Jie stengiasi, kad būtų blogiaunuotraukos (27)

2021 rugpjūčio 10 07:30:22 Perskaitė 1950

Mūsų valdantysis elitas visomis išgalėmis stengiasi mūsų Tautą įtraukti į kruviną karinį konfliktą su Rytų kaimynais. Mūsų mažą šalį užplūdus pabėgėlių minioms, labai padidėja teroro aktų tikimybė. Taip buvo visoje Vakarų Europoje - kodėl pas mus turėtų būti kitaip. Ir Viešpats mato, kaip norėčiau būti neteisus.


Todėl mūsų Tautos istorijoje atėjo kritinis momentas. Ar mes sugebėsime atsispirti mūsų taip vadinamo elito - Landsbergių klano - jau keliolika metų vykdomai pragaištingai užsienio politikai, kuri veda į Tautos sunaikinimą.

Ką daryti? Pirmiausia prezidentas turėtų paskelbti išankstinius rinkimus.

Reikia tikėtis, kad Tauta daugiau neišrinks tų, kurie metodiškai naikina valstybę. Taip buvo 2008-2012 metų kadencijoje su visomis naktinėmis reformomis, šaudymais į žmones guminėmis kulkomis. Panašiai vyksta ir šioje kadencijoje.

Tuomet reikia V.Landsbergiui skubos tvarka suteikti titulą: prezidento, karaliaus, o dar geriau - visos visatos valdovo. Nes po to bus galima išvengti daug nelaimių.

Tada pasistengti normalizuoti santykius su Rytų kaimynais bent iki tokio lygio, kad viskas neišaugtų į atvirą karinį ar hibridinį konfliktą. Atsiminkime, kad Sirijos ir Afganistano karai beveik išsikvėpė. Bet pasauliniam militaristiniam kompleksui reikalingas karo veiksmų teatras. Labai norėtųsi, kad spektaklis būtų statomas ne mūsų šalyje.

Dar reikia pripažinti Astravo elektrinės egzistavimą, nes ji jau pastatyta. O kad ji stovi ir veikia, kalti patys konservatoriai, neužprotestavę jos statybos pradiniame etape. Dabar jau reikia stengtis bendradarbiauti su Baltarusijos pareigūnais šios elektrinės saugumo klausimais. Atgaivinti Baltarusijos ir Lietuvos bendradarbiavimo sutartį dėl Kruonio elektrinės, tokiu būdu užtikrinant Lietuvai stabilias pajamas ir saugų Astravo AE darbą.

Pagaliau pradėti vykdyti tokią užsienio politiką, kuri yra naudinga mūsų Tautai, o ne tik Amerikos administracijai.

Ar valdžia atsižvelgs į tas mano mintis? Nemanau. Todėl laikykimės, broliai ir sesės. Ateina tamsūs laikai.

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net