Skaitytojo laiškas: Be lietuvių kalbos - išnyksime! (57)

2019 gruodžio mėn. 21 d. 12:40:23 Perskaitė 13570

Kokios priežastys į nutautėjimą veda lietuvius šiais laikais? Dabar sunku surasti šeimą, kurios nebūtų palietusi „tautų mainymosi“ reiškinys, vadinamoji emigracija. Gal Marijonas Mikutavičius pradės naują dainą, įdėdamas kitus žodžius į pavadinimą „Trys milijonai“, skirtą prieš dešimtmetį lietuvių krepšinio komandos laimėjimui - vietoj trijų, įstatydamas du, vieną, o jeigu nė vieno milijono? Estai, kurių gyventojų per milijoną, ekonomiškai mus pralenkia, bet savo kalbos neatsisakė. Jų kalba artimesnė suomių. Kaip jiems tai pasisekė harmonizuoti savo kalbą su ekonomika, juk jų gyventojų emigracija į Suomiją bei kitas valstybes daug mažesnė nei lietuvių.

 

Prie istorijos šaltinių darbuojasi istorikai. Bet tokio įdirbio nepakanka. Vadinasi, nei literatūros ar istorijos dydžiai nemažina emigracijos. Antanas Vienuolis savo atsiminimų pradžioje išsako, mano supratimu, pagrindinę priežastį: „Lietuvis kaimietis gyveno greta lietuvio bajoro, dvarininko, bet vieną nuo kito skyrė ne kraujas, o bedugnė - kalba. Nelietuviška kalba vyravo ir Lietuvos miestuose, ir miesteliuose. Kalba nustatydavo, ir kam kokiais rūbais dėvėti - švarku ar miline... Paniekintas už savo bočių kalbos vartojimą ir sunkaus vargo prispaustas kaimietis gyveno ir nieko nelaukė, nieko nesitikėjo. Savo krašto garbingos praeities jis nežinojo, dabartį jam atstodavo smuklė ir bažnyčia, o ateitis atrodė sunki. Taip ėjo dienos, metai...“

Teisūs tie rašantys ar sakantys, kad reikia atgaivinti garbingos praeities atminimą, nes mūsų kaimas, kažkada buvęs gyventojų lyderiu, nyksta, o jauni lietuviai išsikrausto į miestus, gerai kad į Lietuvos, bet jeigu į užsienio, padidindami emigrantų dalį?

Daug yra priemonių, kurios Lietuvos gyventojus laiko, prisirišusius prie dabarties, leidžia mums dairytis į ateitį. Pavyzdžiui, Raseinių rajone, Kryžkalnyje, pradėta Lietuvos partizanams skirta monumento statyba. Galbūt ir Lukiškių aikštėje iškils patriotams lauktas paminklas Vyčiui. Ir daug kitokių ženklų liudija mums, kad lietuviai išsilaikys gal dar 100, gal 200 metų... O toliau? Būtinai reikia, kad emigrantų tėvai savo vaikus išmokytų lietuvių kalbos. Kitaip - nebus ateities. Emigrantai turi tai atsiminti, kaip jų tėvai ar seneliai yra išmokyti kasdienės maldos „Tėve mūsų“...

Istorikas Gediminas Kulikauskas straipsnyje „Menamas ir tikras lietuvio charakteris“ (spausdintas laikraštyje „Vakaro žinios“ 2019 11 30) sakė: „Dabar mes nesame okupuoti, bet didelių pasikeitimų ir kataklizmų virsme galėtume rasti šansą. Jei ne, iš esmės įvyks susiliejimas su kitomis tautomis“.

Kas to šanso autorius? Be abejo, kad visa tauta, - ir visų pirma lietuvių kalba, dainos, tradicijos, papročiai, kuriuos turime išsaugoti, - per radijo laidas, per televiziją, per bendruomenines šventes, įjungdami meną, kultūrą...

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net