respublika.lt

Prof. dr. Valdas Rakutis išskirtinai „Vakaro žinioms“: Bijau, kad nebūtų dar vieno genocido - straipsnio komentarai:

 • Dar daugeliui 2021 vasario 09 11:37:03

  Niešti rūras ,visus skaudžius tautai praeities įvykius ,įvertinti palikime istorikams ,nedarykime iš to politikos ,turėkite galų gale sąžinę ,,,,senai derėjo pastatyti susitaikymo paminklą kaip kad padarė kaikurios europos valstybės . O tai riejetės kaip turgaus prekeutojos ,piudot žmones ,na ir koks viso to rezultatas ?

  1 1
  Atsakyti
 • P
  Pastebėjimas 2021 vasario 02 22:35:56

  Valdžių, atskirų individų ...subinlaižystė klęsti nuo sovietinių laikų ,o čia konkrečiai prieš kažkokią kgb kapitonę...Tfu

  12 1
  Atsakyti
 • r
  ricardas 2021 vasario 02 19:51:16

  Priimti atatinkamą įstaymą ,kaip Lenkijoje ir baigsis absurdiški kaltinimai , Aišku šita LGBTistinė valdžia to nepadarys ,greičiau priešingai. ..... Vieną kartą ir visiems laikams - lietuviai (net Smetonos ,,diktatūros'' laikais) NIEKADA nelaikė žydų priešais ir atvirkščiai. Holokaustas - karo pasekmė- kaltininkai -okupantai - vokiečiai ir rusai. Jei dėl žudynių yra klausimų - kreipkitės į šių šalių vyriausybes. Lietuva ,kaip okupuotas tuo laiku kraštas, lygiai taippat nukentėjo nuo abiejų okupantų. Buvo vykdomas lietuvių tautos naikinimas - genocidas..Kaltinimas,kad Lietuva vykdė Holokaustą - melas, nusikaltimas žmogiškumui ,už ką turi būti baudžiama.

  15 0
  Atsakyti
 • A
  Adolfas 2021 vasario 02 14:15:32

  Ar tėvynės sąjunga nori paskirti vadovauti genocido centrui kgb kapitonę? Gal paskirs zingerį,tapiną?

  14 0
  Atsakyti
 • K
  Kasparas 2021 vasario 02 12:43:50

  Čia dar tik pirmoji kremliaus kurvianskinių provokacinė ataka šiais metais ,kitas puolimas jau pradėtas prieš Lietuvos rezistencinį genocido centrą ,jau sukurptas ir keletos aktyvisčių ,,kolektyvinis ,,laiškas išsiūstas Seimo Pirmininkei.Ši provokacija vėl daroma norint sunaikinti genocido centrą ,šią provokaciją remiai LIETUVOS NACIONALINIS (visuomeninis ) TRANSLIUOTOJAS.

  11 0
  Atsakyti
 • S
  Stirna 2021 vasario 02 12:13:51

  Visą puolimą prieš Rakutį ir Valiušaitį organizavo okupacinės valdžios jėgos struktūros kapitonė. Kolaborantai padėjo su kiaulės akimis ir šuns ausimis

  15 0
  Atsakyti
 • M
  Mečislovas 2021 vasario 02 11:57:22

  Puolimą padarė negarbingi Lietuvos piliečiai,kurie ištisai kenkia Lietuvos valstybei ir dalyvauja hibridiniuose karuose.Gėda. Organizavo sovietininės okupacinės jėgos struktūros kapitonė.

  13 0
  Atsakyti
 • N
  Nerima 2021 vasario 01 22:06:47

  Nėra jokių valstybinių sprendimų, dėl kurių Lietuva turėtų atgailauti. Štai gen. Raštikis (Laikinoji vyriausybė,gyvavusi 2 mėnesius) susitiko su žydų delegacija: “Paaiškinau jiems, kad Lietuvos laikinoji vyriausybė žydų, kaip ir daugelio kitų klausimų, reikalu yra visiškai bejėgė ir nieko negali padaryti. Jie ir patys gerai tai žinojo. Pažadėjau delegatams iškelti žydų reikalą palankia jiems prasme vokiečių karinėje vadovybėje, nes su vokiečių Gestapu aš jokio reikalo neturėjau” (306 p.). Gen. Raštikis toliau pasakoja, kaip jis atsilankė pas feldkomendantą Pohl ir “pradėjau jam sakyti, kad Lietuvos vyriausybė ir visuomenė labai susirūpinusios vokiečių akcija prieš žydus. Gen. Pohl pareiškė, kad jis nieko negali padaryti šiuo reikalu, bet pasiūlė man kalbėtis su generolu von Rocques. Aš paprašiau, kad ir von Pohl sutiktų kartu su manim nuvykti pas aną generolą. Sutiko, ir tuoj abudu nuvažiavome į buvusio Lietuvos kariuomenės štabo rūmus, kur dabar buvo įsikūręs gen. von Rocques štabas.

