Gintaras FURMANAVIČIUS: Apie Galimybių pasąnuotraukos (293)

2021 gegužės 07 14:00:00 Perskaitė 10162

Šių metų gegužės 5 diena įeis į naujausių laikų Lietuvos istoriją. Ali Piš ir keturiolika plėšikų priėmė patį antikonstituciškiausią sprendimą nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo - jie vienu savo nutarimu padalino Lietuvą į dvi nesutaikomas dalis. Nuo gegužės 24 dienos valstybėje pradeda galioti naujas režimo išradimas, skambiai pavadintas Galimybių pasu.

 

Pirmą kartą žodį „segregacija" man paaiškino tėtis, kai tuomet populiaraus žurnalo „Mokslas ir gyvenimas" paskutiniame puslapyje radau karikatūrą, kurioje buvo pavaizduotas juodaodis, stovintis prie baro durų, ant kurių puikavosi užrašas „White only". Tai be abejo buvo apie Ameriką, kuri tais laikais visada buvo karikatūrų objektas.

Nuo to laiko praėjo penkiasdešimt metų. Ir ką mes turime? Tą patį, mielieji. Aš jau nebenoriu kartoti to, ką visi arba beveik visi jau ne kartą skaitė ir girdėjo. Tik priminsiu, ką reiškia žodis „segregacija". Jo apibrėžimas skamba taip - „tam tikrų rasinių ar etninių grupių fizinis atskyrimas viešajame gyvenime. Gali būti taikomas tokiose vietose, kaip restoranai, kavinės, viešieji tualetai, mokyklos, kino teatrai, taip pat tokiai veiklai, kaip būsto nuoma ar jo įsigijimas. Segregacija yra dažniausiai uždrausta įstatymu, bet gali egzistuoti kaip socialinė norma. Segregacija gali būti palaikoma įvairiomis priemonėmis: nuo įdarbinimo diskriminacijos ir būsto nuomos ar pardavimo tam tikroms rasinėms ar etninėms grupėms iki linčo teismų." Juk idealiai aprašyta tai, kas pas mus jau nuo trečiadienio įgyvendinta, ar ne?

O kaip tai koreliuoja su režimo kasdien mindoma Lietuvos respublikos Konstitucija, į kurią spjauna ir KT pirmininkas konservatorius D. Žalimas, kurio galiojimo laikas baigėsi daugiau nei prieš metus? Juk Konstitucijos 20 straipsnis sako, kad:
„Žmogaus laisvė neliečiama.
 Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas."

Mažai? Skaitome Konstituciją toliau: 29 straipsnis skelbia:
„Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. 
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu."

O kokiu gi teisės aktu priimtas tas naujausių laikų šedevras - Galimybių pasas?
Tai padaryta Vyriausybės nutarimu: „gegužės 24 dieną Lietuvoje įsigalios Galimybių pasas, kuris leis verslams dirbti pilnesniu pajėgumu, o žmonėms naudotis platesniu paslaugų ratu. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotai Galimybių paso koncepcijai trečiadienį pritarė Vyriausybė."

Tada vėl kyla plokščiažemiškas klausimas: kokia yra teisės aktų galiojimo hierarchija? Žiūrime į šaltinius:

* Tarptautinė sutartis (ratifikuota)
* Konstitucija
* Konstitucinis įstatymas
* Įstatymas
* Vykdomosios valdžios aktai
* Savivaldos institucijų aktai.


Taigi, diskriminacinis režimo Galimybių pasas priimtas antro nuo galo pagal hierarchiją teisės akto pagrindu. Ar dar kas nors kam nors neaišku?

Aš esu persirgęs mirtina liga, per stebuklą likau gyvas ir nuo praėjusio antradienio, t.y. balandžio 27 dienos 180 dienų visiškai legaliai galiu naudotis visomis vergui šviesuomenės suteikiamomis teisėmis.

Būdamas žodžio žmogus visiškai laisva valia ir niekieno neverčiamas pažadu, kad visą tą laikotarpį nesinaudosiu nei viena man dėl nesuprantamų priežasčių suteikiamoma pseudoprivilegija ar teise, kurias man ir taip garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija: nedalyvausiu jokiuose renginiuose, nebūsiu nei vienos maitinimo ar laisvalaikio įstaigos, kuri reikalaus diskriminacinio dokumento klientas nei viduje, nei lauke, o gyvensiu kur norėsiu ir su kuo norėsiu ir kaip norėsiu, ką ir iki šiol sėkmingai dariau. Kontaktines paslaugas taip pat teiksiu visiems norintiems.

Prieš režimo daromas nesąmones ir grubius Konstitucijos pažeidimus mes ne turime kovoti. Mes tai daryti privalome, nes priešingu atveju netoli ta diena, kai režimas savo potvarkiais leis arba neleis mums kvėpuoti.

 

*****

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net