respublika.lt

Misija Seime - ginti idėją visas tekstas (63)

2021 vasario 21 14:45:17
Danutė ŠEPETYTĖ

Ak, koks nepatogus parlamentaras Petras Gražulis. Tiesiai šviesiai be apsimetinėjimų ir be diplomatijos: „tikėjimo nebėra, Bažnyčia pogrindyje, anksčiau tarnavome komunistams, dabar homoseksualams". Ne visai taip. Jis, regis, netarnavo ir netarnauja. Ar tik ne čia bus pakastas šuva, su parlamentaru aiškinasi „Respublikos" žurnalistė Danutė ŠEPETYTĖ.

×
nuotr. 2 nuotr.
Misija Seime - ginti idėją. Stasio Žumbio nuotr.

 

- Po to, kai beveik visi portalai gardžiavosi kolektyviniu kultūros „bitelių" laišku, raginančiu jus išmesti iš Seimo kultūros komiteto, ir Seimo pirmininkė pareiškė, kad „tokie politikai kaip Gražulis nedaro garbės nei kultūrai, nei Seimui, nei Lietuvai", vienas garsus profesorius (ne V.Landsbergis) didelėmis raidėmis feisbuke parašė, kad anuo metu, kai jis ir kitas profesorius (ne V.Landsbergis) dirbo marksizmo katedrose, Gražulis kalėjo už disidentinę veiklą. Ką pasakytumėte tuo abejojantiems?

- Anksčiau, minint 1987 metų mitingo prie A.Mickevičiaus paminklo metines, mane dar parodydavo tarp kitų kadrų, dabar jau neberodo, jau ištrintas... Augau krikščioniškoje šeimoje, buvau auklėjamas patriotine dvasia, trys broliai buvo pasirinkę kunigystę (vieno jau nebėra)... Turėjau garbės pažinti ir bendrauti su dvasingais žmonėmis: kunigais Juozu Zdebskiu, Jonu Kaunecku, Sigitu Tamkevičiumi. Nors buvau jaunas, sovietmečiu priklausiau Eucharistijos bičiulių, Helsinkio grupei, Laisvės lygai, su bendraminčiais dauginome ir platinome ne tik „Katalikų bažnyčios kroniką" ar kitą religinę literatūrą. Gal artimiau nei su kitais kunigais teko bendrauti su vyskupu, dabar emeritu J.Kaunecku. Kadangi jis nevairavo automobilio, kartais paveždavau kur reikėdavo, girdėdavau jį sakant pamokslus, kurie man darė didelį įspūdį. Be galo stiprus žmogus. Po mitingo prie A.Mickevičiaus paminklo vyko dar vienas, jau Kaune, prie Maironio kapo, lapkritį. Buvo susirinkę keli tūkstančiai žmonių. Buvau vienintelis kalbėtojas, kviečiau gausiai rinktis į Vasario 16-osios minėjimą ir melstis už Lietuvos Nepriklausomybę. Sutapimas ar ne, po to buvau pašauktas į karinius mokymus ir už nepaklusimą nuteistas. Per metus perėjau dešimtis kalėjimų tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje. Buvo įkurtas mano gynimo komitetas (jame buvo Nijolė Sadūnaitė, kunigas Robertas Grigas, Sergejus Kovaliovas), Paulius Klimas buvo pasiryžęs nueiti pėsčiomis 1000 km, nešinas laišku JAV prezidentui Ronaldui Reiganui, kad šis, atvykęs į Maskvą, išvaduotų mane. Galiausiai buvau išvežtas į Mordovijos, Saransko, kalėjimą, iš kurio metų pabaigoje paleistas. Tai pasakodamas galvoje turiu ne tik save, bet juk matote, kad iš tų žmonių, kurie aukojosi, kentėjo dėl Lietuvos, šiandien yra tyčiojamasi. Sovietų valdžia tyčiojosi, tyčiojasi ir „mūsų" valdžia. Gal geriau būtų buvę man, kaip žmogui, jei nebūčiau išrinktas į Seimą, būčiau nuėjęs savo keliais...

- Jūs septintą kadenciją Seime. Ką daugiau galėtumėt veikti?

- Nė vienas buvęs Seimo narys nenumirė iš bado, nenumirčiau ir aš.

