respublika.lt

Tomkaus ultimatumas valdžiai (0)

2009 kovo mėn. 04 d. 09:00:00

TOMKAUS ULTIMATUMAS VALDŽIAI,

arba Atviras laiškas Sąjūdžio bendražygiui Andriui

Pone Lietuvos premjere Andriau Kubiliau, šį atvirai grėsmingą laišką aš adresuoju pačiam, nes į Seimą kreiptis nebėra prasmės.

Po viešo ir tautai gėdą darančio algų “susimažinimo”, kurį visiems pademonstravo mūsų televizija, niekaip negaliu pritarti Seimo nariui Sauliui Pečeliūnui, kuris demonstratyviai save sulygino su kiemsargiu. Jeigu ir galima Seimo narius lyginti su kiemsargiais, tai tikrai ne algų dydžiu, o mentalitetu. Tik tokiu atveju sutiksiu, kad absoliuti Seimo dauguma yra kiemsargių lygio. Tačiau pagal darbines savybes bei pasiektus rezultatus Lietuvos kiemsargiai yra visa galva aukščiau už mūsų išrinktuosius – po jų naktinio darbo bent tvarka šalyje lieka, o ne chaosas ir betvarkė, kaip atsitiko po naktinių Seimo įstatymų priėmimo. Ką jau kalbėti apie moralines savybes. Net paskutinis gatvių šlavėjas nesugebėtų taip primityviai meluoti kaip mūsų Seimas – šitaip akiplėšiškai žmones apgaudinėti, kad jų algos sumažėjo penkiolika procentų, kai net šeštokas be vargo suskaičiuotų, jog maždaug tiek jų atlyginimai pakilo, lyginant su praėjusiu Seimu. Šis Seimas yra apskritas nulis. Derėtų jį atriboti nuo tautos ne per septyniasdešimt metrų, o per kilometrą, kad ne taip dvoktų.

Todėl, apeidamas jį dideliu lanku, kreipiuosi asmeniškai į premjerą. Tik prieš tai noriu nustatyti subordinaciją. Andriau Kubiliau, Sąjūdžio bendražygi, šiandien ne aš, o tu esi mano tarnas. Kalbu ne kaip redaktorius, o kaip Lietuvos pilietis. Tokių kaip aš, lietuvių, dar yra trys milijonai. Jeigu nori, kad tauta išliktų, tu privalai veikti drąsiai ir ryžtingai. Jeigu ne – būsi nušluotas. Negąsdinu. Kalbu ryžtingai. Nes kiekviena tuščiai praleista diena lietuvius stumia į pražūtį.

Pasiimk kovo 3-iosios dienos “Respubliką”, atsiversk vienuoliktą “Pasaulio” puslapį ir atidžiai įsiskaityk pradžioje bent jau į pagrindinio straipsnio antraštę, kuri nedviprasmiškai skelbia:”LATVIJOJE ŠEIMININKAUJA TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS (TVF)." Nebūk kaip Adamkus, neskubėk mesti laikraščio į šalį, atidžiai įsiskaityk į vieno žymiausio Latvijos sociologo Aigaro Freimanio skaudžius žodžius, kurie itin aktualūs Lietuvai: ”Jeigu Vakarai duoda didžiulę pinigų sumą, jiems nėra jokio reikalo gilintis į Latvijos įstatymus.TAI DIKTATAS. LABAI DIPLOMATIŠKAS IR KARTU LABAI GRIEŽTAS." Kaip graudžiai prisipažįsta šių eilučių autorius, nieko panašaus latviai nematė nuo Sovietų Sąjungoje vykdytos kontrolės iš Maskvos laikų. TVF pinigai mainais už suverenitetą? Žinodamas, kas konkrečiai vadovauja tarptautiniam valiutos fondui, aš negaliu garsiai įvardinti, nes vėl būsiu apkaltintas antisemitizmu.

Verčiau dar kartą, Andriau, įsiskaitykim į kovo 3-iosios dienos “Respublikos” vienuoliktąjį puslapį, jo dešinėje pusėje latvių ekonomistas Dmitrijus Smirnovas, kuris dėl savo nuomonės apie šalies finansus praėjusių metų pabaigoje kelioms dienoms buvo patupdytas už grotų, maldauja:”LIETUVIAI, NEIKITE MŪSŲ KELIU."

