respublika.lt

Šilčiausia vieta (57)

2019 balandžio 28 14:00:00
Danas NAGELĖ

Įsisiūbavus Seimo „Krizės komisijos“ tyrimui, pastarosios pirmininkas Stasys Jakeliūnas, negailintis aštrios kritikos Lietuvos bankui (LB), pareiškė, kad jame - net apie 600 darbuotojų. Kadangi LB valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas S.Jakeliūną dažnai kaltina faktų interpretavimu, „Vakaro žinios“ domėjosi, ar iš tikrųjų šios priežiūros įstaigos aparatas toks išpūstas. Pasirodo, tikrai, joje gerokai daugiau žmonių nei ministerijose, vadovai gauna didesnes algas net už ministrus ar pačią šalies prezidentę, o algų skirtumas tarp daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių siekia net 10 kartų!

×
nuotr. 6 nuotr.
Arūno Bernacko koliažas

 

Žodžių karas

„LB valdybos pirmininkui oficialiai 600 Lietuvos banko darbuotojų vardu teigti, kad tai („Krizės komisijos“ darbas, - aut. past.) yra marodieriavimas, santykiai su lavonais, o Marius Jurgilas (LB valdybos narys, - aut. past.) sako, kad jūs, šiukštu, nekalbėkite su išore, nes viskas čia yra pas mus viduje sutarta, tai yra mafijinio lygio kalbėjimai. Jie tikrai yra nederami, tai nėra privatus pokalbis, o Lietuvos bankas nėra privati kieno nors institucija“, - tokį viešą kaltinimą metė S.Jakeliūnas.

V.Vasiliauskas neneigia, kad tikrai kalbėjo apie marodieriavimą bei komisijos darbą prilygino santykiams su lavonais, tačiau vėl apkaltino S.Jakeliūną interpretacijomis.

„Čia yra vėl pono S.Jakeliūno išvedžiojimai, nes tai buvo metinis susirinkimas su darbuotojais ir aš atsakinėjau į klausimą, kokį gavau. Dabar ištraukti iš konteksto žodžius ir juos taip laisvai interpretuoti... Man tai nieko keisto, tai yra gerbiamojo pirmininko stilius“, - kaltinimais į kaltinimus atkirto V.Vasiliauskas.

Tikra darbo birža

Lietuvai įstojus į euro zoną, LB funkcijos gerokai aptirpo. Gal iš tikrųjų S.Jakeliūnas manipuliuoja faktais bent jau apie išpūstą LB aparatą? Pasirodo, ne, tą „Vakaro žinios“ sužinojo iš paties LB. Centrinio banko klausėme, kiek iš tikro yra darbuotojų (nes sunku patikėti, kad gerokai daugiau nei ministerijose, ir dar sunkiau patikėti, kad jų išties tiek daug reikia), kokiuose struktūriniuose padaliniuose kiek jų dirba, kokias funkcijas atlieka, kokia yra vidutinė vadovų ir eilinių darbuotojų alga, ar LB išsilaiko iš uždirbamo pelno, ar gauna finansavimą ir iš valstybės biudžeto. Deja, į pastarąjį klausimą atsakymo negavome net ir jį pakartojus dar kartą. Iš kai kurių kitų atsakymų šis tas paaiškėjo, o į dar kitus buvo atsakyta formaliai arba atsiųstos nuorodos į sunkiai suprantamus paties LB kadaise rašytus tekstus.

„Šiuo metu Lietuvos banke dirba 598 tarnautojai - 136 Priežiūros tarnyboje, 87 Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyboje, 80 Bankininkystės tarnyboje, 118 Organizacijos tarnyboje, 53 Grynųjų pinigų departamente ir kt. struktūriniuose padaliniuose“, - rašoma LB „Vakaro žinioms“ pateiktame atsakyme ir „prikabintos“ nuorodos apie visą LB struktūros schemą bei kiekvieno struktūrinio padalinio veiklos bei atsakomybės sritis. Na, pabandėme atsidaryti vieną iš nuorodų ir sužinoti, ką, pavyzdžiui, veikia Rinkos infrastruktūros departamentas.

„Departamentas atsakingas už konkurencingos ir pažangios mokėjimų rinkos plėtrą, jo ekspertai formuoja mokėjimų rinkos politiką bei vykdo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą. Departamentas valdo dvi mokėjimų eurais sistemas - CENTROlink ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS, pastaroji yra Eurosistemos mokėjimo sistemos TARGET2 dalis“, - rašoma nuorodoje, tačiau aiškiau vis tiek nepasidarė.

