respublika.lt

Pedofilijos tyrimai Bažnyčioje tempiami metų metus

(110)
Publikuota: 2022 rugpjūčio 09 12:16:06, Justina GAFUROVA
×
nuotr. 1 nuotr.
Kai kurie pedofilijos tyrimai Lietuvoje tempiami metų metus net po to, kai sprendimas jau seniai priimtas. Eltos nuotr.

Popiežius Pranciškus, kurio žodžius vis kartoja ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, sako, kad net ir vienas pedofilijos atvejis Bažnyčioje yra per daug. Tačiau realybėje nenorima pripažinti net pavienių atvejų. Kai kurie pedofilijos tyrimai Lietuvoje tempiami metų metus net po to, kai sprendimas jau seniai priimtas.

 

„Vakaro žinios" daugiau nei prieš trejus metus publikavo straipsnį „Bažnyčia atvertė šokiruojantį liudijimą". Jame buvo pasakojama apie galimai netinkamą Telšių vyskupijos kunigo J.K. elgesį su nepilnamečiais. Tuomet žurnalistams savo istoriją papasakojo prieš du dešimtmečius kunigui patarnavęs jaunas vyras, kuris tuo metu buvo paauglys. Nors 2019 m. ruošiant straipsnį Telšių vyskupija teigė, kad bažnytinis tyrimas dėl kunigo galimai netinkamo elgesio jau atliekamas, iš tiesų kunigas suspenduotas buvo tik pasirodžius straipsniui. „Vakaro žinių" šaltinių duomenimis, tyrimas baigtas ir išvados parengtos jau kone dveji metai, tačiau jos taip ir nepaskelbiamos viešai.

Išskirtinė byla

Tai vienintelė tokia byla Lietuvoje, kai įtarimai pedofilija pareiškiami ir sprendimas priimtas kunigui dar esant gyvam. Jai ištirti Telšių vyskupijoje buvo sudaryta speciali komisija, kurioje yra ne tik dvasininkai, bet ir advokatas, psichiatras. „Vakaro žinių" šaltinių duomenimis, jau seniai šioje komisijoje priimtas sprendimas pripažinti dvasininką J.K. tvirkinus nepilnametį ir skirti jam griežčiausią bausmę - pašalinti iš dvasininkų luomo ir pervesti į pasauliečių luomą. Iki šiol apie tai viešai nėra skelbiama. Nors ši byla galėtų padėti spręsti kitas analogiškas ir panašias bylas, vykstančias Lietuvoje.

Tyrusiems kunigams - nauji skyrimai

Negana to, du komisijos veikloje dalyvavę dvasininkai buvo iškelti iš savo parapijų. Vienas iš jų - kunigas Jonas Ačas. Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus birželio 23 d. sprendimu kanauninkas J.Ačas atleistas iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono, Bazilikos rektoriaus bei Plungės dekanato vicedekano pareigų ir paskirtas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas. Kol kas minėtoje seminarijoje naujų studentų dar nėra. 2021-2022 mokslo metais čia propedeutiniame kurse kunigystei ruošėsi 3 auklėtiniai.

Naujo paskyrimo sulaukė ir komisijos, tyrusios kunigo J.K. galimus nusikaltimus, pirmininkas Domas Gatautas. Nuo 2015 m. Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigas ėjęs dvasininkas buvo iš jų atleistas, taip pat nuo liepos 18 d. atleistas iš visų Telšių vyskupijoje turėtų pareigų ir suspenduojamas nuo visų kunigiškų pareigų, remiantis Kanonų teisės kodeksu. Skelbiant šią informaciją, Telšių vyskupijos interneto puslapyje pridėti kodekso straipsniai, kuriuose kalbama apie tai, kad kunigas privalo vykdyti vyskupo skiriamas pareigas, negali vykdyti pasaulietinių pareigų be leidimo, o už nepaklusnumą gali būti skiriamos nuobaudos.

