Už Medininkų pasienio posto pareigūnų nužudymą nuteistas Latvijos pilietis lieka už grotųnuotraukos (1)

2019 birželio mėn. 26 d. 15:52:26 Perskaitė 901

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai netenkino Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos prašymo perkelti nuteistąjį K. M. tolesniam laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės atlikimui iš kalėjimo režimo į pataisos namus.

 

Tokį sprendimą, pasak teismo pranešimo, nulėmė tai, kad šiuo metu nenustatyta, jog nuteistasis yra tiek pasikeitęs, kad būtų tikslinga sušvelninti atliekamos bausmės režimo sąlygas. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.

„Nuteistasis atitinka formalųjį perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus pagrindą, nes yra atlikęs daugiau nei dešimt metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės. Vis dėlto, sprendžiant klausimą dėl laisvės atėmimo bausmės sąlygų švelninimo nuteistajam, privaloma atsižvelgti ne tik į formalias sąlygas, bet ir į nuteistojo asmenybę, jo padarytų nusikalstamų veikų pobūdį bei pavojingumą, paties nuteistojo požiūrį į jo padarytas nusikalstamas veikas, jo elgesį bausmės atlikimo kalėjime metu ir į tai, ar pakeitus bausmės atlikimo sąlygas, bus pasiekti nuteistajam paskirtos bausmės tikslai“, - sakoma teismo nutartyje.

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų raštinės vedėja Rasa Baranauskaitė priminė, kad Latvijos Respublikos pilietis K. M. Vilniaus apygardos teismo 2011 metais nuteistas laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos už tai, kad nusikalto 1991-aisiais kartu su kitais dviem asmenimis. Būdamas TSRS Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės Rygos ypatingosios paskirties milicijos milicininkas, vykdydamas to paties būrio vado nurodymą ir turėdamas tikslą kartu su kitais dviem asmenimis nužudyti Medininkų muitinės poste dirbančius pareigūnus, nuvyko į Medininkų muitinės pasienio posto teritoriją, sulaikė ir tyčia šovė ne mažiau kaip 16 šūvių į Medininkų muitinės poste dirbusių – A. M., S. O., R. R., A. K., J. J., A. J., M. B., T. Š. galvas ir kitas kūno vietas. Taip tyčia nužudė septynis Medininkų pasienio posto pareigūnus ir pasikėsino nužudyti T. Š. Nagrinėjant bylą teisme, nuteistasis K. M. savo kaltės nepripažino.

Kalėjimo administracijos nuteistasis K. M. apibūdinimas kaip mandagus, neprovokuojantis konfliktinių situacijų, palaikantis normalius tarpusavio santykius su kitais nuteistaisiais, neturintis autoriteto tarp kitų nuteistųjų. Jo elgesys atliekant laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime vertinamas gerai.

Teismas Kaišiadoryse pažymėjo, kad nuteistasis pokyčiams nemotyvuotas. Bet kokia intervencija, skirta spręsti kriminalines, psichologines, socialines problemas, jam nėra priimtina. Nors teismui pateiktoje medžiagoje nurodyta, kad nuteistasis vieną kartą skatintas, byloje taip pat yra duomenų, kad bausmės atlikimo metu jis buvo tris kartus baustas drausmine tvarka. Duomenys apie pataisos įstaigos vidaus taisyklių nepaisymą ir uždraustų daiktų laikymą leidžia spręsti apie nuteistojo polinkį nesilaikyti teisės aktų reikalavimų netgi atliekant laisvės atėmimo bausmę.

Teismas, anot R. Baranauskaitės, teigiamai įvertino tai, jog nuteistasis dalyvauja organizuojamuose pozityvaus užimtumo renginiuose, kūrybinių darbų konkursuose, palaiko socialinius ryšius su artimaisiais. Tačiau paskirtą bausmę atlikti tinkamai yra kiekvieno nuteistojo pareiga, todėl teigiamai nuteistąjį charakterizuojančios aplinkybės nėra absoliutus pagrindas spręsti, jog savo elgesiu jis įrodė, kad toliau bausmę gali atlikti pataisos namuose.

Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad nuteistasis padarė labai sunkų nusikaltimą, kuriuo sukėlė ne tik ypatingą žalą visuomenei, bet ir negrįžtamus padarinius. K. M. laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atlieka už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis, itin žiaurią nusikalstamą veiką, sukėlusią sunkias ir negrįžtamas pasekmes, padarymą.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net