respublika.lt

Prie naujojo Seimo vairo stoja prof. V.Pranckietis (0)

2016 lapkričio 14 22:00:36
Respublika.lt, Eltos inf.

Naujam 2016-2020 metų kadencijos Seimui vadovaus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas, agronomas, profesorius Viktoras Pranckietis.

×
nuotr. 2 nuotr.
Prie naujojo Seimo vairo stoja prof. V. Pranckietis. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

 

Pirmadienį į šį postą jis buvo išrinktas slaptu balsavimu. Už šį valdančiosios "valstiečių" ir socialdemokratų koalicijos kandidatą balsavo 93 Seimo nariai.

Liberalų sąjūdžio iškelta Eugenijaus Gentvilo kandidatūra į Seimo Pirmininko pareigas nesulaukė Seimo pritarimo. Už E. Gentvilą balsavo 36 Seimo nariai, 11 biuletenių buvo sugadinta.

V. Pranckietis prisistatydamas Seimui, kuriame daug yra politikos naujokų, pavadino jį "Vilties Seimu".

"Žmonės savo viltis sudėjo į naują Lietuvos Respublikos Seimą, pavadinčiau jį Vilties Seimu. Tegul jis būna atviras visiems: pozicijai ir opozicijai, daugumai ir mažumai. Mūsų užduotis: daryti geriau ir būti geresniems. Būkime geri, bet ne geručiai, žvelkime į ilgalaikę, o ne į trumpalaikę perspektyvą", - sakė V. Pranckietis.

Balsavimo rezultatų paskelbimą lydėjo kolegų plojimai, V. Pranckietis sulaukė sveikinimų ir gėlių.

Naujasis Seimo pirmininkas tikisi, kad Seimas pateisins žmonių lūkesčius ir atgaus visuomenės pagarbą ir pasitikėjimą.

"Aš atėjau iš šviesios, pažangios, tolerantiškos mokslo bendruomenės. Todėl labai stengsiuosi, kad Seime įsivyrautų esminės akademinės nuostatos - dialogo kultūra, argumentų kalba, klausymas, girdėjimas, siekis suprasti, konstruktyvi diskusija, pagarba kitai ir kitokiai nuomonei, orus, malonus, etiškas bendravimas. Manau, kad arogancija ir ciniškumas, abejingumas, susireikšminimas ar privilegijų siekis yra nesuderinami su išrinktojo piliečių atstovo statusu. Seimo pirmininko pareigą suvokiu ne tik kaip didelę garbę, bet ir kaip sunkų ir atkaklų darbą Lietuvos labui bei asmeninę atsakomybę už teigiamus darbo rezultatus", - sakė V. Pranckietis.

Jis kvietė parlamentarus pamiršti rinkimines kovas, pralaimėjimų kartėlį bei laimėjimų euforiją. "Laikas ir darbai nelaukia. Tikiu ir visomis išgalėmis sieksiu, kad per 4 metus mūsų bendro darbo metus šis Seimas pateisintų žmonių lūkesčius, atgautų visuomenės pagarbą ir pasitikėjimą", - po išrinkimo sakė naujas Seimo pirmininkas.

Ringaudų kaime Kauno rajone gyvenantis V. Pranckietis gimė 1958 m. liepos 26 d. Kelmės rajono Rutelių kaime.

Nuo 1965 m. mokėsi Tytuvėnų vidurinėje mokykloje, 1973 m. pradėjo mokytis Tytuvėnų tarybiniame ūkyje technikume. 1977-1982 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. 1998 m. eksternu apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją.

1976-1977 m. dirbo Tytuvėnų sodininkystės tarybinio ūkio sodo agronomu. 1982-1984 m. - Lietuvos žemės ūkio akademijoje jaunesniuoju mokslo darbuotoju, 1986-1991 m. - asistentu, 1988-1991 m. buvo Agronomijos fakulteto prodekanas.

1991-1998 m. - Lietuvos žemės ūkio universiteto vyr. asistentas, 2006-2008 m. - Sodininkystės ir daržininkystės katedros vedėjas. Nuo 2008 m. - Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanas. 1998-2016 m. - docentas, nuo 2016 m. yra profesorius.

