respublika.lt

Prezidentas Rolandas Paksas: Žinau, kam turiu būti dėkingas už šią bylą (86)

2020 sausio 17 11:00:02

Rolando Pakso baigiamoji kalba Vilniaus apygardos teisme.

×
nuotr. 7 nuotr.
Rolandas Paksas. Stasio Žumbio nuotr.

 

Gerbiamas Teisme,

Nepretenduoju atskleisti bylos teisinius aspektus išsamiau nei tai padarė advokatai, tačiau norėčiau išsakyti savo požiūrį į visa tai plačiąja prasme ir pažvelgti į faktų visumos logiką.

Esu kaltinamas be pagrindo, savo kaltės nepripažįstu.

Nepripažįstu, nepaisant kiek procedūrų ir tariamų veiklos epizodų buvo bandyta panaudoti šiame procese!

Nepripažįstu, nežiūrint kiek šališkų spaudos pranešimų buvo paskelbta tam, kad bylai būtų suteiktas kuo platesnis visuomeninis rezonansas!

Turiu pasakyti, jog visa tai tėra gerokai užsitęsęs Specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų ryšių spektaklis.

Sizifo darbas. Buvo toks mitinis Korinto karalius, apgaudinėjęs dievus, nubaustas mirusiųjų pasaulyje ritinti į kalną didžiulį akmenį, kuris, vos priartėjęs prie viršūnės, nurieda žemyn. „Sizifo darbas“ reiškia amžiną beprasmišką triūsą.

Visa tai mintimis sugrąžina į 2003-uosius, kada laikraščių puslapiuose šmėžavo grėsmių nacionaliniam saugumui slaptosios pažymos, buvo kurpiamos tariamai nusikalstamos veiklos schemos, šurmuliavo parlamentinio tyrimo komisijų veikėjai.

Visa ši dirbtina „valstybininkų kohortos“ istorija subliūško, kai bent vieną fiktyvų kaltinimą Respublikos Prezidentui reikėjo objektyviai pagrįsti faktais.

Lietuvos piliečių sąmonėje jau seniai yra įvykęs moralinis lūžis, kada teisingumas suvokiamas kaip santykinai ribotas.

Įsikerojusi ydinga politinė sistema be skrupulų manipuliuoja dvejopais standartais, teisėsaugos galias pajungusi savo naudai.

Politiškai neparankus subjektas gana nesunkiai gali būti įpainiotas į teisėsaugos struktūrų voratinklius, iššaukus vadinamąją „prekybos poveikiu dvasią“, kurioje tūno iš praeities persikūnijusi „konstitucinė dvasia“, kurioje leidžiama viskas: nebaudžiamai piktnaudžiauti teise, neigti sveiką protą, manipuliuoti sąvokomis, žongliruoti fiktyviais faktais.

Ar ne absurdiška, jog su šia byla tapome savotiškais „pionieriais“, unikalaus „eksperimento“ dalyviais. STT seklių operacija prieš mus buvo įvykdyta tiesiogiai transliuojant internete.

Viename iš portalų buvo surengtas tikras realybės šou: su einančiu pareigas Europos Parlamento nariu, vienos didžiausių žiniasklaidos grupės „Lietuvos rytas“ vadovu, žurnalistais ir tikrais STT agentais.

Kas racionaliais teisiniais argumentais galėtų pagrįsti šią kvazižvalgybinę akciją?

Kitas, tikriausiai, taip pat retorinis klausimas, kodėl iki ir po procesinės apklausos buvo esmingai pažeidinėjamos Baudžiamojo proceso kodekso bei kitų teisės aktų nuostatos, kodėl neteisėtai ir nepagrįstai buvo pritaikyta procesinė prievartos priemonė - slaptas sekimas.

Esu įsitikinęs, jog iš pat pradžių norėta kurpiamą bylą prifarširuoti fiktyviais „įrodymais“, kad vėliau būtų galima juos interpretuoti kaip kruopščiai surinktą ikiteisminio tyrimo medžiagą.

Akivaizdu, jog tokioje situacijoje, kai STT pareigūnai nevaržomai piktnaudžiauja procesinėmis prievartos priemonėmis, kurios privalo būti griežtai sankcionuotos ir besąlygiškai vykdomos slaptai, žmogaus teisių ir laisvių konstitucinėms garantijoms vietos nebėra.

Nieko nebestebina, jog esant politiniam užsakymui Lietuvoje galima laužyti Konstituciją ir įstatymus, pažeisti žmogaus teises, paneigti nekaltumo prezumpciją.

Ir nepamenu tokio atvejo, kad už neleistiną piktnaudžiavimą teise bent vienas būtų patrauktas atsakomybėn!

