respublika.lt

Gintaras Karosas: Lietuvių kalba - LRT paraštėse - straipsnio komentarai:

 • O tarpt. žodžių kirčiavimas per LRT? 2020 birželio mėn. 09 d. 21:38:35

  Vieni rusiškai, kiti lenkiškai kirčiuoja, todėl taip absurdiškomis prasmėmis visur besivaidenančių „dimensijų” tik ir girdi komItetas, prOjektas. Atrodo, ne orius, inteligentiškus laidų vedėjus ir reporterius ten telkia, o sovietinių alaus „televizorių” bufetininkes, ar aukščiausią europinės kultūros ir erudicijos lygį iš Varšuvos turgaus į Gariūnus atveždavusias prekiautojas.

 • Dainius Varanka 2020 birželio mėn. 09 d. 16:44:29

  Lietuvių kalba patyrė labai daug trėmimų,draudimų ir metamorfiozių.Viena iš keliolikos seniausių kalbų pasaulyje dabar yra pačių jos nešiotojų negerbiama,nepuoselėjama ir dergiama svetinkūniais išsireiškimais.Tai ne kalbos tragedija,tai yra tautos degradacija ir katastrofa.Ir tai aiškai mato kiekvienas,kuris gimė lietuvių kalbos nešiotoju.Tai Tautos tragedija.Šiuolaikiniai šūkių ir protestų mėgėjai tai suvoks gilioje senatvėje,žinoma jeigu tokios sulauks,kas daroma tai neįmanomu.Lietuvius visiškai apleido jų didingieji protėviai,dabar madingiau savo vaikams ieškoti akcijinių prekių su populiarių ,ištisai rodomų daugumoje amerikiečių ir anglų multikų herojų atvaizdais,nei juos nuvežti prie Puntuko akmens ar aiškinti kas buvo toks Basanavičius.Rusai,atėję basakojai su ginklais ,kad ir kaip stengėsi ištrinti iš lietuvių atminties papročius ,tradicijas ir pačią kalbą ,bet sunkiai sekėsi,nepavyko.Atėjus naujiems okupantams,be jokių ginklų,tik pasitelkus vartojimo prekes tai pavyko .

 • ''Jaunam mokytojui'' 2020 birželio mėn. 09 d. 12:08:11

  Malonu,kad Jūs kultūringai reiškiate savo nuomonę,tik gaila,kad landsbergistinės ideologijos esate pagadintas,kalbate ne taip,kaip iš tiesų buvo.O galėtumėte būti tikru Tėvynės patriotu.Priminsiu - mano seneliai buvo smetoniniai mokytojai,tėvai mokytojavo smetoniniais ir tarybiniais laikais,buvo gruzino Stalino ištremti Sibiran,o aš mokytojavau Tarybiniais laikais.Todėl labai gerai žinau kas,kaip ir kodėl buvo.Jūsų minimi žmonės tikrai buvo Tėvynės patriotai,nebėgo už Atlanto,iki paskutinio atodūsio tarnavo savo kraštui,savo žmonėms.Paklauskite bet kurio vyresnio žmogaus,žinoma ne buvusio Sibire ar pabėgusio į Vakarus ir jis beveik tą patį pasakys.Nereikia pamiršti,jog tie Vakarai yra Lietuvos,kaip stiprios,savistovios valstybės pražūtis.Todėl norėtųsi,kad tokie jaunuoliai,kaip Jūs daugiau domėtųsi ne pūvančia vakarietiška,o tikra bendražmogiškąja materialistine ideologija ir realų gyvenimą,istoriją suprastų taip,kaip buvo ar yra iš tiesų.

