respublika.lt

Dabartinė Konstitucija - atgyvena? Su Vito TOMKAUS trigrašiu (159)

2021 balandžio 22 07:28:00
Danas NAGELĖ

Grupė visuomenininkų nusprendė, kad reikia visiškai pakeisti 1992 m. Tautos priimtą ir iki šiol su keliais pakeitimais tebegaliojančią Konstituciją. Jau netgi yra parašytas naujosios Konstitucijos projektas, kurio autorius - teisininkas Jonas Ivoška, aktyvus įvairių iniciatyvų Seimui teikėjas. Jis sako, kad dabar galiojančiame pagrindiniame šalies įstatyme - daugybė teisinių nelogiškumų, ji esą parašyta žmonių, neišgyvenusių valstybingumo, jutusių spaudimą, nes šalyje dar tebebuvo svetima kariuomenė. Tačiau viena iš 1992 m. Konstitucijos kūrėjų Zita Šličytė sako, kad šie teiginiai - absurdiški.

×
nuotr. 9 nuotr.
Visuomenininkai svajoja apie visiškai naują Konstituciją, tačiau Seimas net Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo, kadenciją baigusio daugiau kaip prieš metus, niekaip pakeisti negali. Stasio Žumbio nuotr.

 


Įžvelgia nelogiškumus

„Rengiant 1992 m. Lietuvos Konstituciją šalyje dar stovėjo okupacinė kariuomenė, gerokai paveikdama psichologinį klimatą valstybėje, kuris varžė Konstitucijos projekto autorių kūrybines laisves. Greta to, Konstitucijos tekstą rengė nepriklausomo valstybingumo neišgyvenę žmonės, todėl Konstitucijos tekstas neįgavo sisteminio vientisumo ir loginio nuoseklumo. Štai Konstitucijos 5 str. 1 dalyje teigiama: „Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas." Valdžios vykdymą suprantant, kaip atitinkamų sprendimų priėmimą, piliečiai referendumu turėtų priiminėti svarbiausius sprendimus Tautos gyvenimo klausimais, o tai reiškia, jog referendumais taip pat turi būti vykdomos valstybingumo (valdžios) funkcijos. Tai kodėl piliečių valios reiškimo referendumo būdu Konstitucija neįvardija, kaip valstybės valdžios vykdymo? Ar tai neperša nuomonės, kad pilietis stumiamas į Lietuvos valstybės subjektų užribį?" - retoriškai klausia J.Ivoška.

Pasak jo, nelogiška yra ir Konstitucijos nuostata, kad „Valdžios galias riboja Konstitucija". Ir klausia: kaip riboja, jei ta pati valdžia daugelį Konstitucijos klausimų gali keisti be Tautos sutikimo?

„Pagal Konstituciją Tauta referendumu keičia tik Konstitucijos pirmojo ir keturioliktojo skirsnių nuostatas, t. y. tik 20-ties iš 154-ių Konstitucijos straipsnių normas. Kitų 134 Konstitucijos straipsnių normas savo nuožiūra keičia valdžia. Ar ne paradoksas, kad valdžia pati savo nuožiūra gali neribotai keisti daugumą Konstitucijos nuostatų, kurios tariamai skirtos valdžios galių ribojimui?" - stebisi teisininkas.

Keistų tik referendumu

Jo rengtame naujame Konstitucijos projekte yra daugybė keistenybių. Pavyzdžiui, pamatiniai straipsniai apie Lietuvos valstybę (kad ji yra demokratinė respublika, kad yra vientisa, nedalijama ir t.t.) kažkodėl „nukrito" į žemiau esančius skirsnius. Tačiau, anot teisininko, tai nereiškia, kad vien dėl to šiuos esminius straipsnius galėtų keisti ne Tauta referendumu, o politikai. Pagal naująjį projektą visi be išimties Konstitucijos straipsniai būtų keičiami tik referendumu. Norint skelbti referendumą, užtektų surinkti 50 tūkst. rinkėjų parašų.

