respublika.lt

Kas pakeis Lietuvos 11-uką?nuotraukos (41)

2019 gegužės mėn. 22 d. 18:00:07
Irena BABKAUSKIENĖ

Vangiai prasidėjusi rinkimų į Europos Parlamentą kampanija, panašu, taip ir finišuos. O ir patys kandidatai nenoriai reiškia savo pozicijas. Tad iššifruoti kandidatų į EP pažadus ir rinkimines programas „Vakaro žinios“ paprašė politologo, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Algio KRUPAVIČIAUS ir psichologo, rašytojo Vytauto ČEPO.

×
nuotr. 6 nuotr.
Kas pakeis Lietuvos 11-uką?

 

Politologas išskyrė visoms partijoms ir komitetams būdingą bruožą. „Rinkimuose į EP matome rinkimų programų devalvaciją. Jos trumpėja, tampa vis labiau deklaratyvios, abstrakčios, fragmentiškos. Jei anksčiau programos buvo skirtos paaiškinti, kokie prioritetai vienai ar kitai partijai yra svarbūs, ką jos darys, tai dabar rinkimų programos labiau rengiamos tik dėl to, kad taip reikia“, - sakė A.Krupavičius.

 

Visuomeninis rinkimų komitetas „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“

Sąrašo lyderis: Rolandas Paksas

Algis Krupavičius: Programoje akcentai sudėti į Europos vertybes, teisingumą, tokių institucijų kaip Europos Parlamentas, Europos Komisija demokratizavimą. Be abejo, „Prezidento R.Pakso judėjimas“ kalba apie Tautų Europą kaip apie Europos Sąjungos ateities modelį.

Vytautas Čepas: R.Paksas - ryškiausia figūra iš dabartinių europarlamentarų. Jis linkęs atkurti geros kaimynystės santykius, turiu omeny, jo vizitus pas V.Putiną, A.Lukašenką. Tai daug kam nepatinka, bet daug kam ir patinka, nes visi jaučia, kad mūsų elito konfrontacija su kaimynais gali stipriai atsirūgti ekonomikai. Visuomenė suskaldyta į dvi dalis - patriotus ir idiotus. Matyt, daugelis tų patriotų priskiria R.Paksą prie idiotų. O idiotai - prie patriotų.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Sąrašo lyderis - europarlamentaras Bronis Ropė
Šūkis: Lietuva Europoje: nesustokime augti!

A.Krupavičius: Pirmas įspūdis, žiūrint į programą, kad jos rengėjus ištiko mėnulio užtemimas. Nes programa eklektiška, gerokai prasilenkia su EP darbotvarke, pernelyg trumpa. Joje atsiranda keisti inkliuzai, kaip gintare kokie nors vabzdžiai, pavyzdžiui, „NATO - saugumo garantas“, „tęsime vienodos prekių kokybės visoje Europoje politiką“, „palaikysime Jaunimo reikalų ir sporto komiteto įkūrimą“, „ES piliečiai yra lygūs“ ir pan. Be komentarų. Apskritai vietoje žodžio „eklektika“ galėčiau apibūdinti dar griežtesniu terminu - „kratinys“. Neaišku, apie ką ir iš kur. Kaip valdančiai partijai tokia programa yra gėda.

V.Čepas:  Šūkis neturi jokio užtaiso, nei politinio, nei filosofinio. Lietuva buvo ir bus, ir ji bus Europoje. O kad reikia  augti, ir arkliui aišku. B.Ropė - žemdirbys, jam arkliai arčiau dūšios. Manau, „valstiečiai“ neturi aiškios Europos politikos. Kaip mes augsime? Ar atiduodami dalį valstybinio savarankiškumo mes augsime, ar ugdydami tautinę valstybę, patriotizmą? 11 asmenų  Europos Parlamente - mažytis skaičius, kuris nieko nelemia. Įtaką galėtų padaryti stipri asmenybė iš europarlamentarų, deja, tokių nėra. Ir B.Ropė ne toks. Nors galėjo per tuos 5 metus pasistengti tokiu tapti.

Lietuvos žaliųjų partija
Sąrašo lyderis: partijos pirmininkas, verslininkas Remigijus Lapinskas
Šūkis: Atkurkime europietiškąją svajonę!

A.Krupavičius: Rinkiminė programa turi tam tikrą stuburą: gerovės ekonomika, žalioji energetika, sveikas maistas ir Europos idėjos stiprinimas. Geros svarbiausios ašys yra, nors programa ir labai trumpa. Bet bent jau tam tikrus vektorius turi.

