respublika.lt
 

A.Ramanausko-Vanago kūną padėjo atrasti dokumentai ir likę gyvi liudininkai - straipsnio komentarai:

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 07:28:15

  Martynas,R.Vanagaitė ir dar keletas,prisiklausę to ką nori girdėti bando
  sumenkinti Lietuvos laisvės gynėjų nuopelnus Lietuvai,nors dauguma pasaulyje juos
  pripažįsta.Esate dvasios ubagai,jeigu suprantate kad okupacija gėris.Neabejoju,kad
  už pinigus, koloboruotumėt su bet kuom.

 • >Stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 00:16:25

  anksčiau buvo miškiniai,miško broliai,dabar oficialiai pavadinti partizanais.Ir
  nereikia meluoti,kad nieko nežudė ir nieko nevogė.Buvo visokių ir idėjinių ir
  netik.Tik nereikia pasakoti ,kad gynė gyventojus.Nuo ko?Kažkodėl neatsišaukia
  apgintieji.Jei kurio kaimiečio kieme įvykdavo susišaudymastarp miškinių ir
  stribų{istrebitelių}kaimietis su visa šeimyna ilgam išvykdavo į Sibirą.Jei pas
  kaimietį užsukdavo stribai dieną,vakare miškiniai jį "auklėdavo".Buvo ir
  dainelė;ateis pavasarėlis,gegutė užkukuos,ateis iš miško vyrai ir š,.ną
  ištarkuos.Taip su tarka per užpakalį pabrauks ir dar druskos užpils,tapsi
  malonus,kaip šilta vilna. Buvo kaip buvo.Istorijos rato neatsuksi atgal.Praėjo
  70metų ir reikia gyventi dabartimi ir ateitimi,bet ne praeitimi.

 • Martynas Stebėtojui 2018 birželio mėn. 08 d. 21:42:33

  Tai partizanai tuo ir turi užsiimti - sprogdinti tiltus, versti traukinius, naikinti
  priešo gyvąją jėgą. O jeigu kažkas tupėjo miške ir tik gynėsi, tai ko jis
  išvis ten tupėjo? Kad laikraštį atspausdinti?:) Bet tu teisingai rašai, kad jie
  žudė kitaip mąstančius ir pritariančius naujajai valdžiai ir naujajai
  santvarkai. Čia ir buvo jų pagrindinė veikla - neduoti žmonėms ramiai gyventi.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 21:37:07

  konstatuoju tik faktą,kad Laisvės gynėjai,žinodami kiekvieną medį sode ar
  miškalyje sugebėdavo patirt kurkas mažesnius nuostolius nei raudonpogonnikai.Deja
  galite paskaityti,apie brolius Štriupkus Lietuvos laisvės gynėjus.Jų tėvus-mano
  kaimynus,po mūšio nukankino,o sodybą sudegino tie patys NKVD-istai,o aš mūšį
  mačiau kartu su savo teta pasislėpę netoli esančiame akmenuotame miškelyje.

 • Stebėtojui 2018 birželio mėn. 08 d. 21:05:34

  jūs, kaip jau įprasta - nuklydote ne į tą stepę.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 20:42:20

  Teisybė Galiu.Ir aš būdamas vaikas tapau liudininku,kai buvo nušauti du broliai
  Štriupkai,Dangstytės kaime,Kauno rajone.Tuomet atvažiavusių iš garnizono
  Liusbergyje(Linksmakalnyje) raudonūjų buvo nukauta 2-polutorkės iš 3-jų
  atvažiavusių ir 3 laisvės gynėjai.Tokia tai buvo bolševikų taktika-,,baby
  ieščio narožajut''.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 20:29:33

  Martynuk iš kanapių.Nepeckeliok ko neišmanai.Partizanas tai raudonųjų
  diversantų,sprogdinančių tiltus,traukinius,žudančių žmones
  pavadinimas.Lietuvoje kovojo Lietuvos laisvės gynėjai ir žudydavo tik gindamiesi
  arba gindami tautiečius.Jie spausdindavo laikraščius,be užmokesčio dalindavo
  tautiečiams,bausdavo stribus,arba aršius bolševikinės propogandos
  skleidėjus.Žudydavo daugiausiai apsimetę laisvės gynėjais stribai,arba taip pat
  apsimetę laisvės gynėjais vietiniai banditėliai(žinau ir pavardžių).Jie
  išduodavo NKVD-istam viską ką žinodavo,juos teisdavo ir nuteisdavo sovietiniai
  teismai,bet jie sugrįžo ir net dabar vaizduoja nukentėjusiuosius.

