respublika.lt
 

Kodėl Seimas kratosi senosios baltų religijos? - straipsnio komentarai:

 • bronislava 2020 sausio mėn. 09 d. 21:05:42

  šiame mokslo amžiuje gėda būti krikščioniu.[ vokiečių filosofas F. Ničė]

 • >Davatkynui 2019 rugpjūčio mėn. 22 d. 15:37:30

  Pritariu jūsų išsakytai nuomonei.Komentarai tarsi nuteiktų penktos klasės mokinukų.lankiusių tikybos pamokas.

 • baltai, mokykitės kantrybės iš lietuvių 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 19:15:19

  Mieli senieji baltai, priimkite mūsų, lietuvių, patarimą: ne į Seimą reikia kreiptis, o į Dievą. Per mažai meldėtės, per mažai aukojote ir aukojotės, tai Dievas savo valia ir Seimo pagalba atidėjo jūsų pripažinimą. Kagebistai, ir tie 75 metus turi tylėti, kol gaus išrišimą. o jūs per kažkokius 25 metus norite sulaukti Dievo malonės. Dar nesubrandinote nė vieno kankinio už tikėjimą, o jau norite sėdėti už išrinktųjų stalo? Nenusiminkite - kančia jus išgrynins ir iš/nu/baltins.

 • gal 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 14:30:14

  prisiminkime 1 Dievo įsakymą?

 • o-o-o 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 13:56:33

  Kur galima būtų rasti senųjų rašytinių šaltinių, kuriuose aprašyti baltų dievai, jų žygdarbiai ir t.t.? Ne šiuolaikinių išmįslų, bet senųjų...

 • senis 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 13:16:51

  ne i seima Romuvai reikejo kreiptis, reikejo kreiptis tiesiog i Putina. Seime sedi 141 uzsislaptines kgbistas, jie be Kremliaus leidimo nieko spresti negali.

 • nesikratykit 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 10:06:20

  dar yra ateistų religija.

 • pagoniška religija 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 10:03:32

  nereliginga religija :) Kokia religija be Dievo? Bet jei jau absurdas visur, kodėl ir šitoj srity negalėtų būti. Kaip išvirkščia rankovė verčiama žmonių realybė.

 • Pranassas 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 07:56:35

  Grizkime ne tik i pagonybe, bet ,i dar i ankstesnius laikus,kai nuogi vaiksciojome,kai pagal b yrkos ilgi vada rinkome...

 • Davatkynui 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 02:27:48

  Daugelis pasisakymų labai žemo intelekto žmonių, nieko nežino, nieko neskaito, nesidomi ir rašo tokias nesąmones... Kai paskaitai, tai net atmuša norą į bažnyčią eiti, atrodo, kad visokios neišprusę davatkos rašinėja nesąmones, dreba iš baimės . Ir labai rūpinasi baltų Dievais, matyt pačioms ar patiems tikėjimo labai stinga. Krikščionių religija gera, niekam nelinkinti bloga, tik deja, akivaizdu, ne visi žmonės tose bažnyčiose sėdintys kitiems gero linki. Linkiu atsisukti veidrodį į save ir šiek tiek pamąstyti!

 • Tik 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 23:11:36

  pinigėlių troškimas

 • Budriškis 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 18:15:12

  Dar vienas žingsnis skaldyti tautą - išskirti stabmeldžius ir krikščionis .Šventą KRYŽIŲ KALNĄ ir Naisių sustumtą k a p č i ų viršui stypsančiu p i z i u m i ir dar keliais ąžuoliniais koplytstulpiais skiria tik keliolika km . SUVOKIT PAGALIAU UŽMAČIAS IR laukiamų pasekmių .

 • nuomonė 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 16:33:07

  Bent jau niekas nedraudžia išpažinti senąją lietuvių religiją.Matyt senajai baltų religijai reikia tik valstybės finansavimo,kaip ir visoms kitoms religijoms.

