respublika.lt

A.Ramanausko-Vanago kūną padėjo atrasti dokumentai ir likę gyvi liudininkai - straipsnio komentarai:

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 07:28:15

  Martynas,R.Vanagaitė ir dar keletas,prisiklausę to ką nori girdėti bando sumenkinti Lietuvos laisvės gynėjų nuopelnus Lietuvai,nors dauguma pasaulyje juos pripažįsta.Esate dvasios ubagai,jeigu suprantate kad okupacija gėris.Neabejoju,kad už pinigus, koloboruotumėt su bet kuom.

  0 0
 • >Stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 00:16:25

  anksčiau buvo miškiniai,miško broliai,dabar oficialiai pavadinti partizanais.Ir nereikia meluoti,kad nieko nežudė ir nieko nevogė.Buvo visokių ir idėjinių ir netik.Tik nereikia pasakoti ,kad gynė gyventojus.Nuo ko?Kažkodėl neatsišaukia apgintieji.Jei kurio kaimiečio kieme įvykdavo susišaudymastarp miškinių ir stribų{istrebitelių}kaimietis su visa šeimyna ilgam išvykdavo į Sibirą.Jei pas kaimietį užsukdavo stribai dieną,vakare miškiniai jį "auklėdavo".Buvo ir dainelė;ateis pavasarėlis,gegutė užkukuos,ateis iš miško vyrai ir š,.ną ištarkuos.Taip su tarka per užpakalį pabrauks ir dar druskos užpils,tapsi malonus,kaip šilta vilna. Buvo kaip buvo.Istorijos rato neatsuksi atgal.Praėjo 70metų ir reikia gyventi dabartimi ir ateitimi,bet ne praeitimi.

  0 0
 • Martynas Stebėtojui 2018 birželio mėn. 08 d. 21:42:33

  Tai partizanai tuo ir turi užsiimti - sprogdinti tiltus, versti traukinius, naikinti priešo gyvąją jėgą. O jeigu kažkas tupėjo miške ir tik gynėsi, tai ko jis išvis ten tupėjo? Kad laikraštį atspausdinti?:) Bet tu teisingai rašai, kad jie žudė kitaip mąstančius ir pritariančius naujajai valdžiai ir naujajai santvarkai. Čia ir buvo jų pagrindinė veikla - neduoti žmonėms ramiai gyventi.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 21:37:07

  konstatuoju tik faktą,kad Laisvės gynėjai,žinodami kiekvieną medį sode ar miškalyje sugebėdavo patirt kurkas mažesnius nuostolius nei raudonpogonnikai.Deja galite paskaityti,apie brolius Štriupkus Lietuvos laisvės gynėjus.Jų tėvus-mano kaimynus,po mūšio nukankino,o sodybą sudegino tie patys NKVD-istai,o aš mūšį mačiau kartu su savo teta pasislėpę netoli esančiame akmenuotame miškelyje.

  0 0
 • Stebėtojui 2018 birželio mėn. 08 d. 21:05:34

  jūs, kaip jau įprasta - nuklydote ne į tą stepę.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 20:42:20

  Teisybė Galiu.Ir aš būdamas vaikas tapau liudininku,kai buvo nušauti du broliai Štriupkai,Dangstytės kaime,Kauno rajone.Tuomet atvažiavusių iš garnizono Liusbergyje(Linksmakalnyje) raudonūjų buvo nukauta 2-polutorkės iš 3-jų atvažiavusių ir 3 laisvės gynėjai.Tokia tai buvo bolševikų taktika-,,baby ieščio narožajut''.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 20:29:33

  Martynuk iš kanapių.Nepeckeliok ko neišmanai.Partizanas tai raudonųjų diversantų,sprogdinančių tiltus,traukinius,žudančių žmones pavadinimas.Lietuvoje kovojo Lietuvos laisvės gynėjai ir žudydavo tik gindamiesi arba gindami tautiečius.Jie spausdindavo laikraščius,be užmokesčio dalindavo tautiečiams,bausdavo stribus,arba aršius bolševikinės propogandos skleidėjus.Žudydavo daugiausiai apsimetę laisvės gynėjais stribai,arba taip pat apsimetę laisvės gynėjais vietiniai banditėliai(žinau ir pavardžių).Jie išduodavo NKVD-istam viską ką žinodavo,juos teisdavo ir nuteisdavo sovietiniai teismai,bet jie sugrįžo ir net dabar vaizduoja nukentėjusiuosius.

