respublika.lt

B.Franklino gyvenimo kodeksas (1)

2018 gruodžio mėn. 30 d. 15:00:55
Milda KUNSKAITĖ

Bendžaminas Franklinas (Benjamin Franklin) nebuvo JAV prezidentu, tačiau jo portretas puošia didžiausio nominalo dolerių banknotus. Amžininkai šį žmogų vadino garsiausiu pasaulyje amerikiečiu. Jis - vienintelis, kurio parašas yra ant trijų svarbiausių JAV dokumentų: Nepriklausomybės deklaracijos, Taikos sutarties su Anglija, užbaigusios karą dėl nepriklausomybės, ir Konstitucijos. Penkioliktoji neturtingo amatininko atžala, mokyklą lankęs vos dvejus metus, per palyginti ilgą gyvenimą spėjo įkurti, organizuoti, parašyti, paskelbti, ištirti, išrasti neįtikėtinai daug. Šį stebėtiną produktyvumą iš dalies galima paaiškinti jo įpročiu racionalizuoti bet kokią veiklą. Jau jaunystėje B.Franklinas susikūrė savęs tobulinimo ir savikontrolės sistemą: išskyrė 13 prioritetinių dorybių, kiekvieną savaitę ugdė daugiausia kurią nors vieną, ir taip ratu. Pasaulis iki šiol naudojasi šio proto, kuris visada buvo užsiėmęs kuo nors naudingu, veiklos vaisiais.

×
nuotr. 1 nuotr.
B. Franklinas. „Wikipedia" nuotr.

 

1 dorybė - saikingumas

Valgyk ne iki apdujimo, gerk saikingai.

Stiklo taurės B.Franklino laikais buvo skirtos ne tik gerti, bet ir muzikuoti. Taurėmis buvo grojama ir net dainuojama joms akomponuojant. B.Frankliną tai įkvėpė ir jis 1761 m. sukonstravo stiklinę armoniką - muzikos instrumentą, kuriuo garsai buvo išgaunami pirštais liečiant besisukančius stiklinius pusrutulius. Šiam instrumentui muziką kūrė V.A.Mocartas ir L.van Bethovenas. Tačiau netrukus šis instrumentas prarado populiarumą: kažkodėl paplito nuomonė, kad armonikos garsai veda iš proto.

2 dorybė - nekalbumas

Reikšk žodžiais tik tai, kas gali duoti naudos aplinkiniams arba tau pačiam; venk tuščiažodžiavimo.

B.Franklinas buvo racionalus praktikas, nuolatos ką nors išrasdavo ir konstruodavo. Vienas reikšmingiausių jo išradimų - bifokaliniai akiniai. B.Franklinas iš pradžių juos pasigamino sau: sendamas pradėjo blogai matyti tiek iš arti, tiek iš toli, o naudotis dvejais akiniais buvo nepatogu. Sau mokslininkas susikonstravo ir ilgą mechaninę ranką, kad galėtų pasiekti knygas viršutinėse lentynose, broliui patobulino šlapimo pūslės kateterį. Taip pat B.Franklinas pagamino ypatingos konstrukcijos ketaus krosnį, mažinančią šilumos nuostolius ir atitinkamai taupančią kurą. B.Franklinas iš principo nepatentavo išradimų, manydamas, kad jie, kaip ir kiti mokslo laimėjimai, turi priklausyti visiems.

Žmonių valdymas

Šiuolaikiniai mokslininkai B.Franklino efektu pavadino paradoksą: žmonės palankiau vertina tuos, kam patys padarė paslaugą, negu tuos, kurie padarė ką nors gero jiems. B.Franklinas „Autobiografijoje“ pasakojo, kaip pelnė nedraugo simpatiją, tiesiog paprašęs jo duoti paskaityti retą knygą.

3 dorybė - organizuotumas

Tegu visi tavo daiktai turės savo vietą; tegu visi tavo reikalai turės savo laiką.


Pasak B.Franklino, jam visada sunkiai sekėsi palaikyti tvarką. Užrašų knygutėje jis valandų tikslumu susirašė visus užsiėmimus. B.Franklino dienotvarkės pavyzdys buvo pateiktas jo autobiografijoje ir daugelį skaitytojų išmokė tinkamai planuoti laiką. Panašias lenteles kasdien susidaryti rekomenduoja ir šiuolaikiniai laiko vadybos specialistai.

4 dorybė - ryžtingumas

Pasiryžk tikrai reikalingai veiklai; pasiryžęs veik nenukrypstamai.