 • >nesuvokiantiems 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 06:50:33

  .parašė teisingai.Tai baltų kultūros elementai.Etnokultūra.Kaip gali būti religija be tikėjimo dievais?Ar dabartiniai pagonys,taip pat ir ponas Vaiškūnas nuoširdžiai tiki į visus senųjų baltų dievus?Komentatoriai atkreipkit dėmesį į straipsnio antraštę.Kalba eina apie senąją baltų religiją,nesuplakit su senuoju lietuvių tikėjimu,taip pat pagonybe.Tikėtina,kad pvz.1300m.lietuvių pagonybė skyrėsi nuo senųjų baltų religijos.Vienas iš veiksnių tai ilgas istorinės raidos laikotarpis.Lietuviai yra tik viena iš senųjų baltų genčių.Viena,bet ne vienintelė.Kalbant apie senąją baltų religiją,neaišku,kuris laikotarpis imamas atramos tašku.Tai tik asmeninė nuomonė.

 • o 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 05:47:31

  kas yra pusmoksliai vargetos?Pagal Laisvamanio komentaro tekstą galima spręsti,kad tai save vadinantys laisvamaniai,nes nesupranta to žodžio reikšmės,Kaip ir ateistai.Paprašius, tokių asmenų save vadinančių ateistais arba laisvamaniais paaiškinti,kas yra ateizmas,kas yra laisvamanybė nesugeba.

 • Nenorima kad Lietuva atgimtų 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 00:51:15

  Suprasit kai sužinosit kas yra žiauri tikrovė.

 • ???????> ir seimas........ 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 15:54:32

  Parodija: "Mes nieko prie jus, drugeli, neturime,mes ne prieš jus, tik trumpam,10-čiai metų jus prisegsim,kad labai nespurdėtumėt."

 • ir Seimas ir daugelis tautiečių 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 15:18:50

  ne prieš senąją religiją- jie PRIEŠ kosmosą ir kosmonautus . Čia pasakorius Jonas Vaiškūnas nėra nei senas religingas žmogus, nei propaguoja senosios religijos. Jis yra kais pats save pristato- etnoKOSMOLOGAS. Todėl su nežinia iš kur priplaukusiais kosmonautais mums tikrai nepakeliui :)

 • Laisvamanis 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 13:12:53

  Gaila man tų žemiau pasisakančiųjų,kurie tiki jog egzistuoja kokie tai antgamtiniai dievai,angelai,velniai,dangus,pragaras bei kitokios gilioje senovėje prigalvotos nesąmonės,kad gąsdinti bemokslius žmones,kad juos išnaudoti ir siūlyti už žemiškasias kančias nuostabų'pomirtinį gyvenimą'..Nejaugi mūsuose dar tiek daug neišprususių,bemokslių vargetų,tikinčių ne būties realumu,o kažkokiomis tai neegzistuojančiomis'dvasiomis'?

 • Nesuvokiantiems 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 13:07:06

  Tai ko gero labai prasminga ir graži lietuvos tradicija - baltų kultūra atitnkamai gerbianr ir saugojant savo gamtą. Dabartinėje Lietuvoje suvokiama tik tokios religijos mylinčios ir tarnaujančios pinigų momonai.

 • >>>>>>protingai 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 08:36:44

  išsigelbėkit save.Manymas ,kad priklausot gelbėtojų monopoliui rodo,kad gelbėtis reik pačiam.Kas ne Jūsų palikit tiems kam tai priklauso.

 • Ramūnas 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 00:11:01

  Visa tai kas mus žlugdo, daro mus tik stipresniais!

 • Laisvė rinktis, tolerancija kitoms religijoms 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 23:37:42

  Religijų yra daugybė, o Dievas- vienas. Kokį kelią rinktis, sprendžia pats žmogus. Ir pasirenka tą kelią, kuriame mato tikrąją prasmę, tikrąsias vertybes, tai kas dvasiškai atgaivina žmogų. O plėšytis ir sakyti, kad tik ta ar kita religija geriausia, yra mažų mažiausiai žema. Žmogus yra laisvas ką rinktis.

 • protingai padarė 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 23:15:42

  Šį kartą dėkoju Seimui, kad priėmė protingą sprendimą. Už tuos žmones, kurie neturi suopročio ir patys nežino ką darą. Ir tokių nežinančių, beje, yra labai daug ir vis daugėja...O tiesa labai paprasta--------------DIEVAS YRA VIENAS IR TAS DIEVAS------ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ. Ir tu , žmogau, mirties akimirką stosi Jo akivaizdon, o ne kokio stabo, ir Jam duosi apyskaitą, ką gero čia žemėje nuveikei.Taigi, šį sykį mūsų Seimas savo sprendimu prisidėjo prie žmonių išgelbėjimo.......