  0 0
 • Vienas 2018 birželio mėn. 08 d. 20:29:23

  giminaitis Vorkutoje ilsėjosi už nieką.Kaimynai bendravo su miškiniais.Kaimynus išvežė kaip bendrininkus,ar ryšininkus,o jį po draugystei,nors rimtos bylos jam nesudarė.Buvo tik įtarimas,kad ir jis žinojo apie kaimynų ryšius.Kaimynus teisė teismas,gavo 10-15metų,o jis "važiavo perauklėjimui"be teismo."ilsėjosi"ne mėnesį,ar du,o kelis metus.Ir į kailį gavo.Pirmą kartą nuo "savų"iš miško,kad niekam neprasitartų,profilaktiškai,antrą kartą nuo kitų,kad prisipažintų bendravęs.

  0 0
 • to Galiu 2018 birželio mėn. 08 d. 20:28:52

  Matyt, divizijos kovėsi, kad "mūšis" parą vyko.:) Sakai, lavonus mašinomis vežė? Tai kiek tūkstančių ten kovėsi? :)

  0 0
 • Galiu 2018 birželio mėn. 08 d. 20:12:26

  Papasokoti. Tai įvyko praėjus metams po karo, o gal dveji, nes prisimenų, kad dar buvau pas mokytoją, kuri mane ruošė stojimui į gimnazijos antrą klasę. Keturis skyrius baigiau dar vokiečiams esant, nes mokyklą pradėjau lankyti tik 6 metų. Pirmoji mokykla buvo sudeginta, tad laikinai buvo pas dėdę netoli. Iš namų išėjau buvo tylu, ramu, nors pavieniai susišaudymai vykdavo. Tik staiga pradėjo bumbsėti granatos, kulkosvaidžiai ir t.t. Mūšis vyko iki vakaro ir per naktį. Buvo surengta pasala garnizonui iš ten kur aš vėliau mokiausi. Vėliau atvyko kariuomenės pastiprinimas iš apskrities. Paskojo gyventojai, kad lavonus vežė mašinomis. Žinau, kad žuvo garnizono vadas, buvęs Lietuvos kariuomenės leitenantas. Po daugelio metų su jo sūnumi susitikome vienoje darbovietėje. Aš iš pavardės sužinojau, kad tai jo tėvas buvo, o vėliau ir pats šiek tiek pasakojo...Štai ir dar vienas epizodas iš to meto... Kolkas atmintis dar gyva...

  0 0
 • o 2018 birželio mėn. 08 d. 20:11:24

  Ašara yra teisi.

  0 0
 • Martynas 2018 birželio mėn. 08 d. 19:20:51

  Partizanai kovoja su priešo armija jos užnugaryje. Kai kas nors papasakos man apie įvykdytas operacijas, galės knisti protą ir apie partizanus. O miškiniai ir partizanai - tai ne vienas ir tas pats. "...nuversta nuo bėgių ešelonų - 573, garvežių - 361, sunaikinti 47 tankai, sunaikinta gyvosios jėgos 8973..." Čia - iš atąskaitos apie raudonųjų partizanų veiklą Lietuvoje. Ką panašaus galite papasakoti jūs, ponai "patriotai"?:)

  0 0
 • tam > Ašara 2018 birželio mėn. 08 d. 19:08:52

  Ir kuo tau stribai nepatinka? Tie patys Lietuvos kaimo bernai, stoję ginti Lietuvos kaimiečių. Kiek jie gyvybių išgelbėjo nuo tokių "chierojų"? Propagandai reikia priešų, štai ir padarė, o jūs kartojate, kaip avinai.

  0 0
 • Įdomu 2018 birželio mėn. 08 d. 19:01:38

  Per taip vadinamą 50 metų ''okupaciją'' Lietuvos gyventojų padaugėjo vienu milijonu gyventojų. Tai prieš kokius ''okupantus'' kovojo Ramanauskas? Ir ką jis darytų dabar, sėdėtų kokiame nors Afganistane ir kovotų už banditinę JAV ''demokratiją''?