Projekte numatyta visiškai kitokia Seimo rinkimų tvarka: jis būtų renkamas teritorinio ir nacionalinio atstovavimo pagrindais. Teritorinio atstovavimo pagrindu jį rinktų kiekvienoje konkrečioje savivaldybėje gyvenantys piliečiai: po vieną nuo kiekvienos savivaldybės, du - nuo sostinės savivaldybės. Nacionalinio atstovavimo pagrindu būtų renkama po vieną Seimo narį nuo 50 tūkst. Lietuvos piliečių. Tad kuo piliečių būtų mažiau, tuo ir parlamentarų turėtume mažiau.

Apynasriai seimūnams

Seimo nariai būtų renkami 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Seimo nariu galėtų būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Eiliniai Seimo rinkimai būtų rengiami kovo mėnesio pirmąjį šeštadienį.

„Kovą todėl, kad naujai išrinktam Seimui nereikėtų skubotai priiminėti kitų metų valstybės biudžeto. O šeštadienį - jis tinkamesnis nei sekmadienis, nes žmonės vis tiek visą naktį laukia rezultatų, o po to pirmadienį eina į darbus neišsimiegoję", - paaiškino J.Ivoška.

Projekte numatoma, kad „už skolinių įsipareigojimų neįvykdymą žmogus negali būti paliktas be jokio gyvenamojo būsto". Ką tada daryti su žmogumi, jei jis metų metus, pavyzdžiui, piktybiškai nemokės komunalinių mokesčių arba nemokės įmokų bankui? Anot J.Ivoškos, tokiu atveju jis būtų iškraustomas, tačiau ne į gatvę, o į būstą, atitinkantį bent minimalius poreikius.

Projekte akcentuojama, kad „vaikui garantuojama teisė reikšti savo nuomonę su juo susijusiais atvejais". J.Ivoškos nuomone, tai būtina, nes dabar dažnai vaiko net neatsiklausiama, ar jis nori būti atimtas iš tėvų, skyrybų atveju ne jis sprendžia, su kuriuo iš tėvų labiau norėtų gyventi.

Iš įdomesnių galima paminėti dar kelias naujai siūlomas Konstitucijos nuostatas. Pavyzdžiui, „Seimas privalo svarstyti įstatymo projektą, kurį pateikia ne mažiau kaip 1000 rinkimų teisę turinčių piliečių", „Seimo nariui mokamas keturių vidutinių darbo užmokesčių Lietuvoje dydžio atlyginimas", „Seimo narys laikotarpiu tarp Seimo sesijų turi teisę į 30 kalendorinių dienų kasmetines atostogas", „kandidatu į Respublikos Prezidentus registruojamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, jei jam rinkimų dieną yra suėję ne mažiau kaip 35 metai ir ne daugiau kaip 75 metai ir jeigu jis galėtų būti renkamas Seimo nariu".

„Tarpinė" lytis

O štai antras naujojo projekto straipsnis (jei projektas sulauks visuomenės ir politikų dėmesio) veikiausiai sukels aštrių ginčų, nes jame bylojama, kad „asmenims, neturintiems aiškių vienos lyties požymių, įgyvendinant vyro ar moters lyties pasirinkimą, valstybė užtikrina neatlygintiną specialistų pagalbą".

„Nenorime pridaryti keliolikos ar keliasdešimties lyčių. Mes sakome: jei specialistai pagal chromosomas, genus nustato, kad vienos lyties požymių asmuo turi daugiau, jo pageidavimu tos lyties atstovu jis ir būtų laikomas, tačiau apsisprendimo nebūtų galima kaitalioti. Jei po ūsais norės nusidažyti lūpas - nedrausime, tačiau nebus galima keliskart kaitalioti moteriškos pavardės į vyrišką, vieną dieną žaisti už moterų komandą, kitą - už vyrų", - kalbėjo projekto autorius.

