respublika.lt

Šiandien gina nekaltus tie, kas savus liepė pulti visas tekstas (61)

2020 rugpjūčio 30 09:35:30
Danas NAGELĖ

Politikai atrado naują „arkliuką“ - prieš Seimo rinkimus sujudo, kad Baltarusiją valdo diktatorius, šioje šalyje protesto akcijos malšinamos naudojant prievartą. Garsiai apie tai rėkauja net tie, kurie yra atsakingi už Lietuvoje priimtus sprendimus, dėl kurių 2009-aisiais prie Seimo buvo surengtas riaušėmis virtęs mitingas, kurio dalyviai (ir ne tik riaušininkai) buvo „raminami“ panašiai kaip Baltarusijoje - guminėmis kulkomis, ašarinėmis dujomis ir t.t. Prarado progą patylėti ir europarlamentarė Rasa Juknevičienė, kuri, pasak liudininkų, ir nusprendė, kad prieš mitinguotojus būtų panaudota jėga.

×
nuotr. 20 nuotr.
Mitinge dalyvavęs tuometinis partijos „Frontas“ lyderis eksparlamentaras Algirdas Paleckis po mitingo išplatino pranešimą, kad į minią šaudyti įsakė tuometinė krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Eltos nuotr.

 

Valdžia nepasirodė

Artėja Seimo rinkimai, todėl politikams reikia sugalvoti, kuo atkreipti dėmesį. Populiariausia dabar aiškinti, kaip blogai yra Baltarusijoje. Kad ten blogai - faktas. Ir kad prezidento rinkimų rezultatai buvo suklastoti, ir prieš protesto akcijų dalyvius naudojama jėga - faktas. Tačiau ir Lietuvoje 2009-ųjų sausio 16-ąją policija bei Viešojo saugumo tarnyba mitinguotojus malšino dujomis bei guminėmis kulkomis. Tą prisimenančius piktina politikų pasisakymai Baltarusijos atžvilgiu.

Į mitingą apie 7 tūkst. žmonių susirinko protestuodami prieš Andriaus Kubiliaus Vyriausybės „naktinę reformą“ - buvo padidintas PVM, nurėžtos pensijos, pašalpos, valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir t.t. Profsąjungos žmones prie Seimo sukvietė su šūkiu „STOP žmonių skurdinimui ir nedarbui, verslo žlugdymui, sporto, spaudos ir kultūros naikinimui“. Susirinkusieji reikalavo, kad mitinge pasirodytų tuometiniai premjeras A.Kubilius arba Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, tačiau nė vienas, nė kitas nepasirodė.

Reikalavimus pakeitė sniego gniūžtės, akmenys, kiaušiniai, kurie buvo mėtomi į Seimo langus. Po to, didžiajai protestuotojų daliai patraukus prie Vyriausybės, kur turėjo prasidėti antroji mitingo dalis, likusieji, nesulaukę valdžios dėmesio, nusprendė patys patekti į Seimą.

Vėliau policija pareiškė, esą riaušėms buvo rengtasi, nes pas sulaikytus chuliganus rasti peiliai, metaliniai strypai bei Molotovo kokteiliai. Tačiau Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnai dujomis ir guminėmis kulkomis „vaišino“ ir taikius protestuotojus ar net praeivius. Po riaušių į gydymo įstaigas kreipėsi keliasdešimt gyventojų - gerokai daugiau, nei asmenų, kuriems buvo pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo riaušėse, disponavimo sprogstamosiomis medžiagomis. Tokių prieš teismą stojo 28.

Po riaušių Seimo kanceliarija paskelbė, kad padaryta nuostolių už maždaug 2 mln. litų, didžiausi nuostoliai - dėl išdaužytų maždaug 30-ies Seimo rūmų langų.

R.Juknevičienė ginasi

Kas davė įsakymą šaudyti į mitinguotojus? Pasirodo, valdžios struktūros net nebandė to išsiaiškinti, nebuvo pradėtas joks tyrimas. Mitinge dalyvavęs tuometinis partijos „Frontas“ lyderis eksparlamentaras Algirdas Paleckis po mitingo išplatino pranešimą, kad į minią šaudyti įsakė tuometinė krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, kuri pavadavo į užsienį išvykusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį. Anot A.Paleckio, naudoti jėgą pareigūnai galėjo tik gavę įsakymą. Tačiau R.Juknevičienė žurnalistams atrėžė, esą keista, jog buvęs Seimo narys A.Paleckis neišmano teisinės sistemos, mat neva esant tokiam atvejui, koks buvo 2009-ųjų sausio 16-ąją, sprendimus priima pareigūnai, esantys įvykio vietoje, tai nustatyta teisės aktais.

Kas leido?

Kaip buvo iš tikrųjų? Ar jėgos panaudojimas Lietuvoje prieš daugiau nei dešimtmetį labai skiriasi nuo to, kas dabar vyksta Baltarusijoje?

„Kas Lietuvoje davė įsakymą panaudoti jėgą? Yra struktūrų vadai, ministrai, mano manymu, tokiu atveju neduoda komandų“, - „Vakaro žinioms“ sakė tuometinis Seimo pirmininkas A.Valinskas.

