respublika.lt
 

"Parsiduodantys politikai skaičiuoja dividendus, tačiau neįkainuojamos mūsų ašaros ir mūsų vaikų kraujo upės!"nuotraukos

2009 rugpjūčio mėn. 15 d. 09:35:49
Mindaugas Peleckis

Išskirtinis pirmojo Čečėnijos prezidento našlės interviu "Respublika.lt"

×
nuotr. 3 nuotr.
Alla Dudaeva


Lietuvos žmonės iki šiol gerai nesupranta, kokie gi yra čečėnai: ar banditai, kokiais juos vadina rusai, ar kovotojai už laisvę. Tačiau Čečėnija (Nochči) yra kur kas artimesnė Lietuvai, nei gali pasirodyti: jos genocidas tebevyksta jau 15 metų. Ar pasaulis išsivaduos nuo krizę sukūrusių kapitalistų gniaužtų? Ar Rusijos Imperija vėl atsikurs? Ar mūsų šaliai gresia pavojus? Ar Billas Clintonas padėjo Rusijai naikinti čečėnus?

Į šiuos ir kitus klausimus atsako pirmojo Ičkerijos Čečėnų Respublikos prezidento Džocharo Dudajevo (Žovchar Musa kant Dudin, 1944-1996) našlė Alla Dudajeva.

- Kaip gyvuojate, gerbiama Alla?

- Gyvenu su savo vaikais ir vaikaičiais taip, kaip dabar visi gyvena Lietuvoje. Visiems lietuviams labai sunku dėl infliacijos, o čečėnų pabėgėlių šeimoms - dvigubai sunkiau.

Užsiimu savo profesine veikla: tapau paveikslus ir rašau straipsnius į čečėniškus tinklalapius. Balandžio 21-ąją, Džocharo Dudajevo žūties dieną, buvau pakviesta į Gruzijoje, kur centriniame Rustavelio prospekte Tbilisyje savaitę kartu su žinomi amerikiečių keliautoju ir fotografu Sergejumi Melnikovu rodėme dokumentinių fotografijų parodą "Pragaro kronikos", patvirtinančią genocidą Ičkerijos Čečėnų Respublikoje (IČR; čeč. Noxçiyn Pachhalkh Noxçiyçö, egzistavo 1991-2000; nuo 2000 m. - tremtyje; beje, beveik visi iš penkių IČR prezidentų - Dž.Dudajevas, Zelimchanas Jandarbijevas, Aslanas Maschadovas ir Šeichas Abdul Halim Sadulajevas buvo nužudyti Rusijos spec. pajėgų, tuo tarpu penktasis IČR prezidentas, o nuo 2007 m. - pirmasis Kaukazo emirato emyras Dokka Umarovas - tebemedžiojamas, - M.P.).

- Kaip pasikeitė  Jūsų gyvenimas po tragiškųjų  1996-ųjų, kai žuvo Jūsų vyras? Ar galėtumėte prisiminti, kaip jis žuvo? Kalbama, kad Dž. Dudajevą nužudė rusų spec. tarnybos kartu su amerikiečių kolegomis. Ar tai tiesa?

- Pirmasis Rusijos-Čečėnijos karas (1994 12 11 - 1996 08 31), kurio metu buvo nužudytas pirmasis Ičkerijos prezidentas, buvo itin kruvinas ir žiaurus, o antrasis (1999 rugpjūtis - 2009 balandis) - kupinas tokio išradingo, nežmogiško sadizmo, kuris niekaip netelpa žmogaus prote! Ir aš negaliu džiaugtis gyvenimu, nepastebėdama to, apie ką rašo laikraščiai ir ko pilnas internetas... Žmogžudystės Maskvoje - šį sausį advokato Stanislavo Markelovo ir čečėnus gynusios žurnalistės Anatastasijos Baburovos, liepą - žmogaus teisių gynėjos Natalijos Estemirovos mirtis Ičkerijoje... Dabar - nauja čečėnų teisių gynėjų žmogžudystė (tai - organizacijos "Išgelbėsim kartą" vadovai Zarema Sadulajeva ir jos vyras Umaras Džabrailovas). Kaip galima tylėti, kai mūsų akyse žudomi geriausi Rusijos ir Ičkerijos žmonės, o tiesai užčiaupiama burna. Mes skelbiame protestą prieš visus Kremliaus nusikaltimus ir rašoma apie juos savo tinklalapiuose: http://ichkeria.info ir http://www.mamuli.net/caucasus.

