respublika.lt

Vito Tomkaus MEILĖ RASAI IR PUTINUI (156)

2021 birželio 03 07:57:00

Žaviuosi ir negaliu atsigrožėti konservatorių ryžtu sudėlioti visus savo oponentus į lentynėles.

×
nuotr. 21 nuotr.
Rasa Juknevičienė ir Vladimiras Putinas. Eltos nuotr.Kadaise jie mane norėjo padėti į lentynėlę su užrašu „KGB“, bet po kruvinų Sausio įvykių Tauta pamatė, kas - su „Respublika“, o kas - su „KGB“. Kai „Respublika“ susikovė su žydų valdoma mafija, mane nesėkmingai bandė priskirti „antisemitams“. Tačiau tuometiniai Lietuvos prokurorai pasielgė taip pat „antisemitiškai“ ir sušaudė „Vilniaus brigados“ vadeivą. Nepavyko manęs įgrūsti ir į homofobų lentynėlę, nes visą ją kažkodėl užsiėmęs vienas Petras. (Ne tas, kuris Rytų „Saulę iš Vakarų parvežė“, o tas, kurį negirtą po prospektą apsvaigę iš laimės policininkai ant rankų nešiojo.)

Tuomet nusivylę konservatoriai kategoriškai uždraudė viešai minėti mano laikraštį. Iš pradžių apsidžiaugiau. Maniau, bus pakeisti Dešimt Dievo Įsakymų: „Netark Dievo ir „Respublikos“ vardo be reikalo.“ Tačiau konservatoriai neatpažįstamai pakeitė tik Konstituciją, o mane paliko nuošaly...

Būčiau išnykęs kaip koks referendūmas, jeigu ne šaunioji Rasa Juknevičienė, mano mylima Neužmirštuolė, kuriai, prisipažinsiu, esu seniai neabejingas... Turbūt ir ji man. Kitaip vargu ar būtų dėl manęs šitaip rizikavusi ir laužiusi partinę drausmę. Toks pasiaukojimas negali nejaudinti. Sunku patikėti, kad mano Raselė ne tik plačiai nuskambėjusią Odę apie „Respublikos“ grupės galią sukūrė, bet ir viešai - per pačią LRT radiją! - apie mūsų egzistenciją užsiminė.

Tiesa, apdairiai įvardino „Respublikos“ leidinius, kaip „antivakarietiškus, antieuropietiškus ir proputinistinius“, kuriuos būtina kuo greičiau uždaryti. Įtardamas, kad, negalėdama be manęs išgyventi, ji veikiausiai nori mane kažkur užsidaryti, nutariau atsišaukti ir geranoriškai prisipažinti, kad ji yra absoliučiai teisi, o aš esu absoliučiai proputiniškas. Nors labai noriu būti provakarietiškas, niekaip negaliu per save peržengti. Nors žinau, kad trūksta tiek nedaug: tereikia atsisakyti savo žemių, savo Konstitucijos, savo pinigų, savo tautos ir būčiau kaip visi Raselės kolegos. 

Ta proga konservatoriams gal jau būtų metas susimąstyti, kas kaltas, kad vis daugiau lietuvių, pirmeivių sąjūdiečių ir net signatarų, vis dažniau priskiriami „Rusijos agentams“?

...Prieš dvidešimt penkerius metus su mylimu profesoriumi kartu lipome „ant bačkos“ ir su patriotizmu deklaravome, kad Lietuva bus ori ir didi šalis. Prieš dešimtmetį mūsų idėją begėdiškai pasisavino Putinas ir kaip koks fiureris pareiškė, kad ir Rusija bus didinga šalis. Mes pirmieji Sąjūdžio mitinguose pradėjome skanduoti, kad Lietuvoje galios tik lietuvių kalba ir tik lietuviški įstatymai, o besarmatis Putinas mūsų patriotinius šūkius pavertė šovinistiniais lozungais rusams. Mes iš visos širdies savo tautiečiams prisiekinėjome atsisakyti nomenklatūrinių privilegijų, korupcijos ir biurokratizmo, o Putinas ir vėl mus klastingai nuplagijavo, išvaikydamas savo oligarchus ir inicijavęs bylas prieš stambius iždo grobstytojus. Mes pirmi pažadėjome gerbti laisvą Tautos valią ir nepasiduoti jokiems okupantams, o Putinas vėl mus aklai kopijuoja ir kaip pasiutęs šuo priešinasi visuotinei globalizacijai bei „amerikietiškai demokratijai“.

