respublika.lt

Vitas TOMKUS: „PRAREGĖJIMAS” su autoriaus trigrašiu ir PASIŽADĖJIMU (355)

2020 spalio 19 08:11:25
Vitas TOMKUS

Nebegaliu ilgiau ramiai žiūrėti, kaip Sorošas ir jo atrinkti žmonės atvirai šaiposi iš Lietuvos rinkėjų ir varo juos iš proto. Negi dar nesuprantate, kad rinkimai tai - farsas? Lietuvi, jei dar turi bent kiek išdidumo, nebeleisk iš savęs ir savo vaikų tyčiotis. Sorošas ir jo pakalikai, susiėmę už pilvų, žvengia iš mūsų! JIEMS smagu stebėti, kaip pešamės dėl rinkėjų balsų, kuriuos tik JIE skaičiuoja, riejamės dėl frakcijų, kurias tik JIE dėlioja, ir pasiryžę viens kitą uždusinti glėbyje dėl ministro posto, kuriuos tik JIE dalina. O kaip kitaip? JŲ pinigai, JIE ir sprendžia, kas kam juos skirsto. Dažniausiai JIE pinigus susigrąžina parduodami tik savo prekes, techniką, paslaugas, ypač - juridines ir konsultacijas. Mums lieka tik milijardinės skolos ir nepilnavertiškumo kompleksas, kad patys nemokame su savo pinigais tvarkytis. Kad tiek morališkai, tiek ir fiziškai būtume pasiruošę juodai arti, kai reikės tas skolas grąžinti. Vergausime JŲ bankams iki išprotėjimo ir savo žemių praradimo.

×
nuotr. 4 nuotr.
Vitas TOMKUS: „PRAREGĖJIMAS”. Stasio Žumbio nuotr.


Savanoriškai dalyvaudami rinkimuose, mes žaidžiame pagal JŲ nustatytas taisykles, kurios yra labai nesąžiningos ir neteisingos. Kartais net kvailos: Kodėl prezidentams yra nustatytas galiojimo terminas, o seimo nariams ne? Kas tas seimas - naujas TSKP CK Politbiuras, kurio narius tik pirmyn kojom išnešdavo? O kas davė teisę į rinkimus partijas vesti lyderiams, kurie žarstosi pažadais už kuriuos nebus asmeniškai atsakingi? Vieni dirbs Europarlamente, kiti su mūsų pinigais žais pokerį, treti grįš atgal į savivaldybę smėlio iš užpakalio barstyti... O ar nekeista, kad tūlas partijos veikėjas, kuris vienmandatinėje apygardoje net į antrą turą nepatenka, po to, ramiai nutaisęs kiaulės snukį, kaip sąrašinis su savo partija į seimą įsmunka? Jei rajonui per prastas - visą Lietuvą valdyti tinka?! Kažkas čia neatitinka ir prasilenkia su sveiku protu. Apie logikos dėsnius net nekalbėsiu... Verčiau pasišnekėkime apie rinkimus, kurie kelia daug aistrų, pykčio proveržių ir net į depresiją stumia.

Žaidimas Rinkimai panašus į Monopolį, kuriame vaizduotėje perki dangoraižius ir bankus, o per rinkimus įsivaizduoji, kad eini spręsti valstybinių reikalų, kaip koks vienadienis ministeris. Po to sėdi sau patenkintas su draugeliais, alaus bokalą ar bambalį apsikabinęs, ir išdidžiai postringauji: tas mano išrinktasis turėtų tą padaryti, anas - aną, blt, pagyvensim kaip žmonės! O Sorošo kruopščiai atrinkta valdžia už mokesčių mokėtojų pinigus skanauja Stikliuose šampaną ir skaičiuoja, kokios ministerijos ir kiek gaus ES milijardų? Kaip juos išsidalinti taip, kad ant visų pasidalintų ir dar otkatams liktų? Ir nė vienam nerūpi, kaip ir kada tas skolas reikės grąžinti? Žino, kad tam yra mokesčių mokėtojai, paprasti kaip runkeliai, kuriuos visada galima papildomai apmokesdinti, o po to dar giliau bristi į skolas. Bet tai bus po to... O kol kas dar nesibaigė rinkimai, kurie vis labiau tampa panašūs į paprastą cirką, kuriame klounai yra ne cirko arenoje, o tie,- kurie ateina į cirką.

