respublika.lt

Vlado VAICEKAUSKO pokalbis su nepažįstamąja (16)

2021 kovo 30 07:00:00
Vladas VAICEKAUSKAS

Televizijos, radijo laidose, portaluose, spaudoje: valstybę valdo Tėvynės Sąjunga konservatoriai, valstybę valdo konservatoriai ir liberalai... Kad valstybę valdo trijų rūšių liberalai aišku mažam ir dideliam. Tikrų, potencialių konservatorių Seime veik nebelikę. Tačiau iš kur, tamstos, ištraukėte, kad Tėvynės Sąjunga - konservatoriai

×
nuotr. 1 nuotr.
Vladas Vaicekauskas. Eltos nuotr.

 

Partijos pavadinime "Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys-demokratai" žodžio "konservatoriai" nėra! Krikščionys-demokratai save įsivardijo, o kas yra mįslingoji "Tėvynės Sąjunga"? Kas po "Tėvynės Sąjungos" kepure paslėpta?

**
Penkiasdešimt metų po padu mus spaudė Tarybų Sąjunga. Per kančias ir kraują atsikovojome Nepriklausomybę. Karštu Laisvės bučiniu pasidžiaugę, globalistų aprūkyti kanapėmis dvi paras dykai maukėme alų, padovanotais melsvai-baltais milteliais išsiskalbę tautišką Garbę ir Orumą, švarutėliai it angelaičiai, džiaugsmingai prisidavėme Europos Sąjungai.

**
Turime kooperatyvų sąjungą, žvejų-medžiotojų, muzikų, dailininkų, rašytojų, ūkininkų, amatininkų, moksleivių, studentų sąjungas. Turime 14 įvairių susivienijimų, korporacijų, konfederacijų ir t.t. apsišaukėlių prezidentų.
Sąjungos sujungia, apjungia, suvienija, priglaudžia, apgobia ir vedasi.
O ką sujungia, apjungia, suvienija, priglaudžia ir kur mus vedasi mįslingoji "Tėvynės Sąjunga"?

Verta rimtai paspėlioti.

Pradžiai "užvesiu ant kelio". Tėvynės Sąjunga savo sukurptais ir priimtais įstatymais po savo kepure 75 metams nuo Tautos akių paslėpė tūkstančius KGB darbuotojų. Kas po ta mįslinga Tėvynės Sąjunga dar priglausta?
Sąjungų žydėjimo metas

- Be Europos Sąjungos globos mažiems neįmanoma atsilaikyti ir išlikti?

- Į tarptautines organizacijas, susivienijimus, blokus jungiasi ir pasaulio galingieji.

- Virš pasaulio stogo pakibo Visuotinės baigties drama?

- Vienos jėgos įsiviešpatavimo baimė. Konkrečios pasaulio baigties mokslas dar nenustatė.

- Mažosios valstybės klesti neprisijungusios ir neprisidavusios.

- Klesti po didžiųjų skėčiu. Kaimo baloj linksmai kvaksinčias varlikes, užėjus sausrai, lengvai sulesioja iš padangių tyliai nusileidę gandrai... Tik susivienijusios valstybės sustabdė II pasaulinio karo grobuonį ir uždarė, kitiems paruoštame! narve.

- Iš ES pasprukusi Anglija apsiskelbė, kad tik dabar prasidės jos aukso amžius.

- Tai premjero Džonsono problema - jis yra dydis fantazuotojas. Kiekvienam į puikybes nepasikėlusiam, žinoma, kad gyvendamas draugėje daugiau pasieksi, daugiau turėsi, geriau apsiginsi, nuoširdžiau pasidalinsi. Pastebėjote: šiandien gyvename bėdų ir gėrio pasidalinimo amžiuje. Grobuoniškasis periodas ritasi į savo pabaigą.

- Paskutinis gruobuonies pasispardymas kartais būna mirtinas.

- Todėl labai svarbu rasti visas puses vienodai tenkinantį atramos tašką. Politinis paradoksas: keli atramos taškai neužtikrina... stabilumo, lengviau išjudinami.

- Gyvenant draugėje kažkam tenka eiti priekyje, projektuoti, tiesti Ateities tiltus, lieptus ir vestis bendruomenes.