 • nu ką, 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 21:20:17

  protėviai beveik tris šimtus metų gynė šalį nuo atėjūnų, perėjūnų, kaip tik tų, kurie dabar tradiciškiausi. Anie kirviu, kalaviju okupantus vijo, o jų palikuonys tik spjaudytis ant protėvių pasaulėžiūros tesugeba. Ir tai tik elekronine forma.

 • >www 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 19:34:27

  Ar pats{pati} tikrai meldiesi saviems pagoniškiems dievams?

 • >zm 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 19:25:59

  nekaltink kitų dėl neišsaugoto savo tikėjimo-pagonybės.Prisipažink pats sau tyliai,kad mokslo raida viską nubraukė.Kas dabar trukdo melstis Perkūnui,Saulei,Gabijai ,Žemynai ir likusiems kitiems dievams.?Kodėl dėl palikuonių bėgate pas ginekologą,bet nesimeldžiate sekso dievui Piziui?Gal dar bus sustiprintas tikėjimas baltų arba senovės lietuvių dievais ateityje,tai priklauso nuo pačių pagonių.Šiuo metu tai labiau panašu į etnokultūrą,bet ne į religiją.Jeigu tai pripažįstama religija,tai jau yra neopagonybė,nes nėra tęstinumo su senovės baltų religija,butent per tikėjimąTaigi nieks kits čia nekalts,kad pagonys nesimeldžia gamtos reiškiniams,kurių nesuprato senosios gentys ir juos sudievino.Natūrali pažangos ir mokslo vystymosi seka.Graikai turėjo visą dievų olimpą,bet pasuko kitu keliu.Taip pat ir kitos tautos, netik graikai.

 • Na > 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 18:57:41

  geriausiai kai į savo klausimus atsakai pats sau.Tada ir atsakymai būna teisin giausi,ir lieki patenkintas.

 • Ww 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 18:56:49

  Kadangi aš dabartinį tikėjimą vadinu zydkrikscioniu tikėjimu ir okupaciniu, kuris žmonijai atnešė daug žūčių, nusikaltimu dėl to ir lenku popiežius atsiprašė už nusikaltimus prieš žmonija tai okupantas niekada nenorės žiūrėti į teisybe. Ar malonu melstis svetimam tikėjimui?

 • zm 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 18:09:42

  Žinoma, kad mažai kas belikę iš etnokultūros ir tautinės religijos, nes kryžeiviai uoliai naikino ginklu, o kai nepavyko, užsiundė jėzuityną. Aš suprantu, kad lygintis su tokia organizacija (kurios istorijoje popiežiai paleistuviai nuodytojai plėšikai ) sunkoka, ji kaip vėžys, kaip komunistų partija, kas yra religija, aiškina būtent tos reigijos atstovai ir tokie patys religijotyrininkai, girdi netraukiai iki to vardo baltų tikybos gaivintojai, bet kodėl taip bijomasi, negi grupelė nieko blogo nedarančių žmonių yra nusipelnę blogai slepiamo įniršio ir neapykantos, išaugančios iki skundimo klebonėliui apie baisią mokytoją, kam leido ant piliakalnio ? Su folklorinėmis grupuotėmis kovoja Vatikano filialas, nejaugi dėl pinigų ir įtakų, ak štai kur šuva pakastas.

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • RĖŽĖSI: pirmadienį Vokietijos Folkmarzeno mieste nežinomas vyras automobiliu rėžėsi į karnavalo eitynių dalyvius, nukentėjo mažiausiai 10 žmonių, tarp kurių buvo vaikų; automobilio vairuotojas sulaikytas.
 • PASVEIKO: visi 16 koronavirusu užsikrėtę Vietnamo gyventojai jau pasveiko.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
BALTŲ GENTYS

Dienos klausimas

Ar pastebite, kad emigrantai grįžta į Lietuvą?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar „trikojai“ keliuose daro įtaką jūsų vairavimui?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+1 +2 C

-1 +1 C

 

 0 +1 C

+5 +6 C

+3 +5 C

 

+5 +7 C

0-5 m/s

0-4 m/s

 

0-4 m/s

Nuorodos