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas (jis ruošė mane pirmajai komunijai) per pamokslą Viduklės bažnyčioje sakydavo: „Mieli žmonės, jeigu mane sovietinė sistema persekioja, aš tarnauju Dievui". Jeigu mane konservatorių šutvė trypia ir žemina, aš tarnauju žmonėms. Jei mane girtų, tarnaučiau mafijai. Per tą laikotarpį man buvo iškeltos penkios bylos, tik iki šiol Seimas neleisdavo manęs patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Bet kai atėjo Laisvės partija, Seimas, nors ir nepaaiškėjus jokioms naujoms aplinkybėms, dėl tos pačios bylos atėmė teisinę neliečiamybę... Kreipėmės į Konstitucinį teismą, tačiau, kol jam vadovauja konservatorius Dainius Žalimas, nieko gero nesitikiu... Pasakysiu dar, kad prieš metus buvau sekamas, tačiau ir metams praėjus teisminis tyrimas dėl to vis nutraukiamas. Prieš rinkimus buvau įžūliai apšmeižtas, neva dalyvavau grupiniame išprievartavime, o per rinkimus buvo įpjauta mano automobilio stabdžių žarnelė, laimei, griovys pasitaikė negilus... Tačiau pats sau galvoju: nebijojau į kalėjimą eit, tiesą rėžt, o dabar imti tarnauti, pasiduot? Prieš mirtį susiteršt... Man 62-eji. Kiekgi man beliko gyvent...

- Galėtumėt įsivaizduot save susitaikiusį? Prieš kiek laiko pasiūlėte net uždrausti konservatorių partiją, kaip teroristinę organizaciją. Galbūt ir buvo (yra) taip manančių, tačiau išdrįso tai pasakyti tik vienas - Petras Gražulis.

- Negi neprisimenat? Regis, 2007 metais Seimo komisijai ištyrus tamsiausias Bražuolės sprogdinimo, Pakaunės maišto bei Juro Abromavičiaus žūties istorijas, Seimas oficialiai pripažino konservatorių partiją turint sąsajų su teroristais. Aš tik pasiūliau įtvirtinti tai, kas jau buvo užfiksuota. Labai liūdna matyti, kas dabar vyksta Lietuvoje. Nesinori dalyvauti butaforija tampančiose šventėse, matyti, kaip jos tampa priemone kai kurių asmenų sureikšminimui, iškėlimui. Liūdna, kad dėl savo garbės spekuliuojama net paguldžiusių galvas už Lietuvą vardais. Pasakysiu vieną pavyzdį. Kai Seime, vieningu balsavimu partizanų vadui Adolfui Ramanauskui - Vanagui buvo pripažintas prezidento statusas, įsivaizduokit, staiga išeina vienas Seimo narys, kitas, išeina Gentvilas, konservatoriai, ir visi vienu balsu kalba ne apie A.Ramanauską - Vanagą, bet apie Vytautą Landsbergį: kad jam irgi reikėtų suteikti tokį pat vadovo statusą. Kalbėjau žiūrėdamas V.Landsbergiui į akis: partizanų vadas kovojo ir mirė už Lietuvą, buvo nukankintas, žiauriai nukankintas, jūs gi sovietmečiu gyvenote kaip inkstas taukuose, dėstėt estetinį marksizmą-leninizmą, važinėjot po užsienius, buvot prisitaikęs ir gerbiamas žmogus, jūs priklausėt šitai komunistinei gaujai, kuri jį nužudė, ir šiandien drįstate lygintis su juo?..

- Filosofo Alvydo Jokūbaičio nuomone, Lietuvoje vyksta šaltasis karas.

- Taip, tiesa, liberalbolševikinė ideologija siekia sunaikinti šeimą, tikėjimą ir Bažnyčią. Manau, tikėjimo nebėra, Bažnyčia Lietuvoje nuėjusi į pogrindį, ji jau tyli. Mielas, šiltas žmogus Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas yra Laisvosios rinkos instituto tarybos narys. Suderinti laisvą rinką ir Bažnyčios mokymą - kaip suderinti ugnį ir vandenį. Ideologiškai tokie dalykai negalimi. Bažnyčia turėtų visa savo esybe stoti prieš laukinį kapitalizmą, už žmogų, šeimą, jos išsaugojimą ir būti moraliniu autoritetu, kaip sovietmečiu kunigai disidentai. Tačiau šiandien, kai puolamos krikščioniškos vertybės, ji tyli.

- Matysit, ateis Velykos ir mūsų valstybės vadovai, nesergantys dėl krikščioniškų vertybių, kaip niekur nieko užims pirmuosius suolus Arkikatedroje...

