respublika.lt

Dabar valdo KGB

(0)
Publikuota: 2014 vasario 15 17:00:46, Ričardas ČEKUTIS, „Respublikos“ žurnalistas
×
nuotr. 1 nuotr.
Disidentas Antanas Terleckas: Labai gaila, kad, be „Respublikos“, iš esmės niekas nekelia klausimų, kad tuoj neliks valstybės. Eltos nuotr.

Su legendiniu disidentu, buvusiu Lietuvos laisvės lygos lyderiu Antanu Terlecku susitikome Vasario 16-osios išvakarėse, netrukus po to, kai jis pristatė naują savo prisiminimų knygą „Ne pats pasirinkau savo dalią“. O kodėl šiais laikais lietuvis pats renkasi savo dalią išeiti iš šalies? Kodėl renkasi būti ne kūrėju, bet išlaikytiniu? Kodėl labiau nori būti europietis, o ne lietuvis?

- Pristatydamas savo naujausią knygą, pasakėte šiais laikais nedažnai nuskambančią mintį: „Ne materialinė padėtis veja žmones iš Lietuvos, o meilės Tėvynei stoka“. Tai kur dingo šis meilės Tėvynei jausmas? Nejaugi pakako vos vienos kartos, kad būtų pamiršti Laisvės kovų ir siekių idealai?

- Kai pasakiau šitą frazę, tai, kaip teigia mano sūnus, net Amerikoje kilo baisus triukšmas. Atseit aš jau senas ir nieko neišmanau, todėl nėra man čia ko apie tai kalbėti... Kaipgi nekalbėti? Teko ir man šiek tiek po užsienius pavažinėti. Žinote, ko prisiklausiau? „Mano duktė už anglo ištekėjo, - giriasi ne viena emigrantė. - Dabar labai gerai gyvena, namą nusipirko...“ Negaliu suprasti, kad tuo didžiuojasi pati motina... Arba kad ir čia, antai po tų įvykių, kai žmonės sniegu Seimą apmėtė: kalbėjau su viena mergaite, kuri aiškino, kad bėgs iš Lietuvos, nes nieko čia gero nebus... Jeigu tėvai taip auklėja, tai nėra ko ir tikėtis. Tuoj visi pabėgs. Žinoma, kad jaunimas turi būti auklėjamas meilės Tėvynei dvasia. Pamenu, nuvažiuodavau ir aš į Ameriką, į Kanadą ar į Maskvą, tai man nusibosdavo ten jau po savaitės, traukdavo grįžti. O dabar kai kurie tėvai ir mokytojai prikalba nesąmonių vaikams apie pasakiškus turtus gyvenant užsienyje, ir tie patiki. Nėra ten jokių turtų. Visur reikia dirbti ir niekas dykai nedalija. Tegul čia dirba ir gyvens normaliai. Pagaliau ne vien turtais žmogus yra gyvas.

- Sovietų laikais mums buvo aiškinama, kad išstoti iš SSRS neįmanoma ir reikia visiems kartu vykdyti valstybės „perestroiką“. Dabar aiškinama, esą Europos Sąjungos sutartis yra aukščiau mūsų Konstitucijos ir visų įstatymų ir nieko neįmanoma pakeisti. Nematote paralelių?


- Taigi, vyksta tas pats. Juk kaip buvo sakoma: negalima rengti referendumo dėl žemės nepardavimo užsieniečiams, nes mes atseit pažeisime sutartį su ES. O kodėl jie nešneka, kad pati ES pažeidinėja tą sutartį, o ne mes? Juk nuo šių metų turėjo būti suvienodintos išmokos mūsų ir Vakarų ūkininkams. Kur tos „lygios teisės“? Man tik gaila, kad daug žmonių dirbo, rinko parašus, aukojosi, o čia atsistojo kažkoks ilgaskvernis ir brūkšt - viskas neteisėta... Tai jie patys yra neteisėti. Briuselis neturi jokios teisės mums uždėti kažkokių baudų. Mes esame nepriklausoma valstybė, kad ir Europos Sąjungoje. Nereikia tylėti, o būtina kovoti už save, reikia kilti į protestus kaip Ukrainoje. Nenusileisti šitiems parsidavėliams - naujiesiems bolševikams.

- Ar neatsitiko taip, kad kol disidentai, partizanai kovojo už Nepriklausomybę, įvairūs prisitaikėliai ir kolaborantai tyliai tūnojo kamputyje, o dabar, sulaukę savo valandos ir paniekinę amžinąsias vertybes, atsisėdo į valdžios krėslus ir tarnauja naujam šeimininkui?