  10 1
  Atsakyti
 • M
  Marija 2021 vasario 01 18:46:12

  Skaičiau prof. Rakučio straipsnį,mačiau ir girdėjau D.Petkaus pokalbį su V. Rakučiu, girdėjau radijo laidą apie triukšmą Rezistencijos tyrimo centre,kai buvo puolamas kitas doras Žmogus - Vidmantas Valiušaitis, o vedantis laidą žurnalistas trukdė Jam net kalbėti ir man tikrai buvo gėda už tuos mūsiškius, kurie aukoja teisius ir protingus lietuvių žmones, išsigandę triukšmingos poniosX, kuri jau antrą kartą(kiek aš girdėjau) bandys sukelti triukšmą pasaulyje, kad Lietuvoje žydams nesaugu, o pati nesigėdija viešai prisipažinti, kad ,,mes, žydai, lietuvių nemėgstame labiau, negu jie mūsų" (man atrodo laidoje-pokalbiuose su Žičkumi, pati girdėjau). Man tikrai gėda.

  14 2
  Atsakyti
 • K
  Kažkas ne taip. 2021 vasario 01 02:12:13

  Pritariu atsistatydinimo žingsniui, kai postą palieka prasikaltęs ir tą pripažinęs. Bet niekaip nesuprantu tokių žmonių, kurie postus palieka apspjauti už pasakytą tiesą. Kad netinkamu laiku pasakė, pakanka atsiprašymo. Posto palikimą suprasčiau, jei tai būtų melas ir ne pirmas kartas. Bet dabar...tikrai nesuprantama ir nepateisinama. Ir nėra čia jokio garbingo žingsnio. Jei be savęs apgynimo išeini, vadinasi, pripažįsti savo didesnę kaltę, negu ne laiku paskelbimą. Kam po to reikia teisintis ir, kaip liaudis sako, po muštynių kumščiais mosikuot?..

  8 3
  Atsakyti
 • Z
  Z 2021 vasario 01 01:32:04

  Jis tik įsivaizdavo kad turi kiaušus, apsičiupinejo, žiūri kad nėra

  5 4
  Atsakyti
 • K
  Kas tie tikrieji judai? - plačiau komentaruose↓ 2021 vasario 01 01:03:17

  "Konservatorių lyderių dviveidystė 2021 sausio mėn. 30 d. 04:46:39 9elfyje sorososinio gritėninio publiksciją "Grupiotė, kuri nori perrašyti Lietuvos istoriją" aptarti suplūdusi pustūkstanyinė elfų minia savo komentaruose iš esmės 100 proc. palaiko profesorių Valdą Rakutį, oriai komentuodami ir net papildydami jo teiginius svariais argumentais, faktais bei pasiūlymais.O tai tiesig neitikėtinas valdančiųjų konservatorių partijos lyderių politinės moralės krachas, nes jie atsiribojo nuo V. Rakučio minčių apie sovietinio genocido vykdytojų pasmerkimą ir tapo savo Tautos išdavikais!?"

  15 2
  Atsakyti
 • H
  Hmm... 2021 sausio 31 15:42:20

  Tikrai vertas gilesnio pamąstymo ir įvertinimo toks "garbingas" istoriko VAKARIETIŠKAS poelgis...

  11 4
  Atsakyti
 • K
  Kas žinot? 2021 sausio 31 15:36:05

  Kaip vadinasi tie, kurie, šalį užpuolus priešams, be kovos pabėga, palikdami šalį niokoti priešams? Kaip vertinamas toks poelgis? Gal tie pabėgėliai, palikę savo šalį likimo valiai, apdovanojami kaip didvyriai ar kažkaip kitaip įvardinami ir įvertinami???..