Tačiau tuometinis vidaus reikalų ministras R.Palaitis iškart įvardino žmogų, atsakingą už jėgos panaudojimą prieš protestuotojus.

„Tokius įsakymus duoda vidaus reikalų ministras. 2009 m. sausio 16 d. mane šiame poste pavadavo R.Juknevičienė. Būtent tik vidaus reikalų ministro įsakymu pasitelkiamos Viešojo saugumo tarnybos pajėgos“, - tiesiai atsakė R.Palaitis.

Kaltas ir S.Skvernelis

Pasak jo, blogiausia, kad saugumiečiai, sekę situaciją, neturėjo arba nepranešė informacijos apie galimas riaušes.

„Jie neprognozavo riaušių. O iš policijos pusės - tuometinis policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis buvo operacijų vadovas ir buvo atsakingas už viską.

Policija dirba savo darbą, o ministro įsakymu yra pasitelkiamos viešojo saugumo pajėgos. Kai policija nebesusitvarkė su pareigomis, nes, vadovaujama S.Skvernelio, nebuvo tam pasiruošusi - aptvarų ir viso kito nebuvo - tai nieko kito R.Juknevičienei nebeliko, kaip tik pasakyti, kad Viešojo saugumo tarnyba įvestų savo pajėgas“, - kaltinimus dabartiniam premjerui mestelėjo R.Palaitis.

Eksministro teigimu, kai ministro įsakymu įvedamos Viešojo saugumo tarnybos pajėgos, savaime reiškia, kad jos galės panaudoti jėgą, nes, „grubiai šnekant, tai yra antiriaušinės pajėgos“. Dėl priemonių sprendžia jau vietoje esantys pareigūnai, tačiau ministro įsakymas įvesti Viešojo saugumo pajėgas duoda leidimą ir guminėms kulkoms, ir dujoms. Visgi R.Palaičio vertinimu, būtinoji gintis nebuvo peržengta.

„Policininkai kruvinomis galvomis vaikščiojo, todėl nemanau, kad buvo peržengtos ribos. Tik dėl priemonių galima pasiginčyti“, - sakė eksministras.

Seimui nerūpėjo

Tuometinis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas atsiminė, kad komitetas svarstė, ar pareigūnai per mitingą viską darė tinkamai. Tačiau nebandė aiškintis, kas davė įsakymą panaudoti jėgą.

„Pamenu, pareigūnų veiksmai buvo nekoordinuoti, vieni kitiems dujų davė paragauti. Aš ten buvau, tai irgi paragavau, tada skutau iš ten kuo greičiau.

O, kiek pamenu, įsakymai ėjo iš Vidaus reikalų ministerijos.

Sunku vertinti, ar nebuvo peržengtos ribos, nes į pareigūnus ir ledo gabalai skriejo, ir visa kita. Tačiau mitingo prie Seimo nelyginčiau su tuo, kas vyksta Baltarusijoje. Mat Baltarusijoje suėmimai prasidėjo ne aikštėse, o vėliau. Ir dar suėmus beginkliai žmonės buvo kankinami“, - sakė A.Anušauskas.

Iš pirmų lūpų:

Tąkart ašarinių dujų teko ir inžinieriui ekonomistui, o dabar kauniečiui pensininkui Arvydui Širvinskui. Sako pats gerai neatsimenąs, dėl kokios priežasties tą dieną atvyko iš Kauno. Gal norėjęs susitikti su jau buvusiu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku. A.Širvinskas pasakoja:

„Stovėjau maždaug 20 metrų nuo Seimo pastato, kai tie banditai (policija - aut.past.) ėmė vandenį ant žmonių pilti, kulkomis šaudyti. Stengiausi, kad kulkos negaučiau. Malonumas buvo menkas. Buvo minioje ir moterų.

Žmonės pradėjo iš Neries pusės kažką į Seimą mėtyti. Nežinau, ar kietus daiktus. Logiškai, kas nuo to pasikeitė, kad mėtė. Išsivirsi kiaušinį, suvalgysi - bent bus nauda, o kam jį mėtyti?

Žmonės neišsigando, bet pasipiktinimas didelis sukilo. Kiek leido fizinės galios, visi priešinosi. Tegul buvęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas, dabartinis premjeras Saulius Skvernelis dabar pasako, kas jam davė komandą mušti žmones. Žmonės neišsibėgiojo, toliau vyko žmonių malšinimo priemonės, tik vis su mažesniu agresyvumu. Apie 30 žmonių sulaikė. Manęs - ne.

Esu vienas iš Lietuvos visuomenės tarybos steigėjų. Manau, kol neturėsime nepriklausomo tribunolo, tol būsime bejėgiai ką nors padaryti.“

Situaciją komentuoja Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Algirdas ENDRIUKAITIS:

Aš nepateisinu veiksmų Baltarusijoje prieš protestuotojus, tačiau man labai keista, kai apie tai kalba kai kurie mūsų politikai. Aišku, taip prieš rinkimus jie bando savo „markę“ kelti - esą yra dideli demokratijos gynėjai. Reikia rodyti kažkokį pozityvų veiksmą: žmones skriaudžia, o mes atseit juos taip kalbėdami giname.