Prasidėjus karui dėl Nepriklausomybės, B.Franklinas tapo vienu ryžtingiausių britų karūnos kolonijų Šiaurės Amerikoje nepriklausomybės šalininkų. Antraisiais karo metais 13 kolonijų atstovai balsavo už atsiskyrimą nuo metropolijos ir apie tai paskelbė oficialiai. Istorinis sprendimas buvo išdėstytas JAV nepriklausomybės deklaracijoje, kuriai kurti buvo sudaryta penkių įtakingiausių politikų komisija. 70-metis B.Franklinas tapo dokumento, kurio tekstą parašė 33 metų Tomas Džefersonas (Thomas Jefferson), vyriausiuoju redaktoriumi. 1776 m. liepos 4-ą Nepriklausomybės deklaracija buvo oficialiai priimta, ir susikūrė Jungtinės Amerikos Valstijos.

5 dorybė - taupumas

Leisk pinigus tik tam, kas yra naudinga aplinkiniams arba tau pačiam; nieko neleisk be reikalo.

1752 m. B.Franklino iniciatyva Filadelfijoje buvo įkurta pirmoji Amerikoje draudimo bendrovė „Philadelphia Contributionship“. Tuo metu baisi bėda miestuose buvo gaisrai. Ši firma iš pradžių drausdavo pastatus nuo ugnies 7 metų laikotarpiui, ir jai taip sekėsi, kad dirba iki šiol.

6 dorybė - darbštumas

Neleisk laiko tuščiai; visada veik ką nors naudinga; o visų nebūtinų reikalų, priešingai, atsisakyk.

1775 m. pavasarį B.Franklinas keliavo iš Anglijos į Ameriką. Nors kelionė truko 6 savaites, nuobodžiauti jam nebuvo kada. 3-4 kartus per dieną senyvas diplomatas į vandenyną nuleisdavo savadarbį termometrą ir parodymus įrašydavo į lentelę. B.Franklinas tyrinėjo šiltą Golfo srovę, apie kurią pirmą kartą išgirdo iš giminaičio banginių medžiotojo, ir nubraižė pirmąjį jos žemėlapį. Žinant šios srovės kursą, laivai galėjo greičiau perplaukti Atlantą.

7 dorybė - nuoširdumas

Klastingai neapgaudinėk; tegu tavo mintys bus doros ir teisingos, o kai kalbi, tegu tokie patys bus ir tavo žodžiai.

B.Franklinas buvo talentingas žurnalistas ir leidėjas, nuo 16 metų rašė spaudai, nuo 23-ejų - leido savo laikraštį. Be viso kito, jis tapo, ko gera, pirmosios politinės karikatūros autoriumi Valstijų istorijoje. 1754 m. B.Franklinas sukūrė ir „Filadelfijos laikraštyje“ atspausdino piešinį: sukapota į dalis gyvatė ir užrašas: „Susivienysime arba mirsime.“ 8 dalys simbolizavo atskiras britų valdas Šiaurės Amerikoje, kurias publicistas ragino susivienyti ir duoti atkirtį prancūzų kolonistams ir indėnams.

8 dorybė - teisingumas


Niekada neįžeidinėk žmonių ir nevenk gerų darbų, kurie yra tavo pareiga.

Filadelfijoje B.Franklinas garsėjo kaip beveik visko steigėjas. 1730 m. jis subūrė pirmąją mieste ugniagesių brigadą ir įsteigė pirmąją viešąją mokamą biblioteką, taip pat pirmąją būsimųjų JAV teritorijoje viešąją ligoninę ir pirmąjį Pensilvanijoje koledžą - Filadelfijos akademiją. Visos šios įstaigos tebeveikia. B.Franklino įkurtoji Amerikos filosofijos draugija taip pat klesti iki šiol.

9 dorybė - santūrumas

Venk kraštutinumų; neįsižeisk įžeidinėjamas, juolab tau atrodo, kad įžeidimai verti pasipiktinimo.

1776 m. gruodį B.Franklinas atvyko į Prancūziją derybų. Amerikai reikėjo prancūzų kariuomenės ir laivų, kreditų ir Valstijų pripažinimo tarptautiniu lygiu. Derybos užtruko, abi šalys nervinosi, vienas iš Amerikos emisarų įtarinėjo britų spectarnyboms dirbant visus, įskaitant B.Frankliną. B.Franklinas išlaikė ramybę, manydamas, kad nutekėjusi informacija apie galimą sąjungą pablogins Anglijos ir Prancūzijos santykius ir bus naudinga Amerikai. Taip ir nutiko. 1778 m. amerikiečiai pasirašė su Prancūzijos vyriausybe draugystės ir prekybos sutartis ir sudarė karinę sąjungą. B.Franklinas laimėjo sudėtingiausią diplomatinę kampaniją. Kaip misijos vadovas jis 1783 m. pasirašė taikos sutartį su Anglija, pasiekęs oficialaus Valstijų pripažinimo naudingiausiomis amerikiečiams sąlygomis.