V. Pranckietis stažavosi JAV, Švedijos, Lenkijos, Vokietijos, Olandijos universitetuose, mokslo ir gamybinėse įstaigose, mokslo knygų, vadovėlių, straipsnių autorius, yra išvedęs augalų veislių.

V. Pranckietis yra Aleksandro Stulginskio universiteto tarybos ir Senato narys, Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys, Lietuvos atstovas Europos platformoje "Plants for the Future", Ringaudų bendruomenės centro valdybos narys.


Seimas slaptu balsavimu renka Seimo Pirmininką

Pirmadienį vakare Seimas slaptu balsavimu renka naują Seimo pirmininką.

19 val. 10 min. prasidėjęs balsavimas turėtų pasibaigti po pusvalandžio - 19 val. 40 min.

Seimo plenarinis posėdis bus tęsiamas nuo 20 val. 10 min.

Vadovauti naujos kadencijos Seimui iškeltos dvi kandidatūros - Seimo nario Viktoro Pranckiečio ir parlamentaro Eugenijaus Gentvilo.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis 78 Seimo narių vardu iškėlė V. Pranckiečio kandidatūrą. Liberalų sąjūdžio atstovas Gintaras Steponavičius, siūlydamas E. Gentvilo kandidatūrą, sakė, kad ją savo parašais parėmė 27 parlamentarai.

V. Pranckietis prisistatė Seimui ir atsakė į parlamentarų klausimus. Seimą, kuriame daug yra politikos naujokų, jis pavadino "Vilties Seimu".

"Žmonės savo viltis sudėjo į naują Lietuvos Respublikos Seimą, pavadinčiau jį Vilties Seimu. Tegul jis būna atviras visiems: pozicijai ir opozicijai, daugumai ir mažumai. Mūsų užduotis: daryti geriau ir būti geresniems. Būkime geri, bet ne geručiai, žvelkime į ilgalaikę, o ne į trumpalaikę perspektyvą", - sakė V. Pranckietis.

Sutikęs siekti Seimo Pirmininko posto Kovo 11-osios Akto signataras E. Gentvilas aiškino, kad kandidatuoja siekdamas užtikrinti Seimo opozicijos teises ir prestižą, kad Seimo Pirmininkas nebūtų renkamas iš vieno kandidato.

"Savo pralaimėjimo nevadinčiau kartėliu ir nusivylimu", - sakė E. Gentvilas. Jei būtų išrinktas, savo pirmaisiais darbais jis nurodė Seimo vidinio biudžeto peržiūrėjimą, darbų koordinavimą ir parlamentinės kontrolės stiprinimą.

Seimo Pirmininkas renkamas slaptu balsavimu pirmajame naujai išrinkto Seimo posėdyje. Kandidatus į Seimo Pirmininko pareigas raštišku pareiškimu gali siūlyti ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių.

Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.


Seimui pateiktas siūlymas reformuoti parlamentinius komitetus

Naujas Seimas darbą pradeda nuo parlamentinių komitetų reformavimo.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) atstovaujanti Rima Baškienė pateikė Statuto pataisas, pagal kurias Seime turėtų atsirasti atskiras Kultūros komitetas.

Kultūros komitetas svarstytų ir teiktų pasiūlymus dėl valstybės kultūros politikos formavimo; rengtų kultūros sritį reglamentuojančių įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus.

Taip pat siūloma reorganizuoti Informacinės visuomenės plėtros komitetą į Inovacijų ir technologijų komitetą.

Pirmadienį vakare parlamentarai nebuvo linkę pritarti tokiai reorganizacijai ir siūlė atidėti kitam posėdžiui. "Siūlyčiau naktinių reformų klaidų daugiau nedaryti", - ragino konservatorė Irena Degutienė.

Projektas atidėtas kitam Seimo posėdžiui.


Statuto pataisos: Seimo Pirmininko pavaduotojai neturės automobilio su vairuotojais

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga imasi įgyvendinti savo pažadą naujame Seime sumažinti Seimo vicepirmininkų skaičių. Jiems taip pat nepriklausytų tarnybinis automobilis su vairuotoju.