Savo interviu “Respublikai” Latvijos aukštojoje mokykloje dėstantis analitikas lietuvius perspėja apie grėsmę.

Pasak jo, kai rudenį baigsis TVF pinigai, bus tik dvi galimybės – reikės naujos paskolos arba skelbti valstybės bankrotą, nes politikai tekalba, kaip išleisti užsienio paskolą, bet niekas nešneka, kaip ją reikės grąžinti. TVF latviams siūlo didinti mokesčius, kai tuo tarpu Vakaruose jie mažinami. “Mūsų verslui ir taip blogai,- liūdnai pastebi latvis ekonomistas,- o einama tuo keliu, kad jam būtų dar blogiau.” O baigdamas interviu atvirai mus agituoja: ”Lietuvos situacija yra geresnė – tikrai nesiūlau jai sekti Latvijos keliu ir imti paskolas iš užsienio. Tokie kreditai tik dar labiau padidina krizę. Jeigu Lietuva paimtų paskolą iš TVF, iš jos kaip ir iš mūsų būtų pareikalauta sumažinti išlaidas švietimui ir sveikatos apsaugai… Senosios Europos Sąjungos narės jau įgyvendina protekcionizmo politiką, todėl ir latviams, ir lietuviams būtina kartą ir visiems laikams įsisąmoninti:

SAVO PROBLEMAS PRIVALOME SPRĘSTI PATYS!

 

Andriau, mus draugiškai perspėja “braliukai”, kurie iki ausų jau įklimpę į tarptautinių aferistų tinklą. Protingi mokosi iš svetimų klaidų. Kodėl mes mokytis pritingim? Kada tu pagaliau pradėsi tarnauti tautos, o ne svieto perėjūnų interesams?

Jeigu neužtenka dvasinės stiprybės, išskleisk, Andriau, prašau, kovo 4-osios dienos “Respubliką”, - 14-15 puslapius, ir ramiai, be pykčio, pagalvok - kieno nuomonė tau svarbesnė: kairėje esančių apgailėtinų VEKS veikėjų, kurie įvairiai prisidėjo prie nelabai kultūringų vagysčių; ar - didžiai nusipelniusių menui ir kultūrai tautiečių (ir ne tik – žr. Iljos Bereznicko nuotrauką), kurie stebisi ir negali atsistebėti vykdomu kultūros genocidu…

O dabar, jeigu jau tvirtai apsisprendei, užsimerk ir prisimink savo Tėvą, šviesaus atminimo lietuvių literatūros profesorių Vytautą Kubilų, kuris garsėjo kaip iškilus kultūrologas. Ar jis pritaria savo sūnui? Ar didžiuojasi?

Jeigu JIS iš aukštybių laimina tavo pasirinkimą, tada, Andriau, būk vyras ir veik drąsiai.

Tučtuojau ryžtingai atsisakyk visų suplanuotų VEKS renginių. Dabar ir nedelsdamas. Gana erzinti žmones. Vagys jau perėjo į kontrpuolimą ir reikalauja, kad “Respublika” paneigtų faktus apie jų prašvilptas lėšas. Jie jau prisigrobė sočiai. Užteks ir jiems, ir jų vaikaičiams. Ar ne metas, Andriau, pagalvoti apie lietuvių tautą? Neklausyk, ką tau suokia tautos atskalūnai apie tarptautinę opiniją. Jie šitaip visada gąsdina. Nes patys bijo atsakyti už savo negerus darbus. Vyk šalin užsienio ekspertus, kurie dažnai veikia išvien su vietiniais aferistais, kurių įkvėpėjas teistas “už gerus darbus” buvęs meras Zuokas. Nebeduok iš Lietuvos iždo daugiau nė cento.

Grūsk lauk iš Vyriausybės niekam tikusią Saulėlydžio komisiją su brangiais patarėjais, kurie neverti nė sudilusio grašio, ir pats imkis taupymo iniciatyvos.

