Teismai gina sovietinį režimąnuotraukos (51)

2018 rugpjūčio mėn. 30 d. 10:31:50 Perskaitė 4124

Sovietinis režimas sužalojo daugybę Lietuvos žmonių taip, kad šie daugiau nebeatsitiesė. Tačiau kai kurie pasipriešinimo okupacijai dalyviai nenuleidžia rankų ir šiandien siekia, kad „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjų ir platintojų persekiojimas būtų tinkamai įvertintas - pripažintas nusikaltimu žmogiškumui. Deja, pagalius į ratus kovoje už tiesą kiša iki šiol vešinčios KGB šaknys.

 

Apie tai vakar konferencijoje prabilo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Endriukaitis bei pasipriešinimo okupacijai dalyviai Nijolė Sadūnaitė ir Jonas Volungevičius.

Jie sako negalintys tylėti, kai mato, jog iki šiol Lietuvos žmonėms istorija piešiama kitomis spalvomis, nei buvo iš tikrųjų. Pasak kalbėtojų, pagal dabartinius Lietuvos teismus tie žmonės nebuvo nusikaltėliai, tik veikė pagal tuometinius įstatymus. Spaudos konferencijos dalyvių įsitikinimu, taip teigti didelė klaida, kurią nepriklausomos Lietuvos teismai atsisako pripažinti.

Todėl vakar buvo įteiktas 28 puslapių apimties skundas Vilniaus apygardos teismui, užtarimo kreiptasi į Seimo narius ir komitetus. „Šiandieninių kai kurių Lietuvos prokurorų ir teisėjų pasipriešinimo okupacijai organizacijų skundų nagrinėjimo nepamatuotumo vertinimas yra ne intervencija į neginčijamą teisėjų procesinį nepriklausomumą, o Lietuvos okupacijos, nusikalstamos KGB organizacijos ir okupacinių teisės normų legitimacijos požymiai verdiktuose, t.y. nieko bendra neturintys su teisėjų procesiniu nepriklausomumu, nes tai yra ne teisinis, o politinis konstitucingumo, priesaikos ir etikos klausimas, suverenios Lietuvos valstybės aiškus egzistencinis patikinimas neginčijamų Lietuvos ir tarptautinės teisės normų bei principų pagrindu“, - sakė A.Endriukaitis.

Jis pacitavo Teisėjų etikos kodekso 7 straipsnį ,,Pagarba ir lojalumas valstybei“, pagal kurio nuostatas teisėjas privalo laikytis duotos teisėjo priesaikos ir elgtis politiškai neutraliai ir korektiškai.

„Mūsų argumentai yra tikros citatos iš nutarčių ir nuosprendžių. Tai nėra mūsų nuomonė ar siūlymas, tai valstybės pareigūnų atsakymai į skundus“, - sakė A.Endriukaitis. Jis pateikė kelias citatas: nepagrįstai tvirtinama, kad okupaciniai teismo posėdžiai buvo vieši; nenustatyta jokio represinių kolaborantų pareigūnų piktnaudžiavimo; nenustatyta, kad okupaciniai pareigūnai turėjo ir galėjo žinoti, kad jie pažeidžia žmoniškumą; kad jokio trėmimo nebuvo, kadangi jis buvo kaip nuteisimo bausmė; nukentėjusieji turėjo visas okupacinio Baudžiamojo proceso kodekso garantijas; okupaciją vykdė ne tie patys pareigūnai; neįrodyta, kad būtų tyčia persekioję nukentėjusiuosius; nėra pagrindo pareigūnus ir KGB bausti dėl nusikaltimų žmoniškumui.

Lietuvos partizano Antano Kraujalio byloje vienoje iš nutarčių galima aptikti ir štai tokią citatą: „KGB yra vienas iš parengtinio tardymo ir kvotos organų, t.y. šia prasme KGB buvo teisėsaugos institucija.“ Klausantis šių citatų konferencijos organizatorių veiduose šmėžavo ironiškos šypsenos, tarsi patvirtinančios valstybės pareigūnų argumentų absurdiškumą. Tačiau tai tik keletas iš viso šūsnio kovotojų surinktų teisėsaugos institucijų atsakymų.

„Baudžiamajame kodekse yra du šioje situacijoje svarbūs straipsniai: „Tarptautinių nusikaltimų neigimas“ ir „Piktnaudžiavimas“. Analizuodami visus turimus atsakymus įžiūrime požymius, būdingus šiems straipsniams. Niekas nekaltina teisėjų, mes nepaneigiame jų neliečiamumo, bet kai atvirai pasako, kad KGB - teisėsaugos institucija, tai visai netoli Mykolo Burokevičiaus. Dėl tokių pasakų pradedame gyventi paraleliniame pasaulyje. Tai didžiulis Lietuvos pasipriešinimo judėjimo idėjos paniekinimas. Tai įrodo, kad iki šiol likę seni ryšiai ir kontaktai, senos pažintys. Bet mes nebijome. Kameros laisvos. Jeigu reikės, esame pasiruošę jose pabūti dėl tiesos“, - sakė signataras A.Endriukaitis.

