respublika.lt

Idėja globaliai Lietuvai: be Konstitucijos būtų lengviau (83)

2021 balandžio 26 10:10:00
Vytautas BUDNIKAS

Praėjusią savaitę vienas portalas paskelbė, kad „Šalies psichologai ir psichoterapeutai ragina įteisinti tos pačios lyties partnerystes". Publikacijoje rašoma, kad daugiau kaip šimtas visuomenėje žinomų specialistų atviru laišku kreipėsi į valstybės vadovus ir Seimą vildamiesi, jog tai pagerins LGBT bendruomenės psichikos sveikatą bei visuomenės saugumą.

×
nuotr. 1 nuotr.
Viktorija Čmilytė-Nielsen. Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 

Esą tai reikalinga dėl to, kad vienalytės ir skirtingų lyčių poros patiria tuos pačius jausmus - meilę, prieraišumą, norą rūpintis ir įsipareigoti vienas kitam, - visoms poroms turi būti suteiktos lygios teisės. Mat kuo daugiau žmonių jausis saugūs ir laimingi, galėdami kurti ir įteisinti savo santykius, tuo tvirtesnė ir saugesnė bus mūsų visuomenė. Bent jau taip mano psichologė-psichoterapeutė Ieva Bieliauskienė.

Jai antrina kita psichologė Irma Skruibienė, sakydama, kad priekabiavimas prie LGBT asmenų pastariesiems kelia daug psichikos sveikatos problemų, o įteisinus tos pačios lyties partnerystes, sveikata beregint pagerėtų. Kas prie LGBT priekabiauja, psichologė nepaaiškina. Dar kita psichologė Juliana Lozovska kvieča priešintis neapykantos kurstymui visuomenėje. Vėlgi, kas tą neapykantą kursto, neatskleidžia. Bet kviečia.

Užkliūva tai, kad psichologų raginimas dėl tos pačios lyties partnerystės „atsitiktinai" sutapo su Seimo pirmininkės viešu pareiškimu dėl partnerystės įteisinimo. Užkliūva, nes šiedu pareiškimai nėra joks sutapimas, o pigi valdančiųjų teisėkūros režisūra. Pirmiausia, dėl to, kad konstitucinės teisės klausimu į Seimą kreipiasi ne teisininkai, o psichologai ir psichoterapeutai.

Apmaudu, bet 50 okupacijos metų diegta Vladimiro Iljičiaus mintis, jog kiekviena virėja gali valdyti valstybę, taip giliai įsirėžė į mūsų elito mentalitetą, kad išnykti gali nebent 40-čiai metų visus ištrėmus į Sacharos dykumą.

Tad ir šiuo atveju be užuolankų derėtų visuomenei pasakyti, jog Seimo pirmininkės ir psichologų pareiškimų duetas tėra nuvalkiotas žmonių mulkinimo triukas. Sovietmečiu komunistų partija analogiškai „darbo žmonių kolektyvo" prašymu atleisdavo netinkamus darbuotojus iš darbo arba, „darbo liaudžiai" reikalaujant, tremdavo nepaklusnius mokslininkus ir kultūros veikėjus į Sibirą, prieš tai kompartijos laikraštyje „Pravda" arba lietuviškoje „Tiesoje" paskelbusi tokį „darbo kolektyvo" ar „grupės žmonių" prašymą.

Šiandien tokie pat „darbo žmonės" (psichologai) reikalauja valdančiųjų visuomenės saugumo, kurį turėtų užtikrinti tos pačios lyties asmenų partnerystė. Bet nei sovietmečiu, nei dabar minėta „darbo liaudis" rišliai nesuvokė, ko ji reikalauja.