Viską, ką mes sugalvojame, Putinas tučtuojau įvykdo - ką su tokiu daryti?!

Net valstybės valdymo modelį nukopijavo iš mūsų, lietuvių: Putinas šeimininkauja valdžioje, pasikeisdamas su draugeliu Medvedevu, o pas mus valdžios vairą iš rankų į rankas it estafetę perduoda konservatoriai socialdemokratams ir atvirkščiai. Tas pats vairas - tik kitose rankose. Skirtingos partijos, o politika vieninga. Nukreipta prieš Laisvą žodį ir Tautos referendumus, lietuvybę ir suverenitetą, tradicines šeimas bei šeimos tradicijas, demografijos bei teritorijos vientisumą. Tautos balsas valdančiuosius pasiekia tik per rinkimus ir tik per raginimą pakelti atlyginimus. Ir tai - kiek kėlė, tik sau pasikėlė...

Tad ar verta stebėtis, kad tokį monarchinį modelį suskubo perimti ir Putinas, kuris kartais atrodo kaip slankiojantis iš paskos šešėlis: vos Lietuvoje demaskavau aferistą Sorošą, kuris skatino ištvirkavimą bei narkotikų vartojimą, tuojau pat Rusijoje išdraskė sorososų lizdus ir Putinas. Rimtai užsiėmiau lietuvybės puoselėjimu, o iš Kremliaus jau girdisi balsai apie „didžiarusišką dvasią“. Kategoriškai pasisakiau prieš homoseksualizmo propagandą, it aidas mane atkartojo ir Putinas.

Kartais net atrodo, kad ne aš esu „proputiniškas“, bet Putinas - „protomkiškas“.

Ką man daryti? Myliu Raselę, o ji manęs mylėti negali, nes prie manęs prilipusi Putino šmėkla. Gyvenu kaip pasakoje: Gražuolė ir Pabaisa. Kartais iš nevilties net kaukti norisi, bet mano šunauja nepritaria: pradžiai siūlo išsiaiškinti, ar tikrai mus skiria ideologiniai skirtumai?

Gerai pagalvojus, ne tokie mes jau ir skirtingi. Jeigu aš konservatoriams dėl savo senamadiškų pažiūrų primenu Putiną, tai jie man kuo toliau - tuo labiau primena Staliną. Juk jis irgi naikino saviškius, oponentams klijavo „šnipų“ etiketes, kurstė karus ir pasaulines revoliucijas, nekentė laisvamanių inteligentų, nacionalizmo apraiškų ir svetimų elementų. Kaip nūdienos konservatoriai Stalinas pripažino tik vieną teisingą partiją ir tik sisteminę spaudą, kurios priedermė buvo šlovinti saviškius ir aršiai kritikuoti svetimus. Todėl per valstybinę radiją man natūraliai nuskambėjo Rasos Juknevičienės raginimas uždrausti ne tik rusiškus koncertus, bet ir „Vakaro žinias“ su „Respublika“, kurios yra kritiškai nusiteikusios naujosios Sąjungos atžvilgiu.

Tik niekaip negaliu patvirtinti Rasos Juknevičienės įtarimų, kad mus finansuoja rusai. Šiaip tai aš linkęs jai pritarti, kad Putinas, per kurį griūna mūsų santykiai, turėtų susimokėti. Ne tik Lietuvai už patirtą žalą, bet ir už nepatirtus dviejų lietuvaičių santykius. Deja, kol kas nė vienas Putino doleris, euras ar litas nei manęs, nei „Respublikos“ nepasiekė. Paimčiau net rubliais, bet ir tų nepasiūlo, nors VSD tiksliai suskaičiavo, kad Rusija paskyrė pusę milijardo savo propagandai išvystyti. (Žinau, kad mūsų Prezidentė VSD duomenimis nelabai pasitiki, bet dar geriau žinau, kad saugumiečiai, veikdami išvien kaip nusikalstama gauja, pinigus labai tiksliai susiskaičiuoja.)