Tad gali būti, jog dvasininkas, nesutinkantis su vyskupo siūlomu paskyrimu, galėjo išeiti tam tikrų, iki metų laiko trunkančių atostogų nuo kunigystės, vadinamųjų šabo metų. O paskui spręsti, ar nori grįžti į dvasininko kelią, ar ne.

Tiesa, vyskupija nurodo tik du dvasininkus, kurie šiuo metu neina kunigiškų pareigų. Tai minėtas D.Gatautas ir kunigas J.K., kurio elgesį D.Gatauto vadovaujama komisija ir tyrė. Tiesa, prie kunigo J.K. pavardės nenurodyta priežastis, dėl kurios jis šiuo metu negali eiti kunigiškų pareigų.

Beje, tai, kad tyrimas dėl galimai netinkamo kunigo J.K. elgesio baigtas, neslėpė ir Telšių vyskupas A.Jurevičius, su kuriuo „Vakaro žinios" bendravo jau daugiau kaip prieš metus. Tuomet vyskupas tikino, kad dėl karantino nepavyksta asmeniškai kunigui J.K. įteikti priimtų išvadų, tad buvo kreiptasi į Vatikaną su klausimu, ką daryti. „Vakaro žinių" šaltinių duomenimis, Vatikanas nurodė, kad tam galima naudoti registruotą laišką, elektroninį paštą, antstolio paslaugas.

„Vakaro žinios" bandė susisiekti ir su kunigu J.K., tačiau pabendrauti su dvasininku nepavyko. Taip pat kreipėmės į Vilniuje veikiančią Apaštališkąją nunciatūrą, kuri pirmoji slaptu laišku gauna žinią iš Vatikano apie priimtus sprendimus po tokių tyrimų. Tačiau ir iš čia nesulaukėme jokio atsakymo.

Šmeižto neįžvelgė

Tiesa, prieš trejus metus „Vakaro žinioms" publikavus straipsnį, jame minimas kunigas kreipėsi į teisėsaugą dėl šmeižto. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame buvo apklausti ir straipsnį rengę žurnalistai. Tačiau galiausiai tyrimas buvo nutrauktas, konstatuojant, kad straipsnyje skelbiama informacija nėra šmeižtas.

„Vakaro žinių" turimi dokumentai rodo, kad dar 2019 spalio mėnesį Klaipėdos apygardos prokurorei, vykdžiusiai ikiteisminį tyrimą, Telšių vyskupija pateikė informaciją apie išvadas, priimtas baigus bažnytinį tyrimą J.K. atžvilgiu. Buvo padaryta išvada, kad kunigo J.K. kaltinimai dėl nepilnamečių tvirkinimo ir seksualinio išnaudojimo pasitvirtino. Telšių vyskupo komisijos nepilnamečių apsaugos klausimams tirti komisija pasiūlė kunigą pripažinti tvirkinus ir seksualiai išnaudojus nepilnametį asmenį. Tuo vadovaujantis ikiteisminis tyrimas dėl šmeižto nutrauktas dar 2019 m. gruodžio 21 d.

„Vakaro žinias" pasiekė informacija, jog kol dvasininko J.K. kunigiškos pareigos suspenduotos, jis pernai galėjo būti įsidarbinęs vienoje iš Kretingos ugdymo įstaigų, kurioje mokosi nepilnamečiai. Savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojai patikrino pedagogų sąrašus ir minėto asmens juose nerado. Tačiau savivaldybė informavo, kad jeigu kunigas dirbo ūkio dalyje, sąrašuose jo pavardės ir negalėtų būti. „Vakaro žinios" susisiekė su kone visomis ugdymo įstaigomis ir dienos centrais rajone, tačiau niekas tokio darbuotojo neprisiminė. Šios informacijos nepatvirtino ir Telšių vyskupas A.Jurevičius.

„Vakaro žinių" šaltinių duomenimis, o tai matyti ir iš prokurorės surinktos informacijos ikiteisminio tyrimo metu, nuo kunigo J.K. praeityje galėjo nukentėti ne vienas žmogus.