- Tai ne problema. Nuo Antikos, net nuo genčių laikų visus būrė ir vedėsi sumaniausi ir stipriausi. Jie apsiskelbė Dievo pasiuntiniais, žmonijos vedliais. Ir buvo garbinami.

- Pasaulio žemėlapiuose, elektronikos bazėse neužtikau nė vieno liepto, kuris neturėtų galo.

- Laimingas žmogus žengdamas, kaip vaizdžiai išsireiškėte, Ateities lieptais ir tiltais, svaigsta kelione, prie širdies glaudžia viltį, kad svajonės pildosi. Apie liepto galą negalvoja.

- Vis dėlto pravartu žinoti galutinės stotelės adresą.

- O kam? Globalistai, degdami savo idėjomis, pasaulį kuria be stotelių ir be privačios Ievos ir Adomo meilės buveinės, privataus guolio. Artimus tikslus, tarpines ir galutines stoteles projektuojasi ir stato trečios kategorijos šalys, o taip pat nacionalinių vertybių drobulėse susisukusi Lietuva - nusišypsojo prelegentė. Galutinė stotelė reikštų kelionės pabaigą. Tad globalūs veikėjai bendro gyvenimo nelinkę karpyti stotelėmis. Reikia eiti ir eiti, siekti ir siekti, aukotis ir aukoti, iki visiško atsidavimo.

- Čia kalba moters lūpos?

- Taip kalba globalistų lūpos. Dabar jų valanda.

- Devynioliktame šimtmetyje, dvidešimto pirmajame ketvirtyje anų laikų
dekabristai-globalistai jau buvo suplanavę, o leniniečiai ėmę statyti Komunistinio rytojaus lieptus ir tiltus, bet jiems nepasisekė.

- Komunistinio rytojaus lieptai ir tiltai buvo tiesiami begalinio skurdo, vidinio luominio teroro, revoliucijų, karų, asmenybių naikinimo sąlygomis. Šiandieninės bendraeuropinės laimės ir gėrio tiltai ir lieptai tiesiami taikaus sugyvenimo, ekonominės sėkmės, naujų idėjų ir technologijų, visuotinos brandos sąlygomis. Ateities lieptų ir tiltų statytojams gali pasisekti.

- Ateities lieptų ir tiltų statytojai apsiribos ES?

- Jei nuskils su ES, tai veikiausiai bus siekiama vieningos, kontinentinės su Baltarusija ir Rusija, visuotinos Europai laimės.

- Kas mūsų lauks pasiekus visuotinos laimės kontinentinę Europą?

- Spėju, kad jau nubraižyti, suprojektuoti pasaulinės valstybės tiltų ir lieptų kūrimo ir statybos darbai. Globalūs kūrėjai nepripažįsta ribų nei žmogaus, nei valstybės, nei pasaulio gyvenimo platybėse.

- Sakote, jau suprojektuota II pasaulinio Babelio bokšto statyba?

- II pasaulinio Babelio bokšto projektų nemačiau, tik spėju.

- Bet pirmasis biblinis Babelio bokštas sugriuvo.

- Todėl, kad jį statė į puikybių viršūnes pasikėlę, susidievinę, tikrojo Dievo valią paniekinę, statytojai. Globalistinių idėjų teoretikai yra gerokai prablaivėję. Jie II Babelio bokšto - pasaulinės valstybės - statybai naudos naujas medžiagas, naujas inžinerines žinias, dangoraižių statytojų patirtį, moderniausią techniką, pasaulinės laimės ištroškusių palaikymą.

- Netrokštate bent dienelę, drabužius nusimetus, paūžti pasaulinės valstybės II Babelio bokšto pokylių menėse?

- Aptemus protui gal ir susigundyčiau. Bet pirmiausia norėčiau sulaukti Nemirtingumo vakcinos - II Babelio bokšto statybos pradžia gali užsitęsti. Rytdienos negalima paskubinti, o vakar dienos pakeisti. Bus įdomu žiūrėti II Babelio bokšto statybos darbus.

- Iki kokio laipsnio turi prisiduoti Ateities lieptų ir tiltų statytojų valiai, kad neištirptum jų glėbyje?

- Pagal globalią teoriją žmogaus kūnas neištirps, o tik patobulės iki bitės ir Apolono standartų.