- Būtent taip ir atsitiko. Tik ištrūkome iš vienos sąjungos, tai tie iškart nubėgo į kitą... O dabar jau visiškai viešai, nesislėpdami naujieji šeimininkai ir Europos Parlamente kalba, kad jokių valstybių ir tautų neturi būti. O pradėjo jie nuo bankų, kad valstybės negalėtų turėti savo finansinės politikos. Taip pamažu jie suima visą valdžią į savo rankas, naikina svarbiausias valstybės institucijas. Centralizuoja. O mūsiškiai nuolankiai tyli... Ypač pykstu, kad tyli prezidentė. Be to, baisiai negarbingai elgiasi ir vadinamasis Sąjūdis. O ką Landsbergis daro ir ypač Kubilius? Tiesiog baisu - jie eina prieš savo tautą.

- Kai vadovavote Lietuvos laisvės lygai, tai reikalavote Nepriklausomybės nesileisdamas į jokius kompromisus. O Sąjūdis aiškino, kad reikia eiti į laisvę pamažu, mažais žingsniukais... Tai gal ir dabar tie iš Sąjūdžio kilę politikai laikosi tokios taktikos - neerzinti stipresniųjų?

- Taip, jie ir dabar po truputį, pamažu kažkur eina, tik ne į tą pusę. Jie dabar nori būti Europoje... Jie „po truputį“ nori ištekinti savo dukteris už užsieniečių, parduoti Lietuvos žemę, uždaryti atominę elektrinę, atiduoti visas valstybės galias Briuseliui. Dabar dar užsienio valiutą nori įvesti. Latviai jau įsivedė, tai dabar visi važiuoja į Lietuvą apsipirkti, bet mūsų valdžia gi to niekam nesako. Va ir visa jų „taktika“...

- Vadinasi, tie žmonės, kurie sovietų laikais kovojo prieš tuometinę sistemą, ir dabar liko disidentais?

- Taip. Kad ir tas parašų rinkimas referendumui. Aš šiuos žmones pavadinčiau šiuolaikiniais disidentais ir ordinus jiems dalyčiau. Dabar juk valdžia su tautos nuomone nesiskaito visiškai. Prisiminkime, kaip neseniai balsavome dėl atominės elektrinės. Kai referendumas nugalėjo, tai prezidentė iškart pradėjo aiškinti, kad toks tautos sprendimas esą neturi juridinės galios. Kokią teisę ji turi taip šnekėti? Tauta sprendžia, o ne šitie biurokratai... O dabar išeina, kad „juridinę galią“ turi keli ilgaskverniai teisėjai, Prezidentūra, bet pirmiausia - Europos Sąjunga... Absurdas. Oficialiai pas mus įteisinta parlamentinė respublika, dabar tą patį nori padaryti ir ukrainiečiai. Tačiau tas žmonių rinktas Parlamentas dabar yra pajuokos vietoje, be jokių galių ir be jokios valios. Gėda. Parlamentas turi būti aukščiausia valdžia, o ne kas nors kitas.

- Na, iš Seimo specialiai tų galių niekas neatiminėjo. Pavyzdžiui, jie turėjo daugiau nei 10 metų įvesti reikiamiems saugikliams, kad užsieniečiams apsunkintų Lietuvos žemės įsigijimą, tačiau ne tik to nepadarė, bet netgi nesugeba suskaičiuoti, kiek tos žemės jau parduota...


- Aš nežinau, ką jie veikė tuos 10 metų. Aišku, ten taip pat pilna visokių parsidavėlių ir šiaip aferistų. Pažiūrėkite į LEO aferą. Tada daugiausia už ją balsavo konservatoriai, Kubilius su Juknevičiene labiausiai agitavo, o paskui patys išardė ir vaizdavo didvyrius, kovotojus su korupcija. O kad 800 milijonų kažkur dingo, tai niekas ir neprisimena... Dabar sako, kad visur trūksta pinigų. Ir iš manęs atėmė 120 litų, bet net nepatogu klausti, kada grąžins, velniai jų nematė, aš ne tokių laikų esu matęs, bet daugeliui pensininkų tikrai skaudu ir sunku išgyventi... Sako, pabrangins šnapsą ir iš to kompensuos, tik kas tiek to šnapso išgers - vėl girdys tautą, kad gelbėtų pensininkus... Tegul brangina, pijokų man negaila, tik jie vėl kontrabandą gers ir visokius šamurliakus. Paradoksas. Bet kitokio Seimo neturime, nes, matyt, ir patys tokie esame.

- Palyginti su disidentų laikais, ar nejaučiate, kad nebelieka visuomenėje pagarbos tradicinėms vertybėms? Juk tikroji Europos tapatybė yra ne iškrypėlių paradai, o tvirti krikščionybės pamatai, normalios šeimos ir sveika visuomenė. Kodėl visa tai dabar niekinama?