J.Ivoška sako veikiantis kartu su Pilietinės visuomenės kūrėjų paramos fondu, kuris planuoja per gegužės viduryje vyksiantį „Didįjį šeimos gynimo maršą" platinti laikraštuką, išleistą 25 tūkst. egzempliorių tiražu, paskui savo idėjas skleisti kitais kanalais. Surinkus reikiamą bendraminčių ratą bus kuriama nauja politinė jėga, kuri per 2024 m. rinkimus bandys šturmuoti Seimą. Nes esą kito kelio pasiekti konstitucinę reformą nėra - referendumu to padaryti esą neįmanoma. Naujoji jėga Seime priimtų sprendimą dėl naujos Konstitucijos rengti referendumą.

Komentuoja buvusi Aukščiausiasios Tarybos deputatė Zita Šličytė:

Na, man užmojai perrašyti visą Konstituciją atrodo keisti. Mano nuomone, didžiausia Konstitucijos vertybė yra jos stabilumas. JAV Konstitucija per daugiau kaip 200 metų sulaukė, regis, vos 7 pataisų, o mūsiškė vos per 30 metų - per 20. Ir visiškas absurdas, kad svetimos armijos buvimas mūsų teritorijoje veikė Konstitucijos kūrėjus. Taip, mes buvome valstybingumo neišgyvenę žmonės, tačiau sakyti, kad dėl to negalėjome numatyti, kokios jos reikia ir reikės ateityje - irgi absurdas. Valstybingumo nebuvome išgyvenę, tačiau buvome išgyvenę deklaratyvią sovietinę Konstituciją, kuri skelbė viena, o buvo daroma visai kas kita. Netgi buvo deklaruojama religijos laisvė, o iš tikrųjų tebuvo varoma ateistinė propaganda, tikintieji buvo persekiojami. Visa tai buvome matę, turėjome žiaurią patirtį ir žinojome, kokios reikia Konstitucijos. J.Ivoška su tokiais komentarais sau per daug leidžia. Visiškai jam nepritariu.

Lietuvoje stebiu valstybės griovimą. Ta Laisvės partija, kiti liberalai su savo pasiūlymais griauna ją iš pamatų. Net ir mano labai gerbiama Agnė Širinskienė, nors nėra liberalė, su tomis savo pilietybėmis ir kitokio velnio siūlymais atitinkamai keisti Konstituciją prisideda prie to. Todėl esu įsitikinusi, kad bet kokį Konstitucijos straipsnį, ne tik iš tam tikrų skirsnių, reikia leisti keisti tik referendumu. Kai Konstituciją kūrėme, to neįrašėme, referendumo saugiklį uždėjome tik ant pamatinių straipsnių, ant kitų, kuriuose kalbama apie Valstybės kontrolę ar kitas kontroliuojančias institucijas, apie savivaldą ir t.t., uždėti tokį saugiklį nebuvo pagrindo. Uždėjome tik ant žmogaus, piliečių, asmens teisių ir laisvių, ant skirsnio apie valstybę. Tuo metu neatrodė, kad yra tikslas apsaugoti visus straipsnius. Tačiau dabar, kai tokį velnio šokį matau, esu įsitikinusi: dėl kiekvieno straipsnio pakeitimo reikia referendumo. Nes dabar, vos iš gatvės patekę į Seimą, puola šaukti, kad reikia keisti Konstituciją, apie kurią neturi jokio supratimo. Reikia užsifiksuoti: „stop".

Baisu ir tai, kad nuolaidžiaujame Briuseliui, leisdami laužyti mūsų Konstituciją. Štai jau leidžiame Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams dalyvauti partijų veikloje, Teisingumo ministerija jau siūlo sutikti su ES raginimu leisti jiems ir partijas Lietuvoje steigti. Negaliu klausytis. Kai skaitome Konstituciją, matome žmogaus teises, asmens teises (o asmenys yra fiziniai bei juridiniai) ir piliečių teises. Jei mūsų valstybę tvarkys asmenys, nesantys mūsų piliečiai, tai valstybę visiškai sudarkys. Lietuvos užkariavimas taikiu būdu. Neatskiriama, kas yra žmogaus ir kas yra piliečių teisės. Ne kiekvienas žmogus gali turėti piliečio teises.