Kam reikalingas visas tas cirkas su rinkimais? Kad būtų demokratija. Kitaip visi supras, kad pas mus jau totalitarizmas. Nebėra teisės į laisvą žodį ir savo nuomonę, žmonės gyvena baimėje, nes dėl savo įsitikinimų - pavyzdžiui, tiki, ką mato akys ir girdi ausys, o ne ką rodo ir sako LRT - gali prarasti reputaciją ar net darbą... Tokiems vatnikams, kurie nebijo nei ruso, nei velnio, vienintelis pasiūlymas - emigruot! Antraip bus kaip tam Paleckiui, kuris ilgai buvo uždarytas kalėjime be jokio teismo. Ir niekas nieko! Jokių pasipiktinimų ir susirakinimų dėl žmogaus teisių - ne baltarusis gi! Jei ir belangės kas nors nebijo, yra didelės ir ne visiems pakeliamos baudos: už netinkamą komentarą, trispalvės mojavimą, miško tausojimą, neteisėtą susiėjimą - be kaukių arba prie seimo, netrukus baus ir už dūmą... Paprastą. Cigaretės. Ne Reichstago padegimą. Jei kam tokia tvarka nepatinka, sako, patys kalti, jog tokią valdžią išsirinkom. Vėl patys sau nagus griaužiam ir laukiam naujų rinkimų...

Taip ir gyvename nuo rinkimų iki rinkimų. Vis tikimės, o gal?.. Taip, visko būna ir pasitaiko šiame globalistų valdomame pasaulyje. Antai Rolandas Paksas netyčia prasprūdo. Ne į seimą. Į prezidentūrą. Nes Valdo Adamkaus komanda per anksti atsipalaidavo, savo pergale pirmajame ture įtikėjusi. Bet politinė klaida buvo greitai ištaisyta, ir ne be Sorošo bei jo parankinių pagalbos, R.Paksas kaip šampano kamštis išlėkė į užribį. Nors, sako, kad jei būtų laiku prisistatęs į JAV ambasadą, gal kokiai kadencijai kitai dar būtų palikę. Žinoma, jeigu nebūtų prieštaravęs dėl Amerikos kalėjimų Lietuvoje. Panašiai nutinka ir su kai kuriais atsitiktiniais seimo nariais, kurie sistemai visai nepavojingi, bet labai labai reikalingi. Juk net ir paskutinis asilas atsisakytų žaisti kortomis su šuleriu, kuriam vieni koziriai iš kaladės krenta. Norint, kad žaidimas greit neužsibaigtų, norom nenorom tenka retsykiais priešininkui leist išlošti. Kitaip tu jo neapgausi ir visų pinigų bei turto neišviliosi.

Todėl periodiškai seime randasi tokie tipai, kaip Valinskas, Baukutė, Nedzinskas, kurie savotiškai atlieka klounų vaidmenį ir linksmina publiką ne tik parlamente, bet ir per TV ekranus: vienas uždraudžia WC filmuoti, kita savo papą parodo, trečias dainuodamas nusidainuoja... O pavojingiausi klounai tie, kurie gyvybiškai svarbius Lietuvai klausimus iš seimo tribūnos ar kitose viešose vietose juokais paverčia. Įtariu, kad pats Sorošas ar koks svarbus jo patikėtinis tokį pamoko: Kai vyks mano žmonių organizuotas gėjų paradas, tu, Petrai, susistumdyk su policininkais, o kai tave supakuos ir neš, visa gerklę žviek - už Lietuvą, vyrai!!! Ar po to norės kas nors kovoti už Lietuvos interesus? Sorošas nekvailas. Žino, kada ir kiek reikia į seimą šviežio kraujo įleisti, nes kai liaudies tranai nuo pinigų apsunksta, blogai jam tarnauja. Ir per šiuos rinkimus margos publikos valdžion prisirinkom. Matyt, tęs Sorošo politiką dėl narkotikų ir gėjų. O mums svarbiau, kad tik leistų balsuoti, ar ne?

