Prezidentams ir Seimo pirmininkui - pedofilijos rėmėjų akcija

2009 birželio mėn. 25 d. 23:32:21 Perskaitė 6555

Neseniai šalį sudrebinusi "Gender Loops" programos, kurios tikslas buvo vaikams pasakoti apie gėjų gyvenimą, skandalo rėmėja - Tolerantiško jaunimo asociacija - kartu su bendraminčiais žada rengti naują akciją. Šįsyk Lietuvos prezidentams (Valdui Adamkui ir išrinktajai prezidentei Daliai Grybauskaitei) bei Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui bus įteiktas kelių puslapių raštas, kuriame piktinamasi, kad Seimas ketina uždrausti progėjišką propagandą.

Lietuvoje gausėja homoseksualumo ir iškrypimų propagandos

Minėtą raštą pasirašo Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Tolerantiško jaunimo asociacija (ypač jos veikėjas Artūras Rudomanskis, skundęsis, kad "mūsų Seime tvyro homofobija", Tarptautinė LGBTQ (lesbiečių, gėjų, biseksualų, transeksualų ir kvyrų, t.y. nevyriškų vyrų) jaunimo ir studentų organiacija (IGLYO), Naujos kartos moterų iniciatyvos, komunistuojanti "Naujoji kairė 95", DEMOS kritinės minties institutas, visuomeninė organizacija "Mes-JAUNIMAS" ir net Rokiškio rajono mokinių taryba.

Vienas žurnalisto kalbintų teksto sumanytojų Romas Zabarauskas palinkėjo "atsipeikėti nuo Žydrųjų Albinų paranojos". Beje, R.Zabarauskas sumanė, jog prie Prezidentūros birželio 26 d. 12 val. vyksiančioje akcijoje turi būti "suvaidinta medicinos seselė, vaikams propaguojanti homoseksualumą". Jis gynėsi neskatinęs pedofilijos, o tik norėjęs ironiškai parodyti, jog Lietuvoje nepropaguoja homoseksualumo (argi, ponas/ponia Zabarauskai?). Negana to, R.Zabarauskas sugėdino žurnalistą, nepalaikantį gėjų propagandos.
 
Beje, nors gėjų propagandistai ir neigia savo ryšį su pedofilais, tai, kad prie jų prisijungė Rokiškio rajono mokinių taryba (nepilnamečiai!), jau savaime yra nusikalstama. Kad Lietuvoje gausėja homoseksualumo propagandos, akivaizdu net iš tokių anksčiau tik vaikinų ir merginų santykius rodžiusios TV laidos "Kitas", kurioje dabar gana ankstyvu metu rodomi gėjų pasimatymai, bučiniai. 

Asmeniškai aš nenorėčiau, kad mano vaikai tai matytų. Be to, nepamirškime, kad prie iškrypimų priskiriama ne tik pedofilija (vaikų tvirkinimas ir seksualinis išnaudojimas), bet ir hebofilija (to paties darymas su paaugliais, jaunimu). 

Kuprota politinė situacija

Kreipimesi į valstybės vadovus progėjiškos propagandos formuotojai remiasi neseniai Seimo pakeistu Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu. Tiesa, jis - tikrai ne tobulybė. Jame į vieną vietą sukergiami ir neaiškiai apibrėžti "paranormalūs reiškiniai", ir savižudybės, ir homoseksualizmas. 

Deja, propagandistai "dženderlūpsininkai" rūpinasi tik 12-uoju punktu, kuriuo parlamentarai nori uždrausti informaciją, kuria tyčiojamasi ar niekinama "dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų". Tiesa, jiems rūpi tik seksualinė orientacija. Kodėl? Paskaitykime, kas rašoma jų kreipimesi: "Įstatymų leidėjas nepateikė svarbių Įstatyme vartojamų sąvokų apibrėžimų ir neišaiškino, kas yra laikytina, pavyzdžiui, „propagavimas“, homoseksualūs ir biseksualūs santykiai (lytiniai, emociniai, jausminiai ir pan.), „šeimos santykių iškraipymas“ ar „šeimos vertybės“, „šeimos santykių paniekinimas“. Nesant šių sąvokų teisinio apibrėžimo, kyla pagrįstų abejonių dėl Įstatymo aiškumo ir jo efektyvaus taikymo galimybių."

2009-ieji. Lietuvai - tūkstantis metų. O jie nežino, kas yra šeimos vertybės! Biblija žino vieną atsakymą, primindami dviejų miestų pavadinimus: Sodoma ir Gomora. 

Ypač progėjiškos propagandos šalininkai dejuoja, kad nebegalės žiūrėti filmo "Kuprotas kalnas" apie du žydrus kaubojus (teks tai daryt pogrindyje...). 

"Žmogaus teisių užtikrinimo požiūriu Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 14 ir 15 punktai kelia dar didesnį susirūpinimą. Draudimas „propaguoti“ homoseksualius, biseksualius ar poligaminius santykius ir vienpusiškas „šeimos vertybių“ traktavimas yra nesuderinamas su LR Konstitucija, Europos Sąjungos steigiamosiomis sutartimis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija bei Europos žmogaus teisių teismo praktika, - aiškina žydrasis flangas, įžūliai pareikšdamas: " Lietuvos įstatymų leidėjas neturi teisinio pagrindo informaciją apie seksualines orientacijas ir homoseksualius, heteroseksualius ar biseksualius santykius savaime laikyti darančią neigiamą įtaką nepilnamečiams."

Prezidento prašoma nepasirašyti įstatymo ir "grąžinti Seimui jį tobulinti".

Nemanau, kad V.Adamkus pasiduos progėjų spaudimui. Net ir žinodamas, kad juos palaiko įvairios gėjų lobistų organizacijos bei filosofas Artūras Tereškinas. Tačiau šio rašto sumanytojai akivaizdžiai laukia D.Grybauskaitės nuomonės, kuri greičiausiai jiems bus palanki. Todėl, manyčiau, ir laukta šios keistos politinės situacijos, kai valstybėje - du prezidentai. Kuprota politinė situacija...

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net