Psichologai nesupranta, o Seimo pirmininkė nedrįso jiems paaiškinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio trečia dalis nenumato tos pačios lyties asmenų partnerystės. O šio straipsnio ketvirta dalis nenumato nei vienos lyties, nei skirtingų lyčių partnerystės valstybinės registracijos. Konstitucijoje parašyta, kad valstybė registruoja tik santuoką, gimimą ir mirtį, taigi psichologams pirmiausia reikėjo kreiptis į Seimą dėl Konstitucijos 38 str. keitimo, nes partnerystės be valstybinės teisinės registracijos nereikia, o su valstybine registracija įtvirtinti negalima nepakeitus šio Konstitucijos straipsnio - mūsų teisėje negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai (Konstitucijos 7 straipsnis).

Seimo pirmininkė nerišliai mėgina aiškinti, esą partnerystės projekto neskubama registruoti, nes siekiama kuo platesnio sutarimo tarp skirtingų politinių jėgų. Įdomu, kokio sutarimo? Ar kaip pakeisti Konstitucijos 38 str. nuostatą, ar kaip šią nuostatą apeiti?

Konstitucijos keitimą reglamentuoja Konstitucijos IV skirsnis. Bet norint įtvirtinti naują nekonstitucinį teisinį šeimos kūrimo būdą - partnerystę - būtina atsiklausti Lietuvos piliečių nuomonės, surengiant visuotinį gyventojų referendumą, nes 1992 m. referendumu priimtos Konstitucijos 38 str. skelbia, kad „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją".

Taigi, norint suteikti teisę tos pačios lyties asmenims kurti šeimas partnerystės būdu, reikia partnerystei suteikti valstybinę teisinę registraciją, nes be jos šeima bus nepilnavertė, o ją sukūrę asmenys neturės šeimai būdingų teisių, tarp jų ir įsivaikinimo teisės. Suprantama, jog tai yra vertybinis visuomenės pasirinkimas dėl naujos, prigimtinę šeimą paneigiančios pasaulėžiūros. Dėl to ir privaloma jos atsiklausti, nes Konstitucijos 9 straipsnis imperatyviai nustato, jog svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

Psichologės tariamai nerimauja dėl vienodų piliečių teisių, neva rūpinasi, kad žmonės būtų saugūs ir laimingi, bet atsitiktinai ar per išsiblaškymą pamiršta vaikus ir jų teises. Vaiko teisių Konvencijoje (12 str.) nedviprasmiškai nurodyta, jog vaikui turi būti suteikta galimybė būti išklausytam prieš priimant jam lemtingus sprendimus.

Įdomu, kaip psichologės patartų išklausyti dvejų-trejų metukų vaiko ir ką jos patartų paklausti vaiko dėl lemtingos būsimos jo aplinkos? Ar kartais mažylis nenorėtų turėti du tėčius, kurių vienas būtų mama, arba dvi mamas, kurių viena būtų tėtis? O jei vaikas, žvelgdamas į du tėčius, pasakytų, kad labai noriu pas mamą, ar jo likimą sprendžiančios tetos į tokį vaiko norą atsižvelgtų? Vargu.

Akivaizdu, jog visiems vienodų teisių nepavyks garantuoti, atitinkamai nepavyks užtikrinti ir visų vienodai geros savijautos. Matyt, kažką teks aukoti. Šiuo atveju siūloma aukoti vaikų savijautą. Apie ją nei Seimo pirmininkė, nei psichologai nekalba. Sakysite, kuo čia dėti vaikai, jei prašoma įteisinti tik tos pačios lyties asmenų partnerystę?

Nepasiklyskime. Partnerystės įstatymu sukurta šeima įgytų tokias pačias teises kaip ir šeima, kuri sukurta santuokoje. Tai reiškia, kad du partneriai, sukūrę šeimą, įgys ir įsivaikinimo teisę. Jei kas mano, kad bus leista įsivaikinti tik skirtingos lyties poroms, labai klysta, nes tokį sprendimą priėmus, LGBT jau kitą dieną jį apskųstų Europos žmogaus teisių teismui ir netrukus sulauktume jo išvadų, kurių rezoliucinėje dalyje būtų nurodyta, jog Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, laiduojančią visų žmonių lygiateisiškumą, draudžiančią bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties ar seksualinės orientacijos. Taigi draudimas įsivaikinti tos pačios lyties poroms būtų pripažintas diskriminuojančiu LGBT bendruomenės narių teises.