 • Euras+ 2020 birželio mėn. 08 d. 19:33:54

  Po Karaliaučiaus buvo Kenigsbergas, po to tik Kaliningradas. TSRS gavo Kaliningrado sritį kaip atlygį už materialinę žalą, Vokietijos pafaryta TSRS. Kam netiko TSRS išlaisvinimas, tas visalaik galėjo emigruoti...Visi 1944m. nepatenkinti su ryšuliais į Vakarus lėkė, o po 1991m. atgal į Lietuvą grįžo, nes ,,patriotai" didžiausi, pasak jų, buvo. Buvusi mokytoja teisingai rašo, jai oponuojantis demagogijas paisto, nežino istorijos ir nematė TSRS. Lengvatikiai, paistalų prisiklausę

 • Iš mūsų mokesčių išlaikoma LRT 2020 birželio mėn. 08 d. 19:20:40

  net nesuvokia PAREIGOS kalbėti išsilavinusių žmonių stiliumi, skleisti erudiciją, nekalbėti dabar madinga sovietmečio Gariūnų torgovkių lygio kalba. Kas antras žodis tik kad su lietuviška galūne. O ,,labiau išprususios" ir apskritai tik angliškomis frazėmis vograuja. Jei kur nors neįkiša ko nors anglickai, jaučiasi nieko nepasakiusi.

 • Jaunas mokytojas - buvusiai gerb mokytojai 2020 birželio mėn. 08 d. 17:05:01

  Pirmiausia noriu Jus paprašyti nekalbėti visų vardu. Iš Jūsų komentarų sprendžiu, kad esate išauklėta tarybine dvasia tvirtoje pedagogų rengimo kalvėje. Tikriausiai Jūs garbinate Marytę Melnikovą, Aleksandrą Gudaitį-Gudzevičių.Gudzevičių. Tai Jūsų teisė. Tačiau Jus gyvenate jau kitais laikais. Ir Jūsų mokymo laikas jau praėjo.

 • adresas ne tas... 2020 birželio mėn. 08 d. 16:50:49

  Rašinėji, pasirašinėji „mokytoja, senjorė, pensininkė". Kadangi kaip parašei apie dešiniąsias partijas tikras doras mokytojas niekada taip nerašytų, tai spėju, kas esi jaunas pa*anas, didelis ch*mas, pata*oginis bol*evikėlis, kuris serga so*iatizmo nostalgija,

 • Manau 2020 birželio mėn. 08 d. 16:18:23

  Šis straipsnis turi būti visuose tinklapiuose.

 • Astronomas geofizikas inž. Romualdas Zubinas 2020 birželio mėn. 08 d. 15:32:34

  SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA ĮMINTA - PRAEITIS, DABARTIS ir ATEITIS! ANOT MUMS PALIKTŲ PROTĖVIŲ ŠALTINIŲ - NUO 2500-jų metų ŠIAURINIAME ŽEMĖS PUSRUTULYJE BUS TIKTAI DIENA IR VASARA! PIETINIAME - TIKTAI NAKTIS IR ŽIEMA! NUO 2500-jų metų ŽEMĖJE PRASIDĖS AŠIGALIŲ KAITA,, kuri baigsis 3500-siais metais !!!

 • Pensininkė (buv.mokytoja) 2020 birželio mėn. 08 d. 15:21:41

  Netikėjau,kad dar gali atsirasti tokių landsbergizmo išdūrintomis galvomis,nežinančių jokios objektyvios realybės,istorijos faktų,gyvenimo realijų ir taip negerbiančių visuomeninės nuomonės,kaip mano birželio 8d.,8val.,25min.''kritikas''.Reiškia jis nesupranta,kad absoliuti dauguma visuomenės galvoja visai priešingai.

 • kaunietis 2020 birželio mėn. 08 d. 11:15:35

  Pritariu 100 proc.