  0 0
 • o juk 2018 birželio mėn. 08 d. 18:52:21

  Ašara parašė tiesą. Liūdna, bet juk tai tiesa.

  0 0
 • > Ašara 2018 birželio mėn. 08 d. 18:44:06

  Gal jums ir GĖDA, bet man visai ne, nes man tuo metu jie buvo šauniausi Lietuvos jaunuoliai. Aš juos garbinau ir nebijojau, nors 1950 m įstojau į komaunimą (prievarta). Buvo pasakyta arba komjaunimas ir mokslai toliau, arba sėdi namuose. Tėtis taip pat 1949 m. į kolūkį pasirašė su stribu ir ginklu šalia, bet niekas mūsų kolūkiečių nelietė, nes žinojo, kad prievarta. Niekas nenorėjo pirmininku būti, bet atsirado savanoris, mūsų kaimo "užkurinis", jam taip pat niekas negrasino, nes mūsų žmonės buvo sąžiningi ir negrobė tremtinių turto bei sodybų, o tik stribai išsiveždavo geresnius perstatymui. Nesigirdėjo, kad mūsų jaunimą per šokius kas nors būtų nuskriaudęs...Jus tik nuotraukoje matote ginklą, o aš mačiau svo akimis ginkluotus stribus ir partizanus. Vieni dieną ateidavo, o vėliau pradėjo pasloje sedėti naktimis, nes kažkas pasakė, kad pas tėvuką lankosi. Patys stribai sakė, kad jie žino, kad pas lankosi "banditai". Štai pas mus buvo tokia tiesa. Gal kur nors kitur buvo kitaip...

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 18:30:05

  Kaip ir protinga.Tiek skausmo lietuvos širdyse tuo laikotarpiu buvo ne dėl pionierių,komjaunuolių ar šiaip okupantų sukvailintų, o dėl pačių brutaliausių pasaulyje okupantų bei su jais kaloboravusių saujelės ginkluotų stribų,bei vietinių bolševikuojančių inteligentų išgamų.

  0 0
 • tam Kodėl 2018 birželio mėn. 08 d. 18:21:09

  Niekas ir nedrabsto purvais. Visokių ir partizanų buvo, kaip visokių ir ,,stribų". Svarbiausia buvo ir yra žmogiškumas! Sujaudino prieš keletą dienų per LRT matytas dokumentinis filmas iš ,,Pasaulio teisuolių" serijos. Tai štai: tarp pripažintų Pasaulio teisuolių atsidūrė ir vienas toks brandus vokietis hitlerininkas, nacių partijos narys, Vilniaus žydų geto apsaugos karininkas. Matydamas, kaip kenčia atvežami žydai, ėmė juos slėpti, ėmė veikti tiesiog prieš savo ,,darbo statuto" taisykles. Matyt jam pabudo sąžinė... Kodėl gi negalėjo pabusti sąžinė ir kai kuriems mūsų partizanams, kovojusiems ne tik prieš okupacinę kariuomenę, bet, deja, ir prieš tautiečius, paprastus varganus žmones? Juk to reikalavo paprasčiausias žmogiškumas !

  0 0
 • >Stebėtojui 2018 birželio mėn. 08 d. 18:20:01

  kovoti ,tai netik pasiėmus ginklą šaudyti ir kuo daugiau nukepti tautiečių,arba plika kakta stengtis pramušti sieną.Aišku,kad kakta pralaimėtų.Į kovos sąvoką įeina teisingas situacijos įvertinimas ir teisingai pasirinktas metodas:protas,gudrumas,diplomatija tautos patriotizmas ir viso to panaudojimas tam tinkamu momentu{atsirasti tinkamu metu,reikiamoje vietoje}.Ir t.t.Pavyzdys-Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.Jei visi tautiečiai,pagal jus buvo kolaborantai,tai kas tada stovėjo Baltijos kelyje?Taip pat ir latviai ir estai.Negražu apkalbinėti kaimynus.Nereikia ieškoti priešų ,ten kur jų nėra.Priešus reikia mokėti pajungti savo naudai-tai diplomatija.

