respublika.lt

Nacionalinė katastrofa (107)

2018 gruodžio 07 15:13:11
Ričardas ČEKUTIS

Redakcijoje apsilankę Vokietijos parlamentarai, atstovaujantys „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) frakcijai, prie Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskutavo apie Globalios migracijos pakto keliamus pavojus nacionalinėms valstybėms. Vokiečiai, turintys itin karčią migrantų invazijos patirtį ir vis dar valdomi tautas naikinančių globalistų, įspėja ir lietuvius: nepasiduokite viešai skleidžiamam melui - pasirašę šį JT paktą, patys save pasmerksime pražūčiai.

×
nuotr. 10 nuotr.
Asociatyvi EPA-Eltos nuotr.

 

Ričardas Čekutis: Kodėl, jūsų manymu, taip įkyriai stumiamas Globalaus pakto migracijai (angl. Global compact for migration) projektas? Kokių čia tikslų siekiama?

Christianas Virtas (Christian Wirth), Vokietijos Bundestago vidaus reikalų komiteto narys, teisininkas: Tikslas yra suniveliuoti, suvienodinti visas tautas, paversti jas pilkąja mase be jokių tautiškumo ar valstybingumo požymių. Man labai gaila, bet tik praėjusią savaitę sužinojome, kad prie šio projekto itin daug prisidėjo dabartinė Vokietijos valdžia. Visą laiką tai buvo slepiama nuo visuomenės, iš esmės jokių rimtesnių diskusijų nevyko, o jeigu jie kažką tarpusavyje derino, tai šio pakto oponentai buvo masiškai ignoruojami. Tik visai neseniai šios aplinkybės pateko į viešąją erdvę ir dabar mėginama viską užglaistyti, imituojant diskusiją, bet, žinoma, diskutuojama tik tarp „savų“. Manau, jog Angela Merkel, supratusi, jog 2015 metais pridarė baisių klaidų, pasikviesdama migrantus į šalį, dabar mėgina tas klaidas įteisinti ir pateisinti, legitimizuoti... Net ir šio pakto kalba įtartinai primena A.Merkel stilių, kurį sunku su kuo nors supainioti - tai nedemokratiškas kalbėjimas, kuriame apstu komunistinei nomenklatūrai būdingų elementų, visiškai ignoruojant visuomenės nuomonę. Jeigu ir įmanoma ką nors sugalvoti, kas realiai pakenktų Vokietijai, tai A.Merkel būtinai tai sugalvos...

Arminas Paulius Hampelis (Armin-Paul Hampel), Vokietijos Bundestago AfD frakcijos užsienio reikalų komiteto atstovas: Jeigu pažiūrėtume iš A.Merkel varpinės, tai yra tam tikros dalies valdančiojo elito įsitikinimas, kad nacionalinės valstybės, kaip tokios, yra atgyvenusios ir atėjo laikas jas galutinai panaikinti. Dėl to ir kuriami tokie teisės aktai, kuriais mėginama apeiti nacionalinių valstybių galias bei teisinę sistemą. O tuomet bus sukurta „pasaulio bendruomenė“, kurioje visi bus vienodi ir lygūs... Lygiai taip pat tikimasi sulyginti ir gyvenimo kokybės standartus, kas minėtame pakte atvirai ir dėstoma, aiškinant, jog migrantus priimančios šalys privalo užtikrinti jų gyvenimo kokybę tokią, kokia yra priimančioje šalyje. Savaime suprantama, kad visi šie globalistų svaičiojimai yra socialinė utopija. Kol pasaulyje egzistuoja skirtingos tapatybės, skirtingos tautos, iš kurių kiekviena turi savo specifines sąlygas ir savo kolektyvinę atmintį, tol išlieka ir tų tautų sąmonė, o ši sąmonė atsirado dėl savo kultūros, religijos, istorijos, kalbos ir bendros ilgametės gyvenimiškosios patirties poveikio... Dabar šiuo paktu ketinama visa tai sunaikinti. Kas gi gali būti tuo suinteresuotas? Iš dalies tokios yra pasaulinės tendencijos, bet jos iš niekur neatsiranda savaime. Todėl, manau, kad tai yra stambiųjų tarptautinio kapitalo kompanijų užsakymas. Norint užsitikrinti nenutrūkstamą pelną, šiais laikais reikia tą kapitalą stumdyti po visą pasaulį, ieškant pačios pigiausios darbo jėgos, arba galima eiti kitu keliu - pigiausią darbo jėgą perkeliant į stambiajam kapitalui palankiausias vietas, kur būtų galima gauti dar daugiau naudos. Šios migrantų masės turi būti nukreiptos į minimaliausius išgyvenimo standartus, kur būtų kuo mažesni atlyginimai, kuo mažiau išlaidų reikėtų socialinei ar medicinos apsaugai. Globaliame pasaulyje tokių migrantų masių rasime visur. Mane tik stebina, kad Vokietijos bei kitų ES valstybių kairieji šiuos stambiojo kapitalo užmojus priima su dideliu entuziazmu, karštai remia, nors tai visiškai prieštarauja pačių kairiųjų ideologijai... Ši politinė grupuotė yra įsipareigojusi „tarptautniam internacionalui“, bet štai dabar sukūrė aljansą su stambiuoju tarptautiniu kapitalu, kas yra absoliutus nonsensas, nes šios dvi socialinės grupės yra visiškai priešingos viena kitai visa savo prigimtimi. Na, bet jeigu kiek perfrazuotume Džordžą Orvelą, tai „visos kiaulės juk lygios, bet yra ir lygesnių...