 • pensininkei /buvusisi mokytojai/ 2020 birželio mėn. 08 d. 08:55:25

  Atleiskite, bet Jūs klystate vadindama barbarizmais autentiškus į mūsų kalbą atneštus žodžius. Sovietas nėra taryba. Ir Zimano sugalvotas kolūkis tik būdas įteisinti ir kalboje okupantų atneštą baudžiavinį žemės ūkio darinį. Sovietų sąjunga niekada nebuvo Tarybų sąjunga. Jokios tarybos jos nevaldė.Pažvelkime į žodyną. "Lietuviškais" okupantų terminais mus siekiama suklaidinti. Bet daiktus privalome vadinti tikrais jų vardais. Juk tamstos ginami sovietai ir okupaciją vadina išlaisvinimu. Ar ir čia Jūs sutinkate su jų kalbine ideologija ? Ir Karaliaučiaus NIEKADA nebuvo, tik Kaliningradas ? O Kristijonas Donelaitis palaidotas Čistyje Prudy ? Ar girdėjote apie Tolminkiemį ? Tai tikriausiai, pasak Jūsų, nederantis dalykas , "barbarizmas", sugalvotas litovcų ? O kaip su Antruoju pasauliniu karu ? Vėl "barbarizmas". Juk žiugždinė istorija iki šiol atkakliai pliurpia apie ... Didįjį Tėvynės karą... Ar bent ausies krašteliu neteko girdėti, kad tą karą sukėlė du ūsuoti genijai - Stalinas su

 • Zita 2020 birželio mėn. 08 d. 08:52:56

  Tarybiniais laikais visi pavadinimai buvo lietuviški.Įstaigų,organizacijų pavadinimai pirma turėjo būti parašyti lietuviškai,o tik po to rusiškai.Dabar iš lietuvių klb.tyčiojamasi.Per radiją lietuviškos muzikos beveik nebeliko.Per LR - beveik vien angliška. Visokiuose konkursuose net pradinukai angliškai švebeldžiuoja.Tik propagandos apmulkintas jaunimas tiki landsberginėmis pasakomis apie tarybinių laikų baisumus.Tada JAV Kongresas oficialiai ir pagal CŽV liniją antitarybinių radijo stočių išlaikymui kasmet skirdavo apie 1 mlrd.tuometinių dolerių (dabar būtų 4-5 mlrd.).Darbui buvo samdomi rinktiniai propagandos asai.Suprantama,kokia buvo jų "laisvė" kalbėti ("Svobodos" išlaikymui lėšas skiria iki šiol,nors tas radijas dabar veikia pačioje Rusijoje).Nemažai daliai žmonių ta propaganda sukeldavo zoologinę santvarkos neapykantą. Dabar informavimo priemones valdo pinigai ir interesai.Pabandė Janutienė laisviau pasireikšti - ir išlėkė iš TV-3 su visa savo "Paskutine instancija".

 • Vladimirui Papando.... 2020 birželio mėn. 08 d. 03:18:54

  Grybą pjauni. Be emocijų, jokių faktų. Tarybiniais metais per L Radiją buvo transiliuojamos kalbos valandėlės, buvo nagrinėjamas žodžių tarimas arba jų varojimas sakinyje, linksniavimas, buvo nagrinėjami ir aiškinami, kad nereikia vartoti barbarizmų, skolinių iš kitų kalbų, aiškinama, kaip sakinį sudaryti, kad trumpesnis ir aiškesnis būtų, kad nebūtų pažodinis vertimas. Mokyklose buvo privaloma rašyti rašinėlius, diktantus, atpasakojimus, skaityti, deklamuoti lietuvių rašytojų kūrinius, savais žodžiais atpasakoti apsakymus, kūrinius. Juokas ima iš tų ,,okupuotųjų, kurie patys nežinojo, kad yra okupuoti".Tokiems ligoniams reikia gydytis, nes visa ,,laisva" Lietuva iš LTSR gerbūvio kilo.Pats nei matei tos LTSR, kažką iš nusiskriaudusiųjų girdėjai, dabar už gryną faktą pateiki. ,,Kraujas, prakaitas ir ašaros" - ,,komuniakos nuskriaudė? Ateik, eurą duosiu, ne taip širdį sopės. Menkystos už duonos kasnį tėvų gyvenimo laikotarpį dergia, nes nieko savo rankomis nesukūrė...

