Seimas baigia sesiją - ilsėsis iki rugsėjonuotraukos (6)

2019 liepos mėn. 25 d. 11:51:00 Perskaitė 912

Ketvirtadienį Seimas planuoja paskutinį kartą rinktis į plenarinį posėdį, jo pabaigoje sugiedoti himną ir išsiskirstyti iki rudens. Paskutinę dieną parlamentarai Lietuvai svarbių projektų nepriiminės, tačiau svarstys pirmąjį naujojo prezidento Gitano Nausėdos veto.

 

Iš ryto Seimas svarstys vieno teisėjo atleidimo ir penkių teisėjų priėmimo į darbą klausimus. Balsavimas bus slaptas. Popiet, neskaitant, kad Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis turės atsakinėti į Seimo konservatoriaus Jurgio Razmos raštu užduotus klausimus, kiti projektai tikrai nesudomins nors kiek didesnės visuomenės dalies. Išskyrus turbūt tik dvi įstatymų pataisas. Tačiau vien todėl, kad jie vetuoti jau naujojo prezidento - tai pirmieji G.Nausėdos veto einant šalies vadovo pareigas. Abu projektai susiję su valstybės turtu, perleidžiamu panaudos sutartimis.

Pirmasis G.Nausėdos veto - Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pataisoms, Seimo priimtoms liepos 9 d. Pasak šalies vadovo, įstatymas, numatantis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų teisę panaudos pagrindu naudotis valstybės ir savivaldybių turtu, prieštarauja konstituciniams atsakingo valdymo ir racionalaus valstybės turto tvarkymo principams.

„Valstybės turtas turi būti valdomas racionaliai, užtikrinant, kad jis bus naudojamas visuomenės poreikiams. Negali būti taip, kad naudą gautų tik atskiros visuomenės grupės ar pavieniai asmenys“, - akcentavo G.Nausėda, anot kurio, turėdami galimybę neatlygintinai naudotis valstybės ir savivaldybių turtu, rūmai gali įgyti konkurencinį pranašumą prieš kitus ūkio subjektus, kurie tokios galimybės neturi. Tai gali būti laikoma neleistina valstybės pagalba privačiam verslui, kurią draudžia ES teisės aktai.

Antrasis veto buvo „skirtas“ irgi liepos 9 d. Seimo priimtoms Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pataisoms. Pasak šalies vadovo, priimtas įstatymas, numatantis politinių partijų teisę panaudos pagrindu valdyti ir naudotis valstybės ir savivaldybių turtu, irgi prieštarauja konstituciniams atsakingo valdymo bei racionalaus valstybės turto tvarkymo principams: valstybės turtas negali būti naudojamas taip, kad tenkintų kurios nors vienos grupės ar atskirų asmenų interesus.

„Politinių partijų, kaip vienos iš Konstitucijoje nurodytų piliečių laisvo vienijimosi formų, veikla neatsiejama nuo demokratijos. Tačiau valstybė jas gali remti tik laikydamasi skaidrumo ir objektyvumo reikalavimų. Rėmimas turtu nėra skaidrus“, - sakė prezidentas, akcentuodamas, kad parlamentinę frakciją turinčios partijos šiuo metu gauna valstybės dotaciją.

Valstybės vadovo teigimu, politinių partijų finansavimas turi būti vykdomas pagal aiškius, objektyvius kriterijus. Ligšiolinė tvarka, kai politinės partijos neatlygintinai arba už simbolinį mokestį naudojosi valstybei ar savivaldybėms priklausančiu nekilnojamuoju turtu, dažnai - prestižinėse miestų vietose, neužtikrino jų rėmimo viešosiomis lėšomis skaidrumo ir partijų lygiateisiškumo.

Įdomus faktas: G.Nausėdos pirmtakė Dalia Grybauskaitė per 10 savo prezidentavimo metų vetavo 81 įstatymą, per 50 kartų Seimas sutiko su veto.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net