Ilgiau nebedelsk ir paskelbk moratoriumą neaiškiom programom bei viešiesiems pirkimams. Be jokių išimčių. Patikėk manim, dangus nenugrius. Kam sąžiningai reikės pinigų, patikėk manim, patys labai greitai pateiks sąmatas ir visus reikalingus dokumentus. Beliks tik sąžiningai įvertinti… Patikėk manim – garsiausiai šauks vagys, kurie savo darbams neturės pateisinamų dokumentų. Jie apeliuos į pradėtus darbus, žlugdomas idėjas, gresiantį nedarbą ir, be abejo, šauksis pasaulio galingųjų pagalbos. (Ta proga nekukliai priminsiu, kad dar prieš penkerius metus savo laiškuose apie tai, kas valdo pasaulį, rašiau - išsinuomoti kongresmeną iš JAV kainuoja vos šimtą tūkstančių dolerių.)

Andriau, suvok pagaliau paprastą dalyką: MORATORIUMAS NEIŠVENGIAMAS. Nori nenori jisai bus. Vienintelis klausimas, kas jį suorganizuos: arba tu, Andriau, - arba pats gyvenimas. Pastaruoju atveju mūsų laukia “braliukų” likimas. Pateksim į TVF diktatūrą ir privalėsime aklai vykdyti visus TVF šeimininkų nurodymus. Vardan brangių kreditų prarasime šalies suverenitetą, kam tada prieš dvidešimt metų kūrėme Sąjūdį – kad ponus iš Rytų pakeistų ponai iš Vakarų? Negi neišvengiama lietuvių dalia tarnauti svetimiesiems?

Ar įsivaizduoji, Andriau, kaip istorikai kada nors vaizduos mūsų “žygdarbius” apie tai, kaip mes pradanginom Lietuvos nepriklausomybę – ne kariavom, ne kovojom ir net ne praradom, o – pardavėm, prasiskolinom ir parsidavėm. Gražu, Andriau, ar ne? Bus kuo didžiuotis mūsų kartai? Tarytum negana istorijos su “Mažeikių nafta”. Ar smagu bus reprezentuoti vasalų gentį, Andriau?

Manau, ne. Esu tikras, kad ne. Kiek tave pažįstu, esi labai ambicingas ir užsispyręs. Tai kurių galų lakstai su ištiesta ranka, bičiuli? Kai mes kūrėm Sąjūdį, o tu mums tarnavai sekretoriate, šiuo klausimu mes visi buvome vieningi. Tiek Sąjūdžio Taryba, tiek Sąjūdžio sekretoriatas labai nenorėjome būti Maskvos išlaikytiniai. Kas dabar atsitiko? Vašingtono duona saldesnė? Ar dėl to neaiškūs ekspertai vis drąsiau perša tautai mintį apie galimą Valstybės bankrotą – aš tiems parazitams pabankrutuosiu! Jeigu kas ir bankrutuos, tai tikrai ne Lietuvos visuomenė, o valdžia su jos sumauta politika. Gana skolintis be galvos ir gyvuliuoti mūsų vaikų sąskaita. Juk už viską turės sumokėti ateinančios kartos. Kuo mokės, jeigu šalies biudžetas bus ir toliau švaistomas šimtui metų į priekį? Ir kvailiui aišku, kad natūra – vergyste svetimiems ir nuolankiu darbu.

Dar kartą atidžiai įsigilinkim į perspėjimus iš Latvijos. Kaimynai mus geranoriškai protina. Lietuviai, nesekit mūsų pavyzdžiu. O ką darome mes?

Valdžia akla ir kurčia. Skolina ir tratina, skolina ir tratina. Beje, skolinasi paslapčiom – nežinomos nei sąlygos, nei procentai, o tratinamasi viešai ir su pasitenkinimu. VEKS-ai, Valdovų rūmai, karinės geldos… Melas, kad tuo rimtai užsiima prokurorai. Jie turbūt sąmoningai perkrauti reikšmingomis ir nereikšmingomis bylomis.

Spauda dažnai skelbia, kad jie kažką daro, kažką tiria, o po to paaiškėja, kad ten niekas nieko nežino, Lietuvoje klesti nebaudžiamumas. Visiškas absurdas.

