Versliukas už valdiškus 0,5 mln. eurųnuotraukos (15)

2021 liepos 13 18:45:45 Perskaitė 2786

Vykdant statybos darbus Šiaulių tardymo izoliatoriuje iš valstybės biudžeto į šoną „nuplaukė" daugiau kaip pusė milijono eurų. Įtariama, kad už tokią sumą išskirtinių sąlygų iš Kalėjimo departamento bei pačio izoliatoriaus atstovų sulaukusi privati bendrovė netinkamai ar visiškai neatliko jai patikėtų darbų, nors už juos ir sumokėta.

 

Sulaukusi atliktų statybos darbų Šiaulių tardymo izoliatoriuje audito rezultatų Teisingumo ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir paprašė pradėti ikiteisminį tyrimą. Įtariama, kad perkant ir vykdant statybos darbus, galimai netinkamai atlikta arba neatlikta darbų už daugiau kaip 519 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

„Tikimės, kad ikiteisminis tyrimas padės atskleisti tikrąją situaciją ir galimai padarytos žalos valstybei mastą. Paaiškėjus netinkamų valstybės lėšų panaudojimo ar iššvaistymo faktams, imsimės skubių priemonių tiek atsakomybės už galimai netinkamą pareigų atlikimą bei neteisėtą veiklą taikymui, tiek tokios ydingos praktikos užkardymui ateityje", - vakar sakė teisingumo viceministras Elanas Jablonskas.

Įtarimai dėl vykdytų viešųjų pirkimų, statybos darbų pagrįstumo, kokybės, objektyvios būtinybės, ekonomiškumo, racionalumo bei atitikimo teisės aktų nuostatoms naujajai Teisingumo ministerijos vadovybei kilo metų pradžioje, apsilankius Kalėjimų departamentui pavaldžiame Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Apžiūrėjus jame vykstančias statybas ministerija nusprendė inicijuoti atliktų darbų vertinimą. Gegužę kreiptasi į nepriklausomą statybos ir statybos darbų organizavimo ekspertą.

Vertinimo metu analizuoti Šiaulių tardymo izoliatoriaus pateikti duomenys bei dokumentai, gilintasi, ar pateikta informacija ir duomenys yra teisingi, dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, ar atlikti projektuose numatyti statybos darbai. Kelis mėnesius trukęs tyrimas atskleidė, jog inicijuojant ir įsigyjant statybos darbų projekto rengimo bei ekspertizės atlikimo paslaugas, darbų sampratos ir turinio neatitinkančius darbus galimai sudarytos išskirtinės sąlygos privačiam juridiniam asmeniui valstybės biudžeto sąskaita išvengti atsakomybės už netinkamai atliktų darbų taisymą. Kalėjimų departamento ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus atstovai galimai netinkamai vykdydami pareigas ar jų visai nevykdydami, valstybės biudžetui padarė daugiau kaip pusės milijono eurų žalą.

Liepos mėnesį gautos audito išvados ir paskatino Teisingumo ministeriją kreiptis į Generalinę prokuratūrą, siekiant įvertinti, ar audito metu nustatyti pažeidimai neturi Baudžiamajame kodekse numatytų nusikalstamų veikų požymių.

Ministerija tikina, jog paaiškėjus ikiteisminio tyrimo išvadoms ir nustačius pažeidimus, bus vertinama už juos atsakingų asmenų veikla bei imtasi priemonių, kad valstybės biudžetui padaryta žala būtų atlyginta teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju Kalėjimų departamentas būtų įpareigotas nustatyti papildomas vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias tinkamą bausmių vykdymo sistemos įstaigų ūkinės ir finansinės veiklos priežiūrą bei kontrolę, kuri sudarytų sąlygas bausmių vykdymo sistemos įstaigų turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti teisėtai.

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net