Patirtys

Disidentė Nijolė SADŪNAITĖ:


- Sprendžiant iš teismų atsakymų, tiesos monopolį turi mūsų broliai KGB. Jie neklystantys, o visi, kurie buvome tardomi, pripažinti kaip ne melagiai ir vėliau apdovanoti ordinais ar laisvės premijomis, niekinami. 1988 metais liepos 18 d. Aukščiausiasis teismas mane ir arkivyskupą Sigitą Tamkevičių reabilitavo. Aš jau buvau parašiusi dvi knygas, kurios buvo išverstos į 7 kalbas. Ten buvo aprašytas visas grubus tardymas, pusės metų grasinimas uždaryti į psichiatrinę. Turiu dokumentinius įrodymus, kad 1987 m. mane tardė po 21 val. Žinoma, aš negaliu įrodyti, kad buvau apsvaiginta narkotikais. Bet kad tais metais tardytų tokiu laiku, lauktų generolas majoras Eismuntas, prokuroras, penktojo skyriaus viršininkas, tai rodo, kad buvo peržengtos visos ribos.

Bet iki šiandien prokurorai sako, kad mes melagiai, mes viską išsigalvojome. Mus tik kultūringai apklausinėjo, o ne tardė, KGB nepažeidė jokių instrukcijų, elgėsi pagal to meto nuostatas. Žodžiu, buvo visiškai teisūs, o mes likome melagiai. Truputį skaudu. Tie, kas po liustracijos pasiliko, dirba toliau savo vagą. Visokiais būdais jie skleidžia melą. Kuo žmogus arčiau tiesos, tuo jiems didesnis priešas. Kol kas melas Lietuvoje turi gilias šaknis. Kad tik tos šaknys greičiau nunyktų.

Mes nesiekiame, kad broliukus kagėbistus nubaustų. Norėtume, palengvinti jiems gyvenimą - sudaryti sąlygas prisipažinti, kad elgėsi neteisingai su tardomaisiais. Puntukas nukristų nuo jo sąžinės. Norime vienintelio dalyko - kad tiesa ir teisingumas įsigalėtų ir visi Amžinybėje būtume drauge, nes melagis ten neįeis. Tokie mano norai dėl brolių, kurie nepažino tiesos, gal patys to nesuprasdami, tarnavo melui ir okupantams.

Buvęs politinis kalinys Jonas VOLUNGEVIČIUS:

- Rankose laikau vieną iš „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ tomų. Šiame leidinyje pasakojama apie žmones, kurie buvo persekiojami mokyklose, įstaigose, tačiau pagal šios dienos teismus jų persekiotojai nebuvo nusikaltėliai. Dėl mūsų daugelio skundų ir prašymų pripažinti, kad KGB darė nusikaltimą, dauguma teismų atsakymų buvo neigiami. Vienas iš paskutinių atsakymų, kuris buvo gautas iš Vilniaus apygardos teismo, skamba taip: „Be to, ikiteisminio tyrimo teisėjas taip pat konstatavo, jog ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, jog asmenys, gaminę ir platinę religinio ir politinio pobūdžio leidinį „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ ar prie šios veiklos prisidėję, buvo teisiami ir nubausti kriminalinėmis bausmėmis nepriklausomo ir nešališko teismo sprendimo ar be gynybos garantijų teisme.“ Man atrodo, visiems aišku, kokie nepriklausomi teismai buvo sovietmečiu ir kokios buvo gynybos garantijos. Bet mūsų teismai sako, kad viskas buvo teisėta.

Ko tuomet galime tikėtis iš teismų? Kronikoje yra tūkstančiai faktų ir esu įsitikinęs, kad dar tūkstančiai žmonių gali paliudyti šiuos faktus apie persekiojimą už tikėjimą ir įsitikinimus. Čia nebuvo priimami politiniai tekstai, nes tikslas buvo rašyti grynus faktus apie tai, kaip žmonės kentėjo. Buvo persekiojami tėvai, jų vaikai, mokytojai ir mokiniai. Jaunuoliai negalėjo įstoti mokytis, jei jų charakteristikoje buvo įrašoma, kad jie yra tikintys. Tai yra tikri faktai. Bet sovietiniams teismams nereikėjo liudininkų tada, o mūsų teismams nereikia dabar. Teigiama, kad nusikaltimų žmogiškumui nerasta. Nes jie nenori nusikaltimų rasti. Liūdna, kad Lietuvos teismai taip elgiasi. Matydamas tokius atsakymus nematau, kad jie skirtųsi nuo sovietinių teismų.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net