respublika.lt

Generalinė prokurorė N.Grunskienė Seime paneigė Seimo pirmininkės paskleistą informaciją

Visi prokurorės atsakymai

(215)
Publikuota: 2023 vasario 09 15:00:00, Justina GAFUROVA
×
nuotr. 5 nuotr.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Eltos nuotr.

Šiandien Seime vykstant neeilinei Seimo sesijai, ant kilimėlio iškviestos Seimo pirmininkė V.Čmilytė-Nielsen ir Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Atsakydama į klausimus, Generalinė prokurorė paneigė Seimo pirmininkės atskleistą informaciją, neva jų susitikimo metu prokurorė nurodė, kad seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas Seimo narys yra ne Liberalų sąjūdžio frakcijos narys.

 

Generalinei prokurorei raštu buvo pateikta 13 klausimų dėl galimo informacijos apie vykstantį ikiteisminį tyrimą atskleidimo dabar jau buvusiam Seimo nariui Kristijonui Bartoševičiui. Skelbiame visus Generalinei prokurorei pateiktus klausimus ir jos atsakymus.

1. Kada ikiteisminį tyrimą atliekanti policijos įstaiga ar šį tyrimą kontroliuojantis prokuroras kreipėsi į Generalinę Prokuratūrą (toliau - GP) dėl buvusio Seimo nario, buvusio TS-LKG frakcijos Seime nario Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo?

Visų pirma, noriu pasakyti, kad apie šį ikiteisminį tyrimą žinojau nuo pat pradžių, nes pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo buvo kreiptasi į mane. Detaliau eigos nepateiksiu, nes vienas iš svarbiausių tikslų, jei ne pats svarbiausias - apsaugoti nukentėjusius nepilnamečius ir užtikrinti jų teisę į konfidencialumą.

Kaip Jums jau yra žinoma, ikiteisminis tyrimas pradėtas 2022 m. lapkričio 15 d. Maždaug sausio mėnesio viduryje ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis, jį organizuojantis ir kontroliuojantis prokuroras informavo mane apie tai, kad atliekant šį ikiteisminį tyrimą ir atlikus galimus procesinius veiksmus, yra gauti duomenys, kurie leidžia pagrįstai manyti, kad būtina Seimo nariui įteikti pranešimą apie įtarimą ir apklausti jį įtariamuoju. Norint atlikti tokį procesinį veiksmą Seimo nario atžvilgiu, yra būtina gauti Seimo leidimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėm ar kitaip suvaržyti jo laisvę. Su tokiu prašymu į Seimą sesijos metu kreipiasi Generalinis prokuroras.
Mano nurodymu visa ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo pateikta patikrinti aukštesniajam prokurorui, kuris patvirtino, kad atlikti tyrimo veiksmai bei gauti rezultatai yra pakankamas pagrindas kreiptis į Seimą prašant panaikinti Seimo nario teisinį imunitetą. Taip pat prieš susitikimą su Seimo pirmininke, su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga susipažinau asmeniškai.

Įsitikinusi, kad šioje situacijoje kreipimasis į Seimą yra būtinas ir pagrįstas, suplanavau pokalbį su Seimo pirmininke ir susitikau su ja. Po šio susitikimo, pirmadienį buvo parengtas raštas, prašant inicijuoti neeilinę Seimo sesiją, nurodant tokio prašymo pagrindimą, galimybę kreiptis į Seimą įprasta tvarka teikiant prašymą Seimo nariams, leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį. Raštas išsiųstas sausio 23 d. prieš pat 11 val.

2. Kodėl Jūs, prieš kreipdamasi į Lietuvos Respublikos Seimą oficialiu raštu, susitikote su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen? Koks buvo tokio susitikimo tikslas, kodėl susitikimas nebuvo įtrauktas į Jūsų darbotvarkę?

Noriu patikslinti, kad darbotvarkėje šis susitikimas buvo nurodytas kaip darbinis. Remiantis galiojančio teisinio reglamentavimo nuostatomis, Generalinio prokuroro kreipimosi dėl Seimo nario neliečiamybės atėmimo nagrinėjimo Seime ir sprendimo priėmimo procedūra taikoma vykstant Seimo sesijai. Taigi, tarp sesijų kreiptis į Seimą įprasta tvarka negaliu.

