Seimo pasiutpolkė ant Konstitucijos ir mūsų abėcėlėsnuotraukos (38)

2021 gegužės 10 08:40:00 Perskaitė 977

Didelės kaimenės jaučių odų reikėtų surašyti mokslininkų knygoms ir straipsniams, griežtai pasmerkusiems ir išjuokusiems lietuvių - senoviškiausios gyvosios indoeuropiečių kalbos - darkytojų mėginimus svetimybes rašyti originalo kalba, nelietuviškomis raidėmis. Lenkų bendrijos įžūliausių asmenų trokštamas modifikuotas raides „x", „w", „q", kaip vieną iš pačių skambiausių pasaulio kalbų teršiančias šiukšles, išmetė aušrininkai ir varpininkai - Jonas Basanavičius ir Vincas Kudirka. Dvigubos „v" - „w", - kaip nereikalingos, vienodai tariamos lietuviškos „v" dublerės, pavadinęs ją išsiskėtusiu dvigubu žeberklu, „Varpe" Vincas Kudirka atsikratė 1890-aisiais - prieš 130 metų! Tik tokią ištobulintą, apšvarintą 32 raidžių abėcėlę sunormino mūsų bendrinės kalbos tėvas, akademikas Jonas Jablonskis.

 

Analfabetai modifikuoja lietuvių kalbos alfabetą

Gimtąją kalbą saugojant ir puoselėjant šimtams mokslininkų kalbininkų, žurnalistų, tūkstančiams pedagogų lituanistų bei kitų tautiečių, atsiranda politikų, kurie iš to tyčiojasi ir, užuot gerbę kalbą, griebiasi jos išnorminimo, tolimesnio darkymo. Į kvietimą susirūpinti lietuvių kalbos likimu, operatyviausiai ir „originaliausiai" atsiliepė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Vos spėjusi prisiekti tarnauti Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei, tą pačią valandą Seimo pirmininkė griebėsi „prioritetinio", jai pačiai ir koalicijos partnerei Laisvės partijai aktualiausio, klausimo - Lietuvos piliečių pasų pirmuosius puslapius papuošti lietuvių tautinio atgimimo žiburių iš abėcėlės išmestomis šiukšlėmis.

Seimo pirmininkė paliko Seimo stalčiuose toliau „kalėti" grupės „Talka už lietuvių valstybinę kalbą" narių įstatymo projektą, paruoštą surinkus apie 70 tūkst. Lietuvos piliečių parašų ir palaiminus mokslininkams kalbininkams. Projektu leidžiama nelietuviškus asmenvardžius kita kalba rašyti tik paso papildomų įrašų puslapyje arba asmens tapatybės kortelės antroje pusėje - taip, kaip yra padaręs mums broliškos Latvijos parlamentas. Tačiau vietoje šio, Tautos ir mokslininkų kalbininkų pateikto, įstatymo projekto, praėjusių metų gruodžio 11d. V. Čmilytė-Nielsen pateikė Seimui svarstyti 6 socialdemokratų - Palucko, Jonausko, Bičiūno, Syso, Leiputės ir Seimo pirmininkės pavaduotojo Sabatausko - „saliamonišką" projektą, reikalaujantį, kad „tautinėms mažumoms priklausančių Lietuvos piliečių vardai ir pavardės būtų rašomi lotyniškais rašmenimis pagal atitinkamos kalbos taisykles"?! Ir visa tai turi būtinai „spindėti" pirmuose paso puslapiuose arba asmens tapatybės kortelės paradinėje pusėje!

Naujieji „akademikai" ir Seimo pirmininkė papuolė į tragikomišką situaciją - nežinojo, kad ir šiuo metu visa tai rašoma lotyniškomis raidėmis, nes lotynų abėcėlė yra lietuvių kalbos abėcėlės sesė dvynė, tik trečdaliu trumpesnė už mūsiškę! O kaip prie šių sesučių pritaikyti kitų kalbų taisykles, alfabetų „norminimo" analfabetams teks padaryti pasaulinio masto mokslinį atradimą... Vėliau paaiškėjo, kad kai kurie Seimo „mokslininkai" galvojo, jog lotyniški rašmenys yra visos kitos nelietuviškos ir nelotyniškos modifikuotos raidės - pushieroglifiai, tarp jų ir „w" bei „q", randami 116 modifikuotų rašmenų sąvartyne...

Spjūvis į Tautą ir valstybę

Šviesaus atminimo poetas akademikas Justinas Marcinkevičius 2009-ųjų balandžio 6 d., pasirašydamas laišką to meto Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui, kad būtų atšauktas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. nutarimas, leidžiantis daryti moterų nepriesagines pavardes iš neigiamos konotacijos paniekinamųjų pravardžių, pasakė: „Išduoti gimtąją kalbą - išduoti Tautą", o šviesaus atminimo kalbininkas akademikas Zigmas Zinkevičius paantrino savaip: „Spjausi į kalbą - apspjausi Tautą, aptikš ir ant Valstybės."

