Ar žinote, kokią paramą daugiabučių renovacijai suteikia valstybė?nuotraukos

2022 birželio 03 07:43:05

Lietuvos gyventojams, dalyvaujantiems Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, yra skiriama valstybės finansinė parama - kreditai su lengvatinėmis palūkanomis, skirti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms bei atsinaujinančių šaltinių diegimui. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasakoja apie jas plačiau.

 

Parama suteikiama energinį naudingumą didinančioms priemonėms: stogo ir išorinių sienų šiltinimui, balkonų ar bendrojo naudojimo patalpų įstiklinimui ar langų keitimui, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymui ar keitimui ir t.t. Daugiabučio gyventojams, po kurio renovacijos šis pasiekia ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę - sutaupo ne mažiau 40 proc. šildymui reikalingų energijos sąnaudų - valstybė skiria 30 proc. paramą.

Daugiabutyje įrengus atskirą arba modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą, įrengus balansinius ventilius ant stovų ir (ar) pertvarkius arba pakeitus šildymo sistemą butuose ar kitose patalpose, įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius - gyventojai gauna 10 proc. paramą. Svarbu nepamiršti, kad valstybė 100 proc. kompensuoja projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros vykdymo išlaidas.

Parama turintiems teisę gauti kompensaciją už šildymą

Nors valstybės suteikiama parama žymiai palengvina renovacijos kaštus visiems gyventojams, daliai asmenų, turinčių teisę gauti kompensaciją už šildymą, valstybė suteikia 100 proc. paramą, kurios dėka už renovaciją jiems nereikia mokėti.

„Šiems butų savininkams yra padengiamos visos projekto parengimo, statybos techninės priežiūros išlaidos, taip pat paskolos ir palūkanų išlaidos. Tiesa, norėdami išlaikyti teisę į šildymo kompensaciją ir gauti paramą būsto atnaujinimui, asmenys privalo dalyvauti namo atnaujinimo procese ir jam pritarti", - teigia Pastatų energinio taupumo departamento patarėja Gintarė Burbienė.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjo Tomo Kavaliausko, nuo šių metų didesnė dalis gyventojų gali dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje nemokamai. Teisė į kredito, paimto daugiabučio namo renovacijai, ir palūkanų apmokėjimą tiesiogiai susieta su asmens teise į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Siekiant sumažinti finansinę naštą nepasiturintiems gyventojams dėl padidėjusių šilumos ir energijos kainų, nuo 2022 m. pradžios sudarytos palankesnės sąlygos gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją - du kartus padidintas valstybės remiamų pajamų dydis, nevertinamas asmens turimas turtas.

„2022 m. I ketv. vidutiniškai per mėnesį būsto šildymo išlaidų kompensacijas gavo apie 158 tūkst. gyventojų, tai yra maždaug 66 proc. daugiau, nei pernai tokiu pat metu. Iš jų beveik 17 tūkst. kartu gavo ir 100 proc. kompensaciją už renovacijos paskolą bei palūkanas. Išlaidos šildymo kompensacijoms sudarė apie 22 mln. Eur, o būsto renovacijos paskoloms ir palūkanoms - 1,8 mln. eurų", - teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministrės patarėjas Tomas Kavaliauskas.

Įgyvendinus šiuos pokyčius, teisę gauti kompensacijas už šildymą, o kartu ir dalyvauti renovacijoje nemokamai, įgijo ir dalis vidutines pajamas gaunančių šalies gyventojų.

Parama teikiama ir alternatyviems energijos šaltiniams

Paskutinio kvietimo teikti paraiškas daugiabučių renovacijai metu valstybė sudarė papildomas galimybes butų savininkams tapti mažiau priklausomiems nuo išorinių tiekėjų ir prisidėti prie klimato kaitos mažinimo - gyventojai buvo kviečiami įsirengti atsinaujinančius energijos šaltinius. Šiems projektams valstybė skiria papildomą 30 proc. paramą iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Lengvatinės sąlygos skolintis

Gyventojams taip pat sudarytos ir lengvatinės sąlygos pasiskolinti, jeigu norima padengti renovacijos išlaidas. Šio kredito metinė palūkanų norma pirmus 5 metus neviršija 3 proc., paskolai nėra taikomi jokie paskolos pasirašymo, išmokėjimo ar kiti papildomi mokesčiai.

Gyventojams suteikiama galimybė paskolą ar jos dalis grąžinti anksčiau sutartyje numatyto laiko, netaikant jokių papildomų mokesčių. Taip pat butų savininkai paskolos grąžinimą ir palūkanų mokėjimą gali ir atidėti, t. y. paskolą pradėti grąžinti, tik pabaigus visus rangos darbus bei gavus valstybės paramą.

Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 614 99 699.

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net