  12 1
  Atsakyti
 • N
  Net nupurtė!.. 2021 sausio 31 15:08:42

  ...Sekdamas VAKARIETIŠKA politine TRADICIJA, apsisprendžiau žengti GARBINGĄ..?..? žingsnį ir pasitraukti iš šios komisijos... Na, tikrai "garbingas" poelgis. Traukiasi apspjautas, net nepabandęs apgint nei savęs, nei kartu apspjautos niekuo dėtos lietuvių tautos dalies. Lieka apspjauti net ir tie lietuviai, kurie, rizikuodami savo gyvybe, gelbėjo žydus. Be kovos trauktis iš mūšio lauko yra didelė garbė??.. Svarbiausia, kad ISTORIKAS PASIELGĖ VAKARIETIŠKAI ! Bet ar teisingai? Į tą klausimą daugelis neturės atsakymo...

  18 2
  Atsakyti
 • T
  Tarp kitko 2021 sausio 31 14:59:57

  Genocidas pries lietuvos zmones jau vyksta! Antraste "bijau kad nebutu dar vieno genocido" labai atsilieka nuo siandienos realybes. O siaip idomus straipsnis.

  9 2
  Atsakyti
 • S
  Suvalgytas 2021 sausio 31 12:41:58

  P. Rakutis paties pasirinktos partijos. Tai bent pamokanti istorija!

  22 1
  Atsakyti
 • V
  Vietoj Mikaldos. 2021 sausio 31 03:35:34

  Antras holokaustas bus pasaulinio masto. Žydai bus apsupti ratu iš visų pasaulio šalių. Ratas mažės. Žydų irgi mažės. Pabėgimas bus į rato centrą. Bet džiaugsmas bus tik tol, kol nepriartės iš visų pusių juos naikinanti grandinė. Žmonės bus vieningi, nes šitie padarai per daug įgrisę visame pasaulyje. Jie to nenumaldomai patys prašosi. Jei pirmą kartą turėjo gynėjų, tai antrą kartą neturės nei vieno. Jie bus medžiojami ir naikinami kaip pasiutę žvėrys. Mano pranašystė tikrai išsipildys.

  16 3
  Atsakyti
 • A
  Audrius Butkevicius 2021 sausio 31 00:57:39

  Manau, kad jūs, p. Profesoriau, pasakėte per mažai. 1989 m. būdamas "Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sajungos" pirmininku, dalyvavau daugybėje diskusijų su įvairiomis žydų organizacijomis Holokousto tema.Tada mes buvome sutarę, kad negali būti kažkokios "kolektyvinės atsakomybės" už genocido organizatorius: nei už lietuvius, tarnavusius nacistams, nei už žydus tarnavusius NKVD ir kituose TSRS okupaciniuose organuose. Tada mes buvome sutarę, kad nei žydai nei lietuviai tarnavę vokiečių ar TSRS okupacinėms valdžioms nesudaro pagrindo kaltinti pačias tautas ir buvome šiuo klausimu padėję tašką. Deja, komunistų ir taip vadinamų konservatorių baimės ir noras įsiteikti užsienio ponui pagimdė labai keistą savęs niekinimo politiką...manau, kad jūs būdamas padoriu žmogumi ir labai "jaunu" politiku dar nesupratote, su kokia lietuviškų interesų niekintojų šaika susidėjote. Bet pirmą pamoką jau gavote...Stprybės, jeigu ir toliau išliksite savimi, tokių pamokų bus daug!

  53 1
  Atsakyti
 • P
  Palaikome 2021 sausio 31 00:25:11

  Palaikome ir gerbiame prof. dr. Rakutį. Taip pat ir gerb. Vidmantą Valiušaitį. Išlikite tvirtais, oriais ir didžiadvasiškais lietuviais. Jūs ne vieni, mes už Jus ir su Jumis!!!

  35 2
  Atsakyti
 • b
  baisu 2021 sausio 31 00:18:17

  Lietuvos istorikai aRvydas, rAsute, vAldutis... Skaito Vikipedija ir atpasakoja... Idomu, kaip pasieke daktaro laipsni? Pagal vieno rektoriaus recepta? Svarbu, kad kilo "melo centro" kokybe... Kunigas - spionas, muzikantas - stukacius... O komsomolcas tampa profesorium. Only in Lithuania.

  6 4
  Atsakyti
 • p
  pastaba 2021 sausio 31 00:06:52

  Ir profesorius turi teise turet savo nuomone ir klysti... Ypac patiko, kad stiprino centro kokybe. Melas taps dar labiau grazesnis.