Autoriaus trigrašis: Kažkodėl valdžia su mumis elgiasi kaip su paskutiniais durniais, matyt, laukia, kol visai nuprotėsime, kad dar lengviau mus pagal Sorošo ir Briuselio komandas būtų galima valdyti. Kai prieš 20 metų savo skaitytojams prisipažinau, kad nebežinau, kas išprotėjo - pasaulis ar aš?- dalis specialistų komentatorių šią garbę suteikė man. Gyvenimas įrodė, kad jie klydo, nes šiandien vis daugiau skamba nerimastingų balsų, kad pasaulis eina iš proto. (Beje, liberastai mums netrukus seime tai įrodys.) Todėl, būdamas blaivaus ir sveiko proto, pareiškiu, kad kol kas negaliu patenkinti ir kito Tamstų pageidavimo, kuris reikalauja tiesiai šviesiai įvardinti: kas ir kiek gavo otkato ir pinigų iš sorošo? Neseniai paskelbiau kiek milijonų uždirbo sukčiai Fryklis su Kuperiu, užvaldę Snorą, ir iškart dienraštis Respublika tapo... savaitraščiu. O dar anksčiau, kai paskelbiau skandalingą straipsnių ciklą „Kas valdo pasaulį?", buvo labai rimtų siūlymų ne tik uždaryti mano laikraštį, bet ir mano spaustuvę, kuri jį spausdino. (Atseit - „nusikaltimo" įrankis!) Ar tikrai norit, Tamstos, kad dabar mane visai uždarytų?!

Visą gyvenimą vaikščiojau peilio ašmenimis, todėl tikrai ne Tamstoms, įsitaisiusioms ant minkštų sofkučių, man aiškinti, ką ir kaip man reikia rašyti. Esu laisvas kaip paukštis, niekam nieko neskolingas, todėl ką noriu - tą rašau ir ką noriu - tą darau. Dažniau vadovaujuosi ne protu, kurio perteklium negaliu pasigirti, o intuicija. Įvairios idėjos man dažnai šauna į galvą ir aš visada džiaugiuosi, kad tai dar ne kulkos. Beje, neseniai man šovė į galvą mintis nuvažiuoti į Baltarusiją pas Batią interviu paimti, o tuo pačiu jį paprotinti, kaip su tauta reikia elgtis ir, ko gero, taip ir padarysiu - nebent man kas įrodys, kad kalbinti jį turi teisę tik Jakelaitis su Miliūte. Po to būtų įdomu ir su Armėnijos bei Azerbaidžano vadais pasikalbėti, ar tikrai jie pasiryžę taip rizikuoti, kad net nebijo, kad per juos branduolinis karas gali kilti? Juk tuomet neliks ne tik civilizuoto pasaulio, bet ir jų mylimo... Karabacho! Gal įtikinsiu, kad ne tik protu, bet ir intuicija dera vadovautis?

Paskutinis klausimas, kuris Tamstoms rūpi: ką daryti su vagimis? Betgi Tamstos atsakymą patys puikiai žinote! Kažkuris net savo komentare parašė: Vagys turi sėdėti ne seime! Subtiliau net aš neparašyčiau. O kas realybėje vyksta? Apie kokią asmeninę atsakomybę galima kalbėti, kai, pagautas su prikimšta pinigų dėžute, liberalas vėl su savo straipsniais spaudoje šmėžuoja, o jo nusikaltimo bendrininkai netrukus seime naujais neliečiamybės mandatais apsiginkluos?! Dabar beviltiškai turėčiau sušukti: Už ką, asiliukai, nubalsavote? Bet po savo straipsnio kreipiuos ne į Tamstas, o į tuos, kurie Tamstos balsus skaičiavo ir viską organizavo: Gal jau metas nusimesti kaukes ir naujai ne išrinktiems, bet paskirtiems jūsų deputatams iškilmingai įteikti ne po mandatą, o po tuščią viskio dėžutę? Žinau, ką man dabar valdžia atsakys - kaukių nusiimti neleidžia Veryga... Tuomet vėl siūlau - skubiai steigti Tautos Tribunolą, nes Tautos valia yra aukščiau už konservatorių konstitucinį teismą.

