respublika.lt

A.Ramanausko-Vanago kūną padėjo atrasti dokumentai ir likę gyvi liudininkai - straipsnio komentarai:

 • nekreipkit dėmesio 2018 birželio mėn. 11 d. 09:44:35

  į tą stebėtoją, jo komentarai tai baltosios karštligės požymis. gert reikia mažiau.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 11 d. 08:14:47

  Linksmesnis nuotykis.Kaip tėvas atpažindavo stribus apsimetusius laisvės kovotojais.Mama padėdavo ant stalo maistą ir pripildavo dubenį vandens nusiplauti rankas,tėvas ištardavo žodį ,,rankas'',jei būdavo stribai,tai rankas pakeldavo,o laisvės gynėjai nusiprausdavo.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 11 d. 07:28:17

  Nesu isterikas.Neatsakysiu.Dirstelk į datą kurią parašei.Todėl dovanoju tau pora koloradų ir pozdravliaju ,,s dniom pobiedy''.

  0 0
 • įdomu 2018 birželio mėn. 11 d. 00:37:31

  stebėtojas jau ir laisvės gynėju tapo.Panašu į naują anekdotą.

  0 0
 • aklam atseit stebėtojui 2018 birželio mėn. 10 d. 21:55:55

  kokias čia nesąmones rašinėji, ponuli? neatsistebiu, visas dienas prie kompiuterio ir kad bent ką gero ar protingo parašytum. neišmanai nei istorijos, nei kino meno, nei aktorių, kokio velnio pats pezi atsisėdęs?

  0 0
 • šį ,,didvyrį,žmonių naikintoją ,,tegul Dievas teis.Nes tik jo valioje kovoti su nusikaltėliais. 2018 birželio mėn. 10 d. 21:02:20

  1945.o5.o9.dieną Alytaus rajone,Balkasodžio km.buvo nužudyti du taikūs kaimo gyventojai.Šiuo laikotarpiu banditų vyriausiu vadu Nemunaičio apygardoje vadovavo A.Ramanauskas --Vanagas.Tais metais dar nebuvo nei stribų ,nei rusų garnizonų su kareiviais.Šis atvejis klastingai aprašytas Pergalės,ar Nemuno žurnale meluojant,kad tai buvo tarybiniai aktyvistai,naudojantis Vanago dienoraščiu.lygtai1994buvo išspausdinta.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 10 d. 21:01:06

  Sutinku,galiu netiksliai įvardinti iš atminties aktorius ir datas.O pakartotinas filmo demonstravinas tikrai buvo , daugu nei pusę iškarpius,kad girti stribai taptų ,,liaudies gynėjais''.

  0 0
 • dėl filmo 2018 birželio mėn. 10 d. 20:05:37

  ir Mainelytė Žalakevičiaus filme nevaidino.

  0 0
 • Reziume 2018 birželio mėn. 10 d. 20:04:11

  Kaip įkyrėjo ta nuolatinė, kvaila, melaginga ,,Stebėtojo" demagogija. Jis jau pats painiojasi tarp savo ,,faktų" ir išsigalvojimų. Vytauto Žalakevičiaus filmas ,,Niekas nenorėjo mirti" nuo 1966 m. buvo plačiai rodomas visoje Tarybų Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, pakartotinai ir dažnai kas keletą metų rodomas. Teko matyti šį filmą ne vieną kartą.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 10 d. 19:52:42

  Dalelę tikros tiesos,kuo užsiiminėjo Lietuvos laisvės gynėjai,žingeidus jaunimas gali rasti Žalakevičiaus kino juostoje ,,Niekas nenorėjo mirti''.Deja ji gerokai apibarstyta sovietine propoganda.Sovietinėse respublikose visvien šis filmas nebuvo rodomas kinotetruose.Išimtis viena savaitė 2 Maskvos ir Lietuvos didžių miestų kinoteatruose.Ten aktoriai Banionis,Adomaitis,Mainelytė.Visi nuostabūs Lietuvos kinoartistai.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 10 d. 19:06:02

  Kuo privalo užsiimti partizanai geriausiai žino Martynas iš kanapių.Kuo užsiimėdavome mes laisvės gynėjai atrodo žinau tik aš.

