respublika.lt
 
VZ LOGO 3

Pasakotojai - straipsnio komentarai:

 • visiems 2019 rugsėjo mėn. 15 d. 21:09:51

  Hmmm.... Visi žydai yra klajokliai ir neapsakomai kerštingi, sadistiški padarai!!!
  Tiesą sakant žydai - ne tauta, o gyvenimo būdas - lupikavimas, šmeižimas, duris
  peiliu į nugarą kaimynui, broliui, sesei, tėvui, motinai, gintinei ir t.t. Be to,
  žydai kantrūs ir atkaklūs savo keršto įgyvendinimui - jie lauks metus,
  dešimtmečius ar net šimtmečius, bet keršto troškimą perduos palikuonėms, o
  palikuonis savo palikuonėms ir taip toliau, kol kerštas, įrašytas į talmudus,
  nebus įvykdytas!!!

 • > "aišku... " 2019 rugsėjo mėn. 15 d. 19:55:25

  "Respublika" yra labai normalus laikraštis, bet jis skirtas... protingiems
  lietuviams.

 • dar tikintiems "holokausto" kliedesiais 2019 rugsėjo mėn. 15 d. 19:20:40

  Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras žydaujos melas:
  sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

 • aišku, kodėl mažas populiarumas 2019 rugsėjo mėn. 15 d. 13:55:09

  iki šiol maniau, kad "respublika" normalus laikraštis, skirtas eiliniams
  lietuviams, bet jau kuris laikas matau, kad nepelnytai iškeliami konservatorių
  propaguojamos mintys ir darbai. Kitaip sakoma-lindimas į užpakalį, tik ten jau
  užimta

 • Labai 2019 rugsėjo mėn. 15 d. 11:43:02

  geras straipsnis.

 • Istorikas "Istorikui" 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 23:31:00

  Nebūk, Tamsta, priekabus ir neieškok užpakaly dantų... Mobiliakų nebuvo, bet
  telefonai, radijo ryšys, kurjerių paštas tai juk buvo! O kada, kur, prieš "duonos
  akciją" ar po to premjeras kažką sakęs tam žydų smogikui, parašyti negaliu,
  nes į tokias detales nesigilinau... Esmė juk ne tame. Esmė yra tame, kad litvakai
  gerbia savo tautietį-žudiką, o mūsų partizaną, kuris su Holokaustu neturėjo
  nieko bendro, smerkia. Ir kas galėtų paneigti, kad ne "Kremliaus ranka" diriguoja
  litvakams?

 • dar istorikui 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 21:53:04

  Man Hernandezo versija skamba realiai. Gabena žyderų banditų gauja, vadovaujama
  govnerio, nuodus. Išlipant iš laivo Tulone juos sulaiko britų karo policija.
  Banda spėja atsikratyti nuodais. Govnerį uždaro į kalėjimą. Toliau seka
  Niurnbergo kalinių duonos apnuodijimas arsenu. Kurioj vietoj čia įsikiša tas
  žydų premjeras? Mobiliakų nebuvo, kaip uždraudė? Beje, knygoje ne viena ir ne
  dvi WW II operacijos. Ir visos be zuikio baikų, tokių kaip žydų premjeras
  uždraudė (vardas, pavardė, kada ir kur uždraudė).

 • to Istorikas "Istorikui" 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 21:29:54

  tai kodėl tas žydasnukis premjers neuždraudė govneriui ir jo gaujai apnuodyti
  Niurnbergo karo belaisvių stovyklos duoną? Gal todėl kad jo draudimas iš žydų
  pasakų kategorijos?

 • Tai 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 21:03:28

  patys "mūsiškiai" ir savinosi.

 • Nuu nigaliuu 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 20:49:43

  Lietuviai! O KAS savinosi ištremtųjų ir nužudytųjų lietuvių turtą! Gal nuo to
  pradėkim ieškoti tiesos!)
  Pasigailėti rašytojai !

 • Ja, ja, 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 20:43:52

  lietuviais esame mes gimę..

 • › "asara" 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 20:28:16

  Mus tokius užaugino ir išauklėjo "mūsų epochos garbė, sąžinė ir protas -
  Komunistų Partija"!!! Vot tak, tovarišč.