O Džocharą seniai medžiojo Rusijos spec. tarnybos, tačiau tąsyk jį apgavo Rusijos vyriausybė, įviliojusi jį į taikias derybas. Jis nekentė karo ir aistringai norėjo sustabdyti čečėnų tautos žudymą, todėl sąmoningai aukojosi, nors mus bombarduodavo jau kiekvieną dieną... 1996 m. balandžio 21-ąją jis buvo užmuštas rusiška raketa, kai kalbėjosi palydoviniu telefonu. Buvau nuo jo už 10-12 metrų, stovėjau prie pat griovos krašto. Džocharas paprašė manęs pasitraukti toliau, kad be reikalo nerizikuočiau ir taip išgelbėjo mano gyvybę. Viena jo žmogžudystės versijų teigia, kad aktyviausiai joje dalyvavo buvęs JAV prezidentas Billas Clintonas, tuometinio Rusijos prezidento Boriso Jelcino "geriausias draugas". Manau, jog ši versija - arčiausia realybės. B.Clintonas ne kartą "gelbėdavo" B.Jelciną, skirdamas jams milijardus dolerių už tai, kad tęstųsi Rusijos-Čečėnijos karas; apie tai ne kartą rašyta Rusijos spaudoje. Čečėnijos nafta labai domino amerikiečių naftininkus... Galimas dalykas, kad rusų spec. tarnybos suvienijo savo jėgas su amerikietiškomis, ir jos padėjo sužinoti Džocharo buvimo vietą. (http://www.amina.com/article/did_nsa.html  - "Covert Action Quarterly" 1997 m. smulkiai aprašė, kaip Dž.Dudajevo pokalbį palydoviniu telefonu su Rusijos Dūmos nariu Konstantinu Borovojumi susekė amerikiečių spec. tarnybos NSA palydovai "Vortex", "Orion" ir "Trumpet", signalą perdavę šnipinėjimo sistemai SIGINT; kadangi tuo metu tik amerikiečiai techniškai galėjo susekti telefoną vos kelių metrų tikslumu, o Dž.Dudajevas, buvo nušautas iš karto po lemtingojo pokalbio raketa, kuri pataikė jam į galvą, tai iš tiesų išlieka bene vienintele realia versija, - M.P.)

- Lietuva - gera Čečėnijos, Gruzijos, Ukrainos draugė. Ar ši frazė - istorinė tiesa, ar tik politinis lozungas?

- Lietuvių tauta turi puikiai suprantamas simpatijas čečėnų, ukrainiečių ir gruzinų tautoms, tačiau yra ir vyriausybė, kurios interesai supančioti politinėmis ir ekonominėmis sutartimis. Be to, Lietuvoje, kaip ir visose postsovietinės erdvės respublikose, liko daug buvusių KGB darbuotojų. Mes gerai suprantame, kaip sunku lietuviams... Tačiau svarbiausia - tai, kad yra abipusis respublikų, kurioms dabar labai sunku gyventi po agresyviu Maskvos spaudimu, viena kitos palaikymas. Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus "penkių dienų karo" metu skubiai atskrido į Gruziją kartu su kitais prezidentais - tai pagimdo viltį. Juk po IČR okupacijos buvo išdraskyta Gruzija, toliau laukia Ukrainos eilė, o vėliau ji gali ateiti ir iki Baltijos šalių...

1995 metais Rusijos laikraštyje "Izvestija" perskaičiau, kad buvusių respublikų grąžinimo strateginiai planai kuriami kariniame štabe Klino mieste Rusijoje (100 000 gyventojų turintis Klinas yra tarp Maskvos ir Sankt Peterburgo; jame yra karinis miestelis "Klin-5", iš kurio kilti ir į kurį leistis gali bet kokio tipo skraidyklės, - M.P.). Kažkoks rusų žurnalistas netyčia užsuko į tą keturių aukštų pastatą ir labai nustebo: štabas tebeveikia. Buvo ten ir planas, skirtas Lietuvai: "Rusijos atominiai povandeniniai laivai puls iš šiaurės, iš jūros pusės, o raketos bus paleistos iš Kaliningrado. Belieka tik Lietuvos vyriausybei pareikšti ultimatumą". Praėjo 14 ilgų metų, pilnų žmogžudysčių ir žiaurumų, ir tas laikas parodė, kad Rusijos Imperija toliau bando atgimti.

- Kaip dabar gyvena čečėnai?