  0 0
 • o 2018 birželio mėn. 10 d. 18:45:57

  "stebėtojas"šiuo metu labai užsiėmęs,derina savo atsakymus su konstitucija.DDD

  0 0
 • Suvalkiotas 2018 birželio mėn. 10 d. 17:20:32

  Miškiniai, miško broliai, žaliūkai, o tikrumoje - banditai, naktimis žudę Lietuvos kaimo žmones.Sakosi kovoję prieš bolševikinius okupantus, bet kas gi jiems suteikė teisę be teismo žudyti net ištisas šeimas, nepasigailint nei vaikų, nei kūdikių? Tai paprasčiausias banditizmas, šiais laikais vadinamas terorizmu.Virkaujate, kad enkavedistai nukankino vyrą, brolį, o kaip verkti reikėjo giminaičiams radus visą šeimą iššaudytą naktį, kai nežinomas iki šiol išvesto naktį tėvo, brolio, vyro kapas... Geriau patylėkite ir paprašykite Dievo atleidimo , žinoma, jei tikite į jį.

  0 0
 • to pasakykit 2018 birželio mėn. 10 d. 16:29:19

  klauskite ,,stebėtojo", jis viską žino.

  0 0
 • pasakykit 2018 birželio mėn. 10 d. 11:30:34

  Kada bus atrasti JŲ nužudytų kūnai? Kažkodėl niekam tai nerūpi.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 19:59:29

  Pamenu,Laisvės gynėjai-kaimynai,aršiausiam kaimo stribui apatinius ,,smegenų''pusrutulius ištarkavo, atnešiau saują druskos užberti,kad geriau gytų.Skuodė per kaimą net mano šunys nepavijo.Bijojau kad kūdron neįšoktų,varlėms ant juoko.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 18:29:07

  Būdamas vaikas aršiausio,triochlineiką dieną po kaimą valkiojančio stribo sode radau ir paslėptą vokišką šmaiserį,kuriuo jis naktį gąsdindavo senutes,atimdavo paskutinį lašinių gabalėlį ,,perspėdavo''kad neitų balsuoti.

  0 0
 • tam bukam stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 18:04:39

  nieko nereikia įrodinėti ir taip aišku, kas per fruktas esat.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 17:49:11

  Stribai plėšė ir dieną ir naktį.Tik persirenginėdavo ir trechlineiką pakeisdavo į šmaiserį.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 17:44:20

  Manai,diskutuosiu,įrodinėsiu ? Ne,ne tas tavo lygis.

  0 0
 • Stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 15:02:57

  nesikuklinkite, juk pats žinot, kad jūsų komentarai kvailiausi. ir kaip jums neatsibosta išvien pliurpti kvailystes?????????

  0 0
 • Stribai plėšė dieną 2018 birželio mėn. 09 d. 13:44:16

  banditai naktį, pakaluskit žydokas buvo dabar taip liaupsinami partizanai, pasakys , kad baisūs žudikai ir žydšaudžiai, o kas juos į miškus pasiuntė , ar ne ,, garbingieji,, vakarai užu balos

  0 0
 • stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 11:37:31

  Tu taip ir neatsakei, ką tavo "laisvės gynėjai" veikė miške, jeigu sakai, kad su armija jie nekovojo, traukinių nevartė, karinių operacijų nerengė, o tik gynėsi. Tai kam reikėjo lįsti į mišką? Tam, kad gintis?:) Gal, jeigu nebūtų sulindę, ir gintis nebūtų reikėję? A?

  0 0
 • to Va 2018 birželio mėn. 09 d. 11:32:26

  Turiu tave papildyti. Ne Leninas nuvertė carą, o vadinamieji "demokratai", Laikinoji vyriausybė, kurie paėmė valdžią ir per pusmetį nuvarė Rusiją į visišką suirutę. Leninas ir bolševikai atėmė valdžią iš nesugebančių vadovauti , išgelbėjo Rusiją ir ją atstatė. Ne tik atstatė, bet ir aplenkė Rusijos imperiją. Carinė Rusija buvo 5-a ekonomika pasaulyje, o TSRS - 2-a. Noriu pasakyti, kad Lietuvoje normalios istorijos nebėra, tik kažkokia iškraipyta rusofobiška chrienologija. Todėl žmonės ir nebežino, nei kas buvo Leninas, nei kokie jo nuopelnai žmonijai. O nuopelnai - didžiuliai. Tuos nuopelnus mes jaučiame iki šiol. Visa socialinė politika - Rusijos bolševikinės revoliucijos pasekmė.

