respublika.lt

V.Vaicekauskas: Kaip apgauti finansų ministrą (Šių dienų tragikomiškas spektaklis)nuotraukos (7)

2019 lapkričio mėn. 17 d. 13:35:03
Vladas VAICEKAUSKAS, „Respublikos“ apžvalgininkas

Praėjusio šeštadienio publikacija „Susigrąžinkime Švietimo ministeriją“ sulaukė pluošto skaitytojų komentarų, laiškų, skambučių.

×
nuotr. 5 nuotr.
Rimo Valeikio pieš.

 

Tačiau klaipėdietės Romos Janinos Pliušienės laiškas privertė ilgiau sugrįžti prie pasiligojusios švietimo sistemos reikalų.

Skaitytoja rašo: „ačiū, kad profesionaliai atvėrėte sunkiai sergančios švietimo sistemos pamatus“. Tačiau liko nežinia, kas verda ir maišo žemės ūkio mokyklų pavertimą skyriais košę.

Masiškas bendrojo lavinimo, o dabar ir žemės ūkio mokyklų naikinimas, t.y. pavertimas skyriais, padaliniais, filialais, sumenkina, nužemina pačią švietimo sistemą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tampa visuotinio apgailėjimo, o dažniausiai pasišaipymo objektu.

Kas parengė žemės ūkio mokyklų likvidavimą, t.y. vertimo skyriais dokumentus, kas tuos dokumentus pasirašė, kas prisiėmė atsakomybę už apgailėtinas Šiaulių rajono Gruzdžių žemės ūkio mokyklos sunaikinimo pasekmes?

Parašo vertė ir prasmė

Ant mano rašomojo stalo keletas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio Tomo Daukanto prirašytų raštų. Raštai adresuoti Finansų ministerijai. Antai rašte „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ siekiama finansų ministro pritarimo, kad Vyriausybė priimtų nutarimą, jog viešoji įstaiga Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla būtų prijungta prie viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro.

Po reorganizavimo Igno Karpio mokykla taptų centro padaliniu, tai reikštų, kad vietoj dviejų turėtume vieną juridinį asmenį (tai apsimokėtų valstybei - red.).

Toliau rašte išdėstomi Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos naikinimo, t.y. pavertimo padaliniu, privalumai:

a) „būtų atsisakyta besidubliuojančių, tokių yra 15, profesinio rengimo, mokymo programų“;

b) „būtų sujungtas pirminis, tęstinis formalus profesinis mokymas, labiau įveiklinamas esamas sektorinis praktinio mokymo centras, racionaliau naudojami materialieji ištekliai, didinamos profesinio mokymo prieinamumo galimybės tiek jaunimo, tiek vyresnio amžiaus ir įvairių socialinių grupių asmenims pagal įvairias švietimo sritis. Siektinas geresnis darbo rinkos poreikių tenkinimas ir mechanizmų, kuriančių aukštesnę kokybę suaugusiųjų, dirbančiųjų ir bedarbių profesinio mokymo srityje ir didinančių profesinio mokymo patrauklumą vaikams ir jaunimui, tobulinimas“.

Ar ką nors supratote, kas oficialiame rašte kanclerio parašyta? Galbūt kryžiažodžių mėgėjams tokia menkaraščių „keverzonė“ patiktų, bet mane rašto kalba pribloškė.

Toliau tame pačiame rašte „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ dėstoma: „prieštaravimų numatomai reorganizacijai Panevėžio miesto savivaldybė nepateikė“ (kurgi pateiks, jei Panevėžio profesinio rengimo centras vienu ypu pasipildo 205 Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos mokiniais!)

Bet štai Pasvalio rajono savivaldybė, pati Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla prisijungti prie Panevėžio profesinio rengimo centro nenori. Tą pripažįsta ir kancleris T.Daukantas. Pasvalio savivaldybė siūlo sujungti profesinę mokyklą su vietos G.Petkevičaitės-Bitės gimnazija, o Panevėžio profesinio rengimo centro globos atsisakyti.

Kancleris T.Daukantas įtikinėja Finansų ministeriją, kad: „mokinių skaičius minimoje gimnazijoje ir profesinio mokymo įstaigoje kasmet mažėja. Per artimiausius kelerius metus įkurtoje naujoje ugdymo įstaigoje dominuotų suaugusieji asmenys. Iškiltų saugios aplinkos nepilnamečiams sukūrimo klausimai, tai pareikalautų papildomų investicijų. Dėl šių priežasčių Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nepritaria bendros su savivaldybe ugdymo įstaigos kūrimui ir numato šią profesinio mokymo įstaigą reorganizuoti 2019 metais“.

