Kauno arkivyskupijoje - tyrimas dėl seksualinio kunigo elgesio prieš parapijietįnuotraukos (28)

2021 liepos 31 16:43:00 Perskaitė 1675

Dėl galimai netinkamo seksualinio elgesio Kaune pradėtas tyrimas prieš kunigą. „Vakaro žinias" pasiekė informacija, kad dvasininkas kaltinamas netinkamu elgesiu prieš parapijietį. Tačiau Bažnyčios atstovai vengia komentuoti situaciją ir nenori atskleisti, dėl kurio kunigo buvo gautas skundas.

 

„Vakaro žinių" duomenimis, tyrimas pradėtas dėl atvejo, įvykusio Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos parapijoje. Šaltinių teigimu, skundą dėl netinkamo kunigo elgesio pateikė negalią turintis parapijietis, todėl šiuo metu dvasininkas yra nušalintas nuo kunigiškų pareigų. Galimai netinkamu elgesiu kaltinamas dvasininkas V.L. (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi - aut. past.). Šių metų birželį paskelbta, kad jis atleistas iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Kauno Šv.Jurgio bažnyčios rezidentu, apsigyvenant Kauno Šv. Jurgio konvente ir pagal išgales pagelbstint sielovadoje.

Susisiekus su Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonu Vytautu Grigaravičiumi ir paklausus apie vykstantį tyrimą, klebonas raštu atsakė, kad nieko komentuoti negali, nes apie tai nieko nežino. „Jis nėra nušalintas nuo pareigų, gydosi namuose", - patikino klebonas. Į klausimą, kodėl dvasininkas perkeltas į kitą parapiją, klebonas taip pat sakė apie tai nežinantis. Pasiteiravus, kaip būtų galima susisiekti su pačiu dvasininku, klebonas V.Grigaravičius atsakė, kad jis po operacijos laikosi privataus gyvenimo ir neskelbia informacijos.

Susisiekus su Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios gvardijonu, vienuoliu Pauliumi Sauliumi Bytautu, šis patvirtino, kad dvasininkas perkeliamas į jų parapiją. Vienuolis sakė, kad priimti pagyventi kunigą iš Kristaus prisikėlimo bažnyčios jų paprašė vyskupas. P.S.Bytauto žiniomis, dvasininkas čia apsigyventi turėtų rugsėjo mėnesį. Žurnalistams pasiteiravus, ar dvasininkas, atkeltas į šią bažnyčią, galės vykdyti kunigiškas pareigas, P.S.Bytautas atsakė, kad komentuoti nieko negali: „Aš nežinau, skambinkite vyskupui. Neklausinėkite manęs tokių dalykų."

Susisiekus su Kauno arkivyskupijos atstovu spaudai Dariumi Chmieliausku, šis patvirtino, kad dabar Kauno arkivyskupijoje yra vykdomas tyrimas dėl vieno kunigo galimai netinkamo seksualinio elgesio. „Procesas vyksta pagal tokiems atvejams Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacijos numatytas gaires bei laikantis kitų Katalikų bažnyčios Kanonų teisės kodekso normų. Kol vyksta tyrimas, negalima atskleisti daugiau jo detalių, nei įvardinti kunigo, nei kitų skundo aplinkybių", - nurodė atstovas.

Patikslinus, ar tai reiškia, kad dvasininkas šiuo metu yra suspenduotas, arkivyskupijos atstovas nurodė: „Griežtąja prasme terminas „suspensa" pagal Katalikų bažnyčios kanonų teisę - tai viena iš bausmės formų; gi bausmės gali būti skiriamos tik tuomet, kai nustatomas nusižengimas, o kol to nėra, negali būti ir bausmės.

Asmenims, kurių atžvilgiu vyksta tokie tyrimai, dalinai apribojamos teisės vykdyti kunigiškas pareigas."

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net