respublika.lt

Atmintinų dienų sąraše - 12 naujų datų: neįgaliesiems, nevyriausybininkams, bitininkams ir sutartinėms

Publikuota: 2023 birželio 08 12:45:00, Jadvyga Bieliavska, Elta
×
nuotr. 1 nuotr.
SBA nuotr.

77 atmintinų dienų sąrašas pasipildė naujomis dienomis. Prie tokių reikšmingų dienų Seimas ketvirtadienį priskyrė dar 12 dienų.

 

Pagal priimtas naujas Atmintinų dienų įstatymo nuostatas, sausio 4-ąją minėsime Pasaulinę Brailio rašto dieną, vasario 17-ąją – Nacionalinę emancipacijos dieną, vasario 27-ąją – Pasaulinę nevyriausybinių organizacijų dieną, kovo 1-ąją – Tarptautinę žmonių su negalia vežimėlio dieną, balandžio 2-ąją – Pasaulinę autizmo supratimo dieną, gegužės 5-ąją – Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo dieną, rugpjūčio pirmąjį šeštadienį – Bitininkų dieną, rugsėjo 23-iąją – Tarptautinę gestų kalbų dieną, spalio 10-ąją – Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, spalio 15-ąją – Pasaulinę baltosios lazdelės dieną, lapkričio 16-ąją – Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių dieną, gruodžio 3-iąją – Tarptautinę žmonių su negalia dieną.

Naujas atmintinas dienas inicijavo Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė- Nielsen, Seimo Neįgaliųjų  teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė, Seimo nariai Gintautas Paluckas ir Robertas Šarknickas.

Ketvirtadienį už Atmintinų dienų įstatymo pataisas, kuriomis nutarta papildyti tokių dienų sąrašą, balsavo 94 Seimo nariai, prieš buvo 1, susilaikė 10 parlamentarų.

Kaip numato įstatymas, atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir (ar) įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.

ELTA apžvelgia naujas atmintinas dienas:

Sausio 4-oji – Pasaulinė Brailio rašto diena

Sausio 4-ąją kasmet minima Pasaulinė Brailio rašto diena. Ši data saugo pasaulio neregių bendruomenei svarbaus žmogaus atminimą, todėl neatsitiktinai minima per šio rašto išradėjo Luji Brailio (Louis Braille) gimimo dieną. Įtraukiant šia dieną į Atmintinų dienų įstatymą siekiama įprasminti šią neregių ir silpnaregių bendruomenei svarbią dieną ir Lietuvos visuomenėje. Pasak šio siūlymo iniciatorės Seimo narės Monikos Ošmianskienės, Brailio rašto dienos minėjimas padės populiarinti Brailio rašto naudojimą viešosiose vietose, taip pat skatins pagalvoti, kokių pokyčių reikia, kad mūsų visuomenėje neregių ir silpnaregių bendruomenė jaustųsi kuo labiau įgalinta.

Vasario 17-oji – Nacionalinė emancipacijos diena

Nacionalinė emancipacijos diena siekiama priminti apie tęstinę emancipacinių idėjų svarbą ir skatinti lygiavertiškumo principais grįstą Lietuvos visuomenės viziją ir praktiką.

„1918 m. vasario 17 d. įvyko pirmoji protesto akcija nepriklausomybę paskelbusioje Lietuvoje. Protestu reikalauta pripažinti moterų indėlį, atkuriant Lietuvos valstybę, ir įtraukti  moteris į Lietuvos Tarybą, kurioje buvo atstovaujama tik viena lytis – vyrai“, − pažymi šio pasiūlymo autorė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, įtraukiant šią dieną į atmintinų dienų sąrašą norima tinkamai paminėti Lietuvos moterų indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimą, suteikti galimybę diskutuoti apie įvairias žmogaus teisių problemas, susijusias su lytimi, socialine padėtimi, negalia, etnine tapatybe, amžiumi, religija, seksualine orientacija, skatinti tokių konstitucinių vertybių kaip lygiateisiškumas ir nediskriminavimo principas įgyvendinimą.

Vasario 27-oji – Pasaulinė nevyriausybinių organizacijų diena

Įtraukiant į atmintinų dienų sąrašą Pasaulinę nevyriausybinių organizacijų (NVO) dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į įvairiose viešosios politikos srityse veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos svarbą ir pasiekimus bei suteikti platformą nevyriausybinėms organizacijoms keistis aktualia informacija ir gerosiomis praktikomis. Pasak šio pasiūlymo iniciatorės Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, šiuo metu Pasaulinė NVO diena yra minima daugiau nei 89 pasaulio valstybėse.

Kovo 1-oji – Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena

Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena minima kovo 1 d. Tai proga atkreipti dėmesį į žmones, judančius vežimėlio pagalba, į sunkumus su kuriais jie susiduria ir galimybes, kurias vežimėlis žmonėms suteikia. Tai itin svarbi diena fizinę negalią turintiems žmonėms, kuriems vežimėlis yra neatskiriama jų gyvenimo dalis. „Šiandien žmonės judantys vežimėlyje susiduria su įvairiausiais iššūkiais, kylančiais dėl vežimėliui nepritaikytos aplinkos, ribojančios šių asmenų judėjimą, galimybes ir teises. Todėl neretai ši bendruomenė patiria socialinę atskirtį, netenka galimybės mokytis, dirbti, gyventi savarankiškai ar aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena bus proga atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į šias problemas ir pagalvoti, kaip galėtume jas geriau spręsti“, − pabrėžia pasiūlymo rengėja M. Ošmianskienė.

Balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena

Pasaulinė autizmo supratimo diena yra tarptautiniu mastu pripažinta diena, kasmet skatinanti Jungtinių Tautų valstybes nares imtis priemonių ir didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą ir toleranciją įvairiems vaikams ir juos auginantiems tėvams. Kaip pažymi pasiūlymo iniciatorė Seimo narė M. Ošmianskienė, šios dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą padės gerinti visuomenės supratimą apie šį raidos sutrikimą, taip pat bus puiki proga atkreipti dėmesį į tai, kokių pokyčių reikia, kad visi autizmo spektro sutrikimą turintys asmenys ir jų šeimos mūsų visuomenėje jaustųsi gerai.

Gegužės 5-oji – Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena

Gegužės 5 d. visoje Europoje minima Europos savarankiško gyvenimo diena. Teisė gyventi savarankiškai yra JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ašis. „Šiuo metu vyrauja požiūris, kad žmonės su negalia, ypač turintys protinę negalią ar sudėtingų komunikacijos poreikių, turi gyventi institucinėje priežiūroje. Praktiškai dažnai taip ir atsitinka, todėl žmonių teisė į savarankišką gyvenimą yra pažeidžiama. Minint savarankiško gyvenimo dieną bus aktualizuojama žmonių su negalia teisės į savarankišką gyvenimą tema, kylantys iššūkiai ir reikalingi pokyčiai ar sprendimai. Kartu bus atkreipiamas visuomenės dėmesys ir keičiamos pasenusios nuostatos apie žmonių su negalia savarankiškumą, įvardijant savarankišką gyvenimą kaip vieną svarbiausių žmonių su negalia žmogaus teisių principų“, − tvirtina šio pasiūlymo iniciatorė M. Ošmianskienė.

Rugpjūčio pirmasis šeštadienis – Bitininkų diena

Bitininkų diena siekiama pagerbti ir priminti visuomenei apie bitininkystės, kaip specifinės, senas tradicijas turinčios žemės ūkio šakos ir socialinio reiškinio, svarbą. Šio pasiūlymo autorius Seimo narys Gintautas Paluckas sako, kad bičių auginimas nėra vien ūkio šaka, bet ir praktinis pavyzdys, kaip žmonės kuria solidarumo ir tarpusavio pasitikėjimo ryšius. Jis pabrėžė, kad bitės turi nepaneigiamą naudą ekosistemoms, prisideda prie naudos žemės ūkiui ir tik mažoji naudos dalis lieka pačiam bitininkui. Parlamentaro duomenimis, Lietuvoje iš viso yra apie 12 tūkst. bitininkų.

Rugsėjo 23-ioji – Tarptautinė gestų kalbų diena

Rugsėjo 23 d. pasaulyje yra švenčiama Tarptautinė gestų kalbų diena. Įtraukiant šią dieną į atmintinų dienų sąrašą siekiama pažymėti šios kalbos svarbą ir atkreipti dėmesį į jos prieinamumą žmonėms su klausos negalia.

Spalio 10-oji – Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Spalio 10 d. kasmet minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena, o jos minėjimą 1992 m. inicijavo Pasaulinė psichikos sveikatos federacija (WFMH). Ši diena skirta didinti dėmesingumą psichikos sveikatai, supažindinti visuomenę su psichikos ligų priežastimis ir skatinti jų nestigmatizuoti. Šio pasiūlymo rengėja M. Ošmianskienė sako, kad Lietuvoje didžiausią nerimą kelia savižudybių statistika, patyčių paplitimo mastai ir vaikų psichikos sveikatos rodikliai, taip pat egzistuoja psichikos sveikatos problemas stigmatizuojančios nuostatos ir ribotas informuotumas apie prieinamą pagalbą. Pasak jos, Pasaulinės psichikos dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą pabrėš psichinės ir emocinės sveikatos svarbą, skatins visuomenę susirūpinti ir kalbėti šia tema.

Spalio 15-oji – Pasaulinė baltosios lazdelės diena

Pasaulinė baltosios lazdelės diena yra reikšminga diena neregių ir silpnaregių bendruomenei. Pasak Seimo narės M. Ošmianskienės, šią dieną organizuojami įvairūs renginiai, siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių su regėjimo negalia problemas, informuoti apie regos sutrikimo priežastis, iš anksto užkertant kelią ligoms.

Lapkričio 16-oji – Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių diena

Lietuvių polifoninės dainos – sutartinės – tai lietuvių tradicinės muzikos fenomenas, itin sena polifonijos forma, atsiradusi dar iki Lietuvos krikšto. Lietuvių daugiabalsės dainos – sutartinės – 2010 m. lapkričio 16 d. buvo įtrauktos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Pasak šio pasiūlymo rengėjo Seimo nario Roberto Šarknicko, įtraukiant šią dieną į atmintinų dienų sąrašą siekiama pagerbti ir priminti visuomenei mūsų esmines tautos identiteto saugotinas nematerialias kultūros paveldo vertybes.

Gruodžio 3-ioji – Tarptautinė žmonių su negalia diena

Kasmet gruodžio 3-iąją minima Tarptautinė neįgaliųjų diena – proga atidžiau pažvelgti į negalią turinčių žmonių situaciją ir vaidmenį visuomenėje. „Šios dienos minėjimas leis aktualizuoti žmonių su negalia patiriamus iššūkius ir problemas, skatins ieškoti būdų, kaip mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį“, − sako pasiūlymo autorė M. Ošmianskienė.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
0
F

Dienos klausimas

Ar palaikote sprendimą drausti kailinių žvėrelių fermas Lietuvoje?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kam labiausiai reikia kelti atlyginimus?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+6 +15 C

+8 +13 C

 

+11 +18 C

+15 +19 C

+17 +22 C

 

+21 +24 C

0-3 m/s

0-3 m/s

 

0-5 m/s