 • Vienas 2018 birželio mėn. 08 d. 20:29:23

  giminaitis Vorkutoje ilsėjosi už nieką.Kaimynai bendravo su miškiniais.Kaimynus
  išvežė kaip bendrininkus,ar ryšininkus,o jį po draugystei,nors rimtos bylos jam
  nesudarė.Buvo tik įtarimas,kad ir jis žinojo apie kaimynų ryšius.Kaimynus
  teisė teismas,gavo 10-15metų,o jis "važiavo perauklėjimui"be teismo."ilsėjosi"ne
  mėnesį,ar du,o kelis metus.Ir į kailį gavo.Pirmą kartą nuo "savų"iš
  miško,kad niekam neprasitartų,profilaktiškai,antrą kartą nuo kitų,kad
  prisipažintų bendravęs.

 • to Galiu 2018 birželio mėn. 08 d. 20:28:52

  Matyt, divizijos kovėsi, kad "mūšis" parą vyko.:) Sakai, lavonus mašinomis
  vežė? Tai kiek tūkstančių ten kovėsi? :)

 • Galiu 2018 birželio mėn. 08 d. 20:12:26

  Papasokoti. Tai įvyko praėjus metams po karo, o gal dveji, nes prisimenų, kad dar
  buvau pas mokytoją, kuri mane ruošė stojimui į
  gimnazijos antrą klasę. Keturis skyrius baigiau dar vokiečiams esant, nes mokyklą
  pradėjau lankyti tik 6 metų. Pirmoji mokykla buvo sudeginta, tad laikinai buvo pas
  dėdę netoli. Iš namų išėjau buvo tylu, ramu, nors pavieniai susišaudymai
  vykdavo. Tik staiga pradėjo bumbsėti granatos, kulkosvaidžiai ir t.t. Mūšis vyko
  iki vakaro ir per naktį. Buvo surengta pasala garnizonui iš ten kur aš vėliau
  mokiausi. Vėliau atvyko kariuomenės pastiprinimas iš apskrities. Paskojo
  gyventojai, kad lavonus vežė mašinomis. Žinau, kad žuvo garnizono vadas, buvęs
  Lietuvos kariuomenės leitenantas.
  Po daugelio metų su jo sūnumi susitikome vienoje darbovietėje. Aš
  iš pavardės sužinojau, kad tai jo tėvas buvo, o vėliau ir pats šiek tiek
  pasakojo...Štai ir dar vienas epizodas iš to meto... Kolkas
  atmintis dar gyva...

 • o 2018 birželio mėn. 08 d. 20:11:24

  Ašara yra teisi.

 • Martynas 2018 birželio mėn. 08 d. 19:20:51

  Partizanai kovoja su priešo armija jos užnugaryje. Kai kas nors papasakos man apie
  įvykdytas operacijas, galės knisti protą ir apie partizanus. O miškiniai ir
  partizanai - tai ne vienas ir tas pats.
  "...nuversta nuo bėgių ešelonų - 573, garvežių - 361, sunaikinti 47 tankai,
  sunaikinta gyvosios jėgos 8973..." Čia - iš atąskaitos apie raudonųjų
  partizanų veiklą Lietuvoje. Ką panašaus galite papasakoti jūs, ponai
  "patriotai"?:)

 • tam > Ašara 2018 birželio mėn. 08 d. 19:08:52

  Ir kuo tau stribai nepatinka? Tie patys Lietuvos kaimo bernai, stoję ginti Lietuvos
  kaimiečių. Kiek jie gyvybių išgelbėjo nuo tokių "chierojų"? Propagandai reikia
  priešų, štai ir padarė, o jūs kartojate, kaip avinai.

 • Įdomu 2018 birželio mėn. 08 d. 19:01:38

  Per taip vadinamą 50 metų ''okupaciją'' Lietuvos gyventojų padaugėjo vienu
  milijonu gyventojų. Tai prieš kokius ''okupantus'' kovojo Ramanauskas? Ir ką jis
  darytų dabar, sėdėtų kokiame nors Afganistane ir kovotų už banditinę JAV
  ''demokratiją''?

