respublika.lt

V.Vaicekauskas: Susigrąžinkime Švietimo ministeriją visas tekstasnuotraukos (4)

2019 lapkričio mėn. 10 d. 13:34:03
Valdas VAICEKAUSKAS

 

×
nuotr. 15 nuotr.
Redakcijos archyvo asociatyvi nuotr.

 

Šaltas atsisveikinimas

Rugpjūčiui baigiantis Jonas Kazlaukas važiavo į Vilnių - Švietimo mokslo ir sporto ministerijos personalo skyriuje turėjo pasirašyti dokumentą, kad pasibaigus darbo sutarčiai ir sulaukus pensinio amžiaus sutinka būti atleidžiamas iš Trakų rajono Aukštadvario žemės ūkio mokyklos direktoriaus pareigų ir priima jam siūlomas atleidimo sąlygas.


Išeigine eilute pasidabinęs žmogus neskubėdamas dar sykį perskaitė atleidimo raštą, pasirašė ir kurį metą liko stovėti.

- Tai viskas? - paklausė žmogus.

- Viskas. Galite eiti. Dviejų mėnesių algos dydžio išmoką sumokės ne ministerija, o Elektrėnų profesinio rengimo centras. Jei turite užsilikusių atostogų - atsiskaitys centras, - pasakė maloni moteris ir palinko prie kompiuterio.

Žmogus išėjo į ministerijos priekiemį, atsisuko ir žiūrėjo į gražų savo valdininkų rūmą - dabar tai jau tikrai viskas...

- Buvo apmaudu ir liūdna?

- Graudu. Graudu, kad išsiskyrėme it svetimi - keturiolika metų vadovavau žemės ūkio mokyklai, turėjau ką pasakyti...

Žemės ūkio mokykla tampa padaliniu

Tiksliau skyriumi: vienu metu direktorius neteko pareigų, o Aukštadvario žemės ūkio mokykla žinomos mokyklos vardo.

- Kolektyvas priešinosi?

- Rugpjūtį, per atostogas, ministerija atsiuntė raštą, kad mokykla naikinama, tai yra paverčiama skyriumi, direktorius ir administracijos darbuotojai atleidžiami. Ministerijos darbuotojai mokykloje nesilankė, o su oficialiu raštu juk nediskutuosi.

- Ministerija sutaupė pinigų.

- Keli mokyklos darbuotojai papildė mokytų bedarbių gretas, nukentėjo jų šeimos, valstybės iždas nieko neišlošė, pastatų komplekso išlaikymo lėšos nesumažėjo.

- Ką prarado mokykla tapusi Elektrėnų profesinio rengimo centro skyriumi, padaliniu?

- Mokykla, paversta skyriumi, prarado mokyklos vardą: mokykla yra mokykla, skyrius yra skyrius, direktorius yra direktorius, skyriaus vedėjas yra skyriaus vedėjas, tuo noriu pasakyti kad smarkiai sumenko visuomeninė mokyklos vertė - jūs savo vaiką mieliau leistumėte į mokyklą ar mokyklos poskyrį?

- Ką prarado žavus Aukštadvario miestelis?


- Miestelyje vietoje dviejų mokyklų liko viena - gimnazija.

- Kokios bėdos laukia gimnazijos?


- Gimnazija įsikūrusi mūsų mokyklos komplekse Elektrėnų centrui taps našta. Mokyklos užimtas, už centus nuomojamas patalpas geriau apsimokės parduoti. Žiemą ant gatvės moksleivių neišvarysi, bet vasarą patalpų gali nebelikti.

- Kas laukia žemės ūkio mokyklos, kai ji paverčiama skyriumi?


- Skyrių paprasčiau uždaryti nei mokyklą. Kils mažesnis triukšmas.

- Kaip sureagavo Trakų rajono savivaldybė, kai jos Aukštadvario seniūnijoje naikinama mokykla, tai yra paverčiama skyriumi, o skyrius perduodamas Elektrėnų profesinio rengimo centro žinion.