„Talkos" nutarimo projekto su 70 tūkst. Lietuvos piliečių parašų ir mokslininkų kalbininkų paniekinimas ir pateikimas balsuoti už suskeldėjusios opozicinės Socialdemokratų partijos 6 narių analfabetišką įstatymo projektą, kategoriškai prieštaraujant mokslininkams kalbininkams, yra ryškiausia Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen nekompetencijos, sąmoningo, ciniško tyčiojimosi iš lietuvių kalbos, jos šeimininkų - VLKK, Lietuvių kalbos instituto ir visos Tautos - išraiška.

Pasak šviesaus atminimo akademiko - tai spjūvis į visą lietuvių tautą „aptiškęs ir ant Valstybės"! Maža to! Nors pirmasis spjūvis į šventą lietuvių kalbos širdelę - abėcėlę - nepataikė, bet Seimo pirmininkei sušukus, kad „prie šio klausimo bus grįžta pavasario sesijoje" ir tą pačią valandą prisiekusiai teisingumo ministrei Evelinai Dobrovolskai emocingu šūkiu prisiekus jos valstybei: „Aš lenkė, baigiau lenkų mokyklą, todėl į vardą ir pavardę įsirašysiu po „w"!", jis užtiško ne tik ant mūsų kalbos, Tautos, valstybės, bet ir aptėškė mūsų artimiausias kaimynes - Latviją, Estiją...

Ar tinkamai padėkojome Estijos politikams už jų akylas įžvalgas apie inspiruotus mūsų rinkimus, ko mes patys nenorėjome pastebėti ir pripažinti? Gal dėl to ir mūsų mieli „braliukai" latvių kalbininkai tik labai atsargiai drįsta užklausti, dėl ko jų analogiškas nutarimo projektas Seimui neįtiko, kokius seimūnus ir kokią valdžią mes čia išsirinkome?

Parlamento vadovės melagienos

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen kovo 9 d. LRT televizijos laidoje „Dienos tema" į laidos vedėjo klausimą, koks svetimų kalbų asmenvardžių rašymo projektas bus teikiamas svarstyti Seimui, atsakė: „Lotyniškomis raidėmis pirmame puslapyje." Paradoksas! Juk ir dabar taip rašoma! Ir vėl analfabetiškumas bei ciniškas melas! O iš tikrųjų - „Valdančioji koalicija linkusi leisti pagrindiniame dokumentų puslapyje įrašyti „x", „w" ir „q" raides", - neslepia J.Razma. („V.Ž." 2021-03-10). Šlykštus ciniškas melas, nekompetencija. Ir vėl absurdo teatras. Jei tikėsime V.Čmilyte, tai jos „projektas" aušrininkų ir varpininkų įgyvendintas prieš 130 metų. O jei tikėsime J.Razma ir bus mėginama į švarutę abėcėlę įkišti su lotynų kalba nieko bendra neturinčias modifikuotas šiukšles, tuomet pasižymėjusią abėcėlės „normintoją" teks nominuoti ir Seimo melagių karaliene.

Ką pasakytų Antanas Maceina?

Seimo pirmininkės V.Čmilytės-Nielsen, jos ištikimiausių bendražygių - Laisvės partijos pirmininkės A.Armonaitės ir jos priglaustos tatuiruotos „žvaigždės" - E.Dobrovolskos, - inspiruotos į šią partiją Lenkų rinkimų akcijos, prioritetiniai uždaviniai tie patys - tarnauti kitataučiams, ypač miesčionėms moterims, trokštančioms, žūtbūt, ištekėti už kokio nors užsieniečio šeicho, „turinčioms problemų su vyrų ir palikuonių vardų ir pavardžių rašyba".

Šių trijų naujos kartos „internacionalisčių" ciniškas kadrilis ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, lietuvių kalbos, sulaužytos priesaikos aplink tatuiruočių smalos ir kraujomaišos katilą šaukte šaukiasi europinio lygio pedagogo, filosofo, buvusio Kauno universiteto, vėliau Freiburgo, Miunsterio (VFR) universitetų profesoriaus Antano Maceinos įvertinimo:

„<...> Mokykla turi išaiškinti mišrių vedybų kenksmingumo pagrindą. Valstybė turi teisę ir pareigą tam tikrais dėsniais saugoti savo tautos kraujo grynumą. Bendros kilmės surišti žmonės tol lieka viena tauta, kol tarpusavėmis vedybomis palaiko savo kraujo giminystę. Todėl mišrios vedybos niekada nėra pageidaujamos. Jaunoji karta turi būti nuteikta, kad ji niekados laisvu noru neieškotų sau kitos pusės svetimoje tautoje. <...> Dėl šių priežasčių emigracija niekados nėra skatintina. Ji gali būti tik pakenčiama kaip gyvenimo būtinybė."

Ar yra girdėję ką nors apie tai kraujomaišos ir tatuiruočių smalos katilo kūrikės bei jų idėjų bendrininkai?

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net