3. Sorošo tinklas Lietuvoje: Ką rašė „Respublika" apie Džordžą Sorošą prieš 15 metų (Sorošo sąrašas su naujomis „elitinėmis" pavardėmis)
4. Vitas TOMKUS: NUO ATGIMIMO IKI IŠSIGIMIMO
5. Vitas TOMKUS: JUOKAI JAU BAIGIASI, arba TEGYVULIUOJA PIDERALDEMOKRATIJA!
6. Globalistai atims mamą ir tėtį
7. Po vakcinos nuo COVID-19 - mirtis
8. N.Venckienė: Jie teisia, o aš vaidinu, kad tikiu
9. Algimantas Rusteika: Bakalaurų vyriausybė pasiilgo Rusijos
10. Po vakcinos nuo COVID-19 - mirtis
11. Globaliame pasaulyje nekorektiška vadintis lietuviu
12. Laukėt, kad Dulkys virusą patvarkytų?
13. Didina pensijas, o jos vis nekyla (su Vito TOMKAUS trigrašiu)
14. Ką jie dabar pasakytų žuvusiųjų artimiesiems?
15. Prieš 30 metų dėl laisvės buvome pasiruošę viskam
16. Nesiskiepysi nuo COVID-19 - greitai lėksi iš darbo?
17. Trečias bandymas padaryti V.Landsbergį... prezidentu
18. O.Strikulienė: KAPITOLIJAUS ŠTURMĄ INICIJAVO NE TRAMPAS
19. O jeigu karas?
20. Policijos veteranai užsigeidė privilegijų
21. Vitas TOMKUS: RINKTI AR NERINKTI?
22. Vakarams bus labai blogai, Lietuvai - tik blogai
23. Zigmas Vaišvila: Siaubiamiškio pasaka Nr.2 („Siaubiamiškio pasakų kūrėjas ir jo alaviniai kareivėliai")
24. Užkalti karstai kelia dar daugiau įtarimų (su Vito TOMKAUS trigrašiu)
25. Lengviau sukurti vakciną nuo Covid-19, nei ištirti bylą (su Vito TOMKAUS trigrašiu)

Dienos klausimas

Ar sekate susirgimų, mirčių nuo koronaviruso skaičius?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar karantinas pakeitė Jūsų apsipirkimo įpročius?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-3   0 C

-1  0 C

 

 0  +1 C

+2 +3 C

+3 +4 C

 

+3 C  

1-6 m/s

1-5 m/s

 

0-5 m/s

       

Nuorodos