Nesu naivus, kad patikėčiau, jog tokias „operacijas“ laisvai apsprendžia „nepriklausomos“ teisėsaugos struktūrų sąžiningi pareigūnai.

Tokiu atveju, mūsų vadinamasis „procesas“ nė nebūtų pradėtas, o į teisėjų rankas patektų tikrai reikšmingos bylos, kuriose būtų:

Pirma. Ištirtas ir atskleistas valstybės perversmas, įvykdytas 2003 metais prieš tautos išrinktą Respublikos Prezidentą, atitinkamai įvertinti jo vykdytojai bei užsakovai.

Antra. Surinkti įrodymai bei įvardinti asmenys, kurie kurpė konstitucinę doktriną, draudžiančią Lietuvos piliečiams rinkti ir būti renkamais.

Trečia. Atskleista gerai veikianti organizuota nusikalstama grupuotė, trukdanti valstybės institucijoms įvykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus, niekinanti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto nutartis, nepaisanti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos principų, trypianti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą.

Sąrašą būtų galima pratęsti...

Kada prokuratūra ir nacionalinė teismų sistema pagaliau imsis skandalingų bylų dėl kriminalinės žvalgybos metodais surinktos informacijos neteisėto panaudojimo politinio susidorojimo tikslais?

Kada šioje valstybėje bus uždaryta vadinamųjų slaptųjų pažymų kurpimo „kanceliarija“, o jos „produkcija“ nustos tekėti valdomos žiniasklaidos priemonių kanalais?

Kieno politiniu užsakymu nūnai yra diskredituojama valstybės teisėsauga?

Gerbiamas Teisme,

Daugybė žmonių Lietuvoje jaučiasi bejėgiai ir beteisiai prieš tokią žalingą politinę sistemą!

Gyvename XXI amžiuje Europos Sąjungos socialinėje, kultūrinėje ir politinėje erdvėje.

Galiu suprasti, jog daugiau nei prieš šimtą metų galėjo įvykti Prancūziją sukrėtusi Alfredo Dreyfuso istorija, supriešinusi visuomenę, žiniasklaidą ir intelektualus.

Politinės sistemos elitui trokštant nukreipti visuomenės dėmesį nuo savų bėdų, neteisingai apkaltinto karininko byla buvo fabrikuojama, apipinta išdavystėmis ir teisingumo grimasomis.

Tada deivės Temidės triumfas neįvyko. Visuomenė skilo. Prancūzija atsidūrė ant pilietinio karo slenksčio.

Reikia pasakyti, jog A.Dreyfuso istorija padėjo susiformuoti Prancūzijos moraliniam stuburui, privertė žmones susimąstyti apie teisingumą iš esmės.

Kada pagaliau ateis metas rastis Lietuvos moraliniam stuburui, kada išauš diena, kai visi mes susimąstysime apie prigimtinį teisingumą?

Lietuva jau daugiau kaip dešimtmetis yra įtraukta į nešvariai inspiruotą politinį procesą, kuris vienokia ar kitokia forma vis atnaujinamas. Ši byla taip pat yra sudėtinė šio proceso dalis.

Tai politinė kvazibyla, kurioje nereikalingi įrodymai, negalioja nekaltumo prezumpcija, nėra faktinės tikrovės, neegzistuoja joks teisingumas.

Šios „bylos“ tomai niekada negalės būti perduoti jokiam teismui.

Tai vieno asmens ir, tam tikra prasme, dalies visuomenės nuožmaus politinio persekiojimo procesas, kuriame tendencingai angažuota žiniasklaida formuoja iškreiptą nuomonę, o teisėsaugos institucijos valstybės vardu vykdo egzekuciją. Tikslas - vienintelio kaltinamojo politinė mirtis.

Mūsų bylos kontekste norėčiau atkreipti dėmesį į vieną iškalbingą faktą: dar gerokai anksčiau - iki konkrečių teisėsaugos institucijų veiksmų prieš mane, Respublikos Prezidentė „užsiminė“ Ministrui Pirmininkui, kad „netrukus bus pradėtas baudžiamasis persekiojimas koalicijos partnerio Pakso atžvilgiu“.

Ar tai nėra dar vienas liudijimas, kad vadinamojo aukščiausio valstybės politinio elito valia iš anksto buvo projektuojami tendencingi veiksmai?

Pastaruoju metu Lietuva patiria tikrai nemenką tarptautinių institucijų spaudimą dėl mano pilietinių ir politinių teisių atkūrimo.

Daugybę kartų Seime sužlugdyta Konstitucijos keitimo procedūra byloja, jog įprastinėmis priemonėmis toliau „stabdyti“ Rolando Pakso politines aspiracijas bus keblu.