- Niekaip nesureagavo. Profesinė žemės ūkio mokykla Trakų rajono savivaldybei nepriklauso - ne jos daržas, ne jos pupos.

- Keista.

- Kas keista?

- Gimnazija, įsikūrusi profesinės mokyklos komplekse savivaldybei priklauso, o pati profesinė - nepriklauso.


- Nuo tarybinių laikų taip: dvi - bendrojo lavinimo ir profesinio - sistemos, du skirtingi biudžetai, dvi skirtingos tvarkos, du skirtingi vadovavimo stiliai.

- Sistemos dvi, bet ministerija juk viena!

- Kad ir pati ministerija sudėliota iš atskirų dalių: švietimo, mokslo, sporto, profesinio mokymo departamentas lyg veikia, lyg neveikia - nuo pavasario ilgai gyveno be vadovo. Kiekviena dalis gyvena gan uždarą gyvenimą, todėl iš apačių atrodo, kad visas ministerijos didžiausias rūpestis kaip nors susitarti su profesinėmis sąjungomis.

- Ministerijai sunku, ji talžoma iš visų pusių, apačios ir iš viršaus, kiek daug kenčia ministras.

- Ministerijai ne taip sunku, kaip gali pasirodyti. Švietimo reikalų tvarkymą perdavė šešiasdešimčiai savivaldybių, profesinio mokymo reikalus greit perduos regioniniams profesinio rengimo centrams. Mes ir juokaujame: sporto reikalus derėtų perduoti Lietuvos tarptautiniam olimpiniam komitetui, kas būtų natūralu ir logiška - svarbiausia sportininko svajonė juk tapti olimpiečiu, mokslo reikalus perdavus Lietuvos Mokslų akademijai ar Mokslo tarybai - kas taip pat būtų natūralu ir logiška, pati ministerija taip pat, kaip ir mokyklos, taptų atitinkamu Vyriausybės padaliniu, skyriumi. Atleidus šimtą ministerijos darbuotojų sutaupytų pinigų mokytojų algų priedams.

- Gan smagus pajuokavimas.

- Ministerija su žemės ūkio mokyklomis pašmaikštavo smagiau...

Ministerija, atsikračiusi priedų, taptų Švietimo ministerija

- Jūs taip pat manote, kad Lietuvos visuomenei reikia susigrąžinti tikrą, švarią, be prielipų, priedų, priekabų Švietimo ministeriją?

- Hibridinė ministerija svarbiausius valstybės švietimo reikalus nustūmusi į pašalius tapo medūza, siekiančia aprėpti neaprėpiamus plotus. Ji gi springsta ir kosti.

- Visuomenei susigrąžinti Švietimo ministeriją, o mokyklą paskelbti svarbiausia valstybės įstaiga - tai būtų idealus atvejis?

- Mokykla ir yra svarbiausia valstybės įstaiga - joje auga valstybės ateitis. Svarbiausioje valstybės įstaigoje mokiniai būtų laimingi, o mokytojai nustotų verkti ir imtų šypsotis. Anekdotinis atvejis kai į ministeriją pro langą įsiveržė įskaudinti pedagogai parodė, kad švietimo angelas prarado sparnus ir tėškėsi į balą. Ministerija Vyriausybės tvarkyta, pertvarkyta, sudėliota iš atskirų, tarpusavyje nesulimpančių, lego kaladėlių nužingsniavo ne tuo keliu ir ne į tą pusę.

- Apie tai pasikalbėdavote ir savo mokykloje?

- Tokiu lygiu, kokiu šnekamės, nesikalbėjome - padejavimai erzintų ir taip reformų išerzintą kolektyvą.

- Gal švietimo problemas išsamiau aptardavote seminaruose, pasitarimuose, kad ministerija pasuko ne tuo keliu?

- Pasitarimai, seminarai šaukiami tam, kad išklausytum naujus nurodymus, o ne tam, kad kritikuotum ministeriją. Jei kam ir suteikiamas žodis, tai daugiau dėl pliusiuko, o ne dėl reikalo. Negali sakyti, kad provincijos mokyklos direktorių laikytų runkeliu, bet kad netoli to - junti.