  3 4
  Atsakyti
 • K
  Kis 2021 sausio 30 22:52:51

  Stebina musu bestubure politika,jeigu nevertinsime saves,kiekvienas kas tik sumanys spjaudis i musu puse.

  28 1
  Atsakyti
 • G
  Gerbėjams-nuo melagių ir aferistu 2021 sausio 30 22:21:58

  Lietuviu liaudies patarlė sako: "šuns balsas Dievui į dangu neina"...

  2 1
  Atsakyti
 • S
  Stiprybės p. Rakuti,nepasiduokite melagiams ir aferistams 2021 sausio 30 21:52:18

  Ar ne laikas tiems susireikšminusiems žydeliams ,pasiūlyti išvykti į Izraelį.Jeigu jiems nieko nereiškia mūsų žmonių padorumas. Ir drįsta žeminti visą mūsų valstybę,visus vadinti žydšaudžiais.Per daug jaučiatės dideli svetimoj žemėj,gal dėl to ,kad mūsų prezidentai pusžydžiai.Atrodo,kad atėjo laikas pakelti visus kėgėbistų užsląptintus sąrašus ir tada atsistos viskas į vietas.Žydai labai gudrūs .bet ,kad tokie kenkėjai nesitikėjau.Už Jūsų kamiškumą p.Faina ir mes galime atsakyti tuo pačiu.

  30 2
  Atsakyti
 • .
  ... 2021 sausio 30 21:19:14

  "...Štai skalbėja, kuri skalbia esesininkams rūbus. Ar ji dalyvavo holokauste? Taip, dalyvavo ir labai rimtai..." --- Taip, čia istorikas gerokai nusišnekėjo.

  12 6
  Atsakyti
 • .
  ... 2021 sausio 30 21:17:03

  Nereikia painioti, kad istorikas ieško faktų, bet neneigia paties holokausto. Nes žiūriu, čia kai kas labai įsismagino taukšti. Bausti tų, kurie neigia holokaustą, irgi nereikia. Tegu neigia, niekas nepasikeis. O kad žydai irgi ne be nuodėmės, šito fakto irgi neištrinsi. Ir nereikia bijoti to pasakyti. Bet istoriko straipsnis - ne laiku. Reikia biskį galvoti. Nereikėtų dabar vėl karščiuotis ir sprukti į krūmus.

  19 2
  Atsakyti
 • S
  SNIECKUS 2021 sausio 30 21:15:06

  padorus zmogus i koncervu gauja nestotu o sutikes gatveje ispera lanzberga spirtu i subine!

  34 1
  Atsakyti
 • X
  XXXL 2021 sausio 30 21:09:33

  Niekaip negaliu suprasti, ką normalus žmogus veikia šitoje padugnių gaujoje, kuri pati save vadina "partija". Jie nei su politine partija, nei su konservatyvia ideologija neturi nieko bendro...

  46 2
  Atsakyti
 • n
  neperdėkit 2021 sausio 30 21:08:55

  Skalbianti esesininko rūbus nėra holokausto vykdytojų bendradarbė. Kvailas palyginimas. Kažkuo reikia užsidirbti duoną, ir dar karo metais. Ta skalbėja gali nieko ir nežinoti.