Esu įsitikinęs, jog būtent šia prasme šis baudžiamasis persekiojimas turi politinę potekstę.

Gerbiamas Teisme!

Prielaidomis grįstų kaltinimų turinys neatitinka jokių taisyklingo mąstymo kriterijų.

Byloje apstu dalykų, kurių apskritai neįmanoma logiškai paaiškinti.

Prokuroro „darytinos išvados“, švelniai tariant, yra grindžiamos alogišku mąstymu.

Absurdiška manyti, jog aš - būdamas patyręs politikas (manau, kad turiu pagrindą tokiu save laikyti), galėjau bandyti „tartis“ dėl kyšio priėmimo su įtakingiausios žiniasklaidos grupės „Lietuvos rytas“ vyriausiuoju redaktoriumi Gedvydu Vainausku - ilgamečiu savo oponentu ir aršiu kritiku, susitikus po daugelio nebendravimo metų.

Kokia logika leidžia prokurorui naudinga linkme reinterpretuoti vieną vienintelį, abejotinomis aplinkybėmis slapta įrašytą dviejų vyrų pokalbį, kurio semantinė reikšmė skirtingų kalbos ekspertų aiškinama absoliučiai priešingai?

Buitinio pokalbio įrašo nuotrupos, kurias komentuoti paprasčiausiai būtų nerimta, prokuroro vaizduotės interpretacijose virto „pagrindiniais įrodymais“, „darytinomis išvadomis“, „įvykdytais pažadais“.

Norėčiau klausti, kokiomis prielaidomis remiasi prokuroras teigdamas, jog „derinau savo veiksmus su Vainausku“, jeigu tame nėra nė krislo tiesos?

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų, vykdžiusių mano, kaip specialaus liudytojo, apklausą paklausiau, ar esu kaip nors apribotas bendrauti. Jų atsakymas buvo - ne.

Iš tos pačios pramanų kepurės prokuroras ištraukė ir „duotą nurodymą viceministrui A.Genevičiui“. Jokio nurodymo nebuvo ir būti negalėjo.

Prokurore,

Net jeigu ir būčiau žinojęs teigiamą STT požiūrį į prezidentės telefoninę teisę ir nuolaidų prezidentūros kilimui „išmušinėjimo“ praktiką, vis tiek nebūčiau „davęs nurodymo“ dėl prekybos centro kažkur Prienuose atidarymo vilkinimo...

Sakyčiau, apgailėtina, jog valstybės prokuroras net teisme bando dangstytis primityviai sukurptų schemų piešiniais, kurių „stilistiką“ nesunkiai galiu atpažinti iš savo buvusios politinės praeities.

Gausybės liudytojų parodymai, kuriuose nėra užfiksuota nė vieno faktinio patvirtinimo, jog aš kokiu nors būdu būčiau „rūpinęsis“ prekybos centro Prienuose atidarymo reikalais, tėra tik fonas, sudarytas pateisinti prokuroro veiksmams tariamai „rezonansiniame korupcijos tyrime“.

Akivaizdu, jog tokiais būdais siekiama visuomenės akyse čia ir dabar įvykdyti šiurkščią asmenų diskreditaciją, jeigu ikiteisminis tyrimas pasibaigtų nesėkme.

Gerbiamas Teisme!

Nebuvau ir nesu padaręs jokio veiksmo, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas.

Buvau ir esu pasirengęs visada bendradarbiauti su teisėsauga, jeigu kyla vienokie ar kitokie pagrįsti klausimai. Tačiau kategoriškai atmetu nepagrįstus kaltinimus šioje byloje.

Suprantu, kad iš dalies visi šio proceso dalyviai esame tapę prastos politinės sistemos įkaitais.

Ir vis dėlto norėčiau visiems padėkoti. Visų pirma, kaip bebūtų keista, dėkoju prokurorui už galimybę pamatyti ir savo kailiu pajusti, kaip brutaliai funkcionuoja kaltinimo sistema.

Pamačiau, kaip galima interpretuoti faktus selektyviai juos nukreipiant prieš žmogų tariamo teisingumo labui. Esu dėkingas už šią unikalią patirtį!

Apgailestauju, jog tokio asmeninio susidūrimo su iškreipto teisingumo grimasomis neturėjau eidamas valstybės vadovo pareigas.

Tikrai būčiau itin principingai vertinęs kiekvieną piktnaudžiavimo teise apraišką.

Ačiū teisėjų kolegijai už begalinę kantrybę gilinantis į šios akivaizdžiai sukonstruotos istorijos peripetijas ir absurdiškų kaltinimų detales.