Nebent Rusija veikia ne tiesiogiai, o kaip visada per tarpininkus Lietuvoje. Tuomet pinigai adresato gali ir nepasiekti. Mat lietuviai kaip tarpininkai yra tokie brangūs, kad, susimokėję sau už tarpininkavimo paslaugas, po to nebeturi ką adresatui atiduoti. (Pamenate, kaip amerikiečiai per Lietuvos diplomatus nesėkmingai bandė finansuoti Baltarusijos opoziciją? Girdėjau, kad po lietuvių tarpininkavimo Baltarusijos opozicijos lyderiai iki šiol liko amerikiečiams skolingi...)

Nors gali būti ir taip, kad Putinui yra labai neparanki „Respublikos“ leidinių pozicija ir daug mielesnė konservatorių politika.

„Respublika“ kviečia lietuvius vienytis, o konservatoriai Tautą skaldo. Kritikuodama Briuselio biurokratus, „Respublika“ kovoja su ES išsigimimu, kartu stiprindama laisvų Tautų Sąjungą. Tuo metu konservatoriai, bukai pritardami visoms centralizuotos valdžios paikystėms, žlugdo Tautos pasitikėjimą ES komisarų sveiku protu ir griauna sąjungą iš vidaus, leisdami jai supūti.

O ignoruodami Tautos valią konservatoriai daro viską, kad Lietuvoje (kaip ir Ukrainoje) kiltų žmonių sumaištis ir chaosas, įsiutinta liaudis išeitų į gatves ir tuo pasinaudoję Didieji Broliai „kaimyniškai“ (kaip Krymą) pasidalintų mūsų teritoriją: ir rusai, ir vokiečiai, ir lenkai tikrai rastų argumentų, kodėl jiems būtina dalį Lietuvos atsignybti. Nebūtinai remsis istoriniais faktais ar „penktosios kolonos“ prašymu. Savo kiauksėjimu, reikia nereikia, konservatoriai taip nusirito, kad Putinui gana pademonstruoti pasauliui bet kurį viešą Patriarcho, Kubiliaus, Masiulio ar Juknevičienės pasisakymą, kad visi akivaizdžiai įsitikintų, kas konkrečiai išprovokavo karą?

Nespėliosiu, kiek už tokias „dovanėles“ yra pasiruošę sumokėti provokatoriams potencialūs Lietuvos okupantai. Labiau domina, kas ir kaip po to gins Tėvynę? Ką guodžia valdančiųjų pažadai dar daugiau iš biudžeto skirti lėšų karinėms reikmėms? Vargu ar dar keli seni malūnsparniai, surūdiję laivai ar išnuomoti lėktuvai sustiprins Lietuvos saugumą. Negi po to jau būsime karui pasiruošę? Su kuo? Su Rusija, Baltarusija, Lenkija? Na, nebent su „braliukais“ latviais dėl Baltijos šleifo: tarpusavy galėtume tik dalgiais pasimojuoti. O jei vėl atriedės rusų tankai, sustabdyti juos išgalės tik vieninga Tauta. Tik šimtatūkstantinė minia, kurią sudaro laisvi laisvos šalies piliečiai, dar gali pajėgti sustabdyti Karo Mašiną.

Jeigu po konservatorių sukeltos isterijos valdantieji vėl stiprins Krašto apsaugą tik Lietuvos piliečių sąskaita, gali nutikti ir taip, kad nuskurdinti tautiečiai rusų ar vokiečių tankus pasitiks ne susikibę rankomis, o su gėlių puokštėmis. Kaip prieš Antrąjį pasaulinį...

Negi dar kam neaišku, kaip gimsta Maidanas? Juk tam sudaro sąlygas ne rusai ir ne amerikiečiai, visuomet pasiruošę išnaudoti situacijas savo įtakai išplėsti, o pirmiausia susikompromitavusi valdžia, kurios meilė tautiečiams baigiasi kartu su rinkimais. Koks skirtumas, kas vėliau lieka kaltas: riaušių organizatoriai ar supuvusi valdžia?