- Per abu karus su Rusija, trukusius apie 15 metų, čečėnų tauta prarado daugiau kaip 250 000 savo piliečių. Tačiau okupuotoje Čečėnijos žemėje nesibaigia geriausių čečėnų moterų ir vyrų žudymai ir grobimai: čečėnų tauta naikinama genetiškai. Rusijos ir Ičkerijos lageriai ir kalėjimai perpildyti čečėnais... Kiekvieną mėnesį jaunuoliai dešimtimis traukia į kalnus: tęsiasi slaptas visos tautos pasipriešinimas. Dėl bausmių be teismo, sušaudymų ir začistkų (tai - spec. tarnybų terminas, reiškiantis konkretaus perimetro "išvalymą" nuo jame esančių žmonių) jau visame regione kyla visas Kaukazas. Neoficialus karas su tauta persimetė į kaimyninę Ingušetiją, kurioje siautėja rusų mirties eskadronai. Žymūs ingušų kultūros veikėjai, rašytojai ir žurnalistai kreipėsi į pasaulį, prašydami padėti išgelbėti ir taip nedaug žmonių turinčią tautą (vos 90 000) nuo mirties, tačiau pasaulis atsakė tyla: ir vėl "nesikišime - tai asmeninis Rusijos reikalas".

- Ką  manote apie globalius procesus? Juk visur žmonės nori laisvės - neseniai tai parodė ir gana uždaras iki šiol buvęs Iranas.

- "Globalizmas" ir "visur žmonės nori laisvės"... tai - du nesuderinami dalykai! Globali transnacionalinė, pasaulinė ekonomika tampa tuo pagrindu, kuris pavergia visą žmoniją. O tai įmanoma tik tada, jei kartu su skirtybėmis tautoje išnyksta ir tarptautinės skirtybės. Vadinasi, tautos yra pasmerktos virsti kosmopolitiškomis, kitaip tariant, žmogiškosiomis dulkėmis. Apie kokią tautų laisvę galima kalbėti, kai jos didžiuliu, neregėtu tempu išsibarsto po pasaulį? Be didžiulio srauto "bėgančiųjų nuo karo" į Europą, daugybė jaunų žmonių, gelbėdamiesi nuo skurdo, palieka Baltijos šalis, Ukrainą, Rusiją. Progresas ir nekontroliuojamas vartotojiškumas žmoniją veda prie istorijos finalo - "aukso veršio" karalystės. Penktadalis žmonijos tenkina savo didžiulius poreikius, išnaudodamas likusius 80 procentų planetos gyventojų. Išgyvena tik tie, kas "jiems" suteikia grobį, konvejeriu imamus gamtinius išteklius. Didėjanti ekonomikos krizė taps valstybių politikos ir ekonomikos pabaigos apogėjumi ir pavers jas transnacionalinės ekonomikos dalimi. Už viso to stovi jaunimui be galo, be karšto peršama Vakarų propaganda, bedieviškas "laisvo gyvenimo" įvaizdis - prostitucija, sodomija (homoseksualizmas), "švediška šeima" ir kt. Dabar jau tai atsiduria ir mokyklų vadovėliuose ir tvirko mažamečius. Nors paprastas Dievo įsakymų vykdymas gali išgelbėti mūsų žmoniją ir šiame, ir aname pasauliuose... O juk tie įsakymai tokie paprasti: nežudyk, nevok, negeisk žmonos artimo savo... Deja, praradę suvokimą, kuo skiriasi gėris ir blogis, žmonės pradeda melstis "aukso veršiui" ir taip artina savo pražūtį.

Pagal Nostradamo pranašystes, "karą Irake pradės vienas nuodėmingasis". 1998 m. gruodį, kad būtų atidėtas impičmentas, susijęs su Monica'os Lewinsky skandalu, JAV prezidentas B.Clintonas įsakė bombarduoti Iraką. "Moters negarbė pereis valdovui, pravardė nuo kelnių išliks jam; niekada nebuvo blogesnio valdovo toje šalyje", - rašė Nostradamas (10:9). Žurnalistai greitai šį skandalą pakrikštijo "zippergeitu" ("užtrauktuko Watergate'u"). Tas pats Nostradamas rašė: "Dviese kartu bus neilgai, o po 13 metų prasidės atviras puldinėjimas" (5:78). Kiek metų praėjo po buvusio JAV prezidento George'o W. Busho melo, kad Irake gaminamas atominis ginklas iki naujo karo su Iraku pradžios? Buvo nužudyti Saddamo Husseino sūnūs ir parodomuoju būdu pakartas jis pats, prieš tai žeminančiu būdu atlikus medicininę apžiūrą. Ir toliau grobstoma Irako nafta... Tas pats vyksta ir Ičkerijoje. Tėra viltis, kad naujasis JAV prezidentas Barackas Obama sustabdys tą "atvirą puldinėjimą". Tik ar jam tai leis padaryti slaptosios jėgos, kurios iš šio plėšikavimo krauna sau milžinišką kapitalą? Dabar žmonijos likimas pakibo ant istorijos svarstyklių...