- Tai kur dėsis storuliukai?

- Pagal globalistų paruoštus bendraeuropinės mitybos receptus storuliukių ir storuliukų neliks.

- Globalizmo teoretikai kalba apie kur kas rimtesnius veikalus?

- Apie senos, nusidėvėjusios tautiškos, žmogaus ir tautos galias ribojančios sąmonės performavimą į jokių ribų nepripažįstančios bendraeuropinės sąmonės lygmenį.

- Vyks sudėtingi, globalūs tautiškosios sąmonės persikūnijimo į bendraeuropinę sąmonę procesai?

- Tik nauja bendraeuropinė sąmonė bendraeuropinį pilietį padarys visiškai laisvą ir laimingą. Su tautiška sąmone gali važinėtis Lietuvoj.

- Bus skatinama naujos bendraeuropinės sąmonės statyba?

- Čia kaip su Ateities tiltų ir lieptų tiesimu. Bendraeuropinė sąmonė gali pakilti į bendrapasaulinės sąmonės aukštumas. Kad šie procesai paspartėtų metami milijardai.

- Tautos išsilydis ir išnyks, aš nebebūsiu lietuviu?

- Vardan Bendraeuropinės, o vėliau Pasaulinės tautos ateities.

- Jėzau, kaip įdomu. Tautiškajai sąmonei nepersiliejus į bendraeuropinę sąmonę, o pastarajai - į bendrapasaulinę I pasaulinio Babelio bokšto, simbolizuojančią visos žmonijos laisvę, nepastatysi?

- Pataikėte į dešimtuką. Naujos sąmonės statyba yra naujos laimės pamatas.

- Sugrįžkime namo. Jauna vyriausybė, jauni ir brandūs parlamentarai skundžiasi sunkia pandemine dalia, prastoku nuėjusios vyriausybės palikimu.

- Ir vaikai skundžiasi, kad draugas geresnis, išmintingesnis, daugiau visko turi, labiau jam sekasi... Visada sunkiausia pirmaeiviams - juos slegia juoda nežinia. Dabar daug kas žinoma, suvokta, pergyventa, esi viskuo aprūpintas, sukurtos vakcinos, todėl skųstis nerimta ir net nepadoru. Skundžiasi norėdami sumenkinti pirmeivių darbus. Tai silpnų žmonių bruožas.

- Vis išpešama korta, kad rudens pandemijai nebuvo tinkamai pasiruošta.

- Tuomet derėtų kaltinti Italiją, Ispaniją, Braziliją, Vokietiją, o labiausiai galingiausią ir išmintingiausią JAV, nes ten taip pat antrajai pandemijos bangai nepasiruošta. Tai turgaus bobučių lygio kaltinimai.

- Gaisro metu reikia gelbėtis, o ne kažką kaltinti?

- Pandemija paplito kaip cunamis. Pandemijos užkrato vargu ar reikia ieškoti šikšnosparnio ryklėje. Šimtmečiais arti vandenynų gyvenantys ne visada nuspėja cunamį ir jam pasiruošia.

- Pandemijos, kaip ir cunamio, nesulaikysi išankstiniais planais, draudimais, barjerais, nutarimais, įstatymais?

- Pandemiją laikyčiau savotiška cunamio atmaina - atūžia, pasiima ir atsitraukia. Žmonija savo netinkamu gyvenimu išbalansavo žemės, vandenų ir kosmoso dermę. Užteršė kosmosą ir vandenynus, iškirto miškus, statydami miestus, tiesdami magistrales ir tunelius, požemines arterijas, siurbdami dujas, naftą, rausdamiesi
1,5-2 km gylyje sužalojo visą Žemės kūną. Mokslas ne kartą perspėjo: didžiausiuose šiukšlynuose užsimezga, auga, dauginasi mums žinomos ir nežinomos nelaimės virusai.

- Žmonijai atgavus protą ir kruopščiai apsikuopus ligos pasitrauks?

- Tik tada. Viskas kas dabar daroma pandemiją pristabdys, bet atleidus stabdžius, korona, kaip ir mašina, taps vėl nebevaldoma.

- Šiukšlynų žmogus negali versti bėdos šikšnosparniui?