Sugalvok: „įkurtoje naujoje mokymo įstaigoje dominuotų suaugusieji asmenys. Iškiltų saugios aplinkos nepilnamečiams sukūrimo klausimai, tai pareikalautų papildomų investicijų“.

Igno Karpio profesinė mokykla turi savo vairuotojų mokyklą, kasmet rengia suaugusiųjų profesinio mokymo kursus, naujų specialybių pagrindų apmokoma 200 suaugusiųjų, mokyklos mokiniai puikiausiai bendrauja su suaugusiais, nekyla jokių „saugios aplinkos nepilnamečiams“ problemų.

Vadinasi, kancleris, siekdamas savo tikslų, finansų ministrui meluoja?

Delegacija važiuoja pas švietimo, mokslo ir sporto ministrą


Pasvaliečių taip lengvai apie pirštą neapvyniosi. Tai derlingiausių žemių krašto žmonės.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas, rajono švietimo, mokslo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Vilys, Igno Karpio profesinės žemės ūkio ir paslaugų mokyklos direktorius Vytautas Jankus ir dar keli asmenys praveria ministro kabineto duris.

Karšta diskusija užsibaigia niekuo: „Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos reorganizavimas prijungiant ją prie viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro yra numatytas Valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo 2018-2030 metų bendrojo plano, patvirtinto 2018 m. kovo 29 d. ministro įsakymu Nr.V-305.“

Delegacijos nariai prašė ministrą atšaukti įsakymą Nr.V-305, bet nieko nepešė. Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos direktorius pabandė įtikinti ministrą, kokios problemos iškils mokyklą pavertus skyriumi, ir skyrių prijungus prie Panevėžio profesinio rengimo centro. Pasekmės:

- dešimt darbuotojų neteks darbo, tai ilgametę patirtį turintys darbuotojai;

- Pasvalio rajone išaugs socialinių pašalpų gavėjų skaičius, jaunesni emigruos į didmiesčius arba į užsienį;

- nebeveiks mokyklos vairavimo mokykla, nutrūks suaugusiųjų mokymas ir traktorininkai nebeteks galimybių pasikeisti traktorių vairavimo teises;

- mokykla, netekusi uždirbtų lėšų - jas pasisavina Panevėžio profesinio rengimo centras, nebegalės gerinti mokyklos infrastruktūros ir mokymo bazės;

- mokykla, t.y. skyrius, negalės dalyvauti „Profesinio mokymo infrastruktūros projekte“ ir užsidirbti lėšų;

- mokyklos mokiniai pagal atskiras programas turės važinėti į Panevėžio profesinio rengimo centrą, ten ir atgal susidarytų 90 kilometrų kelionės. Kas apmokės išlaidas?;

- pamažu Panevėžio centras išsiveš mokyklos mokinius ir seniausia, 205 metus skaičiuojanti Joniškėlio žemės ūkio mokykla bus uždaryta;

- ministras skėstelėjo rankomis: Vyriausybės nutarimo projektas paruoštas.

Ministras delegacijai nepasakė, neišdrįso pasakyti, kad Vyriausybės nutarimo projektą paruošė ministerijos kancleris T.Daukantas.

Kelionė į Seimą

Delegacija įsiprašė į Seimą, gal jis padėtų sustabdyti Joniškėlio viešosios įstaigos Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos reorganizavimo, t.y. valingo prijungimo prie Panevėžio profesinio rengimo centro, procesą.

Užvirė karštos diskusijos - kas svarbiau - žemės ūkio mokyklos likimas ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio T.Daukanto parengti raštai Finansų ministerijai duoti sutikimą proceso eigai, gal įmanoma atšaukti kanclerio parengto Vyriausybei nutarimo projektą? Gimė Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija „Dėl profesinių mokyklų tinklo pertvarkos“. Rezoliuciją pasirašė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir 20 Seimo narių.