Su „Vakaro žiniomis“ kalbėjosi Telšių vyskupas Algirdas JUREVIČIUS:


- Sakykite, kada buvo baigtas tyrimas dėl galimai netinkamo kunigo J.K. elgesio ir koks sprendimas priimtas? - „Vakaro žinios" paklausė Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus.

- Dar iki galo jis nėra baigtas, liko užbaigiamieji darbai.

- Kokie?

- Tam tikri kanoniniai procedūriniai. Kai jie bus pabaigti, sprendimą sužinosite.

- Bet sprendimas jau yra priimtas, tiesa?

- Sprendimas įsigalioja tik tuomet, kai išpildomi tam tikri kanoniniai dalykai. Linkstama į vieną ar kitą pusę, tačiau sprendimas dar nėra įsigaliojęs ir nėra galutinai žinomas.

- Vatikanas jau patvirtino, kad šį kunigą reikėtų pervesti į pasauliečių luomą?

- Nežinau.

- Jūs nežinote?

- (Juokiasi.) Yra tam tikros kanoninės procedūros, kurios turi būti išlaikytos. Dvasininkas gali apeliuoti ir kartais jis būna teisus.

- Ar jau įteikėte kunigui minėtą sprendimą?

- Nėra dar sprendimo. Jis bus įteiktas, kai bus įvykdyti visi reikalavimai.

- Kai kalbėjome daugiau nei prieš metus, sakėte, kad sprendimas jau yra, tiesiog nepavyksta sprendimo įteikti dvasininkui, nes nepavyksta rasti jo namuose...

- Taip, tuomet konsultavomės dar su kongregacija ir darome taip, kaip patarė.

- Tarp tų patarimų yra galimybė antstoliui pristatyti sprendimą arba jį išsiųsti elektroniniu paštu?

- Yra visokių galimybių, bet ne visos jos veiksnios.

- Ar jums žinoma, kad kunigas J.K. galimai dirba arba dirbo vaikų darželyje?

- Aš nežinau. Jeigu vaikų darželis priima ir jiems tinka...

- Kaip manote, kada pavyks įteikti kunigui J.K. jo atžvilgiu priimtas tyrimo išvadas?

- Kai tik jūs pranešite apie jo darbovietę.

- Kodėl nuspręsta sustabdyti D.Gatauto kunigiškas pareigas?

- Tai yra jo sprendimas. Jis pats pasirinko taip. Kažką komentuoti sudėtinga dėl duomenų apsaugos ir kitų dalykų.

Tai jo sprendimas, todėl daugiau negaliu komentuoti.

- Ar tai susiję su tuo, kad D.Gatautas vadovavo komisijai, tyrusiai galimai netinkamą kunigo J.K. elgesį?

- Ne, nesusiję.

- O tai, kad toje pačioje komisijoje dalyvavęs kunigas Jonas Ačas atleidžiamas iš klebono pareigų Žemaičių Kalvarijoje ir skiriamas į seminariją Telšiuose?

- Ne, nesusiję. Kunigas buvo labai ilgai parapijoje, daug padarė ir yra nusipelnęs, norime, kad visą šią gerą patirtį perteiktų jauniesiems kunigams. Seminarijoje norime turėti pačius geriausius kunigus.

Kitą dieną vyskupas pats susisiekė su žurnalistais pasiteirauti, ar pavyko rasti ugdymo įstaigą, kurioje dirba arba dirbo kunigas J.K. Patikinome, kad šios informacijos patvirtinti nepavyko, tad nelieka jokių kliūčių vyskupui pranešti kunigui J.K. apie jo atžvilgiu priimtą sprendimą - pašalinti jį iš kunigų luomo už nepilnamečių tvirkinimą.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
22
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (110)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar kada nors šaudėte iš šaunamojo ginklo?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+11 +19 C

+13 +22 C

+14 +22 C

+21 +26 C

+21 +26 C

+23 +27 C

0-4 m/s

0-4 m/s

0-3 m/s