Šiuo metu Seime vyksta kažkokio sutarimo paieškos, apie kurias kalba Seimo pirmininkė. Tikriausiai kaip išsisukti nuo Konstitucijos suvaržymų ir kaip apeiti jos draudimus. Žinome, kad šioje srityje didžiausius įgūdžius turi Laisvės partija, socialdemokratai, liberalų frakcija. Neseniai, pritariant vienam TS-LKD atstovui, jos teikė antikonstitucines Administracinių nusižengimo ir Baudžiamojo kodeksų pataisas. Bruko taip ciniškai ir negrabiai, kad, kilus visuomenėje erzeliui, persigandusios skubiai atsiėmė.

Partnerystės įstatymą rengia ta pati Laisvės partija, kuri bruka mums narkotikų vartojimą, daugiakalbystę Lietuvoje, regionų autonomijas ir kitus antikonstitucinius įstatymus. Tad dėl šios partijos antivalstybinių nuostatų jokių iliuzijų turėti nedera. Nebent daugeliui rūpi, kaip tai bus daroma.

Gal klystu, bet manau, kad išeitis seniai rasta. Neatsitiktinai Konstitucijos aiškintojai prieš dvejus metus išaiškino, kad šeima yra neutrali lyties atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2019 m. sausio 11 d. nutarimas). Matyt, partnerystės įstatymą bus mėginama skelbti neutralų lyties atžvilgiu. Tiesa, išlieka problema dėl partnerystės būdu sukurtos šeimos valstybinės teisinės registracijos. Matyt, bus siūlomas tarpinis variantas - pataisyti Civilinį kodeksą, įteisinant partnerystę be valstybės teisinės registracijos. O vėliau sukelti šiurpų tarptautinį riksmą, esą visų Lietuvos piliečių teisės turi būti lygios, antraip - akivaizdi DISKRIMINACIJA. Bus šaukiama, kad tos pačios lyties asmenys partnerystėje privalo turėti vienodas teises, kaip ir santuokoje sukurtos šeimos.

Ir tai bus pabaiga. Panaikinti partnerystę bus per vėlu, nes atsiras „teisėti piliečių lūkesčiai" ir panašūs dalykai. Todėl neišvengiamai teks keisti Konstituciją. Tik jau be referendumo.

Žvelgiant iš šalies, pyktis dėl tokio šiurkštaus valdančiųjų elgesio su mūsų Konstitucija jau neturėtų imti, nes juo toliau, tuo bus linksmiau. Manau, jau dabar valdantiesiems reikėtų siūlyti panaikinti pačią Lietuvos Respublikos Konstituciją. Taip būtų visiems daug paprasčiau. Beje, ir Stambulo konvencijai ratifikuoti jokių kliūčių nebeliktų.

Kita vertus, galėtume atsisakyti netgi savo įstatymų. Kurį laiką pratemptume pagal Izraelio ar Vokietijos patarimus ir pagyventume kažkaip susimetę. Anot I.Šimonytės mėgiamo Šveiko, dar nebuvo taip, kad nieko nebūtų. Galiausiai galėtume gyventi pagal Briuselio direktyvas. Atskirais atvejais netgi vieną kitą įsaką galėtume išleisti.

Tiesa, darbo tektų pasiieškoti Konstitucinio Teismo teisėjams ir Seimo nariams, nes, panaikinus Konstituciją ir įstatymus, šie mūsų „darbštuoliai" niekam nebūtų reikalingi - įsakams leisti pakanka ir generalgubernatoriaus.

Bet kuriuo atveju tai yra geranoriškas pasiūlymas valdantiesiems ir novatoriškas sprendimas globaliai Lietuvai.

Išklausyk „Respublika"!

SAVO VALDŽIĄ PAMILSIME TADA, KAI ...

Gyvename gerai: automobilių pilnos gatvės, užkimšti kiemai, nuo prekių įvairovės linksta prekybos centrų lentynos, madingai rengiamės, o valdžia 30 metų vis negera ir gana. Kodėl, klausiu politika besidominčių bičiulių - istoriko Artūro ir ekonomisto Rimvydo.