 Lyg ir stengiamės atsirinkti geriausius genties atstovus, o išeina kaip visada: suskaičiavus rinkėjų balsus, valdžioje vėl atsiduria arba socdemai, arba konservatoriai.

 Negi Lietuvoje nebeišgalima pagimdyti normalių partijų atstovų?

(Straipsnis  „Respublikoje" publikuotas 2014m.)

***

Vitas Tomkus: „Planas - sužlugdyti „Respubliką"

Nejau konservatoriams paranoja paveldima kartu su partijos pirmininko postu?!

Kitą dieną po Patriarcho nusišnekėjimo iš balkono Andrius Kubilius spaudos konferencijoje pareiškė: „V.Putinas Rytų ir Centrinėje Europoje pradėjo naują Šaltąjį karą ir, naudodamas gerai finansuojamus naujus „minkštos galios" centrus, siekia pasėti mūsų visuomenių sluoksniuose abejones ir nepasitikėjimą mūsų pasirinkta vakarietiška orientacija. Tai daroma sistemingai nusitaikius, ypač į paprastą „liaudį", skaitančią tik „Vakaro žinias", kurios tampa euroskepticizmo Lietuvoje pagrindine tribūna".

Nieko nebejaudina politikas, savo atstovaujamą „liaudį" rašantis kabutėse. Nebestebina, kad kietakakčiams konservatoriams yra pavojingi žmonės, kurie drįsta abejoti. Tik šiek tiek neramu, kad A.Kubilius nori, jog mes aklai pasitikėtume jo pasirinkta „vakarietiška orientacija". (Ypač po jų Garbės deputato paskutinio balsavimo Briuselyje.)

O jei ką suintrigavo „minkštosios galios" terminas, siūlau susipažinti su oficialiu konservatorių dokumentu - MINKŠTOJI RUSIJOS SULAIKYMO STRATEGIJA. Jį parengė Rasos Juknevičienės vadovaujama darbo grupė, į kurią įėjo Andrius Kubilius, Arvydas Anušauskas, Audronius Ažubalis, Dainius Kreivys, Mantas Adomėnas, Kęstutis Škiudas, Justas Šireika, Andrius Vyšniauskas, Indrė Pociūtė-Levickienė, Ugnė Naujokaitytė, Jaunius Petraitis, Petras Mendeika ir „kt. neoficialūs asmenys".

Pacituosiu tik vieną pastraipą iš 30 puslapių, skirtą išimtinai „Respublikai": „Didžiausią poveikį Lietuvos visuomenės nuostatoms daro lietuviakalbė žiniasklaida. Ji yra skirtinga, kaip ir skirtingos visuomenės grupės, kurios ją vartoja. Pavyzdžiui, kaimo parduotuvėse visišką monopolį turi „Respublikos" leidinių grupė, kuri net neslepia savo antieuropietiškos, antivakarietiškos ir dažnai prorusiškos orientacijos. Žinant leidinių grupės savininko finansinę padėtį, galima nesunkiai atspėti, kad tokia orientacija nėra idealistinis altruizmas. Gaila, kad Lietuvos teisėtvarka kol kas visai nesigilina į korupcijos mastus ir pinigų srautus prieš Lietuvos nacionalinius interesus veikiančioje žiniasklaidoje. Potenciali korupcija lietuviškoje „ketvirtojoje valdžioje", skirtingai nuo pirmųjų trijų valdžių, iki šiol nėra įstatymais nei skaidrinama, nei užkardoma. Tai sukuria palankiausią terpę Rusijos „minkštosioms galioms" Lietuvoje skleistis ir efektyviai veikti. Lietuvoje randasi vis daugiau naujos, modernios, demokratiškos ir skaidrios žiniasklaidos, tačiau tradicinės žiniasklaidos, negebančios sau kelti aukštų skaidrumo ir objektyvumo standartų, neigiamas poveikis Lietuvos visuomenei, skleidžiant Rusijos „minkštąsias įtakas", išlieka didelis".