- Mūsų Žemė karščiuoja. Karščiuojančios Žemės vakcina nepagydysi, kasmet kylančios temperatūros nenumuši. Žemė pasiraivė ir davė grąžos. Štai ką pirmiausia derėtų pripažinti.

- Ar jūs jau vakcinavotės?

- Abu kartus. Dešimt dienų "faizeris" gildė pečių, alkūnių, riešo sąnarius, dabar viskas atlėgo. Jaučiuosi gerai.

- Ką "pandeminėje stovykloje" veikiate?

- Teorinių straipsnių neberašau. Studentams nebedėstau. Diskusijų vengiu. Skaitau knygas, vaikštau po Antakalnio miškus, čiulba ulba paukšteliai... Gyvenu. Laukiu gamtos sužydėjimo puotos. O dabar kalbuosi su jumis.

- Mėnesį kalbinau, kol prikalbinau... Gal tylomis rašote knygą?

- Savo sudėties "kūrybinį tešlainį" esu užmaišiusi. Jei pasiseks ir gerai išrūgs, mėginsiu kepti. Bet pirmiausia pasidžiaugsiu ateinančiu pavasariu. Labai pasiilgau dangaus skaistumo.

- Būtų malonu gražios moters portretą išvysti "Respublikoje".

- Nereikia. Užkapos. Svarbu ką kalba lūpos, o ne vardai, pavardės, laipsniai, pareigos. Savi atpažins, nepažįstami galbūt pasikliaus mano žodžiais.

 

 

 

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (16)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • REFERENDUMAS: Kviečiame pasirašyti elektroniniu būdu.

 • PENSIJA: Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį pasirašė Socialinio draudimo pensijų įstatymo kelių straipsnių pakeitimo įstatymą. Šiuo įstatymu tęsiamas papildomas pensijų didinimas, kuris pagal 2019 metais prezidento inicijuotą įstatymą, buvo vykdomas 2020 ir 2021 metais.
 • BAUDA: Italijos konkurencijos prievaizdė jau antrą kartą šią savaitę skyrė baudą amerikiečių technologijų milžinėms – šį kartą „Apple“ ir „Google“ – bendrai 20 mln. Eur.
 • APRIBOJIMAS: Penktadienį įsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo buvo patenkintas Konkurencijos tarybos prašymas ir buvusiai bendrovės „NCG Distribution“ vadovei Laurai Gaigalienei apribota teisė 3 metus eiti vadovaujamas pareigas.
 • ESKALACIJA: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį teigė, kad jo šalis yra pasirengusi galimai konflikto su Rusija eskalacijai.
 • RENOVACIJA: 83 proc. šalies gyventojų, gyvenančių senuose daugiabučiuose, norėtų juos atnaujinti.
 • ATLYGINIMAS: Vidutinis neto atlyginimas valstybės sektoriuje didėjo 7,8%, iki 1.055,7 Eur, privačiame – 9,9% iki 994 Eur.
 • SKIEPAI: Čilės Visuomenės sveikatos institutas davė leidimą skiepyti Kinijos kompanijos „Sinovac“ pagaminta „CoronaVac“ vakcina nuo koronaviruso vaikus nuo trejų metų amžiaus.
 • ŽUVO: Vienoje Sibiro anglių kasykloje daugiau kaip 50 žmonių žuvo ketvirtadienį per numanomą metano sprogimą ir gaisrą, pranešė vietos pareigūnai.
 • ŠVENTĖ: Penktadienį Kauno rajone, Naujuosiuose Muniškiuose, rengiama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Laukinių gyvūnų globos centro laiko kapsulės įkasimo šventė.
 • RINKIMAI: Libijos rinkimų komisija gruodį vyksiančiuose prezidento rinkimuose neleido dalyvauti buvusio diktatoriaus Muammaro al-Gaddafio sūnui.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar lankysitės savo miesto, miestelio mugėse, šventiniuose renginiuose, eglės įžiebimo ceremonijoje?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Jei Lietuvoje bus įvestas privalomasis skiepijimas kaip Austrijoje, kokie bus Jūsų veiksmai?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-1 +1 C

-4 +2 C

 

-8 +1 C

-2 +2 C

-5 +1 C

 

-4 0 C

0-8 m/s

0-9 m/s

 

0-7 m/s