Įvertinusi, kad Seimo pavasario sesija prasidės tik kovo 10 d., ir tai yra per daug tolimas terminas siekiant nepakenkti ikiteisminiam tyrimui, buvo svarbu išsiaiškinti, ar nenumatoma neeilinė Seimo sesija, nes buvau girdėjusi tokius svarstymus. Tuo atveju, jei neeilinės sesijos nebūtų, buvo suplanuota kreiptis į Seimą su prašymu ją inicijuoti tam, kad būtų galima pateikti prašymą dėl Seimo nario teisinės neliečiamybės panaikinimo. Susitikimo su Seimo pirmininke datos ir laiko neaptarinėjau su ikiteisminiame tyrime dalyvaujančiais tyrėjais ar prokuroru.

3. Kas derino Jūsų susitikimą su Seimo Pirmininke V. Čmilyte-Nielsen, ar darėte tai pati, ar prokuratūros tarnautojai? Kaip Seimo Pirmininkei buvo įvardintas Jūsų susitikimo š. m. sausio 20 d. tikslas?

Šis susitikimas įvyko mano iniciatyva, dėl jo tariausi asmeniškai telefonu tą pačią dieną, šiek tiek po 10 val. Paskambinusi paklausiau, ar galima būtų trumpam susitikti, nes noriu aptarti vieną klausimą. Daugiau informacijos nepateikiau. Man buvo pasakyta, kad galime susitikti 11 val. Pasiūlytas laikas man tiko, tad netrukus ir nuvažiavau. Pats susitikimas taip pat buvo labai trumpas - truko apie penkias minutes.

4. Kokią informaciją pateikėte Seimo Pirmininkei š. m. sausio 20 d. susitikimo metu? Ar buvo paminėtas konkretus Seimo narys, Seimo nario frakcija, partija, ar buvo paminėta, kad tai Seimo valdančiosios koalicijos atstovas?

Kalbėdamasi su Seimo pirmininke sausio 20 d, norėjau sužinoti, ar nėra ketinama sušaukti neeilinę Seimo sesiją. Tokiu atveju, prasidėjus neeilinei Seimo sesijai, prokuratūra būtų teikusi įprastą prašymą Seimo nariams leisti patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę. Seimo pirmininkei patvirtinus, kad neeilinė sesija tikrai nėra planuojama, informavau ją apie 2022 m. lapkričio 15 d. pradėto ikiteisminio tyrimo faktą, nurodžiau, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl nepilnamečių seksualinio prievartavimo ir tvirkinimo bei paaiškinau poreikį surengti neeilinę sesiją. Nei Seimo nario pavardė, nei partija, nei kiti, asmenį kažkaip identifikuojantys duomenys ar ikiteisminio tyrimo duomenys pateikti nebuvo.

Pabrėžiu, kad pateikiau tik bendro pobūdžio informaciją, kuri pagrindė prokuratūros poreikį kreiptis į Seimą dėl galimai nusikaltimą padariusio Seimo nario teisinės neliečiamybės panaikinimo. Seimo pirmininkė mane informavo, kad neeilinė sesija galima tik po vasario 1 d., kadangi ją inicijuoti ir organizuoti reikalingas tam tikras laikas. Susitarėme, kad susiklosčius tokiai situacijai. Prokuratūra pirmadienį pateiks oficialų raštą dėl neeilinės sesijos poreikio tam, kad Seimo pirmininkė turėtų oficialų pagrindą atitinkamoms procedūroms pradėti. Pirmadienį tai ir buvo padaryta.

5. Kaip ir kada sužinojote, kad buvęs Seimo narys K. Bartoševičius š. m. sausio 20 d. vakare kreipėsi į VRK dėl Seimo nario mandato atsisakymo? Kokių veiksmų ėmėtės? Ar š. m. sausio 20 d., po K.Bartoševičiaus kreipimosi, kalbėjote apie tai su Seimo Pirmininke? Ar šį klausimą aptarėte kada nors kitu metu?

Apie tai, kad Seimo narys K.Bartoševičius pateikė prašymą VRK dėl Seimo nario mandato atsisakymo sužinojau pirmadienį iš Seimo pirmininkės skambučio maždaug 11:30 val., jai pasiteiravus, ar tai tas pats asmuo. Tik tada susipažinau su viešai tuo metu skelbta informacija apie Seimo nario apsisprendimą. Mano darbotvarkė yra įtempta, nuo ryto vyko vidiniai pasitarimai, todėl neturėjau jokios galimybės žinoti, kas yra skelbiama viešai internete.

6. Kodėl š. m. sausio 23 d. kreipėtės į Seimo Pirmininkę oficialiu raštu du kartus? Kodėl ir kieno iniciatyva buvo nusiųstas antrasis raštas Seimo Pirmininkei?