Oficialaus dokumento pabaigoje pateikiamas detalus priemonių planas, kurį drąsiai galima įvardyti: kaip finansinėmis ir teisinėmis priemonėmis reikia sužlugdyti „Respublikos" leidinių grupę"?

Jūsų dėmesiui tik keli įdomesni punktai: numatyti „Respublikai" didesnius mokesčius, kaip yra taikoma erotinei, pornografinei ir smurtinei žiniasklaidai; ministerijų lėšas leidybai skirstyti centralizuotai, apeinant tokius leidinius kaip „Respublika"; dar labiau padidinti proeuropietiškos propagandos finansavimą; pasitelkti Skandinavijos šalis, siekiant sumažinti lietuviškos spaudos dominavimą rinkoje, o svarbiausia - VSD, kuris turi turėti prievolę vykdyti Rusijos „minkštųjų galių" stebėseną saugumo požiūriu.

Apie lietuviškos „Respublikos" grėsmę valdančiųjų planams konservatorė Rasa Juknevičienė per Seimo Nacionalinio saugumo komiteto posėdžius dažnai užsimena. Bet pastaruoju metu tos grėsmės, matyt, taip išaugo, kad ilgiau kentėti nebeįmanoma. (Nors gali būti, kad prie valdžios lovio esančių godumas taip išaugo, kad irgi ilgiau kentėti nebeįmanoma.)

Bet kuriuo atveju R.Juknevičienės vadovaujama darbo grupė atvirai ragina Lietuvos jėgos struktūras imtis griežtų priemonių prieš „Respublikos" leidinių grupę". (Visa laimė, kad karo kirvio ji neiškasė, vadovaudama KAM.)

Jeigu jėgos būtų per silpnos, konservatoriai rekomenduoja į redakciją pasiųsti pulkus auditorių ir revizorių, kurie, nuodugniai patikrinę komercinius kontraktus, suteiktų galimybę nukirsti finansinius srautus, padedančius lietuviškiems laikraščiams išsilaikyti.

O jei ir tai nepadėtų, siūloma centralizuotai skirstyti ministerijų leidybos lėšas. Taip, kad nė cento neatitektų lietuviškiems leidiniams. O jeigu ir tos „priemonės" nepadėtų uždusinti lietuviškų laikraščių, konservatoriai yra nusiteikę pasitelkti ES ir skandinavų paramą, kad lietuviški leidiniai nebedominuotų Lietuvos rinkoje. Kitaip tariant, konservatoriai nori atleisti skandinavų propagandos koncernus nuo mokesčių (kaip ir jų bankus), suorientuoti visas biudžetines lėšas į jų portalus (kaip į jų SEB ir SWED padalinius), apdėti savus patikrinimais (kaip „Snorą" ir Ūkio banką), ir vikingai (kartu su burmgarneriais, frikliais bei kuperiais) švenčia pergalę prieš „nevykėlius ir korumpuotus" lietuvius leidėjus. Lietuvos rinka užkariauta! Konservatoriai trina rankas. Prezidentė iš oligarchų sąrašo sunkiai atsidususi išbraukia dar kelias pavardes...

Baisu?

Greičiau juokinga, kai konservatoriai seka komunistų pėdomis.

Matėm mes visą krūvą revizorių (po to, kai demaskavome komunistų „Klaną", slapstantį partinius pinigus): grožėjomės nusikalstama gauja iš VSD (po to, kai demaskavome „žydrojo Albino" parankinius, verčiant išrinktą prezidentą R.Paksą); lankėsi redakcijoje ir STT pareigūnai... (O gal šiaip banditai, nes ir tie, ir tie dirba su kaukėmis.) Beje, komunistų premjeras Ilgasis Stabilizatorius tada pats asmeniškai kvietėsi „ant kilimėlio" biudžetinių įstaigų vadovus ir grasino, kad jei „Respublikoje" pasirodys dar bent viena reklama, užuojauta ar skelbimas - jie lėks iš darbo...

Vakarų fronte nieko naujo: konservatorių priemonių planas stipriai atsiduoda komunistiniais pelėsiais ir labiau panašus į bandymą post factum legalizuoti tai, kas seniai yra prieš „Respubliką" vykdoma. (Negi kas nors abejoja, kad mūsų telefonai nėra „paklausomi" - gal priminti kagėbisto V.Saveljevo, gavusio iš VSD gaujos vadeivos užduotį mus sukompromituoti, fiasko?)