Vito Tomkaus trigrašis: Bent sau nemeluokim! Neturime mes jokio konstitucinio teismo. Jis dingo per Prezidento R.Pakso apkaltą, kuomet kažkokios piktosios dvasios jį apsėdo. Įtariu, atsibeldusios iš svetur. Nes dabar ne tik mūsuose, bet ir kitur, aukščiau Konstitucijos yra pristeigti konstituciniai teismai su kišeniniais teisėjais, kurie gauna fantastinius atlyginimus ir socialines garantijas iki gyvenimo pabaigos. Jie dantimis ir nagais įsikibę į savo kėdes, ir yra patys klusniausi valdžios klapčiukai. Ir ne tik valdžios: bet kuris skalikas juos bet kada gali "ant kilimėlio" kaip kokią prostitutę išsikvieti, necenzūriniais žodžiais "atšerti", nes jei teisėjas be stuburo... Ar tokiam kitus teisti? Ar gali teisėjams vadovauti pirmininkas, kuris pats įstatymų nepaiso ir sėdi prie kėdės prilipęs, nors kadencija prieš metus pasibaigus? Mano manymu, KT yra tapusi nusikaltėlių prieglauda, kurios paslaugomis mieliausiai naudojasi konservatorių valdžia, kai ji užsimano gauti ne teisingą, bet reikalingą sprendimą...