- Buvę komunistai perdažė kailiukus, bet tarnauja tai pačiai ideologijai. Buvo bolševizmas, dabar - liberalbolševizmas. Pagal Engelso mokymą bolševikmečio pradžioje šeima irgi buvo nuvertinta: buvo propaguojama kaip komuna, kurioje ir ūkis, ir nuosavybė, ir vaikai turėjo būti bendri. Bet kas atsitiko? Ogi atsirado labai daug benamių, elgetaujančių ir valkataujančių vaikų, kilo nusikaltimų banga, paplito veneriniai susirgimai ir toji nesąmonė dar prie Stalino buvo sustabdyta. O kas dabar? Ideologija ta pati - sunaikinti šeimą tik kitomis priemonėmis, propaguojant lyčių aibę ir homoseksualius santykius... Juk šita ideologija yra mirties ideologija, ji niekur neveda, luošina žmones, ypač vaikus darželiuose ir jaunimą mokyklose, net per valstybinę televiziją pateikiant vaikams homoseksualius santykius kaip normalius. Paskui ateis laikas įnorminti santykius su gyvūnais? Ar bus kada nors prieita riba?

- Homoseksualai sako, kad už Seimo nario mandatą turėtumėte dėkoti jiems...

- Visuomenininkai surinko 360 tūkstančių parašų, reikalaujančių, kad iš Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkų būtų atstatydintas profesionalus gėjus Tomas Raskevičius, kadangi jis atstovauja grupiniams interesams. Per tokį trumpą laiką surinktų parašų skaičius rodo, kad dar ne visa Tauta yra užmankurtinta didžiosios žiniasklaidos, ir suteikia vilties, kad yra nemažai kitaip mąstančių žmonių.

Kai manęs klausia, kas yra profesionalūs homoseksualai, aiškinu, kad tai profesionalai, gaunantys pajamų už savo paslaugas. Kadangi Seimo narys pagal įstatymus negali gauti kitų pajamų, išskyrus kūrybinę veiklą ir Seimo nario atlyginimą, matyt, konservatoriai ir Laisvės partija homoseksualines paslaugas vertina kaip kūrybinę veiklą (Juokiasi.)

- Šeima, kaip suprantu, jums didelė vertybė...

- Taip, bet jeigu klausiate dėl santykių su Birute, nesiginu. Jau šimtą kartų kalbėjau, kad tai yra klaida, dėl kiekvienos savo nuodėmės einu išpažinties. Neklystančių šioje žemėje nėra. Bet yra esminis skirtumas. Šiandien blogį gina įstatymas, užuot teigęs, kad homoseksualūs santykiai yra toks pat blogis, kaip narkomanija, alkoholizmas...

- Negi norėtumėt už tai bausti?

- Ne, tokiems reikia padėti, bet kartu aiškinti jaunimui, kad tai yra blogis.

-Tiesą sakant, norėjau klausti ne apie jūsų nuodėmes, o apie penkiolikos vaikų šeimą, kurioje esate augęs. Kaip buvote auklėjamas?

- Matėme nemažai skurdo, nežinojome, kas yra balta duona, kas yra cukrus, ledai, maitinomės tuo, ką pavykdavo užsiauginti aruose. Mano tėvas buvo kolūkio pirmininkas, bet, įsivaizduokit, kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią. Buvo labai sąžiningas žmogus, jis nė metro neleisdavo karvės užleisti už kolūkio ganyklos ribos. Atsimenu, kaip jis barė mamą, kam ta važiavo į rajoną prašyti, kad pridurtų kelis arus žemės dėl būrio vaikų. Kai naktį su mama eidavome į kukurūzų lauką pasikasti nuo pernai užsisėjusių bulvikių, tėvui nesakydavome. Buvau gal aštuntokas, kai pirmas brolis susiruošė į kunigų seminariją. Girdėjau, kaip atvažiavęs pas mus Alytaus partkomo pirmasis sekretorius kalbėjo: „Ką daryti, Gražuli, tavo troboje maži vaikai, o aš turėsiu tave atleisti iš pirmininkų, gal tegu sūnus į seminariją stos vėliau, kai vyresnieji darbus susiras...". Bet tėvas pasakė: „Visą gyvenimą meldžiausi, kad nors vienas sūnus būtų kunigas, nepergyvenkit, jeigu sunku mane atleisti, aš pats išeisiu"...

- Kaip krikščionis turbūt atleidote jus užsipuolusiems kultūrininkams?