Tik ko tie konservatoriai šitaip skuba atsikratyti savo bankų ir lito, savo žemių ir galvijų (nebūtinai partijoje), savo atominės elektrinės ir gamtinių išteklių, savo lietuviško verslo, spaudos, Konstitucijos, įstatymų viršenybės?.. Kartais net susidaro įspūdis, kad „paėmė" ir dar „neatidirbo".

Kita vertus, lyg viskas normaliai: matyt, jaučia, kad greit bus nuspirti nuo valdžios olimpo, todėl iš paskutiniųjų stengiasi atstatyti viską, kaip buvo: atseit, kaip radom - taip ir paliksim.

O gal ES paramos upelis jau senka?

O gal jau prokurorai ant kulnų lipa?..

O gal Tautos referendumai jau beldžiasi?..

Kol kas belieka tiksliai diagnozuoti, kurioje konkrečiai politiko galvoje slepiasi pavojingi Lietuvai „suminkštėję galios" centrai.

O ką gali žinoti, gal vėliau pravers prokurorams. Sprendžiant, kurį pusgalvį sodinti, o kurį gydyti.

(Straipsnis  „Respublikoje" publikuotas 2014m.)

 

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (156)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • DRAUDIMAS: Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios neleis „Vilniaus viešojo transporto“ darbuotojų profesinei sąjungai organizuoti streiką lapkričio 8 dieną.
  • RAKETA: Indija išbandė balistinę raketą, galinčią iki 5 tūkst. km nešti branduolinį užtaisą, pranešė šalies Gynybos ministerija.
  • PELNAS: Didžiausio Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdoma Lietuvos bendrovė „Orlen Lietuva“ per šių metų devynis mėnesius uždirbo 33,3 mln. Eur (154 mln. Lenkijos PLN) grynojo pelno.
  • PAJAMOS: Finansų ministerijos duomenimis, šiemet sausį–rugsėjį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 26,3 proc. (2 014,1 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.
  • SAVANORYSTĖ: Lietuvos studentų sąjunga (LSS) siūlo Seimo nariams, baigus kadenciją, kelerius metus savanoriauti Lietuvos nevyriausybinėse organizacijose, kuriose ypač jaučiamas savanorių trūkumas ir taip atidirbti mokesčių mokėtojų pinigus.
  • ĮVERTINIMAS: Metinės vartotojų kainos spalį, lyginant su atitinkamu 2020 m. mėnesiu, padidėjo 8,2% ir pasiekė 2007 m. gruodį fiksuotą lygį, rodo Statistikos departamento preliminarūs vertinimai.
  • PASKOLA: Per devynis šių metų mėnesius bendra šalies gyventojams suteiktų būsto paskolų suma sudarė 524 mln. eurų ir buvo 32 proc. didesnė, palyginti su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, rodo „Swedbank“ duomenys.
  • PABRANGIMAS: Statybos Latvijoje trečiąjį šių metų ketvirtį per metus pabrango vidutiniškai 9%, praneša nacionalinė statistikos tarnyba.
  • IŠMOKA: 100 Eur vienkartinė išmoka skiriama 75-erių ir vyresniems senjorams, nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. pasiskiepijantiems dviejomis dozėmis bei iki kitų metų balandžio mėn. pasiskiepysiantiems sustiprinančia doze.
  • DRAUDIMAS: Nuo 2023 m. birželio kūrenti anglį ar durpių briketus Vilniaus mieste bus draudžiama.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar tikite, kad Lietuvos teismai apsiims išnagrinėti skundus dėl GP, ar teks kreiptis į EŽTT?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar Prezidentas G. Nausėda vetuos įstatymą dėl testavimo apmokėjimo iš darbuotojų kišenės?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+11 +12 C

+5 +10 C

 

+5 +8 C

+11 +13 C

+9 +14 C

 

+10 +11 C

0-9 m/s

0-5 m/s

 

0-6 m/s