V.Čepas: Norint atkurti svajonę, reikia žinoti, kokia ji yra. Imkime ispanus, portugalus, jų europietiška svajonė - kuo geresni santykiai su Rusija, nes resursai didžiuliai, turistai dosnūs, oligarchai ten perka jachtas. Prancūzų svajonė - kuo didesnė Europos integracija, Europos kariuomenė, kur prancūzai su vokiečiais visus tvarkytų. Vokiečių kanclerė A.Merkel, ko gero, savo svajonę jau įgyvendino - prisileido milijonus pigios darbo jėgos. Mūsų svajonė - kitokia. Bet dėl jos mes visiškai  nesutariame.

Lietuvos socialdemokratų partija
Sąrašo lyderis: europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė

A.Krupavičius: Tarp partijų, kurių programos į EP yra ganėtinai svarios, pirmiausia išskirčiau Socialdemokratų partijos programą. Vektorius joje yra saugi, teisinga Lietuva Europoje. Visais pagrindiniais teiginiais pagrindinę kryptį programa ir brėžia - lygiai teisinga, solidari, tausojanti, lygių galimybių, stipri, vieninga Europa. Programa kalba apie grėsmes, nevykusius sprendimus, šių laikų situacijas ir po to nubrėžia gana aiškias veiklos kryptis. Programa - struktūruota, aiški, konkreti. Ir atitinkanti rinkimų programos tradiciją. Ją galima rodyti, kaip teigiamą pavyzdį.

V.Čepas: Man atrodo, kad Vilija ten užsisėdėjo. Galų gale, reikia duoti pasipenėti ir kitiems nusipelniusiems socialdemokratams, pavyzdžiui, Juozui Olekai. Reikia pasakyti, kad socialdemokratinės pozicijos visą laiką buvo stiprios tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Ir, matyt, mums reikėtų stiprinti šį sparną. Tik reikėtų aiškiau žmonėms pasakyti, ką jie ruošiasi daryti. V.Blinkevičiūtės, kaip europarlamentarės, niekaip nesigirdi. Kaip ministrė Lietuvoje ji buvo žinoma. Bobutės ir senukai krakoviaką aplink ją šokdavo - ji moka pakalbėti jausmingai. Bet EP tas neveikia. Ten reikalingi smūgiai į kaktą.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Sąrašo lyderys: prof. Liudas Mažylis
Šūkis: Tikime Europa

A.Krupavičius: Gal trūksta konkrečių akcentų, nes, jei social-demokratai išdėsto programą iš esmės, punktais ir pagrindinės politikos kryptys yra labai aiškiai suformuluotos, tai konservatorių atveju tokio griežtumo, konkretumo, struktūrinės logikos yra šiek tiek mažiau. Pavadinimas „Tikime Europa“ neturi konkretesnio politinio turinio, bet programos tekstas gana logiškas ir ganėtinai informatyvus.

V.Čepas: Tikėk tu ta Europa, ar netikėk - niekas nesikeis. Man nepatinka, kai partijos į sąrašą kiša garsius mokslininkus ar sportininkus. Profesorių gerbiu kaip asmenį, atradusį Vasario 16-osios aktą, bet visai nežinau, kokį pirštą jis yra pakrutinęs politikoje. Jis populiarus kaip šou žvaigždė. Bet ką jis Europos Parlamente darys - Vasario 16-osios aktą kaišios visiems panosėn?

Visuomeninis rinkimų komitetas „Lemiamas šuolis“
Sąrašo lyderis: ekonomistas Paulius Kunčinas
Šūkis: Kol kiti siūlo šliaužti, mes siūlome šuolį!

A.Krupavičius:  Jie pristato save kaip naują jėgą, Lietuvą jie norėtų matyti kaip Europos laboratoriją ir kaip veiklos prioritetą išskiria teisingą sanglaudą, investicijas į žmones, solidarumą saugume. Kaip jie tai pasiektų, nebūtinai aišku, bet bent jau tikslai nurodyti gana konkretūs.

V.Čepas: Sąrašo lyderis - ganėtinai aštraus proto. Bet apie kokį šuolį mes kalbame? Sakykime, mes dabar nešliaužiame, jau pakilome ant kelių - ropojame dabar. Kaip ropodamas šuoliuosi? Gali siūlyti ir skristi, bet ar sparnus turi? Kalbėdamas apie ekonominius dalykus, jis taikliai įvardino problemas, bet kaip jas spręsti tam chaose, jis nepasako. Kaip mažinsime emigraciją? Ji  tik didėja. Geriau pasakytų - grąžinsime į ištuštėjusius miestelius gyventojus, būtų aiškiau. O dabar  pradėsi šiuoliuoti, pažiūrėsi, kad  vienas bešuoliuoji.