 • Pasaulyje 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 19:22:40

  siaubingiausi antisemitai yra "mūsiškiai"

 • asara 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 18:35:30

  Skaitai "komentarus" ir galvoji, nejaugi tokius uzaugino musu svietimo sistema?
  Matyt, kad tik stimpanti sistema gali! Uzjauciu.

 • kestut 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 18:28:53

  Pažvelkime į prieškarinę Lietuvą ir pamatysime tikrą žydų
  gyvenimą.Prekiavo,užėmė aukštus postus,klestėjo žydų tauta.Lietuvą okupavus
  sovietams,visa valdžia perėjo į Maskvos rankas.

 • > "PO" 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 17:34:17

  Tai kad komuniagos ir Dovydo palikuonys pirmi ėmė kelti galvas!!! O nacionalistai
  ir fašistai litovcai tik ginasi.

 • PO 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 15:11:59

  Buožės, grobuonys ir banditai, bei jų palikuonys, godūs iki nužmogėjimo, vėl
  kelia galvas...

 • › "Grupė žydelių parankinių" 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 11:09:13

  Šimašius dar gyvas! Kai numirs, tada ir įvertinsime jo nuopelnus tautai, - juk,
  kaip sakoma, dar ne vakaras, taigi laukiame daugiau jo nesąmonių.

 • Grupė žydelių parankinių 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 10:58:16

  A. Angarietis, V. Kapsukas, A. Sniečkus, J. Paleckis, J. Bartašiūnas, K. Liaudis
  ir tavo kažkodėl praleistas R. Šimašius, asile raudonais kalesonais

 • Partizanas 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 09:48:24

  Šlovė Palestinos partizanams, kovojantiems už savo žemių išvadavimą nuo
  okupantų!!!

 • Istorikas "Istorikui" 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 09:42:35

  Įtariu, kad Tamsta žiūrėjai laidą per Ren TV, bet, matyt, nelabai atidžiai:
  būten Izraelio premjeras uždraudė Abai Kovneriui žudyti niekuo nenusikaltusius
  vokiečius. O kas liečia britų žvalgybos veiksmus - nesiginčysiu, nes tuo metu
  britų žvalgyboje aš jau nedirbau (čia buvo angliškas "džoukas"!).

 • Aukso veršis 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 08:33:54

  Balaganovas : " Štai ką pridarė tie banditai Marksas ir Engelsas ( psl. 435, 1949
  metų leidinys rusų kalba)

 • to NM - Barsa 2019 rugsėjo mėn. 14 d. 00:05:42

  svarbiausi žydų "nuopelnai" pasauliui ne banditų gauja NAKAM ir ne lietuvių
  trėmimas. Žydų nuopelnas - komunizmas ir pasaulinės proletariato revoliucijos
  teorija - Marksas su Engelsu. Tos teorijos įgyvendinimas Rusijoje, nuverčiant
  teisėtą, demokratinę Kerenskio vyriausybę. Perversmo vadai - pirmasis CK - 5
  žydai iš 7, čiurka ir Bubnov. Gal rusas, gal žydas rusiška pavarde. Stalino
  atvedimas į generalinio postą - itin svarbus Zinovjevo su Kamenevu nuopelnas. Va
  čia buvo pradžia ir Hitlerio iškilimo ir Antrojo pasaulinio karo ir taip vadinamo
  holokausto. Jei ne spalio perversmas nieko tokio nebūt buvę.

 • Viktorija 2019 rugsėjo mėn. 13 d. 22:44:20

  liuks straipsnis

 • NM - Barsa 2019 rugsėjo mėn. 13 d. 22:29:10

  "...Ne kartą rašėme apie žydų raudonajį banditą ir civilių gyventojų
  žudiką... "
  Ričardas ir panašūs vien tik ieško ką rašyti apie žydus,,, bet trūksta
  medžiagos , tai ir rašinėja tą patį per tą patį. Velniškai nesinori jiems
  rašyti apie ju bočių kraujuotas rankas... Velniškai norisi sulyginti
  nesilyginamus dalykus: beveik visos žydų bendruomenės sunaikinima su lietuvių
  tremimu... juk dalis tremtinių grįžo su moksliniais laipsniais, dalis net nenori
  grįžti... O žydai negrižo. Jų namuose įsitaisė bočių anūkai. Bočių, kurie
  šaudė, kiti tylėjo ir net varė biznį žydų daiktais... Vos tūkstantis
  lietuvių - didvyrių gelbėjo.
  Bijau, kad tik duok čekuliams ginklą, jie vėl eitų plėšikauti, žudyti, kad
  pralobti...

