VDU mokslininkė dr. R. Pakeltienė eina svarbias pareigas tarptautinėje organizacijojenuotraukos

2022 kovo 16 15:54:00

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pranešė, kad Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) mokslininkė dr. Rasa Pakeltienė pradeda eiti Europos šalių gyvybės mokslų universitetų asociacijos (ICA) generalinės sekretorės pareigas. Šios pareigos mokslininkei patikėtos po to, kai ji įveikė visus nelengvo konkurso etapus.

 

„Universitetui ir jo bendruomenei labai svarbu būti ICA tinklo dalimi, nes čia atsiveria galimybės naujoms tarpdisciplininėms mokslinėms tyrimų kryptims, tarptautinėms jungtinių ir dvigubo diplomo studijų, stažuočių, doktorantūros bei podoktorantūrinėms studijoms. ICA vienija ir atstovauja VDU, taip pat kaip ir kitų narių interesamms, stiprina, plėtoja naujas bendradarbiavo formas ir partnerystes.

Asociacijos vizija – aukštos kokybės, pripažinti Europos gyvybės mokslų universitetai, kartu atliekantys esminį vaidmenį plėtojant Europos ir pasaulio tvarią bioekonomiką. Siekdama šios vizijos, ICA asociacija stiprina bei palaiko universitetus švietimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse, padeda vykdyti sklaidą ir komunikaciją, plėtoti įvairias bendradarbiavimo formas.

Narių dėka ICA turi visus reikiamus išteklius, kompetencijas atstovauti bei daryti įtaką politinių sprendimų priėmimui, prisidėti juos įgyvendinant“, - apie tikslus bei veiklą organizacijos, kurios generaline sekretore tapo, pasakojo dr. R. Pakeltienė.

Jos teigimu, narystė ICA asociacijoje VDU reikšminga ir dėl aktyvios tinklaveikos. ICA inicijuoja mokslo ir studijų projektus, organizuoja kitus renginius, taip pat įgyvendina iniciatyvas, skatinančias dalytis patirtimi ir žiniomis. Dalyvavimas ICA konferencijose bei seminaruose kuria nevienasmenę naudą asociacijos nariams, vienija skirtingas akademines bendruomenes.

Kita priežastis, dėl kurios ICA veikla svarbi ir reikšminga, tai – universitetų bendruomenių interesų atstovavimas Europos Komisijos bei jai pavaldžiose institucijose, komitetuose ir europiniuose tinkluose.

Pažymėtina, kad kasmetinis Europos gyvybės mokslų universitetų rektorių ir dekanų forumas bei generalinė asamblėja šiemet vyks Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje spalio 19–21 dienomis. O kur kas anksčiau, gegužės mėnesį, Gento mieste, Belgijoje, organizuojama ICA-Edu komiteto konferencija.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net