Privatus turtas būtų atimamas viešiau

2012 gegužės 10 20:00:47 Perskaitė 2443

Seimas pernai patvirtino visą teisės aktų paketą, kuriuo palengvintos procedūros paimant privatų turtą visuomenės reikmėms. Žmonėms dabar nebeverta skųsti projektų pagrįstumo, jie nebeturi teisės reikalauti praradimus atlyginti tokios pat vertės sklypu. Tačiau jau siūlomos pataisos, kurias patvirtinus žmonės bent jau iš anksto galėtų žinoti, kad jų turtas bus atimtas. Tačiau vargu ar jiems tai bus didelė paguoda.

Pagal pernai Seimo patvirtintas nuostatas, ypač supaprastintos procedūros atimant privatų turtą ypatingos svarbos valstybės projektams. Projektą ypač svarbiu turės pripažinti Seimas. Pradėjus žemės nusavinimo procedūrą, jos savininkui bus pranešama, kokia pinigine suma įvertintas jo turtas, ir nurodoma „per protingus terminus“ jį atlaisvinti. „Protingas terminas“ būtų ne trumpesnis nei 3 mėnesiai.

Iki pataisų priėmimo savininkas turėjo teisę sprendimą atimti jo turtą visuomenės poreikiams ginčyti teisme - buvo galima ginčyti net ir nacionalizavimo pagrįstumą. Pavyzdžiui, žmogui atrodo, kad nebūtina kempingus statyti jo sklype, jam atrodo, kad tai nėra ypatingos svarbos statybos - jis turėjo teisę tai įrodinėti. Įsigaliojus naujam įstatymui, galima ginčyti tik kompensacijos dydį. Jei teismas ir nuspręs, kad projektas nebuvo svarbus, nusavintos žemės jos savininkui niekas negrąžins, nugriautų pastatų niekas nebeatstatys. Savininkas galės reikalauti tik piniginės kompensacijos iš valstybės.

Beje, už trukdymą atlikti ypatingos svarbos projektą gresia 100-500 litų bauda. Už pakartotinį nusižengimą bauda - jau 500-1000 litų. O net kreipimasis į teismą gali būti pripažintas trukdymu.

Tuo tarpu šią savaitę Vyriausybė atstovai pateikė projektą, kuriuo neva daro didelę paslaugą žmonėms, iš kurių atimamas turtas.

„Vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu, rengiami specialiųjų planų projektai tvirtinami Vyriausybės nutarimu, kuriam įsigaliojus suvaržomos žemės sklypų savininkų daiktinės teisės į specialiajame plane nurodytus žemės sklypus. Todėl minėti žemės sklypų savininkai ir naudotojai turėtų būti informuoti apie rengiamus tokių specialiųjų planų projektus ir dalyvauti jų rengimo viešumą užtikrinančias procedūrose“, - aiškinama projekte.

Jame numatyta, kad informacija apie tokių specialiųjų planų rengimą būtų skelbiama savivaldybių, kuriose yra rezervuojami žemės sklypai, interneto tinklalapiuose ir atitinkamų seniūnijų skelbimo lentose, numatytas tų rezervuojamų žemės sklypų savininkų ir naudotojų informavimas raštu apie tokius rengiamus specialiųjų planų projektus ir galimybę dalyvauti tų specialiųjų planų rengimo viešumą užtikrinančiose procedūrose. Tačiau kas iš to, jei žmogus sprendimo pagrįstumo vis tiek neturės teisės ginčyti teisme?

Parengta pagal dienraštį "Respublika"

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net