Dr. Brunas Holnagelis (Dr. Bruno Hollnagel) Vokietijos Bundestago AfD frakcijos narys, ekonomistas ir finansininkas: Aš matau šį reikalą paprasčiau: žvelgiant iš ekonominės pusės akivaizdu, kad A.Merkel vyriausybė tiesiog neturi jokios koncepcijos. Tai labai panašu į vadinamąją „čekių politiką“, kuomet išrašinėjant čekius, pinigai dalijami į kairę ir dešinę, siekiant susirasti kuo daugiau draugų ir kad visi jie būtų patenkinti... Iš A.Merkel elgesio jai viešint kur nors užsienyje matyti, kad ji nori būti visiems gera, siekia paspausti kuo daugiau rankų ir visiems kuo plačiau nusišypsoti, visiems pritarti... Na, o dabar ji labai susidraugavo su ponu Emanueliu Makronu (Emmanuel Macron) ir priima visus jo pasiūlymus...

Ch.Virtas: Juo labiau kad mes žinome, jog ponas E.Makronas mėgsta pagyvenusias moteris...

Dr. B.Holnagelis: Kodėl aš tvirtinu, jog už A.Merkel meilės migrantams nėra jokios ekonominės koncepcijos? Pažvelgime į šį reikalą racionaliai: daugiau nei 58 proc. pas mus atvykstančių migrantų neturi jokio išsilavinimo arba yra visiški beraščiai. Kam stambiajam pramoniniam kapitalui reikalinga visa ši išlaikytinių masė? Juk jie nieko negali ir nemoka dirbti. Mūsų vyriausybei absoliučiai nesvarbūs nacionaliniai vokiečių tautos interesai. Geriausias pavyzdys - mūsų automobilių pramonė, kuriai yra nustatyti tokie aukšti taršos standartai, kad jų praktiškai neįmanoma įvykdyti arba tuomet reikia pereiti tik prie elektromobilių, tačiau tam trūksta reikalingų žaliavų ir, žinoma, pigių darbo rankų, nes tenka konkuruoti su Kinija. Galbūt čia būtų galima įžvelgti interesą... Tačiau akcentuokime du svarbiausius dalykus: Vokietija yra šalis, kuri priima daugiausia migrantų jau dabar, be jokio pakto, o tų migrantų pasirengimo dirbti pramonėje ar kur nors kitur lygis yra tolygus visiškiems analfabetams... Vadinasi, reikia milžiniškų kaštų vien tam, kad būtų galima juos parengti daugiau-mažiau kvalifikuotam darbui. Todėl būtų paprasčiau investuoti pinigus į potencialių migrantų gyvenamąsias vietas ir ten juos ruošti, tai būtų gerokai pigiau...

R.Čekutis: Ar egzistuoja kokie nors objektyvūs paskaičiavimai, kiek Vokietijai jau dabar kainavo migrantų invazija?

Dr.B.Holnagelis: Daug dirbu su Finansų ministerija bei komitetu Bundestage, todėl turiu teisę gauti informaciją iš mūsų statistikos valdybos, kad būtų galima matyti realius skaičius. Žinoma, kreipiausi ir dėl migrantų, mėgindamas sužinoti, kiek realiai mums kainuoja vieno tokio migranto išlaikymas. Nors šiaip visose srityse jie dirba gerai, bet į šį klausimą man negalėjo atsakyti...Visa laimė, kad ne jie vieni tokių darbų imasi, todėl kreipiausi ir į kelias analogiškas institucijas. Gavau įvairius paskaičiavimus, kad visi atvykėliai per metus mums kainuoja nuo 50 iki 55 milijardų eurų. Jeigu paimtume vieno migranto vidutinę išlaikymo kainą per visą jo buvimo Vokietijoje laikotarpį, tai mokslininkų skaičiavimais, gautume 400 tūkstančių eurų sumą už kiekvieną... Tačiau jeigu pridėtume visų migrantų integracijos, mokymo, apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros, mokamų pašalpų ir kitus kaštus, gautume apie 900 milijardų eurų sumą, kurią jau išleidome nuo krizės pradžios. Kiti moksliniai šaltiniai nurodo dar didesnę kainą. Taigi, jeigu tikėtume sąmokslo teorijomis, kad globalistai pradėjo šią migrantų krizę, jog susilpnintų Vokietiją, tai šis būdas tikrai yra labai geras...

