respublika.lt

Referendumas nurašomas aukščiausiojo valianuotraukos (0)

2013 gruodžio mėn. 20 d. 11:24:21
Zigmas VAIŠVILA, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

Tik vakar naktį VRK internete paskelbė savo gruodžio 14-osios sprendimą dėl 320 818 Lietuvos piliečių iniciatyvos skelbti privalomąjį referendumą dėl mūsų Žemės ir Valstybės sugrąžinimo Tautai. Sprendimas (su priedais - 242 lapai) paskelbtas tik vakar naktį, t.y. iki apskundimo termino pabaigos likus mažiau kaip parai. Tai yra ne tik atviras tyčiojimasis, bet ir jau galimai nusikalstamos veikos. Kas gali per pusę paros susipažinti su dviem su puse šimto lapų ir apskųsti sprendimą teismui.

×
nuotr. 2 nuotr.
Vytautas V.Landsbergis. Egidijaus Jankausko nuotr.

VRK 292 200 parašų pripažino tinkamais, 10 481 piliečiui leista šalinti pasirašymo trūkumus, o 18 137 parašai atmesti. Įžūliai (tik du balsavo prieš) netikslų pasirašymo datos įrašą VRK pripažino esminiu trūkumu, kurio neleido taisyti. Skaičiai gali būti netikslūs, nes posėdžio metu VRK narys J.Jasaitis Parašų patikrinimo akte, kuris paskelbtas tik vakar naktį, pastebėjo aritmetinius neatitikimus, kurių posėdžio metu VRK nesugebėjo patikslinti. Pakartotinį J.Jasaičio šį klausimą VRK pirmininkas Z.Vaigauskas nukirto visagalio fraze: „Nesvarbu!“ VRK ignoravo ir lapkričio 29 d. registruotais laiškais išsiųstus parašų lapus. Iniciatyvinė grupė paprašė priimti dėl jų papildomą sprendimą. Kitas VRK posėdis - šiandien 12 val.

VRK pirmininkas Z.Vaigauskas paaiškino, kad duomenis apie tikrintinus įrašus neesminių trūkumų šalinimui VRK Referendumo iniciatyvinei grupei pateiks tik 2014 m. sausio 6 d., t.y. jau prasidėjus 15 dienų trūkumų šalinimo laikotarpiui. Z.Vaigauskas paaiškino, kad iniciatyvinei grupei nebus pateikti nei registro duomenys, nei tikrinamų įrašų kopijos. Tai ir pamatėme sprendime - pateiktos nuorodos į tai, kokiame lape kokios eilutės įrašo koks neesminis trūkumas turi būti šalinamas. Tad pusę šio laiko iniciatyvinės grupės nariai, vėl sulėkę iš visos Lietuvos, praras ieškodami šių eilučių. Neturint registro duomenų, akivaizdu, kad nebus realios galimybės laiku surasti šiuos žmones. O rezervas tikrinimui paliktas tik minimalus - neesminius trūkumus leista šalinti 10 481 įrašuose, iš kurių būtina spėti pašalinti bent 7800, kad būtų pasiekta 300 000 tinkamų parašų riba. Po to VRK 15 dienų tikrins šį darbą ir dalį jų gali atmesti. Tai Sizifo ar Pelenės darbas? Iškart paskelbti, kad referendumas nevyks, bijota - Maidaną kurstyti kitur norisi, bet Vilniuje Maidaną išvysti baugu. Mus valdo bailiai - gruodžio 13 d. popietę prie VRK pradėjus būriuotis keletui piliečių, laukusių nors kokios žinutės iš šio „VILČIŲ NAMO“, atskubėjo net 7 policijos ekipažai.

VRK sąmoningai vilkino ir bandė sužinoti, ką darys iniciatyvinė grupė - kreipsis į teismą ar ne? Siekta priderinti VRK dokumentus prie konkrečios situacijos. Ponai skaičiuotojai neįvertino, kad sąžiningų ir pasiaukojusių piliečių Lietuvoje yra ir tarp teisę išmanančiųjų.