Visuomeninis rinkimų komitetas „Stipri Lietuva vieningoje Europoje“
Sąrašo lyderis: Artūras Paulauskas

A.Krupavičius: Programa šiek tiek aiškesnė, vektoriai, kurie yra suformuluoti - stipri valstybė, vieninga Europa, teisingumas ir saugumas. Matyt, čia pagrindiniai programos radarai.

V.Čepas: Būtų gerai, kad stipri Lietuva būtų vieningoje Europoje, bet kas yra ta vieninga Europa? Ar tai sovietinio tipo vienybė, kur visi lygūs, bet kažkas yra lygesnis? Kad stiprūs būtume tarp dešimtmilijoninių tautų, labai abejoju. Klausimas būtų, su kuo mums reikėtų susijungti, kokį draugą susirasti. Mes iš esmės draugų neturime, mūsų draugas - už Atlanto. Mes nei su vokiečias, nei su prancūzais jokių santykių neturime ir su lenkais nesutariame, nors galėtume kaip vienas gana stambus kumštukas būti.

Lietuvos centro partija
Sąrašo lyderis: europarlamentaras Antanas Guoga
Šūkis: Kartu su ES vardan klestinčios Lietuvos!

A.Krupavičius: Sakyčiau, programa - tikra žanro krizė, ne visai tiems rinkimams ji yra parengta. Nes iš esmės kalba apie Lietuvą.  Jei tokia programa būtų parengta Seimo rinkimams, galėtume sakyti, kad bando atspindėti visuomenės lūkesčius. Nes išskiria tris prioritetus: gyvenimo kokybė, XXI amžiuje pirmaujanti Europos valstybė Lietuva ir formuoti gerovę didinančią ES politiką. Viskas pirmiausia nukreipta labiau į Lietuvą, o ne į EP.

V.Čepas: Skambi frazė, kaip sovietiniais laikais - „vardan komunizmo pergalės“. Antanas - žinoma figūra, gerai lošia pokerį. Ir iš to puikiai gyvena. Tai rodo, kad yra neeilinė asmenybė. Bet, deja, neturi tvirto filosofinio pagrindo. Tai jis - liberas, tai jis - centristas. Jam tas Briuselis gal ir nėra tiek reikalingas - jis apsirūpinęs žmogus, gali pasirūpinti ir kitų gyvenimais, ir rinkimais, bet jam tas žaidimas patinka.

Visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“
Sąrašo lyderis: filosofas Vytautas Radžvilas
Šūkis: Apginkime Europą! Susigrąžinkime valstybę!

A.Krupavičius: Tautų Europa yra pagrindinis „moto“. Aiškiai pasisakoma prieš Europos Sąjungos kaip federacijos kūrimą, tai yra prieš tokį galimą ateities modelį. Tai viena iš kritiškiausių programų Europos Sąjungos atžvilgiu tarp visų komitetų ir partijų, kurios dalyvauja EP rinkimuose.

V.Čepas: Man patinka jo idėjos, bet nemanau, kad Briuselyje mes tą valstybę galime apginti. Mums čia ją reikia ginti. Radžvilas galėtų eiti į Seimą ir stipriai, argumentuotai paveikti mūsų vidaus politiką, o ne ten važiuoti ir paskęsti tarp kelių tūkstančių parlamentarų. Ką tu ten apginsi? Mums svarbu vietoje apsiginti. Žinoma, EP jis tiktų, ir kalba laisvai dviem kalbomis, ir moka mintis reikšti, jo - geležinė logika.

„Valdemaro Tomaševskio blokas“ - krikščioniškų šeimų sąjungos ir rusų aljanso koalicija
Sąrašo lyderis: europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis
Šūkis: Už Europą, grindžiamą krikščioniškomis vertybėmis! Už Tautų Europą!

A.Krupavičius: Dvi žinios yra aiškios. Krikščioniškomis vertybėmis pagrįsta Europa ir Tautų Europa. Ir svarbiausi prioritetai tikrai aiškūs, jie šiek tiek detalizuojami. Ir tai nėra programa, kuri nepataiko į temą. Priešingai - gerai pataiko.