  0 0
 • Va 2018 birželio mėn. 09 d. 11:07:10

  ir išlindo yla iš maišo-mūsų stebėtojas.Pritrūko argumentų ir perėjo į puolimą.Taip ir galvojau,kad atsargus mandagumas-kaukė.Ir dar Marksistinės teorijos pradininkai Marksas,gyveno Vokietijoje,tautybė -pasidomėk pats,jo pagalbininkas Engelsas gyveno Vokietijoje,tautybė-susirask pats,Leninas,tai Vladimiras Iljičius Uljanovas arba rusas nr1{taip pavadino pats save},o iš tiesų tautybė pagal motiną-susirask pats.Gyveno užsienyje{tremtyje},finansuojamas užsienio,suorganizavo revoliuciją,nuvertė carą,"Įgyvendino"marksistines idėjas-pasiskaityk pats.Praverstų pasiskaityti ir apie tarpukario Lietuvą iki 1941m.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 10:43:34

  Raudonskūriai maro platintojai okupavo Lietuvą,silpniausius užkrėtė bolševizmo bacila,šviesuolius brutaliai išžudė.

  0 0
 • Stebėtojas 2018 birželio mėn. 09 d. 10:24:54

  Kvaíliausias krymnašo reziume.

  0 0
 • >Stebėtojui 2018 birželio mėn. 09 d. 10:18:37

  nuo pavadinimo partizanai,perėjai prie laisvės gynėjai,Martinas šaunuolis,išaiškino,kas yra partizanas.

  0 0
 • Reziume 2018 birželio mėn. 09 d. 09:46:54

  Labiausiai kritikos neatlaiko tendencingi Stebėtojo ir Pagaliau komentarai. Jie rašo nemąstydamai, lyg tikri sovietiniai propagandistai.

  0 0
 • Pagaliau , 2018 birželio mėn. 09 d. 08:05:17

  o daug kam vis dar atrodo kitaip, nes rašinėja komentaruose daugiausiai tai stribų palikuonys arba Kremliaus mirūnai , užsilikę tankistai , ir priplūdę per visokias "statybas"mišrūnai" išanksčiau Kremliaus okupuotų Sibiro valstybėlių ir tautelių žmonės.Kadangi Stalino chebra (liet.Gauja)vykdė genocidą okupuotų valstybių kiršinimu vienas su kitomis vadindamos vienus ir kitus banditais, žydikasis metodas,patys savo miestus vadindavo tų vadovų vardais.Štai tokiais žvėrimis ir buvo užtvnidytos visos okupuotos jų šalys ,o šviesiausi protai buvo ištremti į negyvenamas Sibiro platybes tokiu būdu komunistams buvo atrištos rankos valdymui okupuotoms šalims , nesiskaitant su žmoniškumu, tai mišrūnų Lenino ir Stalino metodai.Kremlius taip ir laikėsi ant tų pamatų visada ir dabar , o jūs supešdinti riekitės , tuo jie ir "galinigi",ir naudojasi.

  0 0
Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PAJAMOS: „Klaipėdos naftos“ liepos mėnesio naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,4 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų liepa, yra 0,5 mln. eurų, arba 17,2 proc. mažesnės.
 • GAISRAS: šeštadienio naktį, 03.21 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos telefono numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Tauragės mieste dega lentpjūvė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Kaip manote, ar reikėtų ilginti atostogas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar buvote grybauti, uogauti?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+13 +15 C

+15 +17 C

 

+16 +18 C

 +27 +29 C

+28+30 C

 

+24 +26 C

1-2 m/s

1-2 m/s

 

1-2 m/s

       

Valiutų kursai

USD - 1.1817 PLN - 4.4081
RUB - 86.9753 CHF - 1.0804
GBP - 0.9037 NOK - 10.6433

Nuorodos