Vakar Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įteiktas skundas, tačiau ne dėl viso šio sprendimo, o dėl jo dalies. Neįvertino oponentai to, kad nebus skundžiamas sprendimas dalyje dėl 292 200 įrašų, VRK jau pripažintų tinkamais. Jie jau yra, ir jų jau neatimsite iš Tautos - patys juos patvirtinote. Skundas bus pateiktas tik dėl to, kad dalį įrašų, kuriuos VRK pripažino su esminiais trūkumais, teismo bus prašoma pripažinti su neesminiais trūkumais, kuriuos taip pat galima būtų šalinti. Pasirašymo datos netikslumas niekaip negali būti esminis - negalėjo būti pasirašyta anksčiau, nei lapas buvo išduotas, ir vėliau nei baigtas pildyti. Be to, yra ir gretimi įrašai su savo datomis. Kas trukdė VRK, turinčiai asmenų registro duomenis, pagal asmens dokumento numerį patikrinti asmens vardą ir pavardę, adresą? Ar galima, turint sąžinę, „nepastebėti“ tokio aiškaus dalyko? Ar matėte po gruodžio 15 d. mitingo prie Seimo verkiančią iniciatyvinės grupės narę, aukojusią savo, o ne jūsų laiką ir varganas lėšas, šalusią ir laksčiusią tris mėnesius po visą Lietuvą?

Dalis VRK narių ciniškai tyčiojosi savo veido išraiškomis, kai Referendumo iniciatyvinės grupės nariai gruodžio 14 d. VRK posėdį pradėjo Tautiška giesme. Jie pasityčiojo ne tik iš iniciatyvinės grupės narių, bet ir iš 320 818 piliečių. Jie, prisiekę mūsų Konstitucija garbingai ir sąžiningai vykdyti VRK nario pareigas, šiuo pasityčiojo ir iš mūsų Tautiškos giesmės - valstybės himno, pačios valstybės, jos piliečių. Net ir tų, kurie nepritaria šiam referendumui. Ir jie dar neatsistatydino?

Po gruodžio 15 d. mitingo ir Referendumo iniciatyvinės grupės kreipimosi į Seimą sureagavo 38 Seimo nariai su Seimo pirmininke, pasirašę mūsų paruoštą nutarimo projektą dėl šio referendumo paskelbimo Seimo nutarimu. Referendumo paskelbimui VRK patvirtinimu pritarė net 292 200 Lietuvos piliečių. Lengva Seime nebus. Nutarimo svarstymui užtenka 32 parašų, tačiau vyksta spaudimas dėl parašų atsiėmimo. Parašų rinkimas tęsiasi. O į Seimo darbotvarkę klausimas šiandien nebuvo įtrauktas. 

Akivaizdus pagrindinis referendumo stabdys yra mūsų prezidentė, iškart po 2012 m. spalio 14 d. referendumo rezultatų viešai pareiškusi, kad jai nesvarbu, ką teisėtai nusprendė Tauta. Ar kas nors gali įrodyti, kad ne prezidentės valia šis Tautos sprendimas iki šiol neįgyvendintas? Referendumo teisės sugrąžinimas Tautai atims iš p. prezidentės galimybę vienasmeniškais pareiškimais atidavinėti Lietuvos suverenitetą jos kolegoms Briuselio biurokratams be Tautos ir net be Tautos atstovybės Seimo pritarimo, šiurkščiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tai tapo prezidentės kasdienybe.

Todėl kreipiuosi į Aukščiausiosios Tarybos, 1990 m. kovo 11-ąją atkūrusios Nepriklausomą Lietuvos Respubliką, pirmininką Vytautą Landsbergį, kuriam 1988 m. rudenį patikėjome ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininko pareigas. Jūs, pirmininke, pasiūlėte Tautai projektą „Tebūnie Dalia - Lietuvos Dalia!“ Tad kodėl jūs š.m. gruodžio 15 d. savo interviu www.tiesos.lt (ačiū už jį Ramutei Bingelienei) apkaltinote Tautą, kad ji balsavo už komunistus? Priminsiu, kad jūs, paslapčia nuo Sąjūdžio Seimo tarybos narių susitikinėdamas su a.a. LKP CK pirmuoju sekretoriumi A.Brazausku, Sąjūdžio Seimo tarybai pasiūlėte ir be jos sutikimo privertėte ar įtikinote Arvydą Juozaitį atsiimti jo kandidatūrą, Sąjūdžio iškeltą prieš A.Brazauską TSRS liaudies deputatų rinkimuose 1989 m. kovą, kai Sąjūdis kito kandidato jau nebegalėjo iškelti. Apie tai, kad Algimantas Nasvytis bus atstatydintas iš kandidatų prieš LKP CK antrąjį sekretorių V.Beriozovą, jūs net neišdrįsote pasakyti Sąjūdžio Seimo tarybai. Ir jūs drįstate po viso to kaltinti Tautą, kad ji balsavo už komunistus? O melas Tautai 1992 m. ar nepastūmėjo ją balsuoti už komunistus Seimo rinkimuose? O jūsų bandymas pirkti ginklus iš Rusijos ne per mūsų valstybės institucijas, o per LKP nomenklatūros atstovą a.a. G.Konopliovą, yra jūsų moralės pamokslas tautai apie kolaboravimą ar nekolaboravimą su komunistais? Paaiškinkite Tautai ir tai, kodėl 1991-1992 m. paaukojote Liustracijos įstatymo projektą ir jo projektą paruošusį Virgilijų Čepaitį.