V.Čepas: Jie pasako: krikščioniškos vertybės, tautų išlaikymas, jokios didelės integracijos - gyvenkime, vykdykime bendrus projektus, įstatymus priimkime tokius, kad nereikėtų matuoti, kaip bananas ar morka išlenkta. Tik man labai nepatinka tautiniu pagrindu susibūrusios partijos, nes tai nėra politika.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
Sąrašo lyderis: Artūras Zuokas
Šūkis: Stipryn, Lietuva - stipryn, Europos Sąjunga!

A.Krupavičius: Daug eklektikos. Aišku, programa yra proeuropietiška, už stiprią Europos Sąjungą. Kalbama apie kelias svarbias ES politikos temas: klimato kaita, migracija, investicijos į ekonomiką, mokslo ir mokslinius tyrimus. Tačiau trūksta išsamumo, detalumo.

V.Čepas: Su amžiumi jo fantazija „apslabo“ aiškiai. Jau nebėra polėkio, jėgos ryškumo. Nors pats Zuokas EP visai tiktų, jei rimtai į tą reikalą pažiūrėtų, nepagalvotų, kad čia eilinis šou. Tik su liberalizmu, mano galva, nieko bendro jis neturi. Gal norėtų būti liberalu, bet jis labiau - socdemas. Šūkis, atvirai pasakius, netikęs. Kokioj srity turime stiprėti - ar atiduodami savo galias ir gaudami už tai dividendus, ar kurdami savo vidaus produktą, žmones keldami dvasiškai, stiprindami savo tradicines vertybes. Bet apie tai jis nekalba. Tas stiprumas - tik oro virpinimas. Mes ir dabar gyvename stiprioje Europoje, bet gyvename nelabai gerai.

Partija „Tvarka ir teisingumas“
Sąrašo lyderis: Remigijus Žemaitaitis
Šūkis: Stipri šeima - saugi bendruomenė - Tautų Europoje

A.Krupavičius: Tautų Europa kartojasi programoje, bet prioritetai ir esminiai tikslai yra aiškūs. Dar prog-ramoje išskiriama krikščioniška Europa ir teisingumas, bet problema, kad partijos programa yra pernelyg trumpa. Trūksta detalių. Bet nėra ir pernelyg daug abstrakčių dalykų. Kai kas yra pakankamai konkrečiai nurodoma, pavyzdžiui, siūlymas, kad EP turi turėti nuolatinę posėdžių vietą, kad Europos Komisijos narius turi deleguoti nacionaliniai parlamentai.

V.Čepas: Šūkis neblogas. Paminėtos tokios skaudamos lietuviui temos: gėjų santuokos, pastarųjų metų „mamų gaudymas“, šeima. Saugi visuomenė, kur vaikai prižiūrimi, kur motinos netampomos po teismus, kur susivokta, kad jei tu skurdžiai gyvenančią šeimą dar baudi pinigine bauda, tai baudi tą patį vaiką, kurį visi taip ruošiasi saugoti. Saugi bendruomenė gyvena sveiko proto paradigmose. Be fanatizmo, be kraštutinio liberalizmo. Viskas gerai. R.Žemaitaitis - gražus vyras, vieną dieną garbanotas, kitą - ne, jis EP padarytų įspūdį. Ir šneka nekvailai.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Sąrašo lyderis: Gediminas Kirkilas
Šūkis: Einame atstovauti Lietuvai

A.Krupavičius: Jie sako, kad eina atstovauti Lietuvai. Tad programoje dominuoja Lietuvos politikos darbotvarkės klausimai: skandinaviško modelio gerovės valstybė, socialinė apsauga, saugūs keliai. Į EP rinkimus žvelgiama apskritai per Lietuvos politikos darbotvarkės prizmę. Bet pačių atstovų darbotvarkė Europos Parlamente nėra aiškiau suformuluota.

V.Čepas: Gerai, kad neužrašė „einame atstovauti Rusijai“ arba „Sau“ („nusipelnėme gyventi geriau“, kažkas jau buvo parašęs). Šūkis vienas iš originaliausių. Juk tave ir renka tam, kad eitum atstovauti Lietuvai, ne Latvijai ir ne Lenkijai. Žmonės, matyt, patys nėra užtikrinti, kam jie atstovauja. Patys save nori įtikinti, kad Lietuvai. Kaip seniems vilkams ir mano geriems bičiuliams, turiu pasakyti - toks šūkis garbės nedaro.

Darbo partija
Sąrašo lyderis: Viktoras Uspaskichas
Šūkis: Atsakau už savo žodžius!