Dėkoju kaltinamiesiems už kartu praleistą laiką ir galimybę geriau vienas kitą pažinti, kad ir tokiomis neįprastomis aplinkybėmis.

Ypatingai dėkoju advokatams, kurie atskleidė savo aukštą profesinę kompetenciją, kad ši byla būtų įdomi ne tik nacionalinės teisės istoriją studijuosiančiam jaunimui, bet ir svarbi politine prasme.

Bandantiems atsilaikyti prieš triuškinantį neteisingumą dabartiniuose valstybės griuvėsiuose norėčiau pabrėžti, kad advokatas tampa bene vienintelis teisingumo vilties nešėjas.

Galiausiai reikėtų pasakyti, kam dar iš esmės turėčiau būti „dėkingas“ už procesą, į kurį dėl vienokių ar kitokių aplinkybių esu įveltas nuo 1999 metų, kuomet kaip Ministras Pirmininkas valstybės vardu apsisprendžiau pasipriešinti akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ išgrobstymui.

Būtent ši istorija tarpstančio blogio pasaulyje yra Rolando Pakso tariamos kaltės Alfa ir Omega.

Žinau, kam personaliai turėčiau „dėkoti“ už prezidentinę apkaltą, pramanytus kaltinimus, sufabrikuotas bylas, daužomą politinę karjerą, viešus pažeminimus ir patyčias.

Lietuva dar ilgai krūpčios nuo įsikūnijusio blogio atsikrenkštimų, regztų intrigų, melo, insinuacijų, keršto ir palikto šleifo. Neprarandu vilties, jog ilgainiui toji beribė niekšybės paslaptis bus atskleista...

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (86)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Dienos klausimas

Kokiu būdu naudositės Galimybių pasu?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Didysis šeimų maršas jau šeštadienį. Ar dalyvausite?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
1. Sorošo tinklas Lietuvoje: Ką rašė „Respublika" apie Džordžą Sorošą prieš 15 metų
2. Vitas Tomkus: GEROVĖS VALSTYBĖ YRA PEDERASTŲ VALDŽIA PLIUS VISO PASAULIO SKAITMENIZACIJA! („Pederastais“ liaudis paprastai vadina tuos, kurie kenkia savo Valstybei)
3. „MARŠ, MARŠ, TRA-TA-TA!“
4. Olava STRIKULIENĖ: Lietuva 2146 m.: tegyvuoja „оно"
5. ŠEIMOS GYNIMO MARŠAS - LIETUVOS ŠANSAS AR KVAILIŲ VILTIS?
6. Bažnyčia stos mūru už šeimą
7. Vitas Tomkus: PIRMYN VERGAI NUŽEMINTIEJI, ATSTUMTIEJI, NUSKRIAUSTIEJI IR NUTEISTIEJI!
8. Arvydas JUOZAITIS: „Palaikau šeimos žygį. Reikia, kad jis būtų“
9. Goda JUOCEVIČIŪTĖ: Sveiki žmonės – kaip raupsuotieji
10. Vitas Tomkus: TĖVYNE, TAU MŪSŲ ŠIRDŽIŲ SUTARTINĖ!
11. DIDŽIOJI IŠPAŽINTIS
12. Vitas Tomkus: NE TAU, MARTYNAI, MĖLYNAS DANGUS!!!
13. Algimantas RUSTEIKA: Geras pensininkas - miręs pensininkas
14. Danutė ŠEPETYTĖ: Klausimas tautiečiui: ar dar ne per karštas vanduo?
15. Audrius BUTKEVIČIUS: Kam Dievas siunčia karvelį?
16. Skirmanto Malinausko melas ir „tiesa“
17. Vitas Tomkus: KADA KARAS?
18. Raimondas DIKČIUS: Koronapandemijos scenarijui – šimtas metų
19. Nuo šiol VLKK draus žodį „pederastas“
20. Vitas TOMKUS: „Musė maišė, musė maišė, uodas vandens nešė!“
21. Vito TOMKAUS Sekmadieninis pamokslas, buvusiam giminaičiui Skirmantui MALINAUSKUI
22. Vitas Tomkus: SUBINLAIŽIŲ „AUKSO AMŽIUS“
23. DEVYNERI METAI NELAISVĖJE (Milijonieriaus Vito Tomkaus interviu su milijardieriumi Raimondu Baranausku)
24. Vitas Tomkus: RINKTI AR NERINKTI?
25. Vitas Tomkus: O AŠ IR TOLIAU PALAIKYSIU RUSIJĄ, NORS VISI PASIUSKIT!
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+12 +15 C

+9 +15 C

 

+6 +12 C

+17 +20 C

+11 +20 C

 

+12 +18 C

0-4 m/s

0-5 m/s

 

0-5 m/s

       

Nuorodos