- Esate poetė, rašytoja, dailininkė. Kas Jums svarbiausia? Ką svajojate dar gyvenime nuveikti?

- Tai, kas man svarbiausia, patarsiu ir palinkėsiu Lietuvai...

Ko gero, kaip ir kiekvienai moteriai, man svarbiausia - taika, kurioje galėtų augti mūsų vaikai, nejusdami tų karo baisumų, kuriuos išgyvenome mes... Svajoju, kad susivienytų visos planetos žmonės ir nuteistų vyriausybes, kurios tunka iš karų, kraujo, mirties ir milijonų žmonių kančių. Kad taptume išmintingesni, sugebėtume atleisti ir mūsų niekada vėl nebeapgautų ir nelieptų žudyti vienas kito... Kad galiausiai į mūsų širdis ateitų džiaugsmas...

Kreipiuosi į visas motinas ir jų sūnus, - gerus, stiprius ir protingus mūsų planetos žmones. Į rašytojus ir žurnalistus, inžinierius ir programuotojus, dailininkus ir artistus, mokytojus ir gydytojus, dvasinius visų religinių konfesijų mokytojus. Jūsų įkvėptas darbas, daugialypė kūryba gali pasauliui padaryti neįkainuojamą paslaugą.

Padėkite išgelbėti mūsų  žemę nuo artėjančių naujų karų ir neramumų, ypač trečiojo pasaulinio karo - atominio. Mes norime apginti ir patvirtinti vienintelę ir neatimamą kiekvieno žmogaus teisę, kurios dabar neturime - TEISĘ Į GYVENIMĄ. Ji juodu ant balto užrašyta Jungtinių Tautų chartijoje ir kiekvienos valstybės Konstitucijoje, tačiau nevykdoma, nes tarpvyriausybiniai susitarimai ir prezidentams naudingi kontraktai turiu kur kas daugiau galios. Parsiduodantys politikai skaičiuoja dividendus, tačiau neįkainuojamos mūsų ašaros ir mūsų vaikų kraujo upės! Ne kovojantys valdovai, o tik TAUTA gali apginti mūsų planetą! Nesvarbu, koks jūsų tikėjimas, tautybė, odos spalva - mes turime susivienyti, kad išgelbėtume pasaulį ir jame būtų taika. Jūsų gimtasis miestas gali apginti ir paslėpti jame užaugusius sūnus, jei juos ketinama paversti kareiviais ir išsiųsti iš nešvarius grobikiškus karus. Sūnūs turi gimti motiną Tėvynę, o ne tapti samdomais kitų tautų žudikais. Mūsų miestai susivienys, kad atlaikytume agresiją ir eilinį tautos žudymą. Kiekvienas prisijungęs miestas sužibės šviesia draugystės liepsna, ir jų ugnimis spindės visa žemė! Kaip rožė atveria savo lapelius saulei, tai mūsų beribė meilė šiam įstabiam, gražiam pasauliui ir vienas kitam padės įveikti net baisiausias nelaimes. Juk kaskart, kai mes, moterys, aukodamosi gimdomi naują gyvybę, nugalime mirtį. Vienybe, tikėjimu ir savo bebaimės dvasios jėga visi kartu vėl ją nugalėsime! Pasaulio miestų sąjunga - tai meilė, nugalinti mirtį! Tegul XXI amžius tampa žmonijos istorijoje Naujos Pasaulėžiūros epocha, nauja era, kurioje bus vertinama žmogaus savigarba, laisvė, meilė pasauliui ir dvasinis kilnumas.

Pirmasis "Pasaulio miestų sąjungos" miestas mūsų planetoje - Rusijos bombomis sudaužytas ir apanglėjęs nuo 14 metų karų miestas Džocharas (taip pavadintas Groznas žuvusio Dž.Dudajevo garbei, - M.P.). Jo gynėjai niekada nebuvo okupantai, jie gynė savo tėvynę.

Visi mūsų būsimi draugai, kurie nori padėti mums ar prisijungti, galite atsiųsti savo palinkėjimus, patarimus ir pranešimus. Siųskite juos adresu alladudaeva@gmail.com.

Ačiū  Jums už interviu.

Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
BALTŲ GENTYS

Dienos klausimas

Ar turite atidėję pinigų „juodai“ dienai?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar perkate knygas?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+4 +6 C

+1 +3 C

 

+1 C

+7 +9 C

+4 +6 C

 

+4 +6 C

5-8 m/s

5 m/s

 

5-6 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.0842 PLN - 4.2490
RUB - 68.9116 CHF - 1.0641
GBP - 0.8321 NOK - 10.0250

Nuorodos