A.Krupavičius: Pats programos pavadinimas „Atsakau už savo žodžius“ yra akivaizdžiai gerokai suasmenintas ir politinė reklama, kuri naudota partijai, viskas sukasi apie Viktorą Uspaskichą. Programai trūksta išskirtinumo, kažko kitokio, palyginus su proeuropietiškų judėjimų ar partijų programomis - ji yra neišsami. Vienas iš akcentų - stipri, klestinti Europos Sąjunga. Deklaratyvu ir pernelyg bendra.

V.Čepas: Aš klausčiau, kaip vertinti žmogų, politiką, kuris už savo žodžius neatsako. Gal mano, kad kiti „durnių klijuoja“, o tik jis vienas atsako. Bet už ką jis kada nors atsakė? Turiu omeny, jei kalbėtume apie EP. Atrodo, jis ten nėra kalbėjęs, na, gal porą kartų pasisakęs. Kai tyli, nekalbi, vadinasi, nėra ir už ką atsakyti. Kai į EP nuvažiuoja tie, kurie nemoka nė vienos kalbos, išskyrus rusų, ir šiek tiek lietuvių, jie ten reikalingi tiek, kiek karvei balnas.

Visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“
Sąrašo lyderis: Aušra Maldeikienė
Šūkis: Daugiau Europos vakarietiškoje Lietuvoje

A.Krupavičius: „Vakarietiška Lietuva“. Jau patį programos pavadinimą galima pavadinti „sviestas yra sviestuotas“. Lietuva siejama su Vakarais, Vakarai siejami su Europa. Atskaitos taškai programoje nėra aiškūs. Nėra jokio išskirtinumo programoje - daug deklaratyvių tezių.

V.Čepas: Man kyla klausimas, ar A.Maldeikienė išlaikys tempą. Ir diskusijų, ir kritiškų pasisakymų. Nes matau, jog po 2 metų Seime akumuliatoriai gerokai nusėdo. Nebeliko nei tų judesių, nei kritikos. Sakė, per prezidento rinkimus sukels alasą, visus išegzaminuos, bet... baterijos nusėjo ir neįsikrauna. Europos Parlamente ji tiktų, aišku, jei baterijas įkrautų, nes moka mintis reikšti, reiškia jas emocingai - jos kalbų nepraleisi pro ausis, nori ar nenori.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Sąrašo lyderis: europarlamentaras Petras Auštrevičius

A.Krupavičius: Antra partija (po socialdemokratų), kuri turi iš esmės logišką, šiuo atveju, liberaliomis vertybėmis pagrįstą EP rinkimų programą. Vieninga, atvira, stipri Europa, lygios galimybės, auganti ekonomika, naujos darbo vietos, sanglauda, rajonų plėtra ir t.t. Prog-rama yra visai neblogai išplėtota. Konkrečių politikos temų klausimu yra bent jau tam tikrų atsakymų, ką liberalų sąjūdžio atstovai rengtųsi veikti Europos Parlamente. Tai išsami ir kokybiškai parengta programa.

V.Čepas: Šūkio jiems ir nereikia, nes liberalų nuostatos aiškios - integracija į ES struktūras su visais padurkais. Jie dar kol kas užsimena apie kalbą, Europos vertybes, migraciją, bet jie nė piršto nepajudino ir nepajudins, nes jų ideologija tokia, ji dangstoma dažniausiai tokiais teiginiais: mes norime geriau, negalima uždaryti sienų ir t.t. Iš esmės ši ideologija yra Lietuvos ištirpimas tautų katile ir žymiai greičiau, nei buvo „prie ruso“. Antroji jų sąraše - šachmatininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Gal ji išeis ir galės ten žaisti šachmatais - ten susirenka daug tokių veikėjų.

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (41)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • KELIUOSE: praėjusią parą, birželio 2-ąją, eismo įvykiuose Lietuvos keliuose, pirminiais duomenimis, sužeisti 8 žmonės.
  • GAISRAS: per gaisrą antro pagal dydį Rusijos miesto – Sankt Peterburgo – ligoninėje žuvo žmogus.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar pasitikite STT veikla?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar jau atidarėte maudymosi sezoną?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+7 +9 C

+6 +8 C

 

+5 +7 C

 +14+16 C

+16 +18 C

 

+18 +20 C

3 m/s

2-3 m/s

 

1-4 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.1174 PLN - 4.3993
RUB - 76.8001 CHF - 1.0741
GBP - 0.8908 NOK - 10.6798

Nuorodos