 • piliete 2020 birželio mėn. 08 d. 02:28:05

  Jau vien restoranu,uzeigu iskabos svetimom kalbom pasako viska. Jau nekalbant apie verslo istaigas.Kas baisiausia,kad patys lietuviai,kurie vadina save”Lietuvos patriotais”, issizada savo gimtosios kalbos,o tai tolygu issizadeti motinos,kuri tave uzaugino.

 • Jonas 2020 birželio mėn. 07 d. 18:51:08

  Koks proto bokštas sugalvojo Pumprickaitės laidai pavadinimą Come on,Nemira ? Kažkoks idiotizmas,muzika dažnai apgailėtina,kasdien Mamontovas su savo nykiomis dainomis,gal ten turi draugelių,nes nuo to dažno transliavimo matyt honoraras priklauso,radijo laudų vedėjai kviečia pokalbiams tik vienos nuomonės pašnekovus,aišku visiems kokiai partijai katutės,nėra diskusijų,iškart norisi perjungt kanalą,kuo tolyn,tuo blogyn,dar tos kikenančios panelės kažkas baisaus

 • LRT Lietuvos naikinimo dalis 2020 birželio mėn. 07 d. 17:35:34

  LRT hibridinio karo prieš Lietuvą dalis. LRT melo pasaulis, iškreiptų veidrodžių karalystė. O pinigai iš biudžeto... Antivalstybinė propaganda.

 • Kis 2020 birželio mėn. 07 d. 17:22:16

  ponai,o ka kalbejo Karbauskis tik atejes i seima?Kur jus buvote,visi tylejote lyg vandens pasiseme i burna,kas tada sutrukde .Juk niekam nera paslaptis,kad musu LRTV uzvaldyta ir ne paslaptis,kad tai vykdoma nurodant is Kremliaus ,o dar aiskiaus issireiskus-vykdomas hibridinis karas ir ne be Landzbergio gaujos pagalbos,juk jie globoja savo :priesa"KGB?

 • Vladimir Popandopolovič 2020 birželio mėn. 07 d. 15:56:11

  Masinei psichozei pasiduoda gyvūnai ir Lietuviai "RESPUBLIKOJE' pasisakantieji mato , kad pavergtoje Lietuvoje lietuvių kalba klęstėjo. Tos tvarkos visi dokumentai ir šnekamoji kalba buvo pažodinis vertimas iš rusų kalbos (liežuvio) Jeigu jūs gimėte užvakar , tai tas pavergtas laikas jums tikras rojus , daugeliui ir man - prakaitas , kraujas ir ašaros.

 • Pensininkė (buv.mokytoja) 2020 birželio mėn. 07 d. 14:40:15

  Gaila,kad vis dar atsiranda lietuvių kalbą niekinančių,anglo-rusiškiems barbarizmams (sovietai,kgb,ssrs ir kt.) pritariančių tautos priešų.Duokime tokiems antilietuviams vatnikams kuo griežčiausią atkirtį.

 • verslas 2020 birželio mėn. 07 d. 12:46:29

  Suprantu reklama neša pinigus,bet ką gali pirkėjas suprasti ukrainietiškoje šiame portale " Litje izdelij iz plastika" ? O tokių 'reklamų " jau dešimtys mūsų žiniasklaidoje. Lietuvos pirkėjų kvailinimas ar 'solidarumas" su ukrainiečiais? :)