Pirmadienį Seimo narė Rima Baškienė Seimui pateikė Statuto pataisas, pagal kurias Seimo Pirmininko pavaduotojų yra ne daugiau kaip penki.

Pagal projektą, Seimo Pirmininko pavaduotoju būtų vienas Seimo opozicijos atstovas.

Šiuo metu Statute numatyta, kad Seimo Pirmininko pavaduotojų yra ne daugiau kaip septyni.

Pagal Statuto pataisų projektą, Seimo pirmininko pavaduotojams ir opozicijos lyderiui nepriklausytų tarnybinis automobilis su vairuotoju.

Opozicijai paprašius, Statuto pataisų svarstymas nukeltas kitam posėdžiui.


Seime - iškilminga naujų parlamentarų prisaikdinimo ceremonija


Pirmadienį pradėjo darbą 2016-2020 metų kadencijos Seimas. Istorinėje Seimo Kovo 11-osios Akto salėje surengta iškilminga naujų Seimo narių prisaikdinimo ceremonija.

Seimo nario priesaiką priiminėja Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Manoma, kad iškilminga ceremonija užtruks kelias valandas. Seimo nariai kviečiami priesaikai abėcėlės tvarka. Pirmoji prisiekė Seimo narė Vida Ačienė. Pasidabinusi tautiniais drabužiais prisiekė Seimo narė Agnė Bilotaitė.

Seimo narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį, skaito priesaiką padėjęs ranką ant Konstitucijos. Baigęs skaityti priesaiką, Seimo narys pasirašo vardinį priesaikos lapą. Paskutiniai priesaikos žodžiai yra "Tepadeda man Dievas!" Prisiekti leidžiama ir be šio paskutiniojo sakinio. Kai kurie Seimo nariai pasinaudoja šia galimybe, tarp jų parlamentarai liberalai Eugenijus Gentvilas ir Simonas Gentvilas.

Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai.

Seimo narys, negalintis atvykti į pirmąjį naujai išrinkto Seimo posėdį dėl ypač svarbios pateisinamos priežasties, prisiekia kitame, artimiausiame, Seimo posėdyje, kai tik išnyksta ši ypač svarbi pateisinama priežastis.

Kaip nustatyta Seimo statute, pirmąjį po rinkimų Seimo posėdį pradėjo vyriausias pagal amžių išrinktas Seimo narys. Ši garbė atiteko Seimo nariui Juozui Imbrasui, kuris posėdžiui pirmininkaus tol, kol bus išrinktas Seimo Pirmininkas.

Pasveikinti išrinktojo Seimo atvyko Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Prisiekę 2016-2020 metų kadencijos Seimo nariai toliau darbą tęs Seimo plenarinių posėdžių salėje (II rūmuose). Bus renkamas Seimo Pirmininkas, Seimo Pirmininko pavaduotojai, numatoma patvirtinti Seimo valdybos ir Seniūnų sueigos sudėtis.


Prezidentei grąžinti 16-osios Vyriausybės įgaliojimai

Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė Algirdo Butkevičiaus Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė.

Atitinkamą dekretą Prezidentė pasirašė pirmadienį.

Naujai išrinktam Seimui pradėjus darbą ir kadenciją baigusiai Vyriausybei grąžinus įgaliojimus, Prezidentė, vadovaudamasi Konstitucija, per 15 dienų pateiks Seimui svarstyti naujo Ministro Pirmininko kandidatūrą.


Pirmadienį pradės darbą 2016-2020 metų kadencijos Seimas

Pirmadienį 12 val. istorinėje Seimo Kovo 11-osios Akto salėje naujos kadencijos Seimas rinksis į pirmąjį posėdį.

Parlamento darbas prasidės iškilminga dalimi. Kaip nustatyta Seimo statute, pirmąjį po rinkimų Seimo posėdį pradės vyriausias pagal amžių išrinktas Seimo narys. Ši garbė atiteks Seimo nariui Juozui Imbrasui, kuris posėdžiui pirmininkaus tol, kol bus išrinktas Seimo Pirmininkas.