Ar buvo galimybių išgelbėti mokyklą?

- Taigi, ilgai gyvavusi savarankiška Aukštadvario žemės ūkio mokykla Vyriausybės valia tapo Elektrėnų profesinio rengimo Centro padaliniu.

- Papildu. Centras savo mokinių gretas papildė 200 mūsų mokyklos mokinių.

- Bet tai vienkartinė injekcija.

- Lietuvoje veikė 60 profesinių mokyklų. Tad papildų atsargų užteks ilgam.

- Jūsų profesinės mokyklos patalpose veikia gimnazija. Gimnazijos pedagogai žemės mokyklos mokinius, neturinčius vidurinio išsilavinimo, mokina bendrųjų disciplinų, rengia abitūros egzaminams, abi mokyklos susietos dalykiniais ryšiais, kodėl jums nesusijungus - iš dviejų posilpnių mokyklų gimtų naujo tipo gimnazija.

- O taip, gimnazija turėtų 400-500 moksleivių, išnyktų „profkės“ kvapas. Abiturientai kartu su brandos atestatu įgytų ir pasirinktos specialybės diplomą. Į gyvenimą geriau išeiti ne su pliku atestatu, o dar ir tapus specialistu - jei kartais nepasisektų, be vargo galėtum dirbti pagal specialybę.

- Ar tokia naujo tipo gimnazija išsilaikytų? Mokinių skaičius provincijoje katastrofiškai mažėja.

- Miestelių profesinės mokyklos turi gerai įrengtus, bet apytuščius bendrabučius, gan modernius mokymo kabinetus, klases, mokomąsias dirbtuves, geras sporto bazes - sporto sales, stadionus, bibliotekas, kompiuterizuotas skaityklas, nebrangias, bet gero maisto valgyklas, tad į naujo tipo gimnazijas mielai suvažiuotų aplinkinių rajonų mokyklų skyrių mokiniai, čia jie galėtų apsigyventi ir ramiai mokytis specialybių, nereikėtų nė geltonųjų autobusiukų.

- Prieš gerą dešimtmetį buvo kalbama apie būtinumą mokykloms jungtis, nes jau tuomet sparčiai mažėjo mokinių. Bet jungtuvių nesulaukėme.


- Anuometinėje ministerijoje, o gal ir aukštesnėje institucijoje, suabejota, ar susijungus dviem skirtingom mokymo įstaigom nesuprastėtų bendrojo lavinimo mokinių mokymo lygis, ar tarp skirtingų mokyklų pedagogų, gamybinio mokymo meistrų neatsirastų trintis - vargu ar pedagogai sutiktų pereiti dirbti į žemesnio rango mokyklą.

- Bet laikai pasikeitę. Dabar profesinėse naujų specialybių mokosi šimtai aukštųjų mokyklų absolventų, respublikiniuose, tarptautiniuose meistrystės konkursuose laimi prizines vietas, reguliariai rengiamos profesinių mokyklų mokinių darbų parodos.

- Laikai kiti, bet atsirado regioniniai profesinio rengimo centrai? Į kiekvieno centro kūrimą investuota dešimt ir daugiau ES milijonų, nes regioniniai centrai ateityje turi visus regionus aprūpinti geros klasės specialistais. Buvo manyta, kad į modernius centrus plūstelės mokiniai.

- Bet neplūstelėjo...

- Viena priežasčių - miesteliuose veikiančios profesinės mokyklos - kam važiuoti į centrus, jei specialybę gali įsigyti netoli savo namų. Nemanau, kad visos profesinės bus paverstos centrų donorais. Visai realu, kad atokesniuose miestukuose galėtų jungtis bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklos. Bet ateityje, norime to ar nenorime, visos mokyklos persikels į centrus, centrai taps regioninio valdymo objektais. Būtent kelių savivaldybių sąjunga tuos centrus ir išlaikys. centrus rems regiono verslo įmonės, galbūt jos taps Centrų dalininkėmis. Profesinių rengimo centrų įkūrimas tėra pirmas, gana siauras, žingsnis.

