Tada ir dabarnuotraukos (28)

2021 sausio 11 07:00:35 Perskaitė 1766

Nuo anos Sausio 13-osios mus jau skiria 30 metų. Ten, anoje Sausio 13-ojoje, amžinai liko ne tik 15 žuvusių, įskaitant ir iš Rytų atskraidintą leitenantą desantininką. Ten likome mes. Trisdešimčia metų jaunesni. Tiek norėję laisvės, kad visa Lietuva buvo tapusi šiuo vieninteliu siekiu. Įžūliu. Paaugliškai bravūrišku. Nekantriu. Vos ne chuliganišku. Mes visi, nepaisant vyresnio ar jaunesnio amžiaus, tapome užsispyrusiais kariais-vaikėzais. Matai į tave, beginklį, šliaužiantį tanką, bet jo vis vien nebijai. Tarsi būtų muliažas. Tik skardinė dėžutė. O tu ją lyg pudelį erzini. Kas turėjo su mumis atsitikti, kad tą naktį nebijojome net mirti? Nebijojo ne vienas, ne trys, bet tūkstančiai. Tiek svajojome apie laisvę, kad masiškai išsijungė savisaugos instinktai.


O dabar dalis šių žmonių vėl kels klausimą - ar vertėjo? Ar svajojo apie tokią Lietuvą. Tačiau ji nebuvo ir niekada nebus tokia, kokią laikinai nusipaišo masinė Tautos euforija. Nes toks reiškinys, kai daugiau nei trys milijonai žmonių galvoja ir svajoja vienodai, ilgai netrunka. Tik mūsų įkaitusios vaikėziškos galvos tada dar to nesuprato. Ilgiems apmąstymams neturėjo laiko. Riedėjo tankai. Ir mes jų taip nuoširdžiai nekentėme, keikėme ir galvojome - pamatyk, apspangęs šalmuotas žmogėne, kaip lietuviai ginasi. Neišgrauš. Tai nė už ką nepavyks. Ir kas tau padės - bus amžinai Judas.

Ar visi vėliau tapome laimingi, sėkmingi? Toli gražu. Gal kai kurių pati didžiausia laime ir tapo tos nakties euforija. Tas vienybės jausmas, kuris jau nepasikartos. Laisvės siekis suskilo, suguro į daug smulkesnių siekių. Vieni siekė kuo greičiau emigruoti į savo svajonių žemę Ameriką. Pagaliau gavo „šipkartę". Kiti naiviai tikėjo stebukline pasaka, jog vakariečiai verslininkai laikosi duoto žodžio, verslo etikos ir net negalvos mus apsukti. Treti skraidino sklypus. Visi per 30 metų įsitikinome, kad mūsų tautiečiai taip pat sugeba būti ir banditais, ir korumpuotais ir šiaip niekšais. Ir šių savybių nepraranda net ir labai dailiai apsirengę ar išsilavinę. Tad kaskart, kai per 30 metų sužinodavome apie eilinę mūsų bendrapiliečių niekšybę, nevalingai tarstelėdavome - ar tikrai už tokią laisvę kovojome? Kad tautiečiai mus žemintų, engtų? Kad turėtume ne vieną visiems vienodą tikslą bei priešą, bet daug savanaudiškų tiksliukų ir slaptų priešų. Meilikaujančių. Smogiančių į nugarą. Tačiau tada, kai mes patys, užslinkus juodoms mintims, sumažiname Sausio 13-osios reikšmę, prisiminkime tuos jaunus žuvusiuosius. Jiems jau neteko keliauti po pasaulį, atsivėrus sienoms. Jiems neteko studijuoti užsienio universitetuose pagal mainų programas. Jie nesužinos, kokios finansinės bei savirealizacijos galimybės atsivėrė mūsų talentingiausiems krepšininkams, mokslininkams, režisieriams, aktoriams, atlikėjams, verslininkams. Jie niekada nenaršys savo išmaniųjų telefonų, neprisijungs prie „tviterio". Nepasipirš savo draugei Paryžiuje. Jie liko ten. Amžinai ten. Todėl nuolat pranešinėti jiems, kad ne už tą Lietuvą, ne už tą laisvę žuvo, mes, gyvieji, neturime jokios teisės.

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net