- Taip, dabar labai madingi tie, kaip Gražulis vadina, pederastai... Visas teises dabar turi tik jie. Todėl tautą būtina pakelti, nes žmonės dabar visko bijo dar daugiau nei sovietmečiu. Mes, pavyzdžiui, nieko leidimų neprašydavome. Mes tik pranešdavome, kad organizuojame mitingą. Pamenu, kartą grįžau iš Lvovo beveik tiesiai į mūsų mitingą prie Katedros. Sutiko mus kagėbistai ir sako: ką jau padarysi, eikite, mitinguokite... O mitingas buvo skirtas gegužės Didžiosioms tremtims paminėti. Ir niekas nieko mums nepadarė. O dabar valdžia neleidžia Kovo 11-osios eitynių, bet va pederastams visos gatvės atviros. Vadinasi, nereikia jų klausyti. Nieko jie nepadarys, jeigu išeis minios žmonių. Tradicines vertybes reikia ginti, jeigu reikia, ir jėga. Na, aišku, nuteis vieną kitą, bet vieninga tauta gali kalnus nuversti.

- Norite pasakyti, kad šiais laikais žmonės bijo labiau nei tada? Kas jiems įvarė tokią baimę?

- Žinoma, labiau bijo dabar. Aš nežinau, kas nutiko. Pamenu, prie rusų Urale pasitiko mus toks nutukęs kagėbistas prižiūrėtojas ir kažkoks komunistas. Tas ir klausia: „Sako, jūs kovojate už Nepriklausomą Lietuvą?“ Atsakau: „Aišku, kad kovojame. Vengrai, lenkai, suomiai kovojo, tai ir mes turime teisę į savo valstybę“. Tas man ir sako: „Tokius kaip tu, jei būtų mano valia, šaudyčiau vietoje...“ O dabar, kai niekas negresia, tai ir žmonės ištižę... Bet ir dabar už pasipriešinimą sistemai tu arba tavo vaikai gali būti išmesti iš darbo. Tačiau svarbiausia, kad daugelis dabar negerbia savo tautos. Jie tik kalba apie kažkokius Europos pinigus, gąsdina, kad jeigu neklausysime, tai tų pinigų neteksime... Taip kalba tik bailiai. Nieko jie nepadarys. Nors man jau 86-eri, bet dar ir pats eisiu priešintis, ir žmones iš paskos atsivesiu. Pasakysiu jiems į akis: „Eikit jūs po velnių...“

- Žmonės šiais laikais juokauja: anksčiau buvo valdžios projektas 2K (Kubilius-Kirkilas), o dabar naujas projektas - KGB (Kubilius-Grybauskaitė-Butkevičius). Leisime ir mes sau pajuokauti, kad sulaukėte ir jūs KGB atgimimo...

- Šitas KGB projektas dabar ir valdo. Jie už visus protingiausi, jie vieninteliai turi teisę valdyti ir į tautą jiems nusispjauti. Nuo šito naujojo KGB žmonės bėga masiškai, tuoj neliks valstybės. Labai gaila, kad, be „Respublikos“, iš esmės niekas šitų klausimų nekelia. Pažiūrėkite, varoma masinė propaganda apie iškrypimus arba apie tai, kaip yra gerai emigruoti. Netgi laida televizijoje apie emigrantus buvo specialiai padaryta, kur atvirai agituoja išvažiuoti. Man taip norisi po tokių laidų surinkti apie 50 gerų vyrų ir jiems langus išdaužyti... Prisimenu, kaip prie rusų keli LLL vyrukai norėjo į tuometinį KGB pastatą ir į Komunistų partijos būstinę „Molotovo kokteilius“ įmesti, tai tuo metu sakiau: aš jums ausis nutrinsiu... Bet dabar juos suprantu. Blogiausia, kad žmonės pasidarė labai gobšūs. Jie ir į užsienius važiuoja ne dirbti, o pašalpų imti. Dabar visi žiūri, kad tik nieko nereikėtų dirbti, - arba rašo projektus, arba pašalpas melžia. Ačiū Dievui, anglai jau pradeda atsipeikėti, sako, išmokų tiems nemokės. Ir gerai. Nėra ko ten važiuoti. Tegul Lietuvai dirba. Gal tada ir šiuolaikinis KGB labiau ausis suglaus ir įsiklausys į tautos nuomonę. Už laisvę reikia kovoti, dirbti, o ne apie pašalpas galvoti...

 

Parengta pagal dienraštį „Respublika“

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
0
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar gerai, kad Vyriausybei ir toliau vadovaus I.Šimonytė?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar kada nors šaudėte iš šaunamojo ginklo?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+15 +22 C

+14 +20 C

+13 +20 C

+19 +27 C

+20 +27 C

+21 +26 C

0-6 m/s

0-6 m/s

0-4 m/s