Tačiau kažkodėl tie kalbėtojai, matantys, kaip blogai yra kitur, nemato, kas dedasi pas mus pačius: kaip dirba prokuratūra, teismai, Valstybės saugumo departamentas ir t.t. Dirba kitais būdais, kitomis priemonėmis, tačiau iš esmės turinys nesiskiria nuo to, kas vyksta Baltarusijoje.

Vien jau pakanka prisiminti, kad rezistentų bylose išteisinant buvusius sovietų saugumiečius remiamasi ne Lietuvos, o sovietine teise. Taip, pas mus žmonės per apklausas dar nemušami, tačiau iš esmės beveik nesiskiriame nuo Baltarusijos.

Todėl ir sakau, kad pirmiausia reikia susitvarkyti savame kieme. Jei rodome solidarumą su baltarusiais, tai rodykime solidarumą ir su savais žmonėmis.

Moralinę teisę kritikuoti Baltarusiją turi nebent tie, kurie Lietuvoje, savame kieme, daro tvarką, laikosi įstatymų, tarptautinių konvencijų. Tačiau kritikuoja ir tie, kurie patys yra atsakingi dėl jėgos panaudojimo per mitingą prie Seimo.

DĖMESIO: „Vakaro žinios“ ieško 2009 m. sausio 16 d. mitingo prie Seimo dalyvių. Jeigu dalyvavote, turite ką papasakoti, o gal esate nuteistas, kaip riaušių dalyvis, atsiliepkite.

Redakcijos tel. 8 5 212 12 37.

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (61)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • PADARINIAI: pietinėje Belgijos dalyje – prancūzakalbėje Valonijoje – prasidėjo šiukšlių krizė - po smarkių potvynių, kilusių liepos 14-16 dienomis, regione perpildyti visi sąvartynai, ir statybinių šiukšlių kalnai ėmė dygti nenaudojamoje automobilių magistralėje A601.

  • KOVA: antradienį Graikijos ugniagesiai kovoja su dideliu miško gaisru šiauriniame Atėnų priemiestyje, jo dūmai juntami šalies sostinėje - ugnis šėlsta Dioniso municipaliteto miško masyve, netoli Galinio kaimelio, rajone tarp Stamatos ir Rodopolio gyvenviečių.
  • STIPRUS: pirmadienį Indonezijoje, prie Sulavesio salos pakrantės, įvyko 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau perspėjimų dėl cunamio grėsmės nebuvo.
  • KOSMOSE: šeštadienio vakarą virš pietinės Norvegijos naktinį dangų nušvietė didelis meteoritas, sukėlęs bangą pranešimų net iš Švedijos apie pastebėtą dangaus kūną, pranešė vietos žiniasklaida.
  • SIAUTĖJA: miškų gaisras, kilęs už maždaug 100 km į vakarus nuo Barselonos, sunaikino 1 100 hektarų miško ir dirbamos žemės, sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Katalonijos miškų komisija.
  • GĄSDINO: Filipinus šeštadienį supurtė stiprus žemės drebėjimas, pranešė JAV Geologijos tarnyba (USGS), tačiau jis įvyko giliai po žeme, todėl vietos pareigūnai teigė nesitikintys daug žalos.

  • SKĘSTA: potvyniams apėmus dalį Vidurio Kinijos teritorijos, penktadienį, pasitelkiant savadarbius tiltus, buvo evakuojami kaimų gyventojai - tai daroma dėl šalies rytinės pakrantės link artėjančio taifūno, kuris gali sukelti dar didesnius potvynius.
  • TRANSPORTAS: Europoje antrą šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padvigubėjo naujų elektra varomų transporto priemonių pardavimai, penktadienį nurodė Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA).
  • ATIDARYMAS: Grikapalyje penktadienį buvo atidaryta didžiausia pagal pagamintos vienoje vietoje elektros kiekį nutolusi saulės elektrinė Lietuvoje, kurios galingumas yra 3,35 MW - platforma nuo jau egzistuojančių skiriasi tuo, kad „SoliTek“ modernių technologijų dėka vartotojams užtikrinama 35-40 proc. efektyvesnė elektros generacija ir dvigubai mažesnė kaina už elektros energiją.
  • KROVINIAI: Kauno intermodaliniam terminalui (KIT) prisijungus prie europinės vėžės, Lietuvos krovinių vežėjams atsivėrė  naujos galimybes gabenti krovinius traukiniais iš Europos ir į ją, išvengiant sustojimo pasienyje su Lenkija ir krovinių perkrovimo.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar reikia kaliniams, priklausomiems nuo narkotikų, vietoj pagalbos dalinti švirkštus ir adatas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Jeigu Seimo rinkimai vyktų ateinantį sekmadienį, už kurią partiją balsuotumėte?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+15 +19 C

+12 +18 C

 

+11 +17 C

+17 +20 C

+18 +21 C

 

+18 +21 C

0-7 m/s

0-6 m/s

 

0-2 m/s

       

Nuorodos