Prisiekęs Seimo narys E.Sabutis papildė Seimo socialdemokratų gretasnuotraukos

2020 lapkričio 24 12:06:51 Perskaitė 646

Antradienį Seimo plenariniame posėdyje prisiekė anksčiau dėl ypač svarbios pateisinamos priežasties to negalėjęs padaryti Seimo narys Eugenijus Sabutis.


Jis papildė Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos gretas. E. Sabutis dirbs Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete.

Parlamentaro priesaiką priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, kuris paaiškino Konstitucijoje ir Seimo statute įtvirtiną teisinį reguliavimą, susijusį su Seimo nario priesaikos davimu.

„Konstitucinis Teismas savo baigiamuosiuose aktuose yra konstatavęs, kad Seimo nario priesaika nėra vien formalus ar simbolinis aktas. Seimo nario priesaikos aktas yra konstituciškai, teisiškai reikšmingas. Duodamas priesaiką išrinktasis Seimo narys viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti taip, kaip įpareigoja duota priesaika ir jokiomis aplinkybėmis jos nesulaužyti. Iš Seimo nario priesaikos jiems kyla pareiga gerbti ir vykdyti Konstituciją, įstatymus, sąžiningai vykdyti Tautos atstovo pareigas, kaip jį įpareigoja Konstitucija", - sakė D. Žalimas.

Po priesaikos parlamentaras pasirašė vardinį priesaikos lapą. Prisiekęs išrinktas Seimo narys E. Sabutis įgijo visas Tautos atstovo teises.

Kaip anksčiau yra pažymėjęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, išrinktas Seimo narys, kuris pirmajame kadencijos posėdyje negali prisiekti dėl ligos, izoliacijos ar kitų ypač svarbių pateisinamų priežasčių, priesaiką gali duoti, kai šios priežastys išnyks

 

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net