respublika.lt

Medžioklė su lankais - turčiams pasilinksminti visas tekstas (72)

2020 gegužės 12 11:41:13
Olava STRIKULIENĖ

Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos gegužės 9 d. pasirašytas sprendimas nuo 2022 m. balandžio 21 d. leisti medžioti su lankais papiktino ne tik gamtos mylėtojus, bet ir dalį „valstiečių“ frakcijos. Nors „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis viešai ramina, jog kol „valstiečiai“ yra valdžioje, medžioklių su lankais tikrai nebus, apie 80 tūkst. piliečių jau pasirašė peticiją prieš tokį žvėrių šaudymą.

×
nuotr. 8 nuotr.
Arūno Bernacko koliažas.
Tarėsi su medžiotojais


Pats ministras K.Mažeika savo feisbuko paskyroje retoriškai klausė:

„Ar medžioklės sektoriuje dirbantys ir medžiokle užsiimantys turėtų bijoti ir slėpti savo užsiėmimus, nes kažkam tai nepatinka? Ar nieko bendro su medžiokle neturinčių ir neišmanančių kalbėtojų reikalavimai yra svarbesni už tos ūkio šakos mokslininkų, ekspertų ir žinovų tyrimus, išvadas ir rekomendacijas?“

O vakar po susitikimo su premjeru Sauliumi Skverneliu, iškvietusiu aplinkos ministrą pasiaiškinti, K.Mažeika dėl šaudymo lankais bandė aiškintis - ne pats vienas tai sugalvojęs. Paaiškėjo, kad ministras, prieš pasirašydamas sprendimą, tarėsi su Medžiotojų taryba. Esą atsisakymas medžioti su lankais tai tas pats, kaip atsisakymas kai kuriuos žemės ūkio darbus dirbti su arkliu.

„Tam yra Patariamoji medžioklės taryba, kurioje dalyvauja visos medžioklių organizacijos, mokslininkai, visuomenininkai, kurie suinteresuoti vienokiais ar kitokiais sprendimais, ir tai buvo Patariamosios tarybos sprendimas, kuriai vadovauja viceministrė“, - teigė K.Mažeika.

Egzotika turtuoliams

Scenaristo, aktoriaus, visuomenės veikėjo, taip pat medžiotojo Artūro Orlausko galimybė medžioti su lanku nė kiek neišgąsdino. O kodėl? Juk baisoka, kai 31 tūkst. asmenų, Lietuvoje turinčių leidimus šaudyti iš medžioklinio šautuvo, ims šaudyti iš 31 tūkst. lankų!

„Tai normalus medžiojimo būdas, - nesutiko A.Orlauskas. - Amerikoje taip seniai medžiojama. Pradedant ietimi ir baigiant lanku. Nieko nenustebinsi.

Bet toks medžiojimo būdas Lietuvoje netaps masiniu, nes strėlė kainuoja dešimt kartų brangiau nei kulka. Čia ne paprastos strėlės, bet medžioklinės. Gali viena kainuoti 15-30 eurų, o kulka kainuoja nuo 2 eurų iki 5 eurų.

Pirma, tokia medžioklė bus per brangi. Antra, ne kiekvienas, net ir prisipirkęs brangių strėlių, sugebės miške prisėlinti prie žvėries daugiausia 30 metrų atstumu. Žvėrys turi klausą, uoslę, pajunta bet kokį šakos, užmintos šaknies barkštelėjimą. Taip arti prie žvėries prieiti gali tik labai patyręs, fiziškai pasiruošęs medžiotojas. Sugebantis ir sustingti 3-5 minutėms, kad žvėries neišbaidytų.

Amerikoje iš lankų šaudo tik egzotikos mėgėjai. Sėdi paromis bokšteliuose, pakabintuose virš žvėrių takų ir laukia, kol žvėris prieis. Ar daug kas turi laiko tiek laukti? Tik turtingi egzotikos mėgėjai, o neturtingi neturės tiek laiko. Kiti toliau šaudys iš medžioklinių šautuvų, nes jais pataikyti galima ir už 100 metrų, kai žvėris beveik nieko nejaučia.

Tik „sofos gamtininkams“ gali būti skaudu dėl lankų, kaip dėl naktinio šaudymo termovizorių. O čia, šaudant iš lanko, žvėris turi daugiau šansų išlikti gyvas. Naktį su lanku nepašaudysi, o jei kas nors sugebės nušauti iš lanko žvėrį iš 100 m atstumo, tai turės būti labai turtingas.

Strėlės, kaip ir kulkos, antrą kartą nepanaudosi. Be to, tik visiškas kvailys mano, kad iš lanko labai lengva pataikyti. Net Kauno Zoologijos sode lengvai nepataikysi į žvėrį. Kauno apskrityje gal tik 1-2 žmonės lankais medžiotų.