R.Čekutis: Kokios gali būti šio pakto pasirašymo pasekmės? Dabar pasidarė madinga aiškinti, kad šis paktas teisiškai esą niekaip neįpareigoja nacionalinių valstybių, bet jeigu neįpareigoja, tai kam toks dokumentas apskritai reikalingas?

Ch.Virtas: Neįpareigoja? Tai absurdas ir melas. Po kiekvienu punktu ten aiškiai parašyta „įsipareigoja“... Mūsų valdžia taip pat sako, kad teisinių įsipareigojimų nėra, bet tai įpareigoja politiškai. Tai yra toks gudravimas, savotiški biurokratiniai metodai, kai palaipsniui nė nepastebėsime, kaip visi tie punktai taps griežtai privalomi. Pirmiausia, vos pasirašius šį paktą, pasipils migrantų skundai į Europos Teisingumo ir Žmogaus Teisių teismus, jeigu kas nors sumanys jų nepriimti, juos visapusiškai rems ir palaikys globalistų išlaikomos nevyriausybinės organizacijos. Skųsis net ir tie, kuriuos priims, nes aiškins, kad nesuvienodinti jų ir vietinių žmonių gyvenimo standartai. Mes juk žinome, kad jokie Europos teismai niekada neprieštarauja tam, ko nori aukščiausia valdžia Briuselyje... Be to, visi susidurs su griežta cenzūra ir turės migraciją tik liaupsinti - jau dabar Vokietijoje apie migrantus galima rašyti tik teigiamai. Visa tai labai primena komunistinius laikus ar čia jau minėto Dž.Orvelo kūrinius...

A.P.Hampelis:
Pasekmes matome jau dabar net jeigu drįsti suabejoti masinės migracijos nauda, esi iškart apšaukiamas rasistu ir marginalizuojamas. Na, o ateityje, kiekviena šalis, prisijungusi prie pakto, pirmiausia paaukos dar didesnę dalį savo suvereniteto. Dabar ginčijamasi dėl žodžių angliškame tekste, ar tai reiškia „įsipareigojimą“, ar tik migrantamas suteikia viltį... Bet tai yra nesąmonės. Visi mokame skaityti ir matome, kad nacionalinėms valstybėms užkraunama daugybė įsipareigojimų, bet nėra nė vieno įsipareigojimo patiems migrantams. Jokių skirtumų negali būti tarp migrantų ir vietinių gyventojų, atvykėliams turi būti sudarytos tokios pat sąlygos, o svarbiausia, kad panaikinama net nelegalios migracijos sąvoka - visos migracijos priežastys yra pateisinamos mistinėmis „žmogaus teisėmis“, t.y. ar karas, ar gamtos katastrofa, ar politinis persekiojimas, ar noras gauti pašalpas, ar kažkas sugalvojo, kad vyksta klimato kaita - visiems šiems reiškiniams rašomas lygybės ženklas. Galima paimti Venesuelos pavyzdį, kur žmonės visiškai nuskurdinti: pagal šią sutartį visi jos gyventojai galės laisvai persikelti į Vokietiją ar į Lietuvą ir niekas negalės to kaip nors riboti...

Ch.Virtas:
Čia reikia paminėti, kad pačios Jungtinės Tautos, kurioms ši iniciatyva priskiriama, susideda toli gražu ne iš demokratinių ar civilizuotų valstybių, daugelis kurių jau atsisakė prisijungti prie pakto. Taigi, visa Afrika ar arabai dabar galės spręsti, kur jiems išsiųsti savo gyventojų perteklių...

A.P.Hampelis:
Aš 13 metų gyvenau ir dirbau Azijoje. Pavyzdžiui, Bangladeše kiekvienas darbuotojas dirba po 10 val. per dieną, šešias savaitės dienas ir uždirba 30 dolerių... Vokietijoje kiekvienas migrantas vidutiniškai į rankas gauna 160 eurų pašalpą plius nemokamą pastogę ir maitinimą. Todėl nereikia didelės fantazijos, kad suvoktum, kur visi tie milijonai žmonių netrukus pajudės...