  17 2
  Atsakyti
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • ATASKAITA: Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimui surinkta - 6605 eurai, aukotųjų skaičius - 21; primename sąskaitos Nr. LT 24 7044 0600 0780 3510
 • TRAUKINYS: Sekmadienį Egipte nuo bėgių nuvažiavo keleivinis traukinys ir buvo sužaloti mažiausiai 109 žmonės.
 • GAISRAS: sekmadienio popietę pranešta apie Šiaulių rajone degantį ūkinį pastatą.
 • TRŪKUMAS: Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje Sarajeve gyventojai šeštadienį surengė protestą dėl pernelyg lėto skiepijimo nuo COVID-19, o dalis jų savo automobiliai užblokavo šalia pagrindinės miesto stoties esančią aikštę.
 • PASITRAUKIMAS: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje (LVŽS) bręsta mintis pasitraukti iš dar vienos darbo grupės Seime. Kovo pabaigoje apkaltinę konservatorius siekiant sukurti savo partijai palankią rinkimų sistemą, „valstiečiai“ apleido parlamento valdybos sudarytos darbo grupės, turinčios parengti rinkimų sistemos pertvarką, gretas.
 • TEMPAI NEBLOGI: padidinus vakcinacijos tempus Lietuvoje bent viena vakcinos doze jau pavyko paskiepyti 19,5 proc. visuomenės, t. y. beveik kas penktą šalies gyventoją, o vyresnių nei 65 metų gyventojų vakcinuota daugiau nei pusė – 53 proc.
 • NUSKENDO: prie Tuniso krantų nuskendo valtis su migrantais, žuvo mažiausiai 21 migrantas iš Afrikos, jiems bandant Viduržemio jūra pasiekti Italijai priklausančią Lampedūzos salą,
 • UŽBLOKAVO: penktadienį Pakistano vyriausybė, siekdama užtikrinti saugumą šalyje, laikinai užblokavo internetą.
 • PERKOPTA RIBA: pasaulyje jau pagaminta daugiau kaip 1 mlrd. vakcinos nuo COVID-19 dozių - tai įvyko balandžio 12 dieną, o kitas milijardas gali būti viršytas gegužės pabaigoje.
 • SKIEPAI: Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad siekdama efektyviau panaudoti vakcinos nuo COVID-19 likučius, kviečia vakcinacijai registruotis 55+ grupės vilniečius.
 • ATLAISVINIMAI: siūloma leisti nuo pirmadienio veikti parduotuvėms prekybos centruose, lauko kavinėms siūloma leisti veikti nuo kito ketvirtadienio, balandžio 22 dienos.

Daugiau

Dienos klausimas

Ar reikia referendumo dėl Lietuvos išstojimo iš ES?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kaip elgiatės atšilus orams?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
1. Vitas Tomkus: GEROVĖS VALSTYBĖ YRA PEDERASTŲ VALDŽIA PLIUS VISO PASAULIO SKAITMENIZACIJA! („Pederastais“ liaudis paprastai vadina tuos, kurie kenkia savo Valstybei)
2. Olava STRIKULIENĖ: Lietuva 2146 m.: tegyvuoja „оно"
3. Vitas Tomkus: IR ŽODIS TAPS KŪNU!
4. Ruoškitės: valdžia perka informaciją apie COVID-19. Gąsdinimų bus daug
5. Vitas Tomkus: TĖVYNE, TAU MŪSŲ ŠIRDŽIŲ SUTARTINĖ!
6. Civilizacijos griovimas yra užsakytas ir apmokėtas
7. Vitas Tomkus: APIE NACIONALINES VERTYBES, NACIONALINĘ LRT IR NACIONALINĘ IDĖJĄ
8. Gintaras FURMANAVIČIUS: Apie atmintį
9. Vitas Tomkus: KADA KARAS?
10. Raimondas DIKČIUS: Koronapandemijos scenarijui – šimtas metų
11. Olava STRIKULIENĖ: Mes buvome teisūs, o „delfiukai“ ir „15minučiai“ vėl apsikvailino!
12. Nuo šiol VLKK draus žodį „pederastas“
13. COVID-19 pandemija valdžiai apsimoka
14. Algimantas RUSTEIKA: Seimo rinkimų reforma (Idėja Lietuvai Nr.3)
15. Dvejopi standartai jau įgriso
16. Olava STRIKULIENĖ: Laisvoji A.Tapino televizija - priklausoma nuo labdaros kaip benamis šuo
17. Vito TOMKAUS Sekmadieninis pamokslas, buvusiam giminaičiui Skirmantui MALINAUSKUI
18. Vitas Tomkus: SUBINLAIŽIŲ „AUKSO AMŽIUS“
19. Gintaras FURMANAVIČIUS: Apie patyčias
20. DEVYNERI METAI NELAISVĖJE (Milijonieriaus Vito Tomkaus interviu su milijardieriumi Raimondu Baranausku)
21. Gintaras Furmanavičius: APSIVOGUSIEMS GĖJAMS KRENTA KAUKĖS
22. Vitas Tomkus: RINKTI AR NERINKTI?
23. Vitas Tomkus: O AŠ IR TOLIAU PALAIKYSIU RUSIJĄ, NORS VISI PASIUSKIT!
24. TOMKUS VS MALINAUSKAS (2)
25. Vitas TOMKUS: NUO ATGIMIMO IKI IŠSIGIMIMO
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+2 +9 C

+1 +7 C

 

+3 +9 C

+15 +18 C

+12 +15 C

 

+10 +13 C

0-5 m/s

0-5 m/s

 

0-4 m/s

       

Nuorodos