  0 0
 • >Stebėtojui 2018 birželio mėn. 08 d. 18:00:56

  "beveik 2 dešimtmečius kovojo prieš raudonąjį marą"...tai kodėl žmonių širdyse tiek skausmo prisiminus tą laikotarpį?Nejaugi po karo iškarto visa Lietuva paraudonavo?Neįtikėtina.Kolūkiečiai,darbininkai net nebuvo partijos nariais.Partiniai buvo tik vadovaujantys asmenys.Moksleiviai nevisi buvo komjaunuoliai,ar pionieriai,jaunimas taip pat.Ar matėt suvestines,kad Lietuvoje 100procentų visi partijos nariai,visi komjaunuoliai,visi pionieriai.Pagarba disidentams.Jie nesigriebė ginklo,nežudė nelaimingų tautiečių,jie kovojo kitu būdu,rizikuodami savo gyvybėmis,materialine gerove,karjeromis.Padėjo laisvei tvirtus pamatus,jų dėka pasaulis žinojo apie mus.Atlyginimas jiems už tai buvo tremtis į lagerius.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 17:48:30

  Tam www.Žaviesi braliukais latviais?Tai še tau.Jie nors baltai,bet kryžuočiai,jie latviai,bet jų šauliai Leniną saugojo,lietuviai pasipriešino naciams,o jie SS batalioną subudavojo,jie ir kolchozus pirmi sukūrė ir už laisvą Latviją pokariu nekovojo.Koloborantai aukščiausios prabos tie braliukai-su zirgais galva ir sovietų armijoje buvo.

  0 0
 • Ašara 2018 birželio mėn. 08 d. 17:35:13

  nuotraukose matomi ginklai... pries ka? pries kates, sernus? Atsakymas: PRIES ZMONES. Jau pasibaigus karui! Ar tai reiskia didvyriskuma? Pries kaimiecius, kolukiecius, jaunuolius - komjaunuolius, zodziu, pries savo tautiecius. Ar tokiais reikia girtis? Tiesiog - GEDA.

  0 0
 • >kodėl 2018 birželio mėn. 08 d. 17:34:31

  kada Lietuvoje baigėsi pasaulinis karas ir su kuo konkrečiai Lietuva kariavo,tiksliau,kokiai šaliai oficialiai buvo paskelbusi karą ir kokia jai paskelbė?Tai gal ir dabar kariauja,nes niekur neradau parašyta,kad Lietuva yra pasirašiusi taikos sutartį su kažkokia valstybe,tiksliau su kuria kariavo.Čia klausimas į teiginį"Pasaulinis baigėsi,bet Lietuvoje tęsėsi..."

  0 0
 • glupstvo! 2018 birželio mėn. 08 d. 17:16:11

  Vis dar nesupratot, kad vieninteliai didvyriai ir verti pagarbos buvo Morovjovas, Leninas, Stalinas, Koganas (nu tas, kur vadovavo Golodomorui), Dušanskis ir į juos panašūs. Niekaip jums neįkala galvon, kad kitokių garbinti ir nereikia. O nūnai - sorošai ir pan.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 16:47:49

  Kiekvienas lietuvis su pagarba prisimena didvyrius beveik 2 dešimtmečius kovojusius prieš raudonąjį marą negailint nuosavos gyvybės.Stebina tik to centro darbuotojų bukumas.Visus prieš bolševikus kovojusius laisvės kovotojus raudonieji galvažudžiai traktuodavo kaip kriminalinius nusikaltėlius,Todėl jau pačioje pradžioje ir dokumentus ir visa kita reikia ieškoti tarp sušaudytų kriminaĺnių bylų.

  0 0
 • Kodėl (tęsinys) 2018 birželio mėn. 08 d. 16:40:17

  ...vagonuosse moterys gimdydavo, o sargybiniai jas išmesdavo iš vagonų ar pagimdžius vaikus išmesdavo, o kiek vaikų sušalo šiaurėje ledynuose. Nereikia matyti tik vienus vartus. Žaidime yra dveji vartai ir buvo kas stipresnis tas daugiau laimėdavo ir surinkdavo aukų... Tokios taisyklės kare. Pasaulinis baigėsi, bet Lietuvoje jis tęsėsi...