- Laukia sudėtingi šių centrų plėtojimo darbai.


- Dar ir todėl reikia susigrąžinti Švietimo ministeriją.

Kuo taps Aukštadvario miestelis

- Žemės ūkio mokyklos skyrius palaipsniui išnyks, gimnazija įsikūrusi skyriaus patalpose taps progimnazija, vėliau skyriumi, kol išnyks. Kas laukia Aukštadvario miestelio?

- Jūsų prognozės niūrios... Deja, pragmatiškai teisingos. Tačiau Aukštadvaris gali tapti kurortiniu miesteliu, nupirkus profesinės mokyklos kompleksą ten gali įsikurti įvairias sveikatinimo paslaugas teikianti sostinės rekreacinė zona. Taip būtų sukurtos naujos darbo vietos. Miestelis gali tapti įvairių sportininkų rengimo mokykla. Aplink ežerai, miškai, kloniai - kodėl Turizmo departamentui neperėmus žemės ūkio mokyklos pastato ir neįrengus turizmo centro, kuris ne tik priimtų važiuotus ir pėsčius turistus, bet rengtų seminarus, mokymus.

- Kol kas Aukštadvariui iškils daug išgyvenimo problemų.

- Svarstau: Aukštadvario žemės ūkio mokyklai tapus Elektrėnų profesinio regiono centro skyriumi dalis besidubliuojančių programų persikels į Elektrėnus, kaip, už ką, kuo važinės tenai socialinės atskirties šeimų vaikai?

- Lėšas žemės ūkio mokyklai skyrė švietimo, mokslo, sporto ministerija.


- Kasmet po aštuoniasdešimt procentų mokyklos išgyvenimui reikalingų lėšų - tapo sena tradicija, kad mokyklos privalo pinigų stygių papildyti savo pačių uždirbtomis lėšomis.

- Savo uždirbtomis lėšomis gerinate valstybės turtą ir niekas nepadėkoja?

- Užtai, kad gerinome valstybės turtą mokykla privalėjo susimokėti PVM ir pajamų mokestį. Neverkėme. Jei tik gali savo valstybę paremti, tai ir remk. Ir paremdavome.

- Bet šiandien jūs esate laisvas žmogus, visi pedagoginiai ir vadovavimo darbai nuo pečių nuimti. Širdis atlėgo ir atgavo normalų ritmą.

- Kūnas išėjo poilsio, bet protą ir jausmus kirbina kiti, - žmogus pažvelgė į mane ir nusišypsojo. - Visi pedagogai - sugadinti žmonės: jiems mokykla kaip bičių avilys - metų metais neša žinių, proto, meilės medų, kol nudyla sparneliai.

- O, Dieve...

- Kai sparneliai nudyla, pedagogai užsiaugina naujus ir mintimis vis skrenda ir skrenda savon mokyklon kol sudyla kūnas. Tokia yra mūsų didžioji pašauktis.

Trylika pusmetinukių

Visa, kas nutiko Trakų rajono Aukštadvario žemės ūkio mokyklai ir direktoriui Jonui Kazlauskui, akis akin pasikartojo Alytaus rajono Simno miestelyje: rugpjūčio 13 dieną žemės ūkio mokyklos direktorius Gediminas Radžiukynas gavo ministerijos raštą, kad nuo rugsėjo Simno žemės ūkio mokykla tampa Alytaus regioninio profesinio rengimo centro skyriumi, direktorius ir administracijos darbuotojai atleidžiami - smarkiau sugadinti atostogaujantiems nuotaikos negalėtų net pikta žiežula.

Direktorius pasirėdė išeigine eilute, nuvažiavo į ministerijos personalo skyrių, pasirašė ministro įsakymą ir liko stovėti.

- Tai viskas? Galiu eiti?

- Viskas, visus piniginius reikalus sutvarkys Alytaus centras.