Milžiniška disproporcija

LB atsakyme dar dėstoma, kad jo funkcijas „nustato Lietuvos banko įstatymas: įgyvendinti pinigų politiką, leisti banknotus (nors, kiek žinoma, Lietuvoje tik euro centai kalami, - aut. past.) ir vykdyti kitą su tuo susijusią veiklą, valdyti oficialiąsias Lietuvos banko užsienio atsargas, atlikti finansų rinkos priežiūrą, ne teismo tvarka nagrinėti vartotojų ir finansų įstaigų ginčus, rinkti su Lietuvos banko atsakomybės sritimis susijusią statistinę informaciją, leisti monetas, atlikti valstybės iždo agento funkcijas ir kt.“ Priduriama, kad iš investicijų LB per 2017 m. iš viso uždirbo 54,5 mln. eurų, o į valstybės biudžetą pervedė 10,4 mln. eurų.

Kokią gi algą gauna LB darbuotojai? Praėjusių metų pabaigoje valdybos nario vidutinė alga „popieriuje“ buvo 7748 eurai. Taip, taip, akys neapgauna. Įdomumo dėlei galima pasakyti, kad, pavyzdžiui, šalies prezidento alga tuo pačiu metu siekė 7288 eurus.

Algų skirtumas tarp LB darbuotojų tiesiog bado akis. Jei valdybos nariai gauna 7748 eurus, padalinių vadovai - 2856 eurus, vyr. specialistai - 2080 eurų, tai specialistai - 930 eurų, kvalifikuoti darbininkai - 780 eurų. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios algos - net 10 kartų, kai šalies vidurkis - 5,7, o ES vidurkis - 3 kartai. Ir dar politikai šneka apie socialinės atskirties mažėjimą.

Keistai tvarkai - 18 metų

„LB valdybos pirmininko atlyginimas lygus penkiems piniginio tarpininkavimo įstaigų darbuotojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Lietuvos statistikos departamento. Ta formulė reiškia, kad atlyginimas susietas su nurodytu dydžiu ir tiesiogiai priklauso nuo kas ketvirtį skelbiamo vidurkio. LB valdybos pirmininko mėnesinio atlyginimo susiejimas su šalies piniginio tarpininkavimo įstaigų darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžiu pagal LB įstatymo nuostatus taikomas daugiau kaip 18 metų. LB valdybos pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių atlyginimas sudaro 90 proc. LB valdybos pirmininko atlyginimo dydžio. Jį nustatė LB valdyba vadovaudamasi tai numatančiais LB įstatymo nuostatais“, - rašoma banko atsakyme.

O kaip apskaičiuojamos kitų darbuotojų algos?

„LB tarnautojų darbo užmokesčio politikos tikslas - palaikyti LB misiją, viziją, strategiją ir veiklos prioritetus, išlaikyti konkurencingą LB tarnautojų atlygį rinkos atžvilgiu ir tinkamai motyvuoti tarnautojus, įvertinant kiekvieno jų indėlį įgyvendinant LB tikslus. Darbo užmokesčio valdymas remiasi LB pareigybių lygiais, kurie parodo lyginamąsias pareigybių vertes tiek institucijos viduje, tiek ir Lietuvos darbo užmokesčio rinkoje. Kiekvieno tarnautojo pareiginė alga priklauso nuo pareigybės vertės, kurią išreiškia pareigybės lygis ir kurią lemia atliekamo darbo pobūdis ir turinys, reikalingos žinios, įgūdžiai ir patirtis, sprendžiamų problemų sudėtingumas (...) Pareigybės lygio nustatymui Lietuvos ir tarptautinėje žmogiškųjų išteklių praktikoje taikoma Hay Group pareigybių vertinimo metodika“, - teigia LB. Aiškiau nebūna.

Įdomumo dėlei galima palyginti: pavyzdžiui, Finansų ministerijoje yra 329 darbuotojai. Ministro alga praėjusių metų pabaigoje siekė 3532 eurus, vyr. specialisto - 1332 eurus ir t.t. Skirtumas lyginant su LB algomis - milžiniškas. Negi ministerija yra daug nesvarbesnė institucija už LB, atsakomybė ten daug mažesnė, o darbas - daug lengvesnis?

***

Interviu su Seimo vicepirmininku, ekonomistu, teisininku  Remigijumi ŽEMAITAIČIU:

- LB valdybos narių vidutinė alga - beveik 8 tūkst. eurų per mėnesį. Neatrodo, švelniai tariant, per didelė?