 • o juk 2018 birželio mėn. 08 d. 18:52:21

  Ašara parašė tiesą. Liūdna, bet juk tai tiesa.

 • > Ašara 2018 birželio mėn. 08 d. 18:44:06

  Gal jums ir GĖDA, bet man visai ne, nes man tuo metu jie buvo šauniausi Lietuvos
  jaunuoliai. Aš juos garbinau ir nebijojau, nors
  1950 m įstojau į komaunimą (prievarta). Buvo pasakyta arba komjaunimas ir mokslai
  toliau, arba sėdi namuose. Tėtis taip pat 1949 m. į kolūkį pasirašė su stribu
  ir ginklu šalia, bet niekas mūsų kolūkiečių nelietė, nes žinojo, kad
  prievarta. Niekas nenorėjo pirmininku būti, bet atsirado savanoris, mūsų kaimo
  "užkurinis", jam taip pat niekas negrasino, nes mūsų žmonės buvo sąžiningi ir
  negrobė tremtinių turto bei sodybų, o tik stribai išsiveždavo geresnius
  perstatymui. Nesigirdėjo, kad mūsų jaunimą per šokius kas nors būtų
  nuskriaudęs...Jus tik nuotraukoje matote ginklą, o aš mačiau svo akimis
  ginkluotus stribus ir partizanus. Vieni dieną ateidavo, o vėliau pradėjo pasloje
  sedėti naktimis, nes kažkas pasakė, kad pas tėvuką lankosi. Patys stribai sakė,
  kad jie žino, kad pas lankosi "banditai". Štai pas mus buvo tokia tiesa. Gal kur
  nors kitur buvo kitaip...

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 18:30:05

  Kaip ir protinga.Tiek skausmo lietuvos širdyse tuo laikotarpiu buvo ne dėl
  pionierių,komjaunuolių ar šiaip okupantų sukvailintų, o dėl pačių
  brutaliausių pasaulyje okupantų bei su jais kaloboravusių saujelės ginkluotų
  stribų,bei vietinių bolševikuojančių inteligentų išgamų.

 • tam Kodėl 2018 birželio mėn. 08 d. 18:21:09

  Niekas ir nedrabsto purvais. Visokių ir partizanų buvo, kaip visokių ir
  ,,stribų". Svarbiausia buvo ir yra žmogiškumas! Sujaudino prieš keletą dienų
  per LRT matytas dokumentinis filmas iš ,,Pasaulio teisuolių" serijos. Tai štai:
  tarp pripažintų Pasaulio teisuolių atsidūrė ir vienas toks brandus vokietis
  hitlerininkas, nacių partijos narys, Vilniaus žydų geto apsaugos karininkas.
  Matydamas, kaip kenčia atvežami žydai, ėmė juos slėpti, ėmė veikti tiesiog
  prieš savo ,,darbo statuto" taisykles. Matyt jam pabudo sąžinė... Kodėl gi
  negalėjo pabusti sąžinė ir kai kuriems mūsų partizanams, kovojusiems ne tik
  prieš okupacinę kariuomenę, bet, deja, ir prieš tautiečius, paprastus varganus
  žmones? Juk to reikalavo paprasčiausias žmogiškumas !

 • >Stebėtojui 2018 birželio mėn. 08 d. 18:20:01

  kovoti ,tai netik pasiėmus ginklą šaudyti ir kuo daugiau nukepti tautiečių,arba
  plika kakta stengtis pramušti sieną.Aišku,kad kakta pralaimėtų.Į kovos sąvoką
  įeina teisingas situacijos įvertinimas ir teisingai pasirinktas
  metodas:protas,gudrumas,diplomatija tautos patriotizmas ir viso to panaudojimas tam
  tinkamu momentu{atsirasti tinkamu metu,reikiamoje vietoje}.Ir t.t.Pavyzdys-Lietuvos
  nepriklausomybės atgavimas.Jei visi tautiečiai,pagal jus buvo kolaborantai,tai kas
  tada stovėjo Baltijos kelyje?Taip pat ir latviai ir estai.Negražu apkalbinėti
  kaimynus.Nereikia ieškoti priešų ,ten kur jų nėra.Priešus reikia mokėti
  pajungti savo naudai-tai diplomatija.