Aš pats žinau nedaug medžiotojų, kurie sugebėtų taip arti prisėlinti prie žvėries.“

Įtempti lanką dar nereiškia pataikyti

Lietuvoje veikia 12 sportininkų klubų, šaudančių sportiniais lankais. O medžiotojų klubų - šimtai. Jiems priklauso 24 800 asmenų, o dar yra ir „laisvųjų“ medžiotojų, nepriklausančių klubams. Be to, lankais ir savadarbėmis strėlėmis apsirūpins ir brakonieriai. Grybausi miške - padarys strėlė nugaroje skylę ir niekas medžioklio nesuras. Nes šoviniai registruoti, o savadarbė strėlė - ne. O ką apie tokį šaudymą galvoja sportinio šaudymo iš lankų profesionalai? Vilniuje veikiančio Lankininkų sporto klubo atstovas Tomas Kučinskas iškart pasakė, kad jam toks medžiojimo būdas atrodo nepriimtinas:

„Esu tam priešiškas iš esmės. Viena yra turėti lanką, įtempti lanką ir šauti, bet visai kas kita pataikyti“.

T.Kučinskas paaiškino, kad sportinių lankų jėga yra ribojama, nors teoriškai galima į žvėris šauti ir iš sportinio lanko. Tokie lankai, gaminami ne Lietuvoje, bet Latvijoje ir kitose užsienio valstybėse, apytikriai kainuoja nuo 200 Eur iki 1000 Eur. Sveria apie 2-3 kg, o su priedais - 4-5 kg. Išmokti šaudyti lanku galima per kelis mėnesius, tačiau profesionaliu sportininku per tiek laiko netapsi.

Kas sudaro tarybą?

Vadovaujančias tarybos sekretorės pareigas eina ministerijos darbuotoja – Jolanta Urbelionytė.

Tarybos nariai: Linas Balčiauskas, Gamtos tyrimų centro mokslininkas; Tomas Barkauskas, Lietuvos žaliojo aljanso atstovas; Gediminas Brazaitis, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas; Egidijus Bukelskis, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos darbuotojas; Audrius Čiupala, Policijos departamento atstovas; Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos ministerijos darbuotojas; Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerijos darbuotojas; Ramūnas Mažėtis, Sūduvos medžiotojų Sąjungos pirmininkas; Rolandas Micevičius, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys; Gytis Misiukevičius, Ginklų pirklių asociacijos atstovas; Kęstutis Motiekaitis, Aplinkos apsaugos departamento, pavaldaus Aplinkos ministerijai, darbuotojas; Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos atstovė; Vidmantas Paulauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas; Aidas Pivoriūnas, Privačių miškų sąjungos asociacijos direktorius; Raimondas Ribčiauskas, Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta” prezidentas; Albertas Stanislovaitis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, direktorius; Arūnas Šileika, Žemės ūkio ministerijos atstovas; Algimantas Šindeikis, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovas; Jonas Talmantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas; Gediminas Vaitiekūnas, Lietuvos medžiotojų draugijos pirmininkas; Monika Venytė, Lietuvos kinologijos centro atstovė; Aleksas Žebrauskas, Valstybinės miškų urėdijos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, darbuotojas.

Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ tarybos pirmininko Andriaus LAURINAVIČIAUS komentaras:

Peticija prieš medžioklę su lankais buvo sukurta 2014 m., o dabar tik atnaujinta. Pagrindinis dalykas - ministro K.Mažeikos sprendimas nėra sutartas su visuomene, o ji akivaizdžiai nepritaria. Pirma priimamas sprendimas, o paskui sako - diskutuokime.

Lankas - tik dar vienas įrankis, kuris naudos labai mažai duos. Tai ne medžioklė, bet pramoga, komercija, ginklų lobistai taip pat gina savo interesus. Ministras K.Mažeika atstovauja labai siaurai interesų grupei. O ką ji čia duoda? Visuomenė tai supranta.

Su lanku pataikyti į judantį taikinį labai sunku. JAV nustatyta, kad tik 50 proc. lanko šūvių pataiko į tikslą, žvėris žūva iškart. O apie 50 proc. šūvių netikslūs, sužeistas žvėris bėga, reikia vytis. Dalies nesuranda ir gyvūnas lėtai kankinasi iki mirties.

Etnologo Liberto KLIMKOS komentaras:


Senovės graikai turėjo medžioklės deivę Artemidę, romėnai - Dianą, kurias vaizduodavo medžiojančias su lanku. Bet Lietuvoje toks medžiojimo būdas nebuvo paplitęs. Valstiečiai pamiškėse gaudydavo smulkius žvėrelius su stambiais kanapiniais tinklais. Zuikio pamiškėse, laukuose su strėle nunušausi, zuikis bėga zigzagais, o bajorai, didikai medžiodavo raiti su ietimis. Stumbrus, taurus, lokius. Nebent paukštį galėdavo nušauti su lanku. Medžioklės buvo labai reglamentuotos. Galėjo tik kunigaikščiai organizuoti savo bajorams medžiokles su skalikais. Paprastiems valstiečiams niekas neleisdavo miške savivaliauti.