- Tokie atlyginimai visada kėlė abejonių, tačiau jie nustatyti labai seniai. Argumentuota, kad valdybos narių atlyginimai turi būti tokie, jog jokie komerciniai bankai nedarytų poveikio ir panašiai. Kad darbuotojų kiekis yra per didelis - akivaizdu, nes nuo pat krizės laikų beveik visos valstybės institucijos ėjo modernizavimosi keliu. LB to nedarė, nors atsirado naujos programos, informacinės sistemos ir pusės žmonių tikrai nebereikia. Juo labiau kad ir funkcijų įstojus į euro zoną sumažėjo. Net ta pati Valstybės kontrolė, kuri yra pagrindinė audito institucija, etatų skaičių susimažino beveik 50-čia.

- Ar nebado akių atlyginimų LB disproporcija - didžiausi atlyginimai mažiausius lenkia 10 kartų?

- Aš vis tik laikausi principo, kad valdybos nariai turėtų gauti tiek, jog nebūtų negerų paskatų, kad niekas negalėtų jiems daryti jokios įtakos.

- Vadovaujantis tokia logika, tai ir teisėjai turi gauti tiek, kiek LB valdybos nariai, nes pirmiesiems daryti poveikį tikrai yra ne mažiau norinčių nei antriesiems.

- Faktas, kad šiandien apylinkių teismų teisėjų atlyginimai yra gerokai per maži, nes jie gauna net mažiau, nei savivaldybėje dirbantis administracijos direktorius. Ir gauna tiek pat, kiek kokios nors mažos savivaldybės vicemeras. Tai yra visiškai neadekvatu atsižvelgiant į darbo krūvį, apimtis, atsakomybę.

- Vėl gi vadovaujantis ta pačia logika, tai ir Seimo nariams mokama per mažai, nes kai kuriems kažkodėl algos neužtenka ir jie susigundo dėžutėmis su pinigais.

- Aišku, disproporcija lyginant su LB valdyba irgi milžiniška, nes mes gauname apie 2,2 tūkst. be priedų. Faktas, kad, gaunant didesnes algas, nebūtų paskatų imti dėžutes. Kai žmonės priiminėja valstybei reikšmingus sprendimus, jų atlyginimai turi būti adekvatūs. Tačiau kaip matome, disproporcija yra milžiniška. Jei dar LB dirbtų nepriekaištingai, būtų viena kalba. Bet dabar matome, kad iškilo skandalas dėl VILIBOR indekso, kyla įvairių klausimų dėl pinigų plovimo neužkardymo ir t.t.

- LB, paklaustas elementarių dalykų apie milžinišką darbuotojų skaičių, paprasčiausiai išvardijo, kokios yra kokio struktūrinio padalinio funkcijos...

- Atsirašinėjimas yra pats baisiausias dalykas. Juk Lietuvos bankas, nors tiesiogiai ir negauna finansavimo iš biudžeto, yra mokesčių mokėtojų išlaikoma institucija, mat mokasi algas iš uždirbto pelno, kurį didesnį galėtų perversti į biudžetą. Mokesčių mokėtojai turi žinoti, ką ir už ką išlaiko. Seimo narys turi atsiskaityti už kiekvieną litrą benzino ar pakeistą padangą. Tas turi galioti ir kitoms institucijoms. Formaliai LB su tokiais atsakymais įstatymo nepažeidė, vis tiek kažką atsakė, tačiau tai yra pasityčiojimas. Po to ir kyla visokie nesusipratimai, kaip su „Krizės komisija“, ir krenta pasitikėjimas pačiu LB. Kai jie įsivelia į tokius atsirašinėjimus, ir imi tikėti, kad vis tik konflikte tarp S.Jakeliūno ir LB teisus yra pirmasis.

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (57)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • SALVĖS: patrankų salvėmis visoje Jungtinėje Karalystėje šeštadienį pagerbtas miręs karalienės Elžbietos II vyras princas Philipas.
  • MUITAI: Europos Sąjunga (ES) siekia sumažinti įtampą ginče dėl muitų tarp JAV ir Europos ir pasiūlė šešiems mėnesiams stabdyti visų abipusių muitų taikymą.
  • VAKARĖLIS: šeštadienio naktį Vilniuje policijai pranešta apie vykstantį triukšmingą vakarėlį. Jame linksminosi daugybė studentų.
  • GALIMA PATIEMS: nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad kiekvienas žmogus, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, gali prisidėti prie viruso plitimo sustabdymo užpildydamas anketą, kurią galima rasti pagal šią nuorodą atvejis.nvsc.lt. - kuo greičiau žmogus pateiks epidemiologinę informaciją, tuo greičiau bus izoliuoti su užsikrėtusiuoju bendravę ir kitiems riziką užsikrėsti galintys kelti žmonės.
  • VIRŠ BALTIJOS: Europos jūrų saugumo agentūra Lietuvoje pradeda nuotolinio pilotavimo orlaivių, stebinčių laivų taršą, misiją, kuri padės sustiprinti Baltijos jūros aplinkos apsaugos kontrolę ir taršos prevenciją.
  • ATRADIMAS: Egipto archeologai teigia atkasę didžiausią iki šiol Egipte atrastą 3000 metų senovės miestą, gyvavusį valdant faraonui Amenhotepui III, sakė egiptologas Sahi Hawassas.