 • Euras+ 2020 birželio mėn. 07 d. 12:27:50

  Tarybiniai metai-lietuvių tautos aukso amžius. Dabar Lietuva padaryta JAV karo poligonu, tauta išblaškyta kaip čigonai, o biurokratų, kaip amaro privisę...Pensininkai gyvena žemiau ES skurdo ribos. Sunaikinta Lietuvos istorija, tradicijos, kultūra, mokslas. Medicina nusirito iki darbininko spec. apsaugos priemonių lygio. Valstybė praskolinta: kiekvienas lietuvis jau 15.000 € skolingas, kas trečias euras iš valstybės iždo keliauja skolom padengti (!?).Valstybės biurokratinis aparatas nusišalinęs nuo valstybės ateities kūrimo, atlieka tik lėšų perskirstymo funkciją; jokio užsienio politikos savarankiškumo nėra, vien grimzimas į NATO poligono ,,statusą". Jaunimas išvis be ateities: valstybė negali net visų įdarbinti... Komunistų laikais tokio neūkiškumo, valdtybės lėšų grobstymo, neprofesionalaus valstybės valdymo niekas net įsivaizduoti negalėjo...

 • senis 2020 birželio mėn. 07 d. 11:54:20

  zuviokas, kaip zuviokas...apie koki valstybes atsiradima, ponas Karosai, kalbi? Kokia valstybe be savo pinigu, be savo CB, be savo uzsienio politikos? Nuo 2004 metu, galiu ponui Karosui paskaiciuoti, jau 16 metu nebegalioja LR Konstitucija, nes ES, realiai, 4 Reicho istatymai virsesni uz LR Konstitucija. Nustojus galioti Respublikos Konstitucijai, Respublika anuliuojama, nes Respublikoje negali buti virsesniu istatymu uz jos Konstitucija. Esame pazangi, labai vertinga 4 Reicho kolonija, todel visos ziniasklaidos priemones dirba Reicho interesams. Uzsislaptinusiu kgbistu stabas, konspiraciniais sumetimais, vadinamas LRR tv, yra Reicho Kanceliarijos irankis untermensu samones nukreipimui reikalinga kryptimi. Manau, Miliute galima butu vadinti Mikrogebelsu.

 • Pamąstymui 2020 birželio mėn. 07 d. 10:47:49

  TSRS laikais buvome kur kas didesniais lietuviais nei dabar.Tada visi gyvenom savo šalies labui,gyvenom Lietuvoje,kūrėm šeimas,visi turėjom darbą.Visi kalbėjom lietuviškai,davėm vaikams lietuviškus vardus,mokėm Lietuvos istorijos,mokyklose viskas buvo dėstoma,lietuviškai,buvo filmuojami filmai lietuviškai,begalės filmų (dabar nebefilmuojama visai),buvo daug švenčių (įvairiausių konkursų pvz "dainų dainelė" pradėta juk TSRS laikais),žmonės turėjo daug laiko poilsiui,visi dirbo tik po 8 val.,alga oficiali,jokių vokelių,jokių viršvalandžių.Šventėm lietuviškas šventes,jonines,kalėdas - viskas buvo leidžiama.Buvom draugiški,nebuvo benamių,nusikalstamu gauju.O dabar?Visi bėga iš Lietuvos.Dalyvaujam Eurovizijoje - dainuojam tik ANGLIŠKAI,jaunimas Lietuvą vadina "šūdas ta Lietuva", "nieko čia gero".tokie jaunimo atsiliepimai apie Lietuvą,visi tik į užsienį žiūri ir lygiuojasi,nes lietuviškai kalbėti jau ne lygis,tik angliškai,vardus vaikams kokius duoda:"Brendonas","Deividas"...

 • pasakos 2020 birželio mėn. 07 d. 10:15:23

  "Sovietų sąjunga" ,dar jų galva solidžiau "sovietinis palikimas " ,dažniausia tariama politikų ,norinčių pasirodyti "ypač patriotais" ir žiniasklaidos norinčios pasigerinti politikams. "Sovietai",nuo rus. žodžio 'sovietavatj - patarti yra rusiškas žodis ir nieko bendro neturi su lietuvių kalba ar taip lietuviai kraipė žodžius Smetonos ar akmens amžiaus laikais.

