Vyriausybė apsižiūrėjo: po 26 metų lopys teisinę spragąnuotraukos (2)

2021 rugsėjo 02 11:30:35 Perskaitė 1148

Vyriausybė nusprendė pripažinti netekusiu galios 1998 m. nutarimą, kuriuo Utenos ekspertiniame skyriuje laikomų kardomojo kalinimo tvarka suimtųjų asmenų, kuriems paskirta stacionarinė teismo psichiatrijos ekspertizė, apsaugos funkcija skirta policijai. Valstybės kontrolė dar 2005-aisiais nustatė, kad tai - absurdas ir pinigų švaistymas, tačiau politikai praregėjo tik dabar.

 

1998 m. nutarimu Vyriausybė Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavedė vykdyti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos ekspertiniame skyriuje laikomų kardomojo kalinimo tvarka suimtųjų asmenų, kuriems paskirta stacionarinė teismo psichiatrijos ekspertizė, apsaugos funkciją (iki 1998 m. ją vykdė Sveikatos apsaugos ministerija). VRM savo ruožtu šią funkciją pavedė vykdyti policijai, nors teisinis pagrindas policijai vykdyti šią funkciją nenumatytas nei Policijos įstatyme nei kituose įstatymuose.

Valstybės kontrolė, dar 2005 m. atlikusi Utenos rajono policijos komisariato veiklos auditą, atkreipė dėmesį į tai, kad dalis šio komisariato viešosios policijos pareigūnų, vykdančių Utenos ekspertinio skyriaus apsaugą, nėra pasitelkiami viešajam saugumui užtikrinti prižiūrimoje teritorijoje, nors būtent tam yra skiriami biudžeto asignavimai. Auditoriai pažymėjo, kad policijos komisariatams neturėtų būti paskiriamas specialių apsaugos funkcijų vykdymas ir naudojami viešajam saugumui užtikrinti skirti ištekliai. Tačiau nė viena iki šiol dirbusi Vyriausybė į audito išvadą nekreipė dėmesio, o ir dabartinė beveik metus ją ignoravo. Galų gale apsisprendė reaguoti.

Pasirodo, pastaruoju laiku vienu metu šiame skyriuje laikomi vos 1-2 asmenys (nors „geriausiais" laikais - 2006 m. - jų buvo 94, 2007 m. - 63 ir pan.). Jokių rimtesnių incidentų, susijusių su laikomų asmenų pasipriešinimu apsaugą vykdantiems policijos pareigūnams, ar asmenų pabėgimo atvejų neužfiksuota.

„Apsaugai užtikrinti pakanka šiuo metu esančio vieno apsaugos posto. Be to, Utenos ekspertinis skyrius yra 1 km atstumu nuo policijos komisariato, todėl prireikus policijos pareigūnų reagavimas į iškvietimą užtruktų 2-3 minutes", - pastebi VRM, kuri Vyriausybei ir pasiūlė suimtųjų asmenų apsaugos organizavimo funkciją perduoti Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Apsaugos užtikrinimo paslaugas galėtų teikti reikiamą licenciją turinti apsaugos tarnyba. Todėl tvirtinant kitų metų valstybės biudžetą iš Policijos departamento bus atimti 83 tūkst. eurų, kuriuos jis per metus išleisdavo 1-2 asmenų apsaugai.

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net