- Esu klystantis, nuodėmingas žmogus, net nežinau, kas jie. Tokie sovietmečiu tapė leninus, pjautuvus ir kūjus, dabar piešia ant asfalto vaivorykštes; jų kūrybinė veikla - prisitaikyti prie esamos sistemos ir šlovinti liberalbolševikinę ideologiją.

- O koks jūsų uždavinys Seime?

- Vasario 5 dieną sukako 35 metai, kai kunigą J.Zdebskį užmušė saugumas. Jį gerai pažinojau, nemažai laiko praleidome drauge. Būdavo, susirenkam sovietmečiu ratelis bendraminčių ir kalbame, ką prieš šitokią galingą sistemą mes galime nuveikti, ar mūsų jėgoms ją pakeisti, ir kunigas J.Zdebskis primindavo, ką Kristus yra sakęs apaštalams: „Nebijok, mažasis būry". Antras dalykas, labai gerai atsimenu jį sakius: jeigu niekas negina idėjos, idėja miršta. Jis nesulaukė Nepriklausomos Lietuvos, bet gal ir geriau, nes jam širdis plyštų matant, ką sukūrėme per 30 Nepriklausomybės metų.

 

 

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (63)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • PADARINIAI: pietinėje Belgijos dalyje – prancūzakalbėje Valonijoje – prasidėjo šiukšlių krizė - po smarkių potvynių, kilusių liepos 14-16 dienomis, regione perpildyti visi sąvartynai, ir statybinių šiukšlių kalnai ėmė dygti nenaudojamoje automobilių magistralėje A601.

  • KOVA: antradienį Graikijos ugniagesiai kovoja su dideliu miško gaisru šiauriniame Atėnų priemiestyje, jo dūmai juntami šalies sostinėje - ugnis šėlsta Dioniso municipaliteto miško masyve, netoli Galinio kaimelio, rajone tarp Stamatos ir Rodopolio gyvenviečių.
  • STIPRUS: pirmadienį Indonezijoje, prie Sulavesio salos pakrantės, įvyko 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau perspėjimų dėl cunamio grėsmės nebuvo.
  • KOSMOSE: šeštadienio vakarą virš pietinės Norvegijos naktinį dangų nušvietė didelis meteoritas, sukėlęs bangą pranešimų net iš Švedijos apie pastebėtą dangaus kūną, pranešė vietos žiniasklaida.
  • SIAUTĖJA: miškų gaisras, kilęs už maždaug 100 km į vakarus nuo Barselonos, sunaikino 1 100 hektarų miško ir dirbamos žemės, sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Katalonijos miškų komisija.
  • GĄSDINO: Filipinus šeštadienį supurtė stiprus žemės drebėjimas, pranešė JAV Geologijos tarnyba (USGS), tačiau jis įvyko giliai po žeme, todėl vietos pareigūnai teigė nesitikintys daug žalos.

  • SKĘSTA: potvyniams apėmus dalį Vidurio Kinijos teritorijos, penktadienį, pasitelkiant savadarbius tiltus, buvo evakuojami kaimų gyventojai - tai daroma dėl šalies rytinės pakrantės link artėjančio taifūno, kuris gali sukelti dar didesnius potvynius.
  • TRANSPORTAS: Europoje antrą šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padvigubėjo naujų elektra varomų transporto priemonių pardavimai, penktadienį nurodė Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA).
  • ATIDARYMAS: Grikapalyje penktadienį buvo atidaryta didžiausia pagal pagamintos vienoje vietoje elektros kiekį nutolusi saulės elektrinė Lietuvoje, kurios galingumas yra 3,35 MW - platforma nuo jau egzistuojančių skiriasi tuo, kad „SoliTek“ modernių technologijų dėka vartotojams užtikrinama 35-40 proc. efektyvesnė elektros generacija ir dvigubai mažesnė kaina už elektros energiją.
  • KROVINIAI: Kauno intermodaliniam terminalui (KIT) prisijungus prie europinės vėžės, Lietuvos krovinių vežėjams atsivėrė  naujos galimybes gabenti krovinius traukiniais iš Europos ir į ją, išvengiant sustojimo pasienyje su Lenkija ir krovinių perkrovimo.
Daugiau

Dienos klausimas

Kaip manote, ar vidaus reikalų ministrė A.Bilotaitė turi atsistatydinti?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Jeigu Seimo rinkimai vyktų ateinantį sekmadienį, už kurią partiją balsuotumėte?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+19 +24 C

+15 +21 C

 

+15 +20 C

+21 +29 C

+19 +26 C

 

+24 +27 C

0-6 m/s

0-10 m/s

 

0-9 m/s

       

Nuorodos