 • Atsakymas nekalbininkui 2020 birželio mėn. 07 d. 09:26:08

  Jei esi tikras savo valstybės, savo tautos mylėtojas - sakome Sovietų Sąjunga, kaip buvo priimta vardinti tarpukaryje Nepriklausomoje Lietuvoje, o jei sergi sovietine nostalgija - kalbėk, rašinėk: Tarbų Sąjunga.

 • 4. Skriaudžiama lietuvių kalba 2020 birželio mėn. 07 d. 09:16:22

  Sovietmetyje teko išgirsti vienos rusų mokytojos Lietuvoje kreipimąsi: „Зачем нам этот паганный литовский язык?" (kam mums reikalinga ta niekinga lietuvių kalba). Jau tada ryškėjo aršus didžiavalstybinis šovinizmas. Lietuviai amžiais kovojo dėl savo reliktinės kalbos gyvavimo. Knygnešiai, daraktoriai, motinos mokykla... O dabar patys savo rankomis lietuvių kalba naikiname. Naikinamos kaimo mokyklos, nebėra miesteliuose net pradinių mokyklų. kurios buvo steigiamos tarpukaryje. Naikinami kultūros centrai, apeliuojant į taupymą, kad vaikų nebėra... Svarbiausia - valdininkų meilės gimtai kalbai nebėra

 • 3. Skriaudžiama lietuvių kalba 2020 birželio mėn. 07 d. 09:04:34

  nuomonė: o gal reikėtų LRT visai suanglikoninti? Pradėti skaityti žinias anglų kalba, ruošti angliškai reportažus iš D, Britanijoje anglų kalba ir pan. Jau ir dabar dauguma LRT koncertų anglų kalba (ne vien „Eurovizija"). Kaip šviesos spindulėlis dar ruošiama laida „Duokim garo!", nors sukomospolitėjęs jaunimėlis jau reikalavo šią laidą panaikinti.

 • Astronomas geofizikas inž. Romualdas Zubinas 2020 birželio mėn. 07 d. 09:00:22

  Gerbiamas Gintarai Karosai! Seniausios Žemėje Lietuvių kalbos dėka, prieš 15 metų, įminiau per 450 SENIAUSIŲJŲ KULTŪRŲ (majų, šumerų, hetitų, arijų-baltų, indų, kiniečių, japonų ir kt.) ŠALTINIUS!!! Juose rastos informacijos dėka, ATRADAU TREČIĄJĮ ir KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS. Parašiau ir, su schemomis bei grafikais, išleidau šešias knygas! Universitetai ir vadinamieji mokslininkai, PASAULINIŲ ATRADIMŲ neįkerta! Mokslinio laipsnio neturiu! KAIP PRANEŠTI PASAULIUI APIE ŠIOJE EROJE PADARYTUS DIDŽIAUSIUS ATRADIMUS, kurie leido pažinti - kas? ir kodėl? vyko? kas? ir kodėl vyksta? kas? ir kodėl? VYKS ATEITYJE? !!!

 • 2. Skriaudžiama lietuvių kalba 2020 birželio mėn. 07 d. 08:58:51

  Net LRT dauguma transliuojamų dainų - anglų kalba. Būdavo - apie 50 proc. dainų lietuviškos. Dabar lietuviškiausia radijo stotis „Lietus", bet ir ten daugėja anglikoniškų dainelių. „Pukas" taip pat transliuoja nemažai lietuvių dainų, bet ši stotis nevengia ne tik liaudies melodijų, bet ir kaimiškų dainelių, yra erzaco.

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar Valstybės dieną kartu su visais giedate himną?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar jau lankėtės Lietuvos pajūryje?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+14 +15 C

+16 +18 C

 

+19 +21 C

 +24 +25 C

+21 +22 C

 

+21 +23 C

0-4 m/s

0-4 m/s

 

2-6 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.1286 PLN - 4.4740
RUB - 79.4434 CHF - 1.0648
GBP - 0.9023 NOK - 10.6873

Nuorodos