 • >Stebėtojui 2018 birželio mėn. 08 d. 18:00:56

  "beveik 2 dešimtmečius kovojo prieš raudonąjį marą"...tai kodėl žmonių
  širdyse tiek skausmo prisiminus tą laikotarpį?Nejaugi po karo iškarto visa
  Lietuva paraudonavo?Neįtikėtina.Kolūkiečiai,darbininkai net nebuvo partijos
  nariais.Partiniai buvo tik vadovaujantys asmenys.Moksleiviai nevisi buvo
  komjaunuoliai,ar pionieriai,jaunimas taip pat.Ar matėt suvestines,kad Lietuvoje
  100procentų visi partijos nariai,visi komjaunuoliai,visi pionieriai.Pagarba
  disidentams.Jie nesigriebė ginklo,nežudė nelaimingų tautiečių,jie kovojo kitu
  būdu,rizikuodami savo gyvybėmis,materialine gerove,karjeromis.Padėjo laisvei
  tvirtus pamatus,jų dėka pasaulis žinojo apie mus.Atlyginimas jiems už tai buvo
  tremtis į lagerius.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 17:48:30

  Tam www.Žaviesi braliukais latviais?Tai še tau.Jie nors baltai,bet kryžuočiai,jie
  latviai,bet jų šauliai Leniną saugojo,lietuviai pasipriešino naciams,o jie SS
  batalioną subudavojo,jie ir kolchozus pirmi sukūrė ir už laisvą Latviją pokariu
  nekovojo.Koloborantai aukščiausios prabos tie braliukai-su zirgais galva ir
  sovietų armijoje buvo.

 • Ašara 2018 birželio mėn. 08 d. 17:35:13

  nuotraukose matomi ginklai... pries ka? pries kates, sernus?
  Atsakymas: PRIES ZMONES. Jau pasibaigus karui!
  Ar tai reiskia didvyriskuma?
  Pries kaimiecius, kolukiecius, jaunuolius - komjaunuolius, zodziu, pries savo
  tautiecius. Ar tokiais reikia girtis?
  Tiesiog - GEDA.

 • >kodėl 2018 birželio mėn. 08 d. 17:34:31

  kada Lietuvoje baigėsi pasaulinis karas ir su kuo konkrečiai Lietuva
  kariavo,tiksliau,kokiai šaliai oficialiai buvo paskelbusi karą ir kokia jai
  paskelbė?Tai gal ir dabar kariauja,nes niekur neradau parašyta,kad Lietuva yra
  pasirašiusi taikos sutartį su kažkokia valstybe,tiksliau su kuria kariavo.Čia
  klausimas į teiginį"Pasaulinis baigėsi,bet Lietuvoje tęsėsi..."

 • glupstvo! 2018 birželio mėn. 08 d. 17:16:11

  Vis dar nesupratot, kad vieninteliai didvyriai ir verti pagarbos buvo Morovjovas,
  Leninas, Stalinas, Koganas (nu tas, kur vadovavo Golodomorui), Dušanskis ir į juos
  panašūs. Niekaip jums neįkala galvon, kad kitokių garbinti ir nereikia. O nūnai
  - sorošai ir pan.

 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 08 d. 16:47:49

  Kiekvienas lietuvis su pagarba prisimena didvyrius beveik 2 dešimtmečius kovojusius
  prieš raudonąjį marą negailint nuosavos gyvybės.Stebina tik to centro
  darbuotojų bukumas.Visus prieš bolševikus kovojusius laisvės kovotojus raudonieji
  galvažudžiai traktuodavo kaip kriminalinius nusikaltėlius,Todėl jau pačioje
  pradžioje ir dokumentus ir visa kita reikia ieškoti tarp sušaudytų kriminaĺnių
  bylų.

 • Kodėl (tęsinys) 2018 birželio mėn. 08 d. 16:40:17

  ...vagonuosse moterys gimdydavo, o sargybiniai jas išmesdavo iš vagonų ar
  pagimdžius vaikus išmesdavo, o kiek vaikų sušalo šiaurėje ledynuose. Nereikia
  matyti tik vienus vartus. Žaidime yra dveji vartai ir buvo kas stipresnis tas
  daugiau laimėdavo ir surinkdavo aukų...
  Tokios taisyklės kare. Pasaulinis baigėsi, bet Lietuvoje jis tęsėsi...