Pasveikinti išrinktojo Seimo atvyks Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Pirmajame Seimo posėdyje Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas paskelbs VRK sprendimą dėl galutinių Seimo rinkimų rezultatų ir perskaitys išrinktųjų Seimo narių sąrašą. Po to prasidės Seimo narių prisaikdinimo ceremonija.

Seimo nario priesaiką priims Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Manoma, kad iškilminga ceremonija užtruks kelias valandas. Seimo nariai kviečiami priesaikai abėcėlės tvarka. 2012 metais pirmasis buvo prisaikdintas "tvarkietis" Remigijus Ačas, kuris į naująjį Seimą nepateko. Simboliška, kad po ketverių metų šiemet pirmoji turėtų prisiekti į Seimą išrinkta jo žmona Vida Ačienė.

Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai.

Seimo narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį, skaito priesaiką padėjęs ranką ant Konstitucijos. Baigęs skaityti priesaiką, Seimo narys pasirašo vardinį priesaikos lapą. Paskutiniai priesaikos žodžiai yra "Tepadeda man Dievas!" Prisiekti leidžiama ir be šio paskutiniojo sakinio. Kai kurie Seimo nariai pasinaudoja šia galimybe.

Seimo narys, negalintis atvykti į pirmąjį naujai išrinkto Seimo posėdį dėl ypač svarbios pateisinamos priežasties, prisiekia kitame, artimiausiame, Seimo posėdyje, kai tik išnyksta ši ypač svarbi pateisinama priežastis. Baigęs skaityti priesaiką, Seimo narys turės pasirašyti vardinį priesaikos lapą.

Seimo narių įgaliojimų laikas bus pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią naujai išrinktas Seimas susirinks į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigsis anksčiau išrinktų Seimo narių įgaliojimų laikas.

Į pirmąjį posėdį pakviesti: Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir kiti Vyriausybės nariai, Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, Prezidentai Valdas Adamkus ir Rolandas Paksas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Nepriklausomybės Akto signatarai, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai, Lietuvos Respublikoje akredituoti užsienio valstybių ambasadoriai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, 2012-2016 metų kadencijos Seimo nariai, Europos Parlamento nariai, Lietuvos katalikų Bažnyčios hierarchai, Lietuvos kariuomenės vadas, Konstitucinio Teismo teisėjai, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, religinių konfesijų atstovai, Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai, Seimui atskaitingų institucijų ir savivaldybių vadovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas, tautinių bendrijų atstovai, aukštųjų mokyklų rektoriai ir kiti garbingi svečiai.

Prisiekę 2016-2020 metų kadencijos Seimo nariai toliau darbą tęs Seimo plenarinių posėdžių salėje (II rūmuose). Bus renkamas Seimo Pirmininkas, Seimo Pirmininko pavaduotojai, numatoma patvirtinti Seimo valdybos ir Seniūnų sueigos sudėtis.

Valdantieji Seimo Pirmininko postą norėtų patikėti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojui, agronomui profesoriui Viktorui Pranckiečiui. Seimo Pirmininko pirmąja pavaduotoja numatoma parlamentarė Rima Baškienė.

Sutarę dėl valdančiosios koalicijos sudarymo, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) bei Socialdemokratų partijos lyderiai pasirašė koalicijos sutartį.

Koalicijos partneriai susitarė, kad Ministro Pirmininko ir Seimo Pirmininko kandidatūras teikia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kandidatas į Premjero pareigas yra LVŽS atstovaujantis Saulius Skvernelis.

Būsimoje Vyriausybėje "valstiečių" atstovams priklausys 11 ministrų portfelių, socialdemokratams - trys ministrų postai.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis, išrinktas Seimo narys Ramūnas Karbauskis sako, kad naujame Seime mažės Seimo vicepirmininkų skaičius, ir jie neturės automobilių su vairuotojais. Naujos kadencijos Seime žadama reformuoti ir kai kuriuos Seimo komitetus.

Daugiausiai vietų naujame Seime turės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga - 54 mandatus. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai turės 31, Lietuvos socialdemokratų partija - 17, Liberalų sąjūdis - 14, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškųjų šeimų sąjunga ir partija "Tvarka ir teisingumas" - po 8 mandatus. Darbo partijai atiteko 2 mandatai, o politinei partijai "Lietuvos sąrašas", Lietuvos žaliųjų partijai ir Lietuvos centro partijai - po 1 mandatą. Dar keturi Seimo nariai išsikėlė patys.