 • Istorikui 2019 rugsėjo mėn. 13 d. 21:55:48

  visai kitaip ta pati istorija - abba govnerio banditų gauja NAKAM planavo užnuodyti
  didžiųjų Vokietijos miestų vandenvietes. Jau gabeno pagamintus nuodus bet
  sutrukdė britų karinė žvalgyba o ne koks ten žyd premjeras.Neišdegus
  nusikaltimui su vandeniu šitie žydasnukiai užnuodijo arsenu Niurnbergo karo
  belaisvių stovyklos duoną. Jesus Hernandes "Slaptosios antrojo pasaulinio karo
  operacijos".

 • nordland 2019 rugsėjo mėn. 13 d. 21:44:24

  netikiu savo akimis, kad "nepriklausomoje" lietuvoje, sugebejo toki straipsni
  isspausdinti.

 • Istorinė tiesa 2019 rugsėjo mėn. 13 d. 20:55:54

  Carinėje Rusijoje žydai buvo visaip spaudžiami, apsigyventileidžiama buvo
  pakraščiuose, dažni pogromai ir t.t. O bolševikai žydams ne tik gražino teises,
  bet ir įdavė ginklus. Leninui Maskvą paimti padėjo berods 60 tūkst. Žydų
  pabėgėlių. Europoje žydai buvo siejami su bolševikais vėliau komunistais.
  Hitleris,žinoma, turėjo visokių klejonių apie rasės grynumą, bet iš esmės
  kovojo prieš žydiškąjį komunizmą. Dabar žydai visai nesigsrsina apie savo
  žygdarbius revoliucijos metu, kraujo upes rusijoje ir kaimyninėse valstybėse, kur
  buvo atnešta komunizmo šmėkla.

 • Adamas 2019 rugsėjo mėn. 13 d. 19:28:39

  Tas pats procesas vyksta visoje vidurio ir rytinėje Europoje.Zydai kapstosi ir prie
  lenku,ir prie vengrų,rumunų,chorvatu.Pajuto,kad vyksta reprivatizacija,ir galima
  pabandyti turto atgauti,tai ir loja šunys.Lenkai gerai jiems išvežė,tai nuo
  lenkų atsikabino,o žino,kad lietuviai subobeje,minkstakuniai ir juos galima
  paterorizuoti.DAr įdomiau,kad rusams jokių pretenzijų neturi,nors rusai nuo caro
  laikų,milijonus žydų išžudė ir į SIbira išvežė.Nusikaltelis nusikaltėliui
  akies nelupa......

 • grupei draugų 2019 rugsėjo mėn. 13 d. 15:05:02

  A. Angarietis, V. Kapsukas, A. Sniečkus, J. Paleckis, J. Bartašiūnas, K. Liaudis
  taip pat buvo GRYNI LIETUVIAI, asilai jūs raudonais čebatais!!!

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • ATŠAUKĖ: Alytaus miesto savivaldybės vadovai pirmadienį susitiko su Pramonės rajono verslo įmonių vadovais ir atstovais; susitikime buvo nutarta atšaukti draudimą įvažiuoti į Pramonės rajoną.
 • LAIKINAS UŽDARYMAS: dėl ekstremalios situacijos Alytuje „Luminor“ bankas paskelbė laikinai uždarantis klientų konsultavimo centrą šiame mieste.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Kaip manote, ar dar vienas streikas mokytojams padės pasiekti norimų rezultatų?

balsuoti rezultatai

Ar jau keitėte padangas savo automobiliui?

balsuoti rezultatai
reklama
VZ LOGO 2
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+10 +11 C

 +9 +10 C

 

+10 +11 C

+15 +18 C

+14 +16 C

 

 +12 +13 C

0-2 m/s

0-4 m/s

 

0-4 m/s