  • IDĖJA: Lietuvos kultūros politikos institutas pritaria idėjai pastatyti paminklą Justinui Marcinkevičiui ir siūlo, kad geriausia vieta statybai būtų Odminių skveras Vilniuje.

  • PAVOJINGA: Karibų jūros rytinėje dalyje esančioje Sent Vinsento saloje paskelbtas nurodymas evakuotis kai kuriems gyventojams, nes greitu metu gali išsiveržti Sufriero ugnikalnis, kuris stūkso už 20 km nuo salos sostinės Kingstauno.
  • AUKŠTAI: penktadienį į Tarptautinę kosmoso stotį iš Kazachstane esančio Baikonūro kosmodromo išskris trys astronautai - nešančioji raketa „Sojuz 2.1a“ turėtų pakilti 7 val. 42 min. Grinvičo (9 val. 42 min. Lietuvos) laiku.
  • KELIUOSE: Anykščių ir Ignalinos rajonuose valstybinės reikšmės keliai vietomis slidūs dėl ant kelių dangų susiformavusio plikledžio, slidžius kelių ruožus barsto AB „Kelių priežiūra“, o likusioje šalies dalyje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia sausos, vietomis drėgnos.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar sutinkate, kad Lietuvoje turėtų nedelsiant atsirasti imuniteto pasai?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Jei Seimo rinkimai vyktų ateinantį sekmadienį, už ką balsuotumėte?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
1. Vitas Tomkus: GEROVĖS VALSTYBĖ YRA PEDERASTŲ VALDŽIA PLIUS VISO PASAULIO SKAITMENIZACIJA! („Pederastais“ liaudis paprastai vadina tuos, kurie kenkia savo Valstybei)
2. Olava STRIKULIENĖ: Lietuva 2146 m.: tegyvuoja „оно"
3. Ruoškitės: valdžia perka informaciją apie COVID-19. Gąsdinimų bus daug
4. Vitas Tomkus: TĖVYNE, TAU MŪSŲ ŠIRDŽIŲ SUTARTINĖ!
5. Civilizacijos griovimas yra užsakytas ir apmokėtas
6. Vitas Tomkus: APIE NACIONALINES VERTYBES, NACIONALINĘ LRT IR NACIONALINĘ IDĖJĄ
7. Olava STRIKULIENĖ: Konservatoriai rezga pokyčius rinkimuose
8. Vitas Tomkus: KADA KARAS?
9. Teisininkas Dominykas Vanhara: trys pandemijos valdymo klaidos
10. Olava STRIKULIENĖ: Mes buvome teisūs, o „delfiukai“ ir „15minučiai“ vėl apsikvailino!
11. Manifestas prieš politinį korektiškumą
12. Dvejopi standartai jau įgriso
13. Olava STRIKULIENĖ: Laisvoji A.Tapino televizija - priklausoma nuo labdaros kaip benamis šuo
14. Gintaras Furmanavičius: APSIVOGUSIEMS GĖJAMS KRENTA KAUKĖS
15. Vito TOMKAUS Sekmadieninis pamokslas, buvusiam giminaičiui Skirmantui MALINAUSKUI
16. Vitas Tomkus: SUBINLAIŽIŲ „AUKSO AMŽIUS“
17. Gintaras FURMANAVIČIUS: nuo komunistų „Tiesos" iki sorososų „Melagienos"
18. Gintaras FURMANAVIČIUS: Apie patyčias
19. „Tokius reikėtų šaudyti“ Kaip skambų posakį atskirti nuo grasinimo?
20. DEVYNERI METAI NELAISVĖJE (Milijonieriaus Vito Tomkaus interviu su milijardieriumi Raimondu Baranausku)
21. Vitas Tomkus: RINKTI AR NERINKTI?
22. Vitas Tomkus: O AŠ IR TOLIAU PALAIKYSIU RUSIJĄ, NORS VISI PASIUSKIT!
23. Tapinas VS Pukelis (1)
24. TOMKUS VS MALINAUSKAS (2)
25. Vitas TOMKUS: NUO ATGIMIMO IKI IŠSIGIMIMO
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-3 +6 C

+5 +9 C

 

+2 +9 C

+11 +17 C

+4 +15 C

 

+5 +7 C

0-5 m/s

0-6 m/s

 

0-6 m/s

       

Nuorodos