 • Kodėl 2018 birželio mėn. 08 d. 16:33:00

  Šį tiek iškentusi žmogų dabar kai kas drabsto purvais. Aš juo tikiu, kad jis
  tikrai nežudė nekaltų žmonių ir neleido savo bendražygiams,
  bet tai buvo miškas ir jie grupėmis slėpesi, todėl ir vadu būdamas negalėjo
  visų suvaldyti. O jei ir teisė, tai pagal tuometinį karo
  lauko tribunolą. Ir vienoje šeimoje tėvai nesuvaldo vaikų, o ten miškas kai kam
  buvo laisvė veikti savivalėje. Pritariu komentarui, kad tai buvo suklaidinti jauni
  žmones ir patekę į tokią mėsmalę, kad daugelis ir neištverdavo... Tad ar ne
  geriau viską pamiršti ir
  žuvusiųjų vienoje ar kitoje pusėje jau neprikelti.Tik reikėtų nepamiršti ir
  svartyklių, kurioje pusėje daugiau nukentėjo jaunų ir vaikų pridėjus Sibiro
  tremtį, kai vagonuose moterys gimdytavo

 • Martynas 2018 birželio mėn. 08 d. 16:05:15

  Kažkur skaičiau, kad jis baigė vokiečių (nacistų) diversantų mokyklą. Gal
  kas žinot daugiau?

 • Sk. 2018 birželio mėn. 08 d. 15:26:33

  Lietuviai prieš pradėdami garbinti naujus Tautos Didvyrius susimąstykite . Dievas
  to neatleis . Meluoti negalima. Dar yra gyvų žmonių kur miške buvo minimas Tautos
  Didvyris . Pasikalbėkite su jais . Jau nuo 1945 iki 1990 mes visi turėjom tikėti
  melu. Ar ir toliau taip bus ??

 • Partizanais 2018 birželio mėn. 08 d. 14:51:00

  pavadinti paskutiniu laikotarpiu.Kaimiečiai jų bijojo ir vadino miškiniais.Naktį
  ateidavo jie,dieną NKVD,jų ieškodami.Kaimiečiai kentėjo ir nuo vienų, ir nuo
  kitų.Karas baigėsi 1945m.Čia kalbama apie pokarinį laikotarpį iki
  1956-59metų.Koks partizanavimas,kai pasirašytos taikos sutartys tarp
  valstybių?Taip pat jaukė protą,tie,kurie buvo pabėgę per karą iš Lietuvos.Visi
  žino "Amerikos Balsą"-laidas lietuvių kalba,per radiją,kurias vedė patys
  lietuviai.Kas-pasiskaitykite patys.Kaimiečiai rinkdavosi vakarais į vieną
  trobą,pasiklausyti "balso."Priešinkitės,mes padėsime,sakė"balsas",ateisime
  rudenį,ateisime pavasarį.Kaip dabar matome, jie neturėjo jokių galimybių ateiti
  nei rudenį,nei pavasarį.Vėliau žmonės suprato tai,bet jau buvo daug išžudyta,
  ir miškiniai ir kaimiečiai papuolė į tą mėsmalę.Vieni,kad patikėjo
  pažadais,kiti,kad netikėjo,o kabinosi į gyvenimą.Mieli
  tautiečiai,nesipykite,nedrąskykite vieni kitiems žaizdų,nesidairykite atgal ten
  tiesos nerasite.Tiesa jėga tautos vienybėje.

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • RADINYS: penktadienį Klaipėdoje atliekant žemės kasimo darbus rasti galimai žmogaus kaulų fragmentai; radinys aptiktas apie 15.00 val. Bokštų g.
 • DIDĖS: Valstybės reguliavimo tarnyba (VERT) penktadienį patvirtino gamtinių dujų skirstymo kainas, kurios bus taikomos nuo 2020 metų; pranešama, kad vidutiniškai skirstymo kaina kils 4 proc.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar jūsų šeimoje yra dirbančių užsienyje?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kaip manote, ar Lietuvoje ne per anksti pradedamas kalėdinis laikotarpis?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+5 +6 C

+7 +8 C

 

+7 +9 C

+9 +10 C

+8 C

 

 +9+10 C

0-5 m/s

0-3 m/s

 

0-5 m/s