Mūsų valdžia neturi teisės imti jokių kreditų, kol pati nesusiskaičiuos visų savo skolų, išduotų valstybės garantijų bei aiškiai neįvardins būdų, kaip mes ar mūsų vaikai sugebės grąžinti skolas. Kiek žinau, mūsų situacija dar nėra beviltiška. Viskas dabar priklauso tik nuo mūsų.

Jeigu iki kovo 9 dienos A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė nepateiks visuomenei detalios ataskaitos, Kovo 11 dieną nustatytą valandą aš visus, kas neabejingas Lietuvos likimui, pakviesiu prie Seimo, o ten jau galėsime kartu smagiai atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Sukviesim išalkusias šimtatūkstantines minias prie Seimo kartu atšvęsti Kovo 11 dienos. Galės kartu padainuoti, pašokti, o drauge ir savo valdžią pašokdinti. Juk smagu būtų su valdžia "Sutartinę" arba "pasiutpolkę" (su šakėm aplink Seimą), ar ne?

Tikiuosi, Nepriklausomybės atkūrimo šventimui leidimo prašyti iš valdžios nereiks. Juk ne totalitariniam rėžime gyvenam.

Šį kartą, Andriau, kalbu ne tik kaip pilietis, bet kaip lietuvis ir “Respublikos” redaktorius. Už manęs stovi per pusantro milijono “Respublikos" leidinių" grupės skaitytojų armija. Tai ne grasinimas. Tai ryžtingas ir sąmoningas žingsnis, siekiant APGINTI LIETUVOS SUVERENITETĄ.

Ir nebandykit manęs kaltinti riaušių kurstymu. “Respublika” jau seniai išviešino pavardes tų, kurie kursto riaušes – tai vagiantys valdininkai, švaistantys valdiškus pinigus ir kabinantys makaronus liaudžiai. Anksčiau ar vėliau jie irgi sės į kalėjimą. Beje, kuo anksčiau – tuo geriau Lietuvai.

Ar pagaliau supranti tai, Andriau Kubiliau, besivadinantis visos Lietuvos premjeru?

Jeigu supranti, kam lakstai pas švedų bankininkus delną atkišęs? Kodėl prieš apsivogusius bankininkus tu žeminiesi pats, o tuo pačiu menkini visą lietuvių tautą? Lietuva skęsta varge, o tu vėl ir vėl lakstai į tą Briuselį – ko? Su garsiais politiniais veikėjais nusifotografuoti? O kokį užrašą kitoje nuotraukos pusėje atminimui paliksi? Siūlau ainiams parašyti teisybę: ”ČIA STOVI LIŪDNAI PAGARSĖJĘ POLITINIAI VEIKĖJAI, KURIE XXI AMŽIAUS PRADŽIOJE SUKĖLĖ CHAOSĄ PASAULYJE IR PRAŽUDĖ EUROPĄ."

P.S. Normalūs žmonės statiniui griūvant paprastai bėga lauk. Kažkodėl mūsų valdovai elgiasi nenormaliai – ne tik neskuba atsiimti iš Londono bankų Lietuvos aukso atsargų, bet dargi siūlo kuo greičiau pereiti nuo litų prie eurų. Arba jie yra nenormalūs – arba Tėvynės išdavikai. Kuris atvejis tautai geresnis. Man abu baisūs..

×
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • ATVERS: Šveicarijos vyriausybė penktadienį paskelbė, kad nuo birželio 15 d. šalis savo sienas atvers iš ES valstybių ir Jungtinės Karalystės (JK) atvykstantiems keliautojams.
  • KELIUOSE: praėjusią parą, birželio 4-ąją, pirminiais duomenimis, įvyko 11 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar manote, kad koronavirusas Lietuvoje jau nugalėtas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar jau atidarėte maudymosi sezoną?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+8 +10 C

+13 +16 C

 

+13 +14 C

 +21 +22 C

+18 +20 C

 

+22 +23 C

0-5 m/s

0-5 m/s

 

0-4 m/s

Nuorodos