Rezoliucija ragina Vyriausybę:

1) koreguoti profesinių mokyklų reorganizacijos procesą;

2) surengti naujas konsultacijas dėl profesinių mokyklų tinklo, įtraukiant daugiau socialinių partnerių bei derinant tai su Bendrojo plano koncepcijos svarstymu LR Seime;

3) atsižvelgti į šiuo metu VDU, KTU bei KU mokslininkų rengiamas šalies regionų žaliosios ekonomikos kompleksinį koncepcijos modelį, kuriame ypatingai akcentuojamos žemės ūkio profesinių mokyklų vieta ir vaidmuo;

4) stiprinti savivaldybių, verslo, bendruomenių galimybes dalyvauti profesinių mokyklų valdyme, siekiant ugdymo kokybės ir mokytojų darbo sąlygų gerinimo.

Valingų sprendimų iniciatorius ir vykdytojas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris T.Daukantas nesureagavo.

Seimo narys Tomas Tomilinas siunčia laiškelį kancleriui T.Daukantui: „Sveikas Tomai, kiek dar turi surinkti Seimo narių parašų, kad pradėtum kalbėti ir girdėti žmones? Labai prašau neignoruoti ir suteikti galimybę išklausyti alternatyvią nuomonę.

Kol kas yra daugiau nei 20 Seimo valdančiosios frakcijos narių parašų, ministrai ir komitetų vadovai... Opozicijos net nejudinu. Jums reikia 71?“

Valingojo kanclerio T.Daukanto atsakymas: „Rugpjūčio 30 dieną, penktadienį, viešoji įstaiga Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla rugsėjį tampa Panevėžio profesinio rengimo centro skyriumi, padaliniu, filialu!“

Piš Seimui, Seimo rezoliucijai, Seimo pirmininkui ir vienam valstiečių ir žaliųjų lyderiui T.Tomilinui.

Nusileidus tragikomedijos uždangai

Kalbuosi su Alytaus rajono Simno žemės ūkio mokyklos buvusiu direktoriumi Gediminu Radžiukynu: ar ministerijos kancleris derino su jumis, mokyklos bendruomene mokyklos pavertimo Alytaus profesinio rengimo centro skyriumi?

„Ne, nederino. Niekas neatvažiavo ir nepaaiškino, kokias funkcijas atliks skyrius, kiek žmonių neteks darbo, kiek mokinių liks Simne.“

Kalbuosi su Trakų rajono Aukštadvario žemės ūkio mokyklos buvusiu (atleistu) direktoriumi Jonu Kazlausku.

„Niekas neatvažiavo, nederino, neatsiklausė. Atsiuntė raštą ir mokykla tapo Elektrėnų profesinio rengimo centro skyriumi.“

Valingu kanclerio mostu centrų skyriais tapo Žeimelio, Joniškėlio žemės ūkio mokyklos. Kanclerio adresuotuose Finansų ministerijai raštuose suokiama: „Priėmus nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.“

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama vadovaujantis numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų vasario 26 d nutarimu Nr.276 „Dėl numatomo tiesinio reguliavimo poreikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu.

Įsidėmėkime: žemės ūkio mokyklų valingo pavertimo centro skyriais teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama, nes gali išaiškėti, kad valingu sprendimu mokyklas prijungiant prie centrų gali iškilti teisingumo problemų!

Tragikomedijos scenoje nusileido uždanga: Aukštadvario, Simno, Joniškėlio žemės ūkio mokyklų skyriai palikti nežinioje.

P.S. Redakcijos žiniomis, ministerijoje nieko nepešė ir Rietavo meras Antanas Černeckis, atvykęs su parengtu buvusios Rietavo žemės ūkio mokyklos, pirmosios Lietuvoje kunigaikščių Oginskių įkurtos žemės ūkio „mokslinyčios“ pertvarkymo ir pritaikymo naujiems laikams projektu, kuriam entuziastingai pritarė Seimo kaimo reikalų komitetas, kitos žinybos, mokslininkai. Tačiau merą sukirto tas pats kancleris T.Daukantas. Kunigaikštis?

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (7)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • INFLIACIJA: vidutinė metinė infliacija birželį sudarė 1,9 proc.
  • RADINYS: Vilniuje ketvirtadienio vakarą automobilyje aptiktas nemažas kiekis narkotinių medžiagų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ką galvojate apie Vitalijos Katunskytės dainą „Robinzonas“?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar vis dar mintyse eurus verčiate į litus?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+12 +14 C

+14 +16 C

 

+10 +12 C

 +19 +22 C

+18 +20 C

 

+16 +18 C

4 m/s

4-5 m/s

 

2-3 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.1342 PLN - 4.4655
RUB - 80.0425 CHF - 1.0634
GBP - 0.8966 NOK - 10.6173

Nuorodos