- Dokumente parašyta, kad esu atleidžiamas iš direktoriaus pareigų, bet ne iš darbo?


- Iki 2020 metų vasario mėnesio turite galiojančią darbo sutartį. Vasarį ministras pasirašys atleidimo dokumentą.

Ministerijai pigiau iki vasario mokėti direktoriaus atlyginimą, nei pirma laiko nutraukti darbo sutartį, - pamanė žmogus, bet nieko nepasakė, tik padėkojo, išėjo į ministerijos priekiemį: trisdešimt metų vadovavau mokyklai, o nepaspaudė net rankos, - pasakojo žmogus.

Gyvename išspaustos citrinos laikais... ir abu nusikvatojome, - esame seni pažįstami.

- Simno žemės ūkio mokykla paruošė šimtus įvairaus profilio ir lygio specialistų.


- Ne šimtus, o tūkstančius...

- Tai kodėl aš jūsų kabinete nematau žemės ūkio ministro, Ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio bendrovių asociacijos padėkos raštų - trisdešimt metų ruošėte prastus specialistus, blogai vadovavote mokyklai?

- Kad nė vienas minėtų organizacijų, įstaigų vadovas nei anksčiau, nei dabar nė sykio mokykloje nesilankė, nežino nei kaip gyvename, nei kokius specialistus ruošiame.

- Bet minėtų organizacijų, ypač Žemės ūkio bendrovių (buvusių kolūkių) asociacijos vadovas Sviderskis visose radijo, televizijos laidose, spaudoje šaukia, kokie prasti reikalai su žemės ūkio kadrais: nėra nei kam sėti, arti, pjauti, sodinti ir kasti. Prastesnės valdžios, Vyriausybės, Seimo daugumos akyse neregėjęs.

- Mieliems rėksniams, kuriuos išlaiko ūkininkų sąjungos ir žemės ūkio bendrovės savo mokesčiais, patarčiau atvažiuoti į šalyje vis dar veikiančias mokyklas, jų likę trylika, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, nurodyti kiek, kokių ir kam konkrečiai reikia specialistų, kokio dydžio atlygį gali pasiūlyti, kur juos apgyvendintų, čia pat galima su nusižiūrėtais moksleiviais pasirašyti individualias sutartis, pasiūlyti stipendijas, o pačią mokyklą paremti lėšomis ir po metų kitų verksmai pasibaigtų.

- Ką dar pasiūlytų mokykla?

- Mokykla sutartyje įsipareigotų buvusius auklėtinius kviestis į seminarus, supažindintume su technikos, technologijos naujovėmis, nuolatos konsultuotume visais jiems svarbiais klausimais.

- Kodėl iki šiol tokie paprasti reikalai neišspręsti?


- Pasakysiu be užuolankų: iš tikrųjų nei ministerijai, nei organizacijoms, Žemės ūkio rūmams mes nerūpime ir nerūpėjome - laukuose dirbo užsienietiška technika, o mes mokinius specialistais ruošėme naudodamiesi tarybinių laikų markės modeliais. Išgelbėjo atsiradusi galimybė dalyvauti konkursuose, laimėti ES lėšų, pridėjus savo pačių uždirbtų eurų galėjome įsigyti tai, be ko negali apsieiti šiuolaikinė žemės ūkio mokykla. Ministerija mokykloms ir šiandien skiria 80 proc. reikalingų lėšų.

- Žemės ūkio mokyklų direktoriai dalyvaudavo seminaruose, pasitarimuose, gal ten lankėsi Žemės ūkio rūmų, Ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio bendrovių asociacijos vadovai, kartu svarstėte, kaip kaimą aprūpinti aukštesnės klasės specialistais?


- Trisdešimt metų kruopščiai lankiau seminarus ir pasitarimus, nes man tai rūpi. Nė vieno iš minėtų organizacijų vadovų, atstovų nemačiau. Jie, matyt, sprendė kitus svarbius reikalus.

- Nesvarstėte, kodėl taip yra: rėkia, kad kaime specialistų reikia su žiburiu ieškoti, o patys nesirūpina, kad jų atsirastų?