Iš 141 dabar kadenciją baigiančio Seimo nario perrinkti 59. Vidutinis išrinkto Seimo nario amžius - 51,5 metų, taigi šis Seimas yra metais jaunesnis. 2012 m. Seimo narių vidutinis amžius buvo 52,8 metų.

Į Seimą išrinkta 111 vyrų ir 30 moterų. Palyginti su 2012 m., moterų skaičius Seime sumažėjo trimis. Daugiausiai moterų - 11 - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje.

Jauniausi Seimo nariai yra 26 metų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Rūta Miliūtė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys Virginijus Sinkevičius.

Vadovaudamasi Konstitucija, Prezidentė, naujai išrinktam Seimui pradėjus darbą ir kadenciją baigusiai Vyriausybei grąžinus įgaliojimus, per 15 dienų pateiks Seimui svarstyti naujo Ministro Pirmininko kandidatūrą.

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • KULTŪRA: penktadienio vakarą Giacomo Puccini operos „Vilisės“ koncertiniu atlikimu (Lietuvoje – pirmą kartą) prasidės 26-asis tarptautinis Pažaislio muzikos festivalis - vieną iš solinių vaidmenų operoje atliks šio festivalio naujasis meno vadovas, daugelyje pasaulio scenų publikos simpatijas pelnęs tenoras Edgaras Montvidas.
  • RADINYS: Indijos policija ketvirtadienį pranešė pradėjusi tyrimą, kai medinėje dėžėje, plūduriuojančioje Gangos upėje, surado gyvą ir sveiką naujagimį - dėžės vidus buvo išklotas raudonu audiniu, jame buvo paveikslėliai su indų dievų atvaizdais, taip pat horoskopas, nurodantis mergaitės gimimo datą, laiką ir vardą Ganga – tai vienos iš indų dievybių vardas, kuriuo vadinama ir upė.
  • AFRIKOJE: Botsvanoje rastas trečias didžiausias pasaulio deimantas - kiaušinio dydžio brangakmenis yra 1 098 karatų „retas ir ypatingas“, teigė „Debswana“ įmonės vadovė Lynette Armstrong.
  • PINIGAI: nuo liepos mėnesio vieniši šalpos pensijų gavėjai ir mažų pensijų priemokų gavėjai galės kreiptis į „Sodrą“ dėl vienišo asmens išmokos.

  • KOSMOSE: trys kinų astronautai pakilo į Kinijos statomą kosminę stotį „Tiangong“ - juos skraidinantis erdvėlaivis ketvirtadienio rytą atsiplėšė nuo žemės Cziuciuanio kosmodrome Gobio dykumoje.

  • PAKEITIMAI: nuo liepos 1 dienos įsigalioja palankesnės valstybinių pensijų mokėjimo sąlygos.
  • SOMALYJE: mažiausiai 15 kariuomenės šauktinių žuvo antradienį, kai savižudis sprogdintojas atakavo karinę treniruočių stovyklą Mogadiše, pranešė pareigūnai.
  • SUECAS: visi laivai, kurie buvo įstrigę dėl konteinervežio „MV Ever Given“ avarijos, praplaukė Sueco kanalą.
  • DIDVYRIAI: gydytojų komanda sėkmingai užbaigė atvirą širdies operaciją vienoje Rusijos ligoninėje, kurioje penktadienį kilo gaisras - jie operavo, kol ugniagesiai iš išorės gesino liepsnas.
  • APKLAUSA: remiantis naujausia „Deposit Solutions“ apklausa, europiečiai koronaviruso pandemijos metu ėmė mažiau leisti pinigų ir labiau taupyti.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar Ž.Pavilionis turėtų pasitraukti iš URK pirmininko pareigų?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kaip manote, kada bus nutrauktas karantinas?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+16 +25 C

+18 +28 C

 

+20 +26 C

+29 +33 C

+21 +35 C

 

+28 +30 C

0-4 m/s

0-8 m/s

 

0-6 m/s

       

Nuorodos