  0 0
 • Kodėl 2018 birželio mėn. 08 d. 16:33:00

  Šį tiek iškentusi žmogų dabar kai kas drabsto purvais. Aš juo tikiu, kad jis tikrai nežudė nekaltų žmonių ir neleido savo bendražygiams, bet tai buvo miškas ir jie grupėmis slėpesi, todėl ir vadu būdamas negalėjo visų suvaldyti. O jei ir teisė, tai pagal tuometinį karo lauko tribunolą. Ir vienoje šeimoje tėvai nesuvaldo vaikų, o ten miškas kai kam buvo laisvė veikti savivalėje. Pritariu komentarui, kad tai buvo suklaidinti jauni žmones ir patekę į tokią mėsmalę, kad daugelis ir neištverdavo... Tad ar ne geriau viską pamiršti ir žuvusiųjų vienoje ar kitoje pusėje jau neprikelti.Tik reikėtų nepamiršti ir svartyklių, kurioje pusėje daugiau nukentėjo jaunų ir vaikų pridėjus Sibiro tremtį, kai vagonuose moterys gimdytavo

  0 0
 • Martynas 2018 birželio mėn. 08 d. 16:05:15

  Kažkur skaičiau, kad jis baigė vokiečių (nacistų) diversantų mokyklą. Gal kas žinot daugiau?

  0 0
 • Sk. 2018 birželio mėn. 08 d. 15:26:33

  Lietuviai prieš pradėdami garbinti naujus Tautos Didvyrius susimąstykite . Dievas to neatleis . Meluoti negalima. Dar yra gyvų žmonių kur miške buvo minimas Tautos Didvyris . Pasikalbėkite su jais . Jau nuo 1945 iki 1990 mes visi turėjom tikėti melu. Ar ir toliau taip bus ??

  0 0
 • Partizanais 2018 birželio mėn. 08 d. 14:51:00

  pavadinti paskutiniu laikotarpiu.Kaimiečiai jų bijojo ir vadino miškiniais.Naktį ateidavo jie,dieną NKVD,jų ieškodami.Kaimiečiai kentėjo ir nuo vienų, ir nuo kitų.Karas baigėsi 1945m.Čia kalbama apie pokarinį laikotarpį iki 1956-59metų.Koks partizanavimas,kai pasirašytos taikos sutartys tarp valstybių?Taip pat jaukė protą,tie,kurie buvo pabėgę per karą iš Lietuvos.Visi žino "Amerikos Balsą"-laidas lietuvių kalba,per radiją,kurias vedė patys lietuviai.Kas-pasiskaitykite patys.Kaimiečiai rinkdavosi vakarais į vieną trobą,pasiklausyti "balso."Priešinkitės,mes padėsime,sakė"balsas",ateisime rudenį,ateisime pavasarį.Kaip dabar matome, jie neturėjo jokių galimybių ateiti nei rudenį,nei pavasarį.Vėliau žmonės suprato tai,bet jau buvo daug išžudyta, ir miškiniai ir kaimiečiai papuolė į tą mėsmalę.Vieni,kad patikėjo pažadais,kiti,kad netikėjo,o kabinosi į gyvenimą.Mieli tautiečiai,nesipykite,nedrąskykite vieni kitiems žaizdų,nesidairykite atgal ten tiesos nerasite.Tiesa jėga tautos vienybėje.

  0 0
Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PAJAMOS: „Klaipėdos naftos“ liepos mėnesio naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,4 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų liepa, yra 0,5 mln. eurų, arba 17,2 proc. mažesnės.
 • GAISRAS: šeštadienio naktį, 03.21 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos telefono numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Tauragės mieste dega lentpjūvė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Kaip manote, ar reikėtų ilginti atostogas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar buvote grybauti, uogauti?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+13 +15 C

+15 +17 C

 

+16 +18 C

 +27 +29 C

+28+30 C

 

+24 +26 C

1-2 m/s

1-2 m/s

 

1-2 m/s

       

Valiutų kursai

USD - 1.1817 PLN - 4.4081
RUB - 86.9753 CHF - 1.0804
GBP - 0.9037 NOK - 10.6433

Nuorodos