10 dorybė - valyvumas

Žiūrėk, kad nei kūnas, nei drabužiai, nei gyvenamasis būstas nebūtų nešvarūs.

1776 m. atvykęs į Paryžių B.Franklinas atrodė gan keistai: su tvarkingu, bet itin kukliu kostiumu, kailine kepure ant nenupudruotų plaukų, akiniais - ryškus kontrastas išsipusčiusiems aristokratams su perukais, vienas per kitą kvietusiems užjūrio garsenybę į savo salonus. Išorinis 70-mečio diplomato paprastumas buvo nuodugniai apgalvota gudrybė įvaizdžiui sukurti - išminčiaus iš užkampio stiliumi B.Franklinas išsiskyrė iš minios, iškart sukeldamas pasitikėjimą ir pagarbą. Prancūzijoje diplomatas iš dalies tapo mados diktatoriumi. Aukštuomenės damos susigalvojo šukuoseną „a la Franklin“, primenančią diplomato kailinę kepurę. O kai jis pasirodė Versalyje, po pažastimi laikydamas baltą skrybėlę, tokius galvos apdangalus nedelsdami įsigijo sostinės dabitos.

11 dorybė - ramumas

Nesijaudink dėl niekų ir dėl įprastų arba neišvengiamų įvykių.

XVIII a. žaibai vis dar buvo laikomi Dievo rūstybės įrankiais ir sukeldavo visuotinę paniką. To meto mokslininkai manė, kad žaibas yra susijęs su elektra, ir B.Franklinas pirmasis pasiūlė eksperimentais patikrinti, kaip elektra atsiranda debesyse. B.Franklinas Filadelfijoje sukonstravo pirmuosius žaibolaidžius, ir tai yra jo svarbiausias išradimas. Taip pat jis pasiūlė terminus elektros krūviams apibūdinti „teigiamas“ ir „neigiamas“.

12 dorybė - tyrumas

Retai pasiduok geismui, nebent dėl sveikatos arba giminei pratęsti; neleisk, kad tai baigtųsi atbukimu, silpnumu arba žala reputacijai ir dvasinei ramybei, tavajai arba dar kieno nors.

B.Frankliną, ko gera, galima vadinti ne tik Amerikos demokratijos, bet ir Amerikos demografijos tėvu. 1751 m. esė „Žmonių giminės augimo stebėjimai“ jis numatė šio, tuomet dar nesusiformavusio, mokslo metodus. Palyginęs amerikiečių kolonistų ir Europos miestų gyventojų vidutinį besituokiančių žmonių amžių ir vidutinį vaikų skaičių B.Franklinas padarė išvadą, kad neapgyvendintų teritorijų buvimas provokuoja greitą gyventojų skaičiaus didėjimą. Mokslininkas prognozavo, kad Amerikos gyventojų skaičius dvigubės kas 25 metus, kol liks laisvų žemių, o po šimtmečio viršys Anglijos gyventojų skaičių. B.Franklinas buvo teisus, o jo darbas padarė įtaką daugeliui europiečių mokslininkų, tarp jų A.Smitui, vienam iš ekonomikos teorijos pagrindėjų.

13 dorybė - nuolankumas

Elkis kaip Jėzus ir Sokratas.

1787 m. į Filadelfiją suvažiavo nepriklausomų valstijų atstovai, kad parengtų ir priimtų vieningą Konstituciją. Buvo karštai ginčijamasi dėl pagrindinių nuostatų, diskusijos ne kartą strigo. B.Franklinas, seniausias ir gerbiamas suvažiavimo dalyvis iš Pensilvanijos, nuolatos ragino visus eiti į kompromisus ir pats rodė pavyzdį. Lemiamą dieną B.Franklinas pasakė efektingą kalbą apie nuolaidų naudą bendram reikalui, ir po to dauguma delegatų pasirašė Konstituciją.

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (1)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • ATIDARYTAS: šeštadienio vakarą Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje šventiškai suskambo XXIV Thomo Manno festivalio akordai.
  • MINĖS: antradienį į Lietuvoje dislokuotą NATO priešakinių pajėgų batalioną atvykę kariai minės Prancūzijos nacionalinę šventę – Bastilijos paėmimo dieną.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ką galvojate apie Vitalijos Katunskytės dainą „Robinzonas“?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar vis dar mintyse eurus verčiate į litus?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+12 +14 C

+9 +10 C

 

+10 +11 C

 +19 +20 C

+20 +21 C

 

+18 +22 C

0-4 m/s

0-3 m/s

 

0-3 m/s

Nuorodos