P.S. Vito Tomkaus pasižadėjimas: Oj, kaip Tamstos mokate mane greitai įkalbėti... Pasižadu iki antrojo rinkimų turo būtinai paskelbti savo 15-os metų senumo surinktą ir jau skelbtą Respublikoje medžiagą apie Sorošą ir jo pateptus pakalikus, kuriuos vadinu sorososais, ir kurie mums visą laiką protą knisa ir skaldo tarpusavyje. Manau, pagal pavardes rinkėjai atsirinks, už ką balsuoti, o už ką nebe?

 

 

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (355)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • NELAIMĖ: šeštadienio vėlų vakarą Plungės rajone iš sodybos tvenkinio narai ištraukė 17-mečio kūną.
  • KULTŪRA: penktadienio vakarą Giacomo Puccini operos „Vilisės“ koncertiniu atlikimu (Lietuvoje – pirmą kartą) prasidės 26-asis tarptautinis Pažaislio muzikos festivalis - vieną iš solinių vaidmenų operoje atliks šio festivalio naujasis meno vadovas, daugelyje pasaulio scenų publikos simpatijas pelnęs tenoras Edgaras Montvidas.
  • RADINYS: Indijos policija ketvirtadienį pranešė pradėjusi tyrimą, kai medinėje dėžėje, plūduriuojančioje Gangos upėje, surado gyvą ir sveiką naujagimį - dėžės vidus buvo išklotas raudonu audiniu, jame buvo paveikslėliai su indų dievų atvaizdais, taip pat horoskopas, nurodantis mergaitės gimimo datą, laiką ir vardą Ganga – tai vienos iš indų dievybių vardas, kuriuo vadinama ir upė.
  • AFRIKOJE: Botsvanoje rastas trečias didžiausias pasaulio deimantas - kiaušinio dydžio brangakmenis yra 1 098 karatų „retas ir ypatingas“, teigė „Debswana“ įmonės vadovė Lynette Armstrong.
  • PINIGAI: nuo liepos mėnesio vieniši šalpos pensijų gavėjai ir mažų pensijų priemokų gavėjai galės kreiptis į „Sodrą“ dėl vienišo asmens išmokos.

  • KOSMOSE: trys kinų astronautai pakilo į Kinijos statomą kosminę stotį „Tiangong“ - juos skraidinantis erdvėlaivis ketvirtadienio rytą atsiplėšė nuo žemės Cziuciuanio kosmodrome Gobio dykumoje.

  • PAKEITIMAI: nuo liepos 1 dienos įsigalioja palankesnės valstybinių pensijų mokėjimo sąlygos.
  • SOMALYJE: mažiausiai 15 kariuomenės šauktinių žuvo antradienį, kai savižudis sprogdintojas atakavo karinę treniruočių stovyklą Mogadiše, pranešė pareigūnai.
  • APKLAUSA: remiantis naujausia „Deposit Solutions“ apklausa, europiečiai koronaviruso pandemijos metu ėmė mažiau leisti pinigų ir labiau taupyti.
  • EVAKUACIJA: Pietų Filipinuose dėl artėjančios tropinės audros, galinčios sukelti stiprių liūčių ir nuošliaužų, evakuota tūkstančiai žmonių
Daugiau

Dienos klausimas

Ar Ž.Pavilionis turėtų pasitraukti iš URK pirmininko pareigų?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kaip manote, kada bus nutrauktas karantinas?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+21 +27 C

+22 +29 C

 

+18 +27 C

+31 +35 C

+21 +35 C

 

+23 +30 C

0-6 m/s

0-7 m/s

 

0-4 m/s

       

Nuorodos