Ministerijos pinigai - L.Kukuraičio žmonainuotraukos (102)

2020 spalio 06 12:00:00 Perskaitė 10220

„Vakaro žinios" neseniai rašė, kaip sėkmingai ministro Lino Kukuraičio valdomoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dirbančios specialistės įkuria organizacijas ir gauna ministerijos finansavimą. Ministras tame nematė nieko bloga. Aiškėja, kodėl. Tokiu pačiu principu dirba ir jo žmona. Ministerijos finansuojamos asociacijos projekte ponia Kukuraitienė aiškina vaikams apie vaisingumą.


Reklamuoja mokytojai

Į „Vakaro žinias" kreipėsi mama Vilma (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi - red. past.) iš Vilniaus. Ji sako nustebusi, kad klasės auklėtoja reklamuoja tėvams lytinio švietimo kursus, kurie nėra mokykloje dėstomo lytinio švietimo dalis.

„Laba diena, dalinuosi informacija, gal bus aktualu ir įdomu. Informacija apie paskaitas, skirtas mergaitėms arba berniukams, skirtas lytiškumui ir vaisingumui pažinti. P.S. Kelios mūsų klasės mergaitės tėvų iniciatyva dalyvavo, sakė, kad įdomu ir patiko", - laiške tėvams rašė mokytoja. Ir pridėjo nuorodą į vaikams skirtų paskaitų programos interneto svetainę „Mano vaisingumas yra svarbus".

Vilma sako pasidomėjusi šiais seminarais ir liko nemaloniai nustebinta, kad tokius kursus reklamuoja jų klasės auklėtoja. „Jų svetainėje galima rasti tokių minčių, kaip siūlymas 8 metų mergaites mokyti įvardinti savo lytinius organus ,,vagina". Negi mergaitės mato savo vaginas? Kodėl nepasakyti, kad tai, ką mato mergaitė, yra lytinės lūpos?

Klausimo ,,Kaip atsiranda vaikai?" siūlomas išaiškinimas 4-mečiams vaikams man sukėlė siaubą. Siūloma vaikams pasakyti, kad mama ir tėtis labai stipriai susiglaudžia ir taip pilvelyje pradeda augti kūdikėlis. Viename jų svetainėje patalpintame straipsnyje sakoma, kad tai išgirdę vaikai gali pabandyti su kažkuo susiglausti. Tuomet vaikams kils daugiau klausimų. Siūloma paaiškinti taip: ,,Žinai, kad berniukai turi pimpaliuką, mergaitės putytę. Ir kai labai stipriai susiglaudžia, tada ir susilieja pimpaliukas su putyte." Man kyla klausimas: o jei pabando ,,susiglausti", ,,susilieti" vaikai nebandys? Panašių perliukų yra ir daugiau", - pasakoja mama.

Ji pasidomėjo savo dukros auklėtojos, ar jai žinoma, kokius seminarus ši reklamuoja tėvams. Tačiau atsakymo nebuvo. „Man nekelia pasitikėjimo toks pedagogų elgesys ne asmeniškai jais, bet Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdoma politika. Man labai skaudu, kad mūsų vaikai vis labiau seksualizuojami. Kas darosi žmonėms? Vaikai vis dar yra vaikai", - svarsto Vilma.

„Vakaro žinios" susisiekė su Vilmos dukros auklėtoja. Norėjome pasidomėti, kaip mokytoją pasiekė informacija apie šiuos seminarus vaikams ir ar jos reklamos paslaugos yra apmokėtos. Tačiau vos išgirdusi, kad skambina žurnalistai, pedagogė suskubo mesti ragelį.

Šou ir agentai

„Mano vaisingumas yra svarbus" interneto svetainėje nurodoma, kad programoje vaikams pagal lytis rengiami skirtingi seminarai. Mergaitėms - „Ciklo šou", o berniukams - „Agentai vykdo misiją". Seminaro kaina - 20 eurų. Kaip nurodoma, projektą „Mano vaisingumas yra svarbus" Lietuvoje įgyvendina „Natūralaus šeimos planavimo asociacija". Vien per praėjusius metus asociacija surengė beveik 200 seminarų vaikams. Taip pat surengti 74 seminarai tėvams.

Lietuvoje seminarus veda 15 mokytojų. O tarp jų ir socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio žmona Rima Kukuraitienė.

Beje, įdomus sutapimas, kad „Natūralaus šeimos planavimo asociacija" įsteigta 2016 m. Tais pačiais, kai L.Kukuraičiui teko ministro portfelis. O tarp organizacijos steigėjų - ministro brolio žmona. Tai, žinoma, nėra nurodoma ministro interesų deklaracijoje. Greičiausiai todėl, kad brolio žmona pagal įstatymą nėra nei šeimos narė, nei artima giminaitė. O kaip patikino ministras, steigėjai pajamų iš asociacijos negauna. Suprask, giminystės ryšiai - čia ne prie ko.