Yra nuogirdų apie medžioklę tinklais, o lankai „iškrenta“. Nebent vandens paukščius tetervinus ir kurtinius per jų vestuves būtų lankais medžioję.

Manau, tas ažiotažas dėl medžioklės su lankais kilo todėl, kad tokia medžioklė užsienyje populiari. Mano, gal atvyks į Lietuvą užsieniečių medžiotojų. Kitos priežasties aš nematau.

Iš istorijos archyvų

Kai kas mano, kad medžioklė iš lankų, arbaletų lietuviams visiškai svetima. Esą toks medžioklės būdas buvo artimesnis stepių klajoklėms tautoms. Stepėse matomumas geras, o tankiose Lietuvos giriose greičiau pataikysi ne į žvėrį, bet į medžio šaką. Tačiau ne. Lietuviai taip pat taip medžiojo. Istoriko Motiejaus Strijkovskio (1547-1593) kronikoje rašoma, jog Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis buvo palaidotas su šarvais, ietimi, kardu ir lanku. Istorikai, senus baltų tikėjimus išpažįstantieji taip pat kalba apie medžioklės deivę Medeiną. Jai pirmąjį medžioklės grobį aukojo ir Didysis Lietuvos kunigaikštis Mindaugas. Pati deivė gyvūnus saugojo ir neturėjo lanko.

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (72)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • PADARINIAI: pietinėje Belgijos dalyje – prancūzakalbėje Valonijoje – prasidėjo šiukšlių krizė - po smarkių potvynių, kilusių liepos 14-16 dienomis, regione perpildyti visi sąvartynai, ir statybinių šiukšlių kalnai ėmė dygti nenaudojamoje automobilių magistralėje A601.

  • KOVA: antradienį Graikijos ugniagesiai kovoja su dideliu miško gaisru šiauriniame Atėnų priemiestyje, jo dūmai juntami šalies sostinėje - ugnis šėlsta Dioniso municipaliteto miško masyve, netoli Galinio kaimelio, rajone tarp Stamatos ir Rodopolio gyvenviečių.
  • STIPRUS: pirmadienį Indonezijoje, prie Sulavesio salos pakrantės, įvyko 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau perspėjimų dėl cunamio grėsmės nebuvo.
  • KOSMOSE: šeštadienio vakarą virš pietinės Norvegijos naktinį dangų nušvietė didelis meteoritas, sukėlęs bangą pranešimų net iš Švedijos apie pastebėtą dangaus kūną, pranešė vietos žiniasklaida.
  • SIAUTĖJA: miškų gaisras, kilęs už maždaug 100 km į vakarus nuo Barselonos, sunaikino 1 100 hektarų miško ir dirbamos žemės, sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Katalonijos miškų komisija.
  • GĄSDINO: Filipinus šeštadienį supurtė stiprus žemės drebėjimas, pranešė JAV Geologijos tarnyba (USGS), tačiau jis įvyko giliai po žeme, todėl vietos pareigūnai teigė nesitikintys daug žalos.

  • SKĘSTA: potvyniams apėmus dalį Vidurio Kinijos teritorijos, penktadienį, pasitelkiant savadarbius tiltus, buvo evakuojami kaimų gyventojai - tai daroma dėl šalies rytinės pakrantės link artėjančio taifūno, kuris gali sukelti dar didesnius potvynius.
  • TRANSPORTAS: Europoje antrą šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padvigubėjo naujų elektra varomų transporto priemonių pardavimai, penktadienį nurodė Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA).
  • ATIDARYMAS: Grikapalyje penktadienį buvo atidaryta didžiausia pagal pagamintos vienoje vietoje elektros kiekį nutolusi saulės elektrinė Lietuvoje, kurios galingumas yra 3,35 MW - platforma nuo jau egzistuojančių skiriasi tuo, kad „SoliTek“ modernių technologijų dėka vartotojams užtikrinama 35-40 proc. efektyvesnė elektros generacija ir dvigubai mažesnė kaina už elektros energiją.
  • KROVINIAI: Kauno intermodaliniam terminalui (KIT) prisijungus prie europinės vėžės, Lietuvos krovinių vežėjams atsivėrė  naujos galimybes gabenti krovinius traukiniais iš Europos ir į ją, išvengiant sustojimo pasienyje su Lenkija ir krovinių perkrovimo.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar reikia kaliniams, priklausomiems nuo narkotikų, vietoj pagalbos dalinti švirkštus ir adatas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Jeigu Seimo rinkimai vyktų ateinantį sekmadienį, už kurią partiją balsuotumėte?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+15 +19 C

+12 +18 C

 

+11 +17 C

+17 +20 C

+18 +21 C

 

+18 +21 C

0-7 m/s

0-6 m/s

 

0-2 m/s

       

Nuorodos