Dr.B.Holnagelis: O tų milijonų bus daug. Mokslininkai paskaičiavo, kad vien tik šiuo metu pasiruošę migruoti 270 mln. žmonių visame pasaulyje. Čia reikėtų A.Merkel paklausti, ar ji visus pasiruošusi priimti... Jeigu pajudės visa ta masė, uždirbanti po 30 dolerių per mėnesį, iškart pateks į pačią žemiausią uždirbančiųjų klasę ir pradės konkuruoti ten. Reikia turėti galvoje, kad 30 proc. Vokietijoje gyvenančių asmenų iš mažiausiai uždirbančiųjų klasės, perkamoji galia jau dabar smarkiai sumažėjo. Taigi, pirmiausia, kils didžiulis spaudimas mažiausiai uždirbantiems ir niekas nežino, kuo tai baigsis. Grįžtant prie pasekmių, tai pažvelkite į mūsų didžiuosius miestus. Pavyzdžiui, Hamburge ar sostinėje Berlyne yra tokių rajonų, kur migrantai sudaro virš 90 proc. gyventojų. Jie ten visiškai nekalba vokiškai, nesimoko, nieko nedirba, yra visiškai nepasiruošę pilnaverčiam gyvenimui Europoje, o mūsų valdžia seka pasakas apie „sėkmingą integraciją“. Ten gyvena uždaros migrantų bendruomenės, nieko benda neturinčios su mūsų kultūra ir valstybe, ten klesti šešėliniai verslai, nusikalstamumas, džiunglių įstatymai, kitaip tariant, susidarė savotiška subkultūra. Tai yra nacionalinė katastrofa. Todėl netikėkite melu apie migracijos „gėrį“. Tai pražudys mūsų valstybes ir tautas.

73 parlamentarams balsavus „už“, 21 buvus „prieš“ ir tiek pat susilaikius, Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“. Priimta rezoliucija Seimas konstatuoja, kad JT dokumentas yra globalus susitarimas dėl migracijos traktavimo nuostatų, tačiau nėra teisiškai įpareigojantis.

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (107)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • VERTINIMAS: 2020 biudžetiniais metais Europos Sąjungoje buvo netinkamai išleisti beveik 4 mlrd. eurų, rodo antradienį paskelbtas Europos Audito Rūmų (EAR) vertinimas.
  • INVESTICIJOS: Vilniaus apskričiai praėjusių metų pabaigoje teko 18,119 mlrd. Eur, arba 75,7% visų Lietuvoje sukauptų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje.
  • MOKESČIAI: Per šešis šių metų mėnesius TOP500 didžiausių mokesčių mokėtojų įmonių jau sumokėjo 3,6 mlrd. Eur mokesčių, arba 57 proc. palyginti su visa 2020 m. jų sumokėta mokesčių suma, rodo atvirų duomenų platformoje „Okredo“ skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenys.
  • DELEGACIJA: Antradienį vakare į Vilnių atskrenda Taivano verslo delegacija, kuri domėsis investavimo galimybėmis Lietuvoje.
  • MIGRANTAI: Federalinės policijos duomenimis, nuo spalio 1 dienos iki spalio 24-osios į Vokietiją iš Baltarusijos atvyko 4 246 neteisėti migrantai.
  • KAPITALIZACIJA: Pirmadienį „Teslos“ kapitalizacija viršijo 1 trln. USD – tai pirma automobilių gamintoja ir septinta kompanija pasaulyje, kuriai pavyko peržengti šią ribą.
  • KETINIMAS: Lenkija ketina iki 10 000 padidinti savo karių skaičių pasienyje su Baltarusija. To priežastis – išaugęs neteisėtai sieną kertančių migrantų skaičius.
  • TYRIMAS: Naujienų agentūros ELTA užsakymu rugsėjo 17– spalio 3 dienomis atliktos „Baltijos tyrimų“ apklausos duomenimis, suaugę Lietuvos gyventojai labiausiai pasitiki šiomis trimis institucijomis: bažnyčia (pasitiki 68 proc., nepasitiki 24 proc.), Prezidento institucija (66 proc., 26 proc.) bei savivaldybėmis (58 proc., 35 proc.).
  • DUJOS: Į Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą pirmadienį turėtų atvykti naujas dujų krovinys iš Trinidado ir Tobago – pirmas didelis dujovežis spalį prasidėjusiais dujų metais.
  • TERAPIJA: Dėl pandemijos nesmagiai besijaučiančius kauniečius Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus kviečia lapkričio 7, 21 bei gruodžio 4, 18 dienomis apsilankyti terapiniuose užsiėmimuose suaugusiesiems „Dailės terapija: kitu žvilgsniu į save ir meną“.
Daugiau

Dienos klausimas

Kaip manote, ar policijai rengiant reidus parduotuvėse, sumažėjo bandymų patekti ten su svetimu GP?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar Prezidentas G. Nausėda vetuos įstatymą dėl testavimo apmokėjimo iš darbuotojų kišenės?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+1 +9 C

+5 +11 C

 

+10 +13 C

+5 +11 C

+9 +12 C

 

+11 +12 C

0-6 m/s

0-10 m/s

 

0-8 m/s