Artūras. O svetimšaliai, žiūrėk, mūsų valdžiai dėkoja: amerikiečiai už ,,Mažeikių naftą", švedai už lietuviškus bankus... Visko neišvardinsi. Manau, kad mes valdančiuosius gerbtume, reikėtų tik kelių sąlygų. Pirma, kad valdžios atstovai būtų taupesni, kuklesni, nelinkę į prabangą patys ir netarnautų vien tik stambiajam kapitalui. Antra, kad gerokai sumažintų perteklinę biurokratiją. Dabar gi Energetikos ministerijos, kadaise atplėštos nuo Ūkio ministerijos, prilipinti prie jos neįstengia. Trečia, kad mažiau kištųsi į kaimyninių valstybių vidaus reikalus.

Rimvydas. Ir kalbėdami mažiau klaidų darytų. Dabar gi dainuojam angliškai, keikiamės rusiškai, o į gimtąją kalbą kaišiojame svetimybes.

Artūras. Pavyzdį imti turime iš ko. Štai JAV prezidentas B.Obama ir dauguma įstatymų leidėjų apsistodavo pigiame viešbutyje. Buvęs Kanados ministras pirmininkas Žanas Kretjenas, pastebėjęs, kad valstybinis aparatas jau tapo parazitiniu, apkarpė ministrų ir kitų valdininkų algas, užšaldė visas federalines premijas, panaikino 9 ministerijas. Ir jau 2000 m. Kanada administracinio efektyvumo požiūriu tapo pasaulio čempione.

Rimvydas. Štai Vokietijos kanclerė Angela Merkel, 16 metų vadovavusi valstybei, ne ponavo, o tarnavo. Gyveno ne rezidencijoje, o nuosavame bute, už kurį susimokėdavo pati. Atlyginimas - tik kaip du vidutiniai šalyje. Aptarnaujančio personalo neturi, automobilis ne prabangiausias. Apsiperka pati eilinėse parduotuvėse.

Artūras. Bene kukliausias pasauly yra Urugvajaus prezidentas Chose Michika, šalį valdęs 2010-2015 m. Gyveno paprastame pastate, 90 proc. savo atlyginimo išdalydavo kaip labdarą, važinėjo 25-erių metų senumo automobiliu. O, pavyzdžiui, Švedijoje ir kai kuriose kitose išsivysčiusiose šalyse tarnybiniais automobiliais naudojasi tik prezidentas, premjeras, jo pavaduotojai ir tai tik vykstant į oficialius renginius. Parlamentarai į darbą vyksta asmeniniu arba viešuoju transportu. Jų atlyginimas maždaug toks, koks pradinių klasių mokytojo. Jie balsuodami sau atlyginimo pasikelti negali. Turtais puikuotis šalyje nepriimtina. Pažvelkime arčiau. Štai mūsų miesto taryboje 5 milijonieriai, o pieštukus nusipirkti teišgali tik du.

Taigi gerovės valstybę sukursime tada, kai valdančiųjų gyvenimo lygis nedaug kuo skirsis nuo visuomenės, kuri juos samdo. Kai jie mąstys ne tik apie savo pilis, akcijas, dividentus, ne apie netradicines orientacijas, o apie Tautą, jos tradicijas. Kai verslas gyvens ne šia diena, o suvoks, kad jam geriau seksis laimingoje, klestinčioje visuomenėje ir švarioje aplinkoje.

Bronislava Tamulynienė, skaitytoja

 

 

 

 

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (83)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar STT turi teisę naudoti jėgą prieš Seimo narį?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Savaitgalį buvo išrinkti dviejų partijų pirmininkai. Kuriuos iš šių politikų rinktumėte Jūs?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+9 +17 C

+9 +20 C

 

+9 +17 C

+18 +23 C

+17 +22 C

 

+17 +22 C

0-5 m/s

0-6 m/s

 

0-3 m/s

       

Nuorodos