- Aš padariau tokią išvadą: kuomet bendromis jėgomis, lėšomis, pastangomis sutarimu pradėsi sau ruošti specialistus, neteksi progos ir moralinės teisės visuose kampuose kelti alasą, kokia tragiška padėtis susidarė, kai Vyriausybei ėmė vadovauti Saulius Skvernelis, o Seimo daugumai Ramūnas Karbauskis. Pasirašęs sutartis su žemės ūkio mokyklomis tapsi tykiu, ramiu kurmiu. Todėl tik keldamas alaso bangas, išlįsi į politinį kupolą ir pelnysi pripažinimą.

- Jei sutarčių pasirašyti nenori, tai ką kita pasiūlytumėte suvargusiai Ūkininkų sąjungai, žemės ūkio bendrovių duonos pluta mintančiai asociacijai, besiblaškantiems Žemės ūkio rūmams, banguojančiai Žemės ūkio ministerijai?


- Ponai ir draugai, atmetę suirzimus, tapkite visų trylikos žemės ūkio mokyklų da-li-nin-kais, kartu su mokyklomis prisiimkite atsakomybę kaimui paruošti tiek specialistų, kad visiems užtektų. Kažkieno jums įbruktus garsiakalbius pataupykite Briuselio aikštėms, Lietuvoje, pasiraitoję rankoves, imkitės konkrečių darbų.

- Prancūzijoje visos profesinės mokyklos seniai turi stiprius dalininkus, kartu su Švietimo ministerija mokyklas jos valdo ir atsako už jų darbą. Kas trukdo tą padaryti Lietuvoje?

- O kas tada prie kryžiaus taip profesionaliai prikals Vyriausybę, politikus, Seimą, net prezidentą? Žibėti ekranuose yra šimtą sykių maloniau ir patogiau, nei pasiraitojus rankoves kartu su žemės mokyklomis aprūpinti ūkininkus, bendroves, koncernus smagiais, šiuolaikiškais viduriniosios grandies specialistais. Minėta dabartinė organizuota vadovų karta pernokusi, kad ryžtųsi tokiems elementariems darbams.

„Respublikos“ komentaras

Kas laukia Aukštadvario, Simno ir daugumos kitų Lietuvos žemės ūkio mokyklų geriausiai parodo Gruzdžių žemės ūkio mokyklos Šiaulių rajone likimas. Ir nuotraukos. Čia būtų galima filmuoti siaubo filmą - vaizdai kaip po karo ar gaisro. Iš tikrųjų Gruzdžių žemės ūkio mokykla, dėl moksleivių stygiaus paversta skyriumi, vėliau uždaryta, buvo nusiaubta vandalų ir galiausiai sudegė. Nors mokykla didžiavosi turtinga istorija (įkurta 1924 m.), renovuotu bendrabučiu ir auditorijomis, moderniomis mokymo priemonėmis (kiek tai kainavo biudžetui?), ji buvo palikta be šeimininko. Formaliai ji buvo perduota Turto bankui, kurį šiuo atveju tiksliau būtų pavadinti Turto naikinimo banku. Taip naikinamas valstybės, t.y. mūsų visų, turtas.

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (4)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • KILO: liepos 6–12 dienomis, NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusio Rusijos Federacijos karinio orlaivio
  • SPROGIMAS: mažiausiai 10 Somalio armijos kariškių žuvo pirmadienį šalies pietuose sprogus kelyje padėtai savadarbei minai, yra ir sužeistųjų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar turėtume daugiau žinoti apie politikų šeimą, vaikystę?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar daržoves perkate, ar auginate patys?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+7 +9 C

+9 +11 C

 

+11 +13 C

 +20 +22 C

+20 +23 C

 

+19 +21 C

2-4 m/s

2-3 m/s

 

3 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.1276 PLN - 4.4743
RUB - 80.2104 CHF - 1.0625
GBP - 0.8957 NOK - 10.7163

Nuorodos