Pakalbėkime, pirmininke, išsamiau apie jūsų politinę veiklą vainikavusį projektą „Lietuvos Dalią“. Kodėl jūs vertėte už ją balsuoti ne bet kokiuose, o Lietuvos prezidento rinkimuose ne tik konservatorius, bet ir tremtinius, politkalinius ir visus, kurie jumis aklai patikėjo? Atsakykite viešai. Paaiškinkite, kuo Dalios biografija geresnė už A.Brazausko? Tuo, kad ji buvo viena 7-8 Lietuvos atstovių, tarybiniais metais įdarbintų TSKP CK Visuomenių mokslų akademijoje? Tuo, kad ji slepia ir net būdama mūsų prezidente nuolat keičia savo oficialią biografiją? Tuo, kad 1989 m. gruodyje ji pasirinko ne atsiskyrusią savarankišką LKP, vadovaujamą A.Brazausko, o promaskvietišką LKP/TSKP, kuriai vadovavo perversmo prieš Lietuvą vienas pagrindinių organizatorių ir kolaborantas M.Burokevičius? Tuo, kad ji už tai buvo paaukštinta pareigomis - tapo TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos viena vadovių - moksline sekretore? Ar dėl to, kad, anot V.Landsbergio tuomečio patarėjo Ramūno Bogdano paaiškinimų, 1991-1992 m. Dalia padėjo organizuoti jūsų užsienio vizitus? Kas jums, pirmininke, rekomendavo, pasiūlė ar įpareigojo įdarbinti Dalią Nepriklausomos Lietuvos valdžios struktūrose po žlugusio pučo Maskvoje 1991 m. rugpjūtyje? Kaip 1996-2000 m. kadencijos Seimo pirmininkas paaiškinkite, kodėl Lietuva gavo JAV nurodymą skubiai atšaukti Dalią iš Lietuvos ambasados Vašingtone?

Prezidentės melas jau nestebina, nes tai kasdienybė - melas dėl jos biografijos, melas dėl FNTT vadovų atleidimo, melas dėl Snoro banko ir jo administravimo lėšų, ir t.t. ir be galo. Netgi dėl to, kad ji dar neapsisprendusi, ar bus kandidate į Lietuvos prezidentus.

***

Mes, piliečiai, savo teises, kurias akivaizdžiai ir šiurkščiai pažeidė VRK, ginsime teisme ir ruošimės dar vienam juodo ir nežmoniškai sunkaus darbo etapui, nes VRK pati nedavė surinktų įrašų kopijų ir asmenų registro duomenų, nors neturi teisės to daryti. Atviras tyčiojimasis tęsiasi. Kontaktuokime su parašų rinkikais ir pasirašiusiais, keiskimės adresais ir telefonais. Laiko mums VRK paliks labai mažai. 

Šiemet sausio 13-ąją kreipiausi į Seimą - Tautos atstovybę: „Jus išrinko sudėtingu Lietuvai metu. Negriaukime Tautos pasitikėjimo valstybe. Nei Seimo, nei prezidento valia nėra ir nebus aukščiau už Tautos valią. Jos ignoravimo pasekmės būtų nepataisomos. Tyliai atsakykite kiekvienas sau į šį klausimą.“

Šiandien dar pridursiu. Nebevarginkime vieni kitų nepasitikėjimu ir ignoravimu, kuris lydėjo Lietuvą šio referendumo kelyje. Tesprendžia šį klausimą Tauta. Ji yra šios Žemės ir valstybės suverenas, kurio teisių varžyti neturi niekas. Neignoruokime 12 procentų Tautos nuomonės. Sukurkime šį istorinį įvykį drauge.

Parengta pagal dienraštį „Respublika“

Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar reikia gilinti šalies upes, kad per jas plaukiotų krovininiai laivai?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar daržoves perkate, ar auginate patys?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+11 +12 C

+11 +13 C

 

+12 +13 C

 +21 +23 C

+22 +23 C

 

+22 +23 C

0-3 m/s

0-3 m/s

 

0-3 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.1329 PLN - 4.4758
RUB - 80.1470 CHF - 1.0685
GBP - 0.8994 NOK - 10.6650

Nuorodos