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (159)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PADĖTIS GERĖJA: Ispanija sekmadienį atšaukė nuo spalio galiojusią nepaprastąją padėtį, kuri buvo įvesta kovojant su naujojo koronaviruso pandemija. Ispanai pirmą kartą po daugelio mėnesių vėl galės keliauti tarp šalies regionų.
 • SPROGIMAI: vakarinėje Kabulo dalyje prie vienos mokyklos nugriaudėjo trys sprogimai, šeštadienį pranešė Afganistano vidaus reikalų ministerija, nepateikdama detalių.
 • NELAIMĖ: per viename Somalio sostinės Mogadišo rajone kilusius staigius potvynius žuvo vienuolika vaikų.
 • RADINIAI: Dievogalos kaime, kluone, moteris (g. 1968 m.) rado šautuvą, 146 vnt. įvairaus kalibro šovinius, granatą, du detonatorius, vieną sprogdiklį, galimai tris trotilo briketus, rankinę granatą ir pirotechninį užtaisą, kuriuos pasiėmė policijos pareigūnai.
 • APSINUODIJO: valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, penktadienį gavusi informacijos iš Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos vadovybės apie sunegalavusius vaikus ir virtuvės darbuotoją, nedelsiant pradėjo tyrimą - blogai pasijuto 12 vaikų, kurie maitinosi šios mokyklos valgykloje ir keletas iš jų jau gydomi ligoninėje.
 • AR NEBAISU: ketvirtadienį Vilniuje, atliekų surinkimo bei rūšiavimo teritorijoje, rasta galimai žmogaus kaukolė - policijos departamento pranešime sakoma, kad ji aptikta apie 15 val. Liepkalnio gatvėje.
 • PAVOJINGA ZONA: Filipinams priklausančią Mindanao salą sudrebino 5,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, ketvirtadienį pranešė šalies Vulkanologijos ir seismologijos institutas.
 • RADINYS: trečiadienį atliekant remonto darbus Bulgarijos sostinėje, Caro Boriso III gatvėje, buvo rasta XX amžiaus vidurio aviacinė bomba - radinio vieta atitverta, sprogmens neutralizuoti atvyko išminuotojai.
 • VĖL NEBUS: didžiausia šalyje mažmeninės prekybos akcija „Jamam“, sutraukdavusi šimtus tūkstančių pirkėjų, šią gegužę nebus organizuojama - tai jau trečias kartas iš eilės, kai dėl pandemijos ir karantino ribojimų „Akropolis Group“ nusprendė atšaukti didžiųjų nuolaidų dienas.
 • STEBUKLAS: moteris iš Malio antradienį pagimdė devynetuką – dviem kūdikiais daugiau nei medikai matė motinos įsčiose per tyrimus ultragarsu - 25 metų Halima Cissė dėl geresnės medicininės priežiūros atvyko į Maroką, kur jai po cezario pjūvio operacijos gimė penkios mergytės ir keturi berniukai.
 • NEDRAUGIŠKI: sulaukusi kelių vartotojų skundų, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, kad statybinių medžiagų ir apdailos prekių prekybos tinklas „Ermitažas” nevykdė pareigos atsakyti į rašytines vartotojų pretenzijas ir todėl įmonei skirta 400 eurų bauda.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar išdrįstate išreikšti savo nuomonę?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar pritartumėte skiepų paso idėjai, jei jį turėdami galėtumėte laisvai gyventi?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
1. Sorošo tinklas Lietuvoje: Ką rašė „Respublika" apie Džordžą Sorošą prieš 15 metų
2. Vitas Tomkus: GEROVĖS VALSTYBĖ YRA PEDERASTŲ VALDŽIA PLIUS VISO PASAULIO SKAITMENIZACIJA! („Pederastais“ liaudis paprastai vadina tuos, kurie kenkia savo Valstybei)
3. „MARŠ, MARŠ, TRA-TA-TA!“
4. Olava STRIKULIENĖ: Lietuva 2146 m.: tegyvuoja „оно"
5. ŠEIMOS GYNIMO MARŠAS - LIETUVOS ŠANSAS AR KVAILIŲ VILTIS?
6. Bažnyčia stos mūru už šeimą
7. Vitas Tomkus: PIRMYN VERGAI NUŽEMINTIEJI, ATSTUMTIEJI, NUSKRIAUSTIEJI IR NUTEISTIEJI!
8. Arvydas JUOZAITIS: „Palaikau šeimos žygį. Reikia, kad jis būtų“
9. Goda JUOCEVIČIŪTĖ: Sveiki žmonės – kaip raupsuotieji
10. Vitas Tomkus: TĖVYNE, TAU MŪSŲ ŠIRDŽIŲ SUTARTINĖ!
11. DIDŽIOJI IŠPAŽINTIS
12. Vitas Tomkus: NE TAU, MARTYNAI, MĖLYNAS DANGUS!!!
13. Algimantas RUSTEIKA: Geras pensininkas - miręs pensininkas
14. Danutė ŠEPETYTĖ: Klausimas tautiečiui: ar dar ne per karštas vanduo?
15. Audrius BUTKEVIČIUS: Kam Dievas siunčia karvelį?
16. Skirmanto Malinausko melas ir „tiesa“
17. Vitas Tomkus: KADA KARAS?
18. Raimondas DIKČIUS: Koronapandemijos scenarijui – šimtas metų
19. Nuo šiol VLKK draus žodį „pederastas“
20. Vitas TOMKUS: „Musė maišė, musė maišė, uodas vandens nešė!“
21. Vito TOMKAUS Sekmadieninis pamokslas, buvusiam giminaičiui Skirmantui MALINAUSKUI
22. Vitas Tomkus: SUBINLAIŽIŲ „AUKSO AMŽIUS“
23. DEVYNERI METAI NELAISVĖJE (Milijonieriaus Vito Tomkaus interviu su milijardieriumi Raimondu Baranausku)
24. Vitas Tomkus: RINKTI AR NERINKTI?
25. Vitas Tomkus: O AŠ IR TOLIAU PALAIKYSIU RUSIJĄ, NORS VISI PASIUSKIT!
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-1 +7 C

+7 +12 C

 

+9 +15 C

+10 +14 C

+19 +22 C

 

+19 +21 C

0-6 m/s

0-8 m/s

 

0-8 m/s

       

Nuorodos