Iki pat sausio sausio 23 d. ryto, vadovaujantis nukentėjusių nepilnamečių ir ikiteisminio tyrimo interesais, buvo laikomais konfidencialumo. Todėl pirmajame pirmadienį išsiųstame rašte, kuriuo prašiau inicijuoti neeilinę Seimo sesiją, buvo pateikta tik bendro pobūdžio informacija apie pradėto ikiteisminio tyrimo faktą, jo pradėjimo datą bei baudžiamojo kodekso straipsnius, pagal kuriuos buvo pradėtas šis tyrimas. Jokie galimai nusikalstamas veikas padariusį Seimo narį identifikuojantys duomenys nebuvo pateikti.

Iš Seimo pirmininkės skambučio sužinojau, kad Seimo narys, dėl kurio planuota kreiptis į Seimą, kreipėsi į VRK dėl Seimo nario mandato atsisakymo, tapo akivaizdu, kad tokios informacijos pateikimas yra reikalingas Seimo pirmininkei sprendimui dėl neeilinės sesijos sušaukimo, todėl buvo parengtas ir apie 12:30 val. išsiųstas patikslinimas, nurodant Seimo nario vardą bei pavardę.
7. Ar apie GP ketinimus kreiptis į Seimo Pirmininkę dėl buvusio Seimo nario K. Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo buvo informuotas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos generalinis komisaras, jo pavaduotojai, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas arba pavaduotojai? Jei taip, kada tai buvo padaryta ir kokiu būdu?

Aš asmeniškai apie ketinimą kreiptis į Seimą, nei nurodytiems asmenims, nei institucijoms, neteikiau jokios informacijos nei raštu, nei žodžiu. Norėčiau priminti, kad to ir neprivalėjau daryti, nes kreiptis į Seimą dėl galimai nusikaltimą padariusio Seimo nario teisinės neliečiamybės panaikinimo yra išimtinai Generalinio prokuroro kompetencija.

8. Ar apie ketinimo kreiptis į Seimo Pirmininkę aplinkybes žinojo ikiteisminį tyrimą atliekančios policijos įstaigos tyrėjai ir vadovai? Ar jiems buvo žinoma kada bus kreipiamasi į Seimo Pirmininkę?

Galiu tik pakartoti - nurodytiems asmenims ir institucijoms neteikiau jokios informacijos. Ar jiems buvo tai žinoma, negaliu atsakyti.

9. Ar manote, kad informacija apie ketinimą kreiptis į Seimo Pirmininkę dėl K.Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo po Jūsų susitikimo su Seimo Pirmininke buvo atskleista tretiesiems asmenims?

Negaliu komentuoti to, ko nežinau, o spėjimų ir hipotezių nevertinu.

10. Ar ikiteisminiame tyrime priimtas sprendimas dėl būtinybės panaikinti buvusio Seimo nario K. Bartoševičiaus teisinę neliečiamybę yra to ikiteisminio tyrimo medžiaga ir duomenys? Jei taip, kodėl prokuratūra nepavedė atlikti aplinkybių patikrinimo dėl galimo informacijos nutekėjimo?

Pirmiausia norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį, kad klausiama apie sprendimą, kurio neprireikė, nes Seimo narys pats atsisakė Seimo nario mandato.

Antra, kalbant bendrai apie procedūras, Generalinio prokuroro prašymas Seimui panaikinti Seimo nario teisinę neliečiamybę, yra viešas dokumentas, kurį Generalinis prokuroras pagarsina Seimo salėje posėdžio metu ir tai yra daroma suderinus su ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiu prokuroru.

Trečia, tiek įstatymas, tiek teismų praktika aiškiai rodo, kad ne kiekvienas informacijos apie ikiteisminį tyrimą ar tam tikrų tokio tyrimo duomenų perdavimas, paviešinimas, vertinamas kaip nusikalstama veika.

Ketvirta, praėjusią savaitę prokuratūroje gautas opozicinės Seimo socialdemokratų frakcijos prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 247 straipsnį, kuris yra perduotas nagrinėti. Tad nuo konkrečios situacijos vertinimo dabar susilaikysiu, bet galiu užtikrinti, kad visos šioje situacijoje aktualios aplinkybės bus teisiškai įvertintos, priimant atitinkamą procesinį sprendimą, apie kurį bus pranešta viešai.

11. Ar, Jūsų nuomone, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse 247 straipsnis (ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo) yra veikiantis ir galiojantis?