Pagrindinis rėmėjas - ministerija

Asociacija nė neslepia ryšių su ministerija. Štai 2018 m. metiniame pranešime nurodoma, kad 67 proc. rėmimo organizacija gavo būtent iš L.Kukuraičio ministerijos. Tiesa, finansinės atskaitomybės rašte informacija jau pateikiama kiek kitaip. Čia nurodoma, kad iš valstybės gauta dotacija siekia vos 670 Eur, o didžioji dalis 4875 Eur - kiti šaltiniai. Vėliau šiuos neatitikimus organizacijos vadovė Elena Kosaitė-Čypienė paaiškino paprastai - „žmogiška klaida".

Beje, susisiekus su vadove telefonu, ši bendrauti su žurnalistais sutiko tik atsakydama į klausimus raštu. Ji paaiškino, kad seminarus apie vaisingumą vaikams kartais finansuoja ministerija. Tačiau finansavimas asociacijos vadovei atrodo nepakankamas. „Už seminarus visada moka vaikų tėvai, išskyrus keletą išimčių: 2018 ir 2019 metais keletą seminarų finansavome iš SADM nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje veiklos projekto gautomis lėšomis. Seminarai SADM lėšomis buvo finansuoti Šiaulių, Marijampolės, Jurbarko, Trakų vaikams. 2020 metais iš šio projekto finansuojame tik paskaitas vaikų tėvams visoje Lietuvoje, nes iš SADM gaunama suma yra nedidelė, finansuoti vaikų seminarams lėšų nebelieka", - paaiškino E.Kosaitė-Čypienė.

Paklausta apie R.Kukuraitienės vedamus seminarus „Ciklo šou", asociacijos vadovė informavo, kad ministro žmona juos veda nuo 2018 metų: „Iš „Natūralaus šeimos planavimo asociacijos" nuo 2018 m. yra gavusi 2 mokėjimus - 2019 m. gruodį 140 Eur už seminarą Trakų mokyklos vaikams ir 65,61 Eur už kurą. Seminarų vedėjai dirba su individualios veiklos pažymomis."

Asociacijos vadovei atrodo, kad vienkartinis atlygis - tarsi nesiskaito. O ministro ir asociacijos projekte dirbančios jo žmonos ryšiai - tarsi sutapimas. Nors iš kitų ministerijų finansavimo asociacija negauna. Pavyzdžiui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Juk seminarai - mokomojo pobūdžio. „Mums neatrodo, kad kyla interesų konfliktas dėl to, kad asociacija gauna paramą iš ministerijos, kuriai vadovauja mūsų seminarus vedančios mokytojos vyras. Ši mokytoja organizacijoje nedirba ir iš ministerijos paramos yra gavusi vienkartinį atlygį už darbą.

O jei organizacija vien dėl šios priežasties negalėtų gauti paramos savo veiklai vykdyti, būtų diskriminacija organizacijos atžvilgiu", - įsitikinusi E.Kosaitė-Čypienė.

Interviu:

„Vakaro žinios" bandė susisiekti ir su ministro žmona, tačiau ši neparodė noro bendrauti. O pats L.Kukuraitis situaciją per savo patarėją paaiškino raštu, pateikdamas beveik tokius pačius atsakymus, kaip ir E.Kosaitė-Čypienė.

- Kiek kartų ir kokį finansavimą „Natūralaus šeimos planavimo asociacijos" ar jos vykdomi projektai yra gavę iš ministerijos?

- 2020 m. asociacijos projektui „Lytiškumas - mano ir mano šeimos vertybė" buvo skirta 6000 eurų, 2019 m. - 5925 eurai, 2018 m. - 4207 eurai.

Kadangi ministras puikiai supranta skaidrumo svarbą, projektų vertinimas visais atvejais yra perduotas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, kuris atrenka nepriklausomus ekspertus. Ekspertais negali būti ministerijoje ar Socialinių paslaugų priežiūros departamente dirbantys asmenys. Vieną projektą vertina du ekspertai, prireikus pasitelkiamas ir trečiasis.

- Ar ministrui neatrodo, kad kyla interesų konfliktas, kai asociacija, kurios projektuose dirba ministro žmona, gauna finansavimą iš ministerijos?

- Ministro žmona nedirba „Natūralaus šeimos planavimo asociacijoje" ir neįgyvendina asociacijos projektų. Ji dirba savarankiškai ir iš „Natūralaus šeimos planavimo asociacijos" yra gavusi vos du mokėjimus 2019 m. - vienas 140 eurų, kitas - 65,61 euro dydžio.

- Kodėl ministras nenurodo interesų deklaracijoje, kad jo žmona dirba asociacijos projekte „Mano vaisingumas yra svarbus"?

-Todėl, kad ji neįgyvendina asociacijos projektų, ji yra apmokyta lektorė ir dirba savarankiškai - veda mokymus, kuriuos apmoka vaikų tėvai arba kai kuriais atvejais privačios mokyklos. Be to, pateikdamos paraiškas konkursams organizacijos nenurodo ir neprivalo nurodyti, ką ketina samdyti vienkartiniams seminarams ir mokymams ateityje. Ministro deklaracijoje yra nurodyta, kad jo sutuoktinė vykdo individualią veiklą.

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net