Nematau pagrindo manyti kitaip.

12. Kodėl viešai teigiate, kad ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo nėra nusikalstama veika, jeigu nėra padaryta žala ikiteisminiam tyrimui? Kokia teisės norma vadovavotės taip teigdama?

Vadovaujuosi BK ir susiformavusia teismų praktika. Visais atvejais svarbu įvertinti veikos pavojingumą.

13. Ar manote, kad ikiteisminio tyrimo duomenų be leidimo atskleidimas, kai paviešinami asmens duomenys, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse ar Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme numatytos ir taikytos procesinės prievartos priemonės, nėra nusikalstama veika?

Galiu priminti, kad turime susiformavusią teismų praktiką, kuri akcentuoja, jog ne kiekvienas informacijos, susijusios su ikiteisminiu tyrimu atskleidimas vertinamas kaip nusikalstama veika ir sprendimą dėl to priima prokuroras.

Seimo nariai turėjo papildomų klausimų

Generalinei prokurorei atsakius į iš anksto parengtus klausimus, Seimo nariai turėjo teisę užduoti papildomų klausimų, skirtingai nei tuomet, kai į klausimus atsakinėjo V.Čmilytė-Nielsen.

Saulius Skvernelis teiravosi, ar tik Generalinė prokurorė nebuvo dar kartą susitikusi su Seimo pirmininke: „Ar tą juodąjį pirmadienį, sausio 23 d. apie 12 val. Vilniuje, Gedimino prospekte esančiame restorane „Neringa" jūs pietavote su dviem žavingomis damomis?"

Prokurorė tokią versiją paneigė. „Sausio 23 d. aš su jokiomis žavingomis damomis tikrai nepietavau ir centre, kaip nurodote, tikrai nebuvau. Ir su nežavingomis poniomis nesu pietavusi. Niekada nesu pietavusi nei su Seimo pirmininke, nei su kitomis Seimo narėmis", - sakė ji.

Arvydas Nekrošius priminė faktą, kad prieš Generalinę prokurorę Seime į klausimus atsakinėjusi Seimo pirmininkė atskleidė, esą jai buvo patvirtinta, kad įtariamas Seimo narys nepriklauso Liberalų sąjūdžiui. Tačiau tokią informaciją Generalinė prokurorė N.Grunskienė paneigė. „Kalbant su Seimo pirmininke nei vardas, nei pavardė, nei partija, nei frakcija įvardinta nebuvo. Nepamenu ir tikrai neminėjau liberalų frakcijos. To žodžio tikrai neminėjau", - sakė prokurorė.

Petras Gražulis taip pat paprašė patikslinti, ar Seimo nario partinė priklausomybė nebuvo atskleista Seimo pirmininkei. „Kuri iš Jūsų sakote netiesą? Ir antras klausimas - tyrimas buvo pradėtas pernai lapkritį. Kodėl K.Bartoševičius nebuvo sulaikytas, kaip kad kiti Seimo nariai, pavyzdžiui, aš, nepadarytos kratos, nepaimti mobilūs telefonai, kompiuteriai? Ten galėjo būti ir daugiau nusikalstamos medžiagos. Jūs gi jį sekėte, žinojote, kad jis išvažiuos į užsienį. Kodėl iki to laiko nesulaikėte ir ar nesudarė prokuratūra galimybių paslėpti dalį įkalčių?", - klausė Seimo narys.

Atsakydama, Generalinė prokurorė sakė, kad neminėjo Liberalų frakcijos: „Liberalų frakcijos pavadinimo nevartojau ir to nesakiau.

Teigti, kad neatlikto kratos, yra ikiteisminio tyrimo duomenys, kurių aš nekomentuosiu. Nei patvirtinsiu, nei paneigsiu. Tik kai buvo surinkti visi duomenys, atsirado poreikis kreiptis į Seimo pirmininkę dėl neeilinės Seimo sesijos sušaukimo".

Vėliau Seimo pirmininkė žurnalistams tikslinino, kaip suprato, kad įtariamasis nėra liberalas. „Buvo pasakyta, kad „tai ne jūsų frakcijos žmogus", - sakė V.Čmilytė-Nielsen.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
31
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (215)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar laikote save pilietišku žmogumi?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar mokate rusų kalbą?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+14 +21 C

+16 +22 C

+15 +21 C

+20 +28 C

+21 